ASUS ROG G56JR - Utilizarea alimentării la baterie

background image

Utilizarea alimentării la baterie

Notebook PC este proiectat pentru a funcţiona cu o baterie care

poate fi îndepărtată. Bateria constă

într-un set de celule de baterie amplasat în aceeaşi carcasă. O baterie

complet încărcată va asigura o durată de viaţă a bateriei de câteva

ore, care poate fi extinsă în continuare prin utilizarea caracteristicilor

de management al alimentării prin intermediul setării BIOS. Bateriile

suplimentare sunt opţionale şi pot fi achiziţionate separat prin

intermediul distribuitorului acestui Notebook PC.

Montarea şi demontarea bateriei

Notebook PC poate avea instalată bateria sau nu. În cazul în care

Notebook PC nu are bateria instalată, utilizaţi următoarea procedură

pentru instalarea bateriei.

IMPORTANT! Never attempt to remove the battery pack while
the Notebook PC is turned ON, as this may result in the loss of
working data.

1

2

1

2

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

29

IMPORTANT! Utilizaţi numai baterii şi adaptoare pentru
alimentare furnizate cu acest Notebook PC sau special aprobate
de către producător sau distribuitor pentru a fi utilizate cu acest
model, în caz contrar Notebook PC ar putea fi deteriorat.

Pentru demontarea bateriei:

ATENŢIE! Din motive de securitate, NU aruncaţi bateria în foc,
NU scurtcircuitaţi contactele şi NU dezasamblaţi bateria. În
cazul funcţionării anormale sau a deteriorării bateriei datorită
impactului, opriţi Notebook PC şi contactaţi un centru de service
autorizat.