Pomocník služby ASUS ROG G56JR

background image

Návod na obsluhu

notebooku

Október 2013

SK8708

background image

2

Návod na obsluhu notebooku

Obsah

Kapitola1 Predstavenie notebooku

O tomto návode na obsluhu .......................................................................... 6
Poznámky k tomuto návodu .......................................................................... 6
Bezpečnostné opatrenia .................................................................................. 7
Príprava notebooku .........................................................................................11

Kapitola 2

Spoznanie súčastí

Horná strana .......................................................................................................14
Spodná strana ...................................................................................................17
Pravá strana ........................................................................................................19
Ľavá strana ..........................................................................................................21
Zadná strana ......................................................................................................23
Predná strana .....................................................................................................23
Pripojenie subwoofera ..................................................................................24

Kapitola 3

Začíname

Systém napájania .............................................................................................26

Používanie napájania striedavým prúdom ...........................................26
Používanie napájania batériou ..................................................................28
Starostlivosť o batériu ...................................................................................29
Zapnutie notebooku .....................................................................................30
Samotestovanie pri zapnutí (POST) .........................................................30
Kontrola výkonu batérie ..............................................................................32
Nabíjanie batérie ............................................................................................33
Voľby pre napájanie .......................................................................................34
Režim správy napájania ................................................................................36
Spánok a hybernácia .....................................................................................36
Regulácia teplotného výkonu ....................................................................38

Funkcie špeciálnej klávesnice ......................................................................39

Farebné aktivačné klávesy(csak bizonyos modelleken) ...................39
Klávesy Microsoft Windows ........................................................................42
Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch) .................................42
Klávesy multimediálnych ovládačov (na vybraných modeloch) ...43

Prepínače a indikátory stavu ........................................................................44

background image

Návod na obsluhu notebooku

3

Prepínače ...........................................................................................................44
Indikátory stavu ..............................................................................................45

Používanie funkcie Instant Key ...................................................................47

Prvé používanie funkcie Instant Key ........................................................47

Kapitola 4

Používanie notebooku

Dotykový nástroj ..............................................................................................52

Používanie Touchpadu .................................................................................53
Obrázky znázorňujúce používanie touchpadu ....................................54
Starostlivosť o touchpad ..............................................................................56
Automatické zablokovanie touchpadu ..................................................57

Pamäťové zariadenia .......................................................................................58

Optická mechanika (na vybraných modeloch) ....................................58
Čítačka pamäťovej karty ..............................................................................62
Mechanika pevného disku ..........................................................................63
Pamäť (RAM) .....................................................................................................66

Pripojenia ............................................................................................................67

Sieťové pripojenie ..........................................................................................67
Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch) ................69
Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows ................................71
Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybraných modeloch) 73

USB Charger+ ....................................................................................................76

Príloha

Voliteľné príslušenstvo ................................................................................. P-2

Voliteľné pripojenia (pokračovanie) ...................................................... P-2

Operačný systém a softvér.......................................................................... P-3

Nastavenia pre systém BIOS ..................................................................... P-4
Bežné problémy a riešenia ......................................................................P-10

Obnova systému notebooku ...................................................................P-16

Používanie segmentu obnovy ..............................................................P-16
Používanie DVD pre obnovenie (na vybraných modeloch) ........P-17

Informácie o DVD-ROM mechanike ......................................................P-19
Informácie o Blu-ray ROM mechanike (na vybraných modeloch) P-21
Zhoda interného modemu .......................................................................P-22
Vyhlásenia a bezpečnostné prehlásenia ..............................................P-26

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre

background image

4

Návod na obsluhu notebooku

telekomunikácie (FCC) .............................................................................P-26
Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu

rádiovej frekvencii (RF) .............................................................................P-27
Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) ...........................P-27
Označenie CE ...............................................................................................P-28
Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu ..P-28
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ....................P-29
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia

vo Francúzsku .............................................................................................P-29
Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL ..................................P-31
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania...........................P-32
Upozornenia ohľadne TV tunera(na vybraných modeloch) .......P-32
Oznámenia ohľadne REACH ...................................................................P-32
Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) P-33
Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky ........P-34
Bezpečnostné informácie týkajúce sa lasera ....................................P-34
Výstražný štítok pre servis .......................................................................P-34
Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo

(CDRH) .........................................................................................................P-34
Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation ............P-35
Upozornenie o povrchovej úprave ......................................................P-35
Prevencia pred stratou sluchu ...............................................................P-35
Schválenie podľa CTR 21(pre notebook so zabudovaným

modemom) ..................................................................................................P-36
Ekologický štítek Evropské Unie ...........................................................P-38
Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR ....P-38
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany

životného prostredia ................................................................................P-39
Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov .P-39

Informácie o autorských právach ...........................................................P-40
Obmedzenie zodpovednosti ...................................................................P-41
Servis a podpora ...........................................................................................P-41

background image

1