ASUS ROG G56JR - Precauţii referitoare la siguranţă

background image

Precauţii referitoare la siguranţă

Următoarele precauţii referitoare la siguranţă vor creşte durata de

viaţă a Notebook PC. Respectaţi toate precauţiile şi instrucţiunile.

Cu excepţia activităţilor descrise în acest manual, realizaţi toate

activităţile de service prin intermediul personalului calificat.

Avertisment de siguranţă

pentru baterie:
NU aruncaţi bateriile în

foc. NU scurtcircuitaţi

contactele. NU

dezasamblaţi bateria.

NU lăsaţi Notebook

PC pe genunchii

dumneavoastră sau pe

orice parte a corpului

pentru a preveni

disconfortul sau rănirea

datorită expunerii la

căldură.

NU expuneţi la medii

murdare sau cu praf. NU

utilizaţi în timpul unei

scurgeri de gaze.

NU expuneţi la câmpuri

magnetice sau electrice

puternice.

NU expuneţi la lichide,

ploaie sau umezeală şi

nu utilizaţi în apropierea

acestora. NU utilizaţi

modemul în timpul unei

furtuni cu descărcări

electrice.

NU apăsaţi şi nu atingeţi

panoul de afişare. Nu

aşezaţi în acelaşi loc

cu obiecte mici care

pot zgâria sau intra în

Notebook PC.

NU aşezaţi pe suprafeţe

de lucru care nu sunt

orizontale sau care sunt

instabile. Apelaţi la

service în cazul în care

carcasa a fost deteriorată.

NU aşezaţi obiecte pe

suprafaţa Notebook PC,

nu aruncaţi obiecte pe

acesta şi nu împingeţi

obiecte străine în

Notebook PC.

Deconectaţi cablul de alimentare cu CA şi îndepărtaţi bateria
înainte de realizarea curăţării. Ştergeţi Notebook PC cu un
burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară umezită cu o
soluţie de detergent neabraziv şi câteva picături de apă caldă şi
îndepărtaţi orice cantitate suplimentară de umezeală cu ajutorul
unei cârpe uscate.

background image

8

Manual de utilizare pentru notebook PC

TEMPERATURA SIGURĂ:

Acest notebook PC ar

trebui utilizat numai în

medii cu temperaturi

cuprinse între 5°C (41°F)

şi 35°C (95°F).

NU transportaţi sau

acoperiţi un Notebook

PC pornit cu orice

materiale care vor

reduce circulaţia aerului,

ca de exemplu o sacoşă.

NU aruncaţi Notebook PC împreună cu gunoiul menajer.

Acest produs a fost proiectat să permită reutilizarea în

condiţii corespunzătoare a componentelor şi reciclarea.

Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că

produsul (electric, echipament electronic şi baterie de tip

buton cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună

cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale pentru

eliminarea produselor electronice.

NU aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer. Simbolul

care reprezintă un container tăiat înseamnă că bateria nu se

va arunca împreună cu gunoiul menajer.

PUTEREA NOMINALĂ

DE INTRARE: Consultaţi

eticheta pe care

este înscrisă puterea

nominală, din partea

de jos a Notebook PC şi

asiguraţi-vă că adaptorul

dumneavoastră de

putere este conform cu

puterea nominal.

Instalarea incorectă a

bateriei poate cauza

explozia şi deteriorarea

notebook-ului notebook

PC.

NU UTILIZAŢI cabluri

de alimentare, accesorii

sau alte periferice

deteriorate.

NU UTILIZAŢI solvenţi

puternici, cum ar fi

diluanţi, benzen sau

alte produse chimice

pe suprafaţa sau în

apropierea notebook-

ului.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

9

Precauţii pentru transport

Pentru a pregăti Notebook PC pentru transport, ar trebui să îl opriţi

şi să deconectaţi toate perifericele externe pentru a preveni

deteriorarea conectorilor. Capul unităţii hard disk se retrage când

alimentarea este înteruptă pentru a preveni zgârierea suprafeţei hard

disk-ului în timpul transportului. De aceea, nu ar trebui să transportaţi

Notebook PC în timp ce acesta este încă pornit. Închideţi panoul de

afişaj şi verificaţi ca acesta să fie bine fixat în poziţie închis pentru a

proteja tastatura şi panoul de afişaj.

IMPORTANT! Suprafaţa Notebook PC poate fi deteriorată cu
uşurinţă dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveţi grijă să nu
frecaţi sau să zgâriaţi suprafeţele Notebook PC.

Avertisment privind presiunea acustică

Avertisment: Presiunea acustică excesivă datorată ascultării la căşti

poate provoca deteriorarea sau pierderea auzului. Reglaţi volumul

şi egalizatorul pentru sunet la valorile medii, pentru că în caz contrar

tensiunea de ieşire va creşte, crescând astfel şi nivelul presiunii

acustice.

Avertisment privind ventilatorul cu c.c.

Tensiune de intrare: 100-240Vac
Frecvenţă intrare: 50-60Hz
Interval ieşire curent: 4,74A(90W); 6,32A(120W)
Interval ieşire tensiune: 19Vdc

Ventilator DC

Ţineţi cont de faptul că ventilatorul DC este o componentă în mişcare

care poate cauza evenimente neprevăzute, prin urmare feriţi-vă de

contactul cu paletele în mişcare ale ventilatorului.

background image

10

Manual de utilizare pentru notebook PC

Precauţii pentru utilizarea în avion

Contactaţi liniile aeriene cu care veţi călători dacă doriţi să utilizaţi

Notebook PC în avion. Majoritatea liniilor aeriene au restricţii în ceea

ce priveşte dispozitivele electronice. Majoritatea liniilor aeriene vor

permite utilizarea dispozitivelor electronice între decolare şi aterizare,

dar nu în timpul acestora.

IMPORTANT! Există trei tipuri de dispozitive pentru securitatea
aeroporturilor: Dispozitive cu raze X (utilizate pe articole aşezate pe
benzi transportoare), detectoare magnetice (utilizate pe persoane
care trec prin dispozitivele de verificare pentru securitate) şi
baghete magnetice (dispozitive de mână utilizate pe persoane
sau articole individuale). Puteţi expune Notebook PC şi disketele
la dispozitivele cu raze X ale aeroporturilor. Cu toate acestea,
este recomandat să nu expuneţi Notebook PC sau disketele la
detectoarele magnetice ale aeroporturilor sau să le expuneţi la
baghetele magnetice.

Încărcaţi bateriile

Dacă intenţionaţi să utilizaţi alimentarea cu baterii, asiguraţi-vă că

încărcaţi complet bateriile şi orice alte baterii opţionale înainte de a

pleca în călătorii lungi. Amintiţi-vă că adaptorul pentru alimentare

încarcă bateriile atâta timp cât este conectat la calculator şi la o sursă

de CA. Ţineţi cont de faptul că durează mult mai mult încărcarea unei

baterii în timp ce Notebook PC se află în funcţiune.

Acoperiţi Notebook PC-ul dumneavoastră

Cumpăraţi o geantă pentru transport pentru a proteja Notebook PC

de murdărie, apă, şocuri şi zgârieturi.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

11