ASUS ROG G56JR - Service şi asistenţă

background image

Octombrie 2013

RO8708

background image

2

Manual de utilizare pentru notebook PC

Cuprins

Capitolul 1: Prezentarea Notebook PC

Despre acest Manual de utilizare ................................................................. 6
Note pentru acest manual .............................................................................. 6
Precauţii referitoare la siguranţă ................................................................... 7
Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră .......................................11

Capitolul 2: Cunoaşterea părţilor

Partea superioară .............................................................................................14
Partea inferioară ...............................................................................................17
Partea dreaptă ...................................................................................................19
Partea stângă .....................................................................................................21
Partea din spate ................................................................................................23
Partea din faţă ...................................................................................................23
Conectarea subwoofer-ului .........................................................................24

Capitolul 3: Noţiuni de bază

Sistemul de alimentare ..................................................................................26

Utilizarea alimentării la CA ..........................................................................26
Utilizarea alimentării la baterie ..................................................................28
Îngrijirea bateriei.............................................................................................29
Pornirea Notebook PC ..................................................................................30
Autotest cu alimentarea pornită (POST) ................................................30
Verificarea alimentării la baterie................................................................32
Încărcarea bateriei ..........................................................................................33
Opţiuni alimentare .........................................................................................34
Moduri de gestionare a energiei ...............................................................36
Sleep şi Hibernare...........................................................................................36
Controlul termic al energiei ........................................................................38

Funcţii speciale ale tastaturii ........................................................................39

Taste rapide colorate (pe modele selectate) .........................................39
Tastele Microsoft Windows .........................................................................42
Tastele pentru comandă multimedia (pe modele selectate) ..........43

Comutatoare şi indicatoare de stare .........................................................44

Comutatoare ....................................................................................................44
Indicatoare de stare .......................................................................................45

Folosirea Tasta rapidă .....................................................................................47

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

3

Utilizarea Instant Key pentru prima dată ...............................................47

Capitolul 4: Utilizarea Notebook PC

Dispozitiv de indicare .....................................................................................52

Utilizarea touchpadului ................................................................................53
Ilustrații ale folosirii touchpadului ............................................................54
Îngrijirea touchpadului .................................................................................56
Dezactivarea automată a touchpadului .................................................57

Dispozitive de stocare ....................................................................................58

Unitate optică ..................................................................................................58
Cititor de memorie flash ..............................................................................62
Unitate hard disk .............................................................................................63
Memorie (RAM) ...............................................................................................66

Conexiuni ............................................................................................................67

Conectare la reţea ..........................................................................................67
Conexiunea LAN wireless (pe modele selectate) ................................69
Conectare reţea wireless Windows ..........................................................71
Conexiunea wireless Bluetooth (pe modele selectate) ....................73

Încărcător+ USB ................................................................................................76

Anexă

Accesorii opţionale ........................................................................................A-2

Conexiuni opţionale ....................................................................................A-2

Sistemul de operare şi software ................................................................A-3

Setările BIOS ale sistemului .......................................................................A-4
Probleme comune şi soluţiile lor ......................................................... A-10

Recuperare pentru notebook PC ........................................................... A-16

Utilizarea partiţiei de recuperare ........................................................ A-16
Utilizarea DVD-ului pentru recuperare (pe modele
selectate) .........................................................................................A-17

Informaţii referitoare la unitatea DVD-ROM ...................................... A-19
Informaţii unitate ROM Blu-ray (pe modele selectate) .................. A-21
Conformitatea cu modemul intern ....................................................... A-22
Declaraţii şi declaraţii referitoare la siguranţă .................................. A-26

Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii ................................... A-26
Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la frecvenţa radio (RF) a

FCC

........................................................................................................ A-27

background image

4

Manual de utilizare pentru notebook PC

Declaraţie de conformitate(Directiva R&TTE 1999/5/CE) ............ A-27
Marcaj CE ...................................................................................................... A-28
Declaraţia de expunere la radiaţii IC pentru Canada .................... A-28
Canalul de funcţionare wireless pentru diferite domenii ........... A-29
Benzile de frecvenţă wireless restricţionate în Franţa .................. A-29
Note de siguranţă UL ............................................................................... A-31
Cerinţă de siguranţă pentru energie .................................................. A-32
Notificări pentru tunerul TV (pe modele selectate)....................... A-32
Notificări REACH ......................................................................................... A-32
Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni de litiu) ..... A-33
Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică .............................. A-34
Informaţii de siguranţă pentru laser ................................................... A-34
Eticheta de avertizare pentru service ................................................. A-34
Reglementări CDRH .................................................................................. A-34
Notă pentru produsele Macrovision Corporation ......................... A-35
Notă referitoare la finisaj ......................................................................... A-35
Prevenirea pierderii auzului ................................................................... A-35
Aprobare CTR 21(pentru notebook PC cu modem încorporat) A-36
Eticheta Eco a Uniunii Europene ......................................................... A-38
Conformitate produs ENERGY STAR ................................................... A-38
Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul internaţional referitor
la mediu ....................................................................................................... A-39
Reciclare ASUS / Servicii de returnare ................................................ A-39

Informaţii referitoare la drepturile de autor ...................................... A-40
Limitarea responsabilităţii ....................................................................... A-41
Service şi asistenţă ...................................................................................... A-41

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

5

1

Capitolul

1:

Prezentarea

Notebook PC

background image

6

Manual de utilizare pentru notebook PC

Despre acest Manual de utilizare

Citiţi Manualul de utilizare al Notebook PC. Acest Manual de utilizare

furnizează informaţii asupra diverselor componente ale Notebook

PC şi a modului de utilizare al acestora. Mai jos sunt prezentate

secţiunile principale ale acestui Manual de utilizare:
1. Prezentarea Notebook PC

Vă prezintă Notebook PC şi acest Manual de utilizare.

2. Cunoaşterea părţilor

Vă furnizează informaţii asupra componentelor Notebook PC.

3. Noţiuni de bază

Vă furnizează informaţii asupra noţiunilor de bază pentru

Notebook PC.

4. Utilizarea Notebook PC

Vă furnizează informaţii asupra utilizării componentelor

Notebook PC.

5. Anexă

Vă prezintă accesoriile opţionale şi vă furnizează informaţii

suplimentare.

Pachetul efectiv de aplicaţii diferă în funcţie de model şi de
regiune. Este posibil să existe diferenţe între notebook-ul dvs.
Notebook PC şi desenele din acest manual. Notebook-ul dvs.
Notebook PC are prioritate din punct de vedere al corectitudinii.

Note pentru acest manual

Câteva note şi atenţionări sunt folosite în cuprinsul acestui manual,

pentru a vă permite realizarea eficientă şi în siguranţă a anumitor

sarcini. Aceste note au diferite niveluri de importanţă, după cum se

descrie în continuare:

ATENŢIE! Informaţii importante care trebuie respectate pentru
funcţionarea în siguranţă.

IMPORTANT! Informaţii esenţiale care trebuie urmate pentru
a preveni deteriorarea datelor, a componentelor sau rănirea
persoanelor.

SFAT: Sfaturi pentru realizarea sarcinilor.

NOTĂ: Informaţii pentru situaţii speciale.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

7

Precauţii referitoare la siguranţă

Următoarele precauţii referitoare la siguranţă vor creşte durata de

viaţă a Notebook PC. Respectaţi toate precauţiile şi instrucţiunile.

Cu excepţia activităţilor descrise în acest manual, realizaţi toate

activităţile de service prin intermediul personalului calificat.

Avertisment de siguranţă

pentru baterie:
NU aruncaţi bateriile în

foc. NU scurtcircuitaţi

contactele. NU

dezasamblaţi bateria.

NU lăsaţi Notebook

PC pe genunchii

dumneavoastră sau pe

orice parte a corpului

pentru a preveni

disconfortul sau rănirea

datorită expunerii la

căldură.

NU expuneţi la medii

murdare sau cu praf. NU

utilizaţi în timpul unei

scurgeri de gaze.

NU expuneţi la câmpuri

magnetice sau electrice

puternice.

NU expuneţi la lichide,

ploaie sau umezeală şi

nu utilizaţi în apropierea

acestora. NU utilizaţi

modemul în timpul unei

furtuni cu descărcări

electrice.

NU apăsaţi şi nu atingeţi

panoul de afişare. Nu

aşezaţi în acelaşi loc

cu obiecte mici care

pot zgâria sau intra în

Notebook PC.

NU aşezaţi pe suprafeţe

de lucru care nu sunt

orizontale sau care sunt

instabile. Apelaţi la

service în cazul în care

carcasa a fost deteriorată.

NU aşezaţi obiecte pe

suprafaţa Notebook PC,

nu aruncaţi obiecte pe

acesta şi nu împingeţi

obiecte străine în

Notebook PC.

Deconectaţi cablul de alimentare cu CA şi îndepărtaţi bateria
înainte de realizarea curăţării. Ştergeţi Notebook PC cu un
burete din celuloză curat sau cu piele de căprioară umezită cu o
soluţie de detergent neabraziv şi câteva picături de apă caldă şi
îndepărtaţi orice cantitate suplimentară de umezeală cu ajutorul
unei cârpe uscate.

background image

8

Manual de utilizare pentru notebook PC

TEMPERATURA SIGURĂ:

Acest notebook PC ar

trebui utilizat numai în

medii cu temperaturi

cuprinse între 5°C (41°F)

şi 35°C (95°F).

NU transportaţi sau

acoperiţi un Notebook

PC pornit cu orice

materiale care vor

reduce circulaţia aerului,

ca de exemplu o sacoşă.

NU aruncaţi Notebook PC împreună cu gunoiul menajer.

Acest produs a fost proiectat să permită reutilizarea în

condiţii corespunzătoare a componentelor şi reciclarea.

Simbolul care reprezintă un container tăiat înseamnă că

produsul (electric, echipament electronic şi baterie de tip

buton cu celule cu mercur) nu trebuie depozitat împreună

cu gunoiul menajer. Verificaţi reglementările locale pentru

eliminarea produselor electronice.

NU aruncaţi bateria împreună cu gunoiul menajer. Simbolul

care reprezintă un container tăiat înseamnă că bateria nu se

va arunca împreună cu gunoiul menajer.

PUTEREA NOMINALĂ

DE INTRARE: Consultaţi

eticheta pe care

este înscrisă puterea

nominală, din partea

de jos a Notebook PC şi

asiguraţi-vă că adaptorul

dumneavoastră de

putere este conform cu

puterea nominal.

Instalarea incorectă a

bateriei poate cauza

explozia şi deteriorarea

notebook-ului notebook

PC.

NU UTILIZAŢI cabluri

de alimentare, accesorii

sau alte periferice

deteriorate.

NU UTILIZAŢI solvenţi

puternici, cum ar fi

diluanţi, benzen sau

alte produse chimice

pe suprafaţa sau în

apropierea notebook-

ului.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

9

Precauţii pentru transport

Pentru a pregăti Notebook PC pentru transport, ar trebui să îl opriţi

şi să deconectaţi toate perifericele externe pentru a preveni

deteriorarea conectorilor. Capul unităţii hard disk se retrage când

alimentarea este înteruptă pentru a preveni zgârierea suprafeţei hard

disk-ului în timpul transportului. De aceea, nu ar trebui să transportaţi

Notebook PC în timp ce acesta este încă pornit. Închideţi panoul de

afişaj şi verificaţi ca acesta să fie bine fixat în poziţie închis pentru a

proteja tastatura şi panoul de afişaj.

IMPORTANT! Suprafaţa Notebook PC poate fi deteriorată cu
uşurinţă dacă nu este îngrijită corespunzător. Aveţi grijă să nu
frecaţi sau să zgâriaţi suprafeţele Notebook PC.

Avertisment privind presiunea acustică

Avertisment: Presiunea acustică excesivă datorată ascultării la căşti

poate provoca deteriorarea sau pierderea auzului. Reglaţi volumul

şi egalizatorul pentru sunet la valorile medii, pentru că în caz contrar

tensiunea de ieşire va creşte, crescând astfel şi nivelul presiunii

acustice.

Avertisment privind ventilatorul cu c.c.

Tensiune de intrare: 100-240Vac
Frecvenţă intrare: 50-60Hz
Interval ieşire curent: 4,74A(90W); 6,32A(120W)
Interval ieşire tensiune: 19Vdc

Ventilator DC

Ţineţi cont de faptul că ventilatorul DC este o componentă în mişcare

care poate cauza evenimente neprevăzute, prin urmare feriţi-vă de

contactul cu paletele în mişcare ale ventilatorului.

background image

10

Manual de utilizare pentru notebook PC

Precauţii pentru utilizarea în avion

Contactaţi liniile aeriene cu care veţi călători dacă doriţi să utilizaţi

Notebook PC în avion. Majoritatea liniilor aeriene au restricţii în ceea

ce priveşte dispozitivele electronice. Majoritatea liniilor aeriene vor

permite utilizarea dispozitivelor electronice între decolare şi aterizare,

dar nu în timpul acestora.

IMPORTANT! Există trei tipuri de dispozitive pentru securitatea
aeroporturilor: Dispozitive cu raze X (utilizate pe articole aşezate pe
benzi transportoare), detectoare magnetice (utilizate pe persoane
care trec prin dispozitivele de verificare pentru securitate) şi
baghete magnetice (dispozitive de mână utilizate pe persoane
sau articole individuale). Puteţi expune Notebook PC şi disketele
la dispozitivele cu raze X ale aeroporturilor. Cu toate acestea,
este recomandat să nu expuneţi Notebook PC sau disketele la
detectoarele magnetice ale aeroporturilor sau să le expuneţi la
baghetele magnetice.

Încărcaţi bateriile

Dacă intenţionaţi să utilizaţi alimentarea cu baterii, asiguraţi-vă că

încărcaţi complet bateriile şi orice alte baterii opţionale înainte de a

pleca în călătorii lungi. Amintiţi-vă că adaptorul pentru alimentare

încarcă bateriile atâta timp cât este conectat la calculator şi la o sursă

de CA. Ţineţi cont de faptul că durează mult mai mult încărcarea unei

baterii în timp ce Notebook PC se află în funcţiune.

Acoperiţi Notebook PC-ul dumneavoastră

Cumpăraţi o geantă pentru transport pentru a proteja Notebook PC

de murdărie, apă, şocuri şi zgârieturi.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

11

Pregătirea Notebook PC-ului dumneavoastră

Acestea sunt numai nişte instrucţiuni rapide pentru utilizarea

Notebook PC.

Instalarea bateriei

Conectarea adaptorului pentru alimentare CA

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

12

Manual de utilizare pentru notebook PC

Deschiderea panoul de afişare LCD

1. Ridicaţi cu atenţie panoul de afişaj cu degetul mare.
2. Basculaţi încet înainte sau înapoi panoul de afişaj până obţineţi

un unghi de vizualizare confortabil.

Pornirea alimentării

1. Apăsaţi şi eliberaţi butonul de alimentare amplasat sub panoul

de afişaj LCD.

2. Utilizaţi [Fn]+[F5] sau [Fn]+[F6] pentru a regla luminozitatea

ecranului LCD.

background image

2

Capitolul

2:

Cunoaşterea părţilor

background image

14

Manual de utilizare pentru notebook PC

Partea superioară

Tastatura va fi diferită, în funcţie de zonă.

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

15

Microfon (încorporat)

Microfonul mono încorporat poate fi utilizat pentru

conferinţe video, naraţiuni sonore sau înregistrări audio

simple.

Cameră

Camera încorporată permite realizarea de fotografii şi

înregistrarea de clipuri video. Poate fi folosită pentru

conferinţe video şi alte aplicaţii interactive.

Indicator cameră (pe modele selectate)

Indicatorul camerei arată când camera integrată este

utilizată.

Panou de afişaj

Panoul de afişaj funcţionează la fel ca şi monitorul pentru

calculatoarele de tip desktop. Notebook PC utilizează

un TFT LCD cu matrice activă, care asigură o vizualizare

excelentă, ca şi cea a monitoarelor de tip desktop. Spre

deosebile de monitoarele de tip desktop, panoul LCD

nu produce radiaţii sau scintilaţii, deci este mai uşor de

suportat pentru ochi. Utilizaţi o cârpă moale fără lichide

chimice (utilizaţi apă plată dacă este necesar) pentru a

curăţa panoul de afişaj.

Taste rapide

Tastele rapide vă permit să lansaţi aplicaţiile utilizate

frecvent prin simpla apăsare a unui buton.Detaliile sunt

descrise în secţiunea 3.

Comutator de putere

Butonul de alimentare vă permite să PORNIŢI şi să OPRIŢI

notebook-ul PC şi să recuperaţi notebook-ul din starea

STD. Apăsaţi pe buton o dată pentru PORNIREA şi o dată

pentru OPRIREA notebook-ului PC. Butonul de alimentare

funcţionează numai când ecranul este deschis.

3

4

5

1

2

6

background image

16

Manual de utilizare pentru notebook PC

Tastatură

Tastatura este prevăzută cu taste de dimensiune completă,

care au o cursă confortabilă (adâncimea la care pot fi

apăsate tastele) şi suporturi de sprijin pentru ambele mâini.

Sunt prevăzute două taste cu funcţii Windows pentru a

ajuta la navigarea uşoară în sistemul de operare Windows.

Touchpad şi butoane

Touchpad-ul şi butoanele sale reprezintă un dispozitiv

indicator care asigură aceleaşi funcţii ca şi un mouse de tip

desktop. Este disponibilă o funcţie de derulare comandată

prin software după setarea utilitarului touchpad inclus

pentru a permite navigarea uşoară în Windows sau web.

Indicatoare de stare (faţă)

Indicatoarele de stare reprezintă diversele stări ale

hardware-ului/software-ului. Vezi detaliile indicatoarelor în

secţiunea 3.

7

8

9

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

17

Partea inferioară

Partea inferioară poate avea aspect diferit, în funcţie de model.

Dimensiunea bateriei variază în funcţie de model.

ATENŢIE! Partea inferioară a Notebook PC se poate încălzi foarte
mult. Aveţi grijă când manipulaţi Notebook PC în timp ce acesta
funcţionează sau a fost utilizat recent. Temperaturile ridicate sunt
normale în timpul încărcării sau al funcţionării. NU UTILIzAŢI
PE SUPRAFEŢE MOI, CA DE ExEMPLU PATURI SAU CANAPELE
CARE POT bLOCA ORIFICIILE DE AERISIRE. NU AŞEzAŢI
NOTEbOOK PC PE GENUNCHI SAU PE ALTE PĂRŢI ALE
CORPULUI PENTRU A EVITA RĂNIREA DATORATĂ CĂLDURII.

background image

18

Manual de utilizare pentru notebook PC

1

baterie

Bateria este încărcată automat când Notebook PC este

conectat la o sursă de CA şi menţine alimentarea pentru

Notebook PC când sursa de CA nu este conectată. Acest

lucru permite utilizarea în timpul deplasării între locaţii.

Durata de funcţionare a bateriilor depinde, în funcţie de

utilizare şi de specificaţiile pentru acest Notebook PC.

Bateria nu poate fi dezasamblată şi trebuie cumpărată sub

forma unui singur articol.

blocarea bateriei - resort

Blocarea cu resort a bateriei este utilizată pentru menţine

fixă bateria. La introducerea bateriei, aceasta se va bloca în

mod automat. Pentru a îndepărta bateria, dispozitivul de

fixare cu resort trebuie menţinut în poziţie deblocată.

Compartimentul unităţii hard disk

Unitatea hard disk este aşezată într-un compartiment.

Consultaţi un centru sau un distribuitor de service autorizat

pentru informaţii în ceea ce priveşte actualizările unităţii

hard disk pentru Notebook PC. Achiziţionaţi unităţi hard

disk numai de la distribuitorii autorizaţi pentru acest

Notebook PC pentru a asigura compatibilitate şi fiabilitate

maxime.

Compartimentul de memorie (RAM)

Compartimentul de memorie furnizează capacităţile de

expansiune pentru memorie suplimentară. Memoria

suplimentară va creşte performanţa aplicaţiilor, reducând

accesul la hard-disk. BIOS-ul detectează automat cantitatea

de memorie din sistem şi o configurează corespunzător.

După ce memoria este instalată, nu este necesară nicio

setare hardware sau software (inclusiv BIOS). Consultaţi

un centru sau un distribuitor de service autorizat pentru

informaţii în ceea ce priveşte actualizările pentru Notebook

PC. Achiziţionaţi module de expansiune numai de la

distribuitorii autorizaţi pentru acest Notebook PC pentru a

asigura compatibilitate şi fiabilitate maxime.

2

3

4

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

19

Partea dreaptă

1

2

3

Mufă ieşire căşti

Mufa de ieşire pentru căşti stereo (1/8 ţol) este utilizată

pentru conectarea semnalului de ieşire al Notebook PC la

difuzoarele cu amplificare sau la căşti. Utilizarea acestei mufe

dezactivează automat difuzoarele încorporate.

Mufă ieşire SPDIF

Această mufă furnizează conexiune la dispozitive compatibile cu

SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) pentru ieşire audio digitală.

Folosiţi această funcţie pentru a vă transforma notebook-ul într-

un sistem hi-fi de divertisment la domiciliu.

Mufă de intrare microfon

Mufa de intrare microfon (1/8 ţol) poate fi utilizată pentru

a conecta un microfon extern sau semnale de ieşire de

la dispozitive audio. Utilizarea acestei mufe dezactivează

automat microfonul încorporat. Utilizaţi această caracteristică

pentru conferinţe video, naraţiuni sonore sau înregistrări

audio simple.

Port USb (3.0)

Portul USB (Universal Serial Bus – Magistrală serială universală)

este compatibil cu dispozitivele USB3.0, USB 2.0 sau USB 1.1,

ca de exemplu tastaturi, dispozitive de indicare, aparate de

fotografiat, unităţi hard disk, imprimante şi scanere conectate

în serie până la 12 Mbit/sec (USB 1.1), 480 Mbit/sec (USB 2.0)

şi 4.8Gbit/sec (USB 3.0). USB permite funcţionarea simultană

a mai multor dispozitive pe un singur calculator, cu unele

periferice acţionând ca plug-in-uri sau hub-uri. USB suportă

transferul la cald între dispozitive aşa încât majoritatea

perifericelor pot fi conectate sau deconectate fără repornirea

calculatorului.

Co

m

bo

2

4

7 8

3

5 6

1

background image

20

Manual de utilizare pentru notebook PC

4

5

6

Unitate optică

Diversele modele de Notebook PC sunt dotate cu diferite

unităţi optice. Unitatea optică a Notebook PC poate

suporta discuri compacte (CD) şi/sau discuri video digitale

(DVD) şi poate avea capacităţi de înregistrare (R) sau re-

scriere (RW). Vezi specificaţiile de marketing pentru detalii

asupra fiecărui model.

Evacuarea electronică a unităţii optice

Evacuarea unităţii optice are un buton de evacuare

electronică pentru deschiderea tăvii. Puteţi de asemenea

evacua tava unităţii optice prin intermediul oricărui

software pentru redarea sunetelor sau prin clic dreapta

pe unitatea optică în Windows „Computer” şi selectarea

Evacuare.

Evacuarea de urgenţă a unităţii optice (locaţia este

diferită în funcţie de model)

Evacuarea de urgenţă este utilizată pentru a evacua tava

unităţii optice în cazul în care evacuarea electronică nu

funcţionează. Nu utilizaţi evacuarea de urgenţă în locul

evacuării electronice.

Intrare pentru alimentare (CC)

Adaptorul pentru alimentare furnizat transformă CA în

CC pentru a fi utilizat cu această mufă. Energia electrică

furnizată prin această mufă asigură energia pentru

Notebook PC şi încarcă bateriile interne. Pentru a preveni

deteriorarea Notebook PC şi a bateriei, utilizaţi întotdeauna

adaptorul pentru alimentare furnizat.

ÎN TIMPUL UTILIZĂRII POATE AJUNGE LA TEMPERATURI
RIDICATE SAU FOARTE RIDICATE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ NU
ACOPERIŢI ADAPTORUL ŞI ŢINEŢI-L LA DISTANŢĂ DE CORPUL
DUMNEAVOASTRĂ.

7

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

21

Partea stângă

Portul de blocare Kensington®

Portul de blocare Kensington® permite asigurarea

Notebook PC cu ajutorul produselor pentru securitate

Kensington® compatibile cu Notebook PC. Aceste produse

de securitate includ de obicei un cablu metalic şi un

dispozitiv de blocare care împiedică Notebook PC să fie

îndepărtat de pe un obiect fix. Unele produse de securitate

pot include de asemenea un detector de mişcare care

produce o alarmă sonoră când este deplasat.

8

4

5

1

3

2

6

7

1

Mufă subwoofer (pentru anumite modele)

Subwoofer-ul livrat împreună cu notebook-ul PC are o

dimensiune compactă şi este uşor de transportat. Conectaţi

subwoofer-ul la mufa de subwoofer specială de pe

notebook PC şi beneficiaţi de sunetul unui bas de excepţie

pentru aplicaţiile multimedia.

2

NU forţaţi şi NU conectaţi acest subwoofer special la alte mufe
audio decât la cea special concepută pentru subwoofer, prezentată
în manualul utilizatorului. În caz contrar, se poate deteriora
subwoofer-ul sau mufa audio.

Ieşire pentru afişaj (monitor)

Monitorul D-sub cu 15 pini suportă un dispozitiv standard

compatibil VGA, ca de exemplu un monitor sau un

proiector pentru a permite vizualizara pe un afişaj extern

mai mare.

background image

22

Manual de utilizare pentru notebook PC

3

Asiguraţi-vă că orificiile de aerisire nu sunt blocate de hârtie, cărţi,
cabluri sau late obiecte, în caz contrar, Notebook PC se poate
supraîncălzi.

Aerisiri

Aerisirile permit intrarea aerului rece şi evacuarea aerului

cald din Notebook PC.

5

6

Port LAN

Portul LAN RJ-45 cu opt pini este mai mare decât portul de

modem RJ-11 şi suportă un cablu Ethernet standard pentru

conectare la o reţea locală. Conectorul încorporat permite

utilizarea uşoară fără adaptori suplimentari.

HDMI

Portul HDMI

HDMI (Interfaţa multimedia de înaltă definiţie) este o

interfaţă audio/video în totalitate digitală între toate

sursele audio/video, ca de exemplu decodoare, DVD

playere şi receptoare A/V şi un monitor audio şi/sau video,

ca de exemplu televiziune digitală (DTV). Suportă video

standard, îmbunătăţit sau de înaltă definiţie, plus digital

audio cu canale multiple pe un singur cablu. Acesta

transmite toate standardele ATSC HDTV şi suportă digital

audio cu 8 canale, cu lăţime de bandă suplimentară pentru

a putea găzdui îmbunătăţirile sau cerinţele viitoare.

Port USb (3.0)

Port USb (3.0)

USb Charger+ (Încărcare+ USb) (pe modele selectate)

Permite încărcarea telefoanelor mobile sau a playerelor

audio digitale atunci când Notebook PC se află în repaus,

hibernare sau este închis.

7

4

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

23

Partea din spate

baterie

Bateria este încărcată automat când Notebook PC este

conectat la o sursă de CA şi menţine alimentarea pentru

Notebook PC când sursa de CA nu este conectată. Acest

lucru permite utilizarea în timpul deplasării între locaţii.

Durata de funcţionare a bateriilor depinde, în funcţie de

utilizare şi de specificaţiile pentru acest Notebook PC.

Bateria nu poate fi dezasamblată şi trebuie cumpărată sub

forma unui singur articol.

1

Partea din faţă

Slot pentru memorie flash

În mod obişnuit trebuie cumpărat separat un card de

memorie extern pentru a utiliza carduri de memorie de la

dispozitive ca de exemplu camere foto digitale, playere

MP3, telefoane mobile şi PDA-uri. Acest Notebook PC

are un cititor de carduri de memorie încorporat de viteză

ridicată care poate citi şi scrie multe carduri de memorie

flash..

1

1

1

background image

24

Manual de utilizare pentru notebook PC

Conectarea subwoofer-ului

Subwoofer-ul livrat împreună cu notebook-ul PC are o dimensiune

compactă şi este uşor de transportat. Conectaţi subwoofer-ul la

mufa de subwoofer specială de pe notebook PC şi beneficiaţi de

sunetul unui bas de excepţie pentru aplicaţiile multimedia.

NU forţaţi şi NU conectaţi acest subwoofer special la alte mufe
audio decât la cea special concepută pentru subwoofer, prezentată
în manualul utilizatorului. În caz contrar, se poate deteriora
subwoofer-ul sau mufa audio.

background image

3

Capitolul

3:

Noţiuni de bază

background image

26

Manual de utilizare pentru notebook PC

Sistemul de alimentare

Utilizarea alimentării la CA

Alimentarea Notebook PC este formată din două părţi, adaptorul

pentru alimentare şi sistemul de alimentare la baterie. Adaptorul

pentru alimentare transformă CA de la o priză de perete în CC

necesar Notebook PC. Notebook PC este livrat însoţit de un adaptor

universal CA-CC. Aceasta înseamnă că puteţi conecta cablul de

alimentare la orice priză de 100V-120V, dar şi la prize de 220V-240V,

fără a utiliza comutatoare sau transformatoare de curent. În anumite

ţări poate fi necesară utilizarea unui adaptor pentru conectarea

cablului de CA, standard SUA, livrat împreună cu produsul la un alt

standard. Majoritatea hotelurilor pun la dispoziţie prize universale

pentru a putea utiliza diverse cabluri de alimentare şi diverse

tensiuni. Întotdeauna este mai bine să întrebaţi o persoană care

călătoreşte frecvent despre tensiunile prizelor de CA atunci când

călătoriţi în altă ţară.

Puteţi cumpăra seturi pentru călătorie pentru Notebook PC care

includ adaptoare pentru alimentare şi pentru modem care sunt

adecvate aproape fiecărei ţări.

ATENŢIE! NU conectaţi cablul de alimentare în c.a. o priză de c.a.

înainte de a introduce mufa de c.c. în notebook. Dacă procedaţi

astfel, puteţi deteriora adaptorul de c.a. - c.c.

Locaţia efectivă a intrării de alimentare diferă în funcţie de

model. Consultaţi capitolul anterior pentru a localiza Port LAN.

1

3

110V-220V

2

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

27

IMPORTANT! În cazul utilizării unui alt adaptor pentru
alimentarea Notebook PC sau al utilizării adaptorului Notebook
PC pentru alimentarea altor dispozitive electrice, se pot produce
daune. În cazul apariţiei fumului, a mirosului de ars sau a căldurii
extreme provenite de la adaptorul CA-CC, apelaţi la furnizorii de
service. Apelaţi la furnizorii de service în cazul în care suspectaţi
că adaptorul CA-CC funcţionează defectuos. Puteţi deteriora atât
bateria cât şi Notebook PC în cazul utilizării unui adaptor CA-CC
defect.

Acest Notebook PC poate fi prevăzut fie cu un ştecher cu două
fişe, fie cu unul cu trei fişe, în funcţie de zona de destinaţie. În
cazul furnizării unui ştecher cu trei fişe, trebuie să utilizaţi o priză
de CA cu împământare sau să utilizaţi un adaptor împământat
corespunzător pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a
Notebook PC.

ATENŢIE! ÎN TIMPUL UTILIZĂRII, ADAPTORUL PENTRU
ALIMENTARE POATE AJUNGE LA TEMPERATURI RIDICATE SAU
FOARTE RIDICATE. ASIGURAŢI-VĂ CĂ NU ACOPERIŢI ADAPTORUL
ŞI ŢINEŢI-L LA DISTANŢĂ DE CORPUL DUMNEAVOASTRĂ.

Decuplaţi adaptorul de reţea sau deconectaţi priza de c.a.
pentru a reduce la minimum consumul de energie atunci când
notebook-ul nu se află în uz.

background image

28

Manual de utilizare pentru notebook PC

Pentru montarea bateriei:

Utilizarea alimentării la baterie

Notebook PC este proiectat pentru a funcţiona cu o baterie care

poate fi îndepărtată. Bateria constă

într-un set de celule de baterie amplasat în aceeaşi carcasă. O baterie

complet încărcată va asigura o durată de viaţă a bateriei de câteva

ore, care poate fi extinsă în continuare prin utilizarea caracteristicilor

de management al alimentării prin intermediul setării BIOS. Bateriile

suplimentare sunt opţionale şi pot fi achiziţionate separat prin

intermediul distribuitorului acestui Notebook PC.

Montarea şi demontarea bateriei

Notebook PC poate avea instalată bateria sau nu. În cazul în care

Notebook PC nu are bateria instalată, utilizaţi următoarea procedură

pentru instalarea bateriei.

IMPORTANT! Never attempt to remove the battery pack while
the Notebook PC is turned ON, as this may result in the loss of
working data.

1

2

1

2

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

29

IMPORTANT! Utilizaţi numai baterii şi adaptoare pentru
alimentare furnizate cu acest Notebook PC sau special aprobate
de către producător sau distribuitor pentru a fi utilizate cu acest
model, în caz contrar Notebook PC ar putea fi deteriorat.

Pentru demontarea bateriei:

ATENŢIE! Din motive de securitate, NU aruncaţi bateria în foc,
NU scurtcircuitaţi contactele şi NU dezasamblaţi bateria. În
cazul funcţionării anormale sau a deteriorării bateriei datorită
impactului, opriţi Notebook PC şi contactaţi un centru de service
autorizat.

Îngrijirea bateriei

Bateria Notebook PC, ca şi toate bateriile reîncărcabile, are o limită

a numărului de cicluri la care poate fi reîncărcată. Durata de viaţă

utilă a bateriei va depinde de temperatura mediului înconjurător,

umiditate şi de modul de utilizare a Notebook PC. Domeniul de

temperatură ideal pentru utilizarea bateriei este cuprins între 5

°C şi 35°C (41°F şi 95°F). Trebuie de asemenea să ţineţi cont că

temperatura interioară a Notebook PC este mai ridicată decât

temperatura exterioară. Orice temperaturi situate în afara acestui

domeniu vor reduce durata de viaţă a bateriei. În orice caz, durata de

utilizare a bateriei va scade şi va trebui cumpărată o nouă baterie de

la un distribuitor autorizat pentru acest Notebook PC. Deoarece

bateriile au şi o viaţă de raft, nu este recomandată cumpărarea

bateriilor suplimentare pentru păstrare.

1

2

1

2

background image

30

Manual de utilizare pentru notebook PC

IMPORTANT! Pentru a proteja unitatea hard disk, aşteptaţi
întotdeauna cel puţin 5 secunde după oprirea Notebook PC
înainte de a îl porni din nou.

ATENŢIE! NU transportaţi sau acoperiţi un Notebook PC pornit cu
orice materiale care vor reduce circulaţia aerului, ca de exemplu
o sacoşă.

Înainte de bootare, panoul de afişare luminează intermitent când
alimentarea este pornită. Aceasta face parte din rutina de testare
a Notebook PC şi nu reprezintă o problemă a afişajului.

Pornirea Notebook PC

Mesajul care indică pornirea Notebook PC este afişat pe ecran când

îl porniţi. Dacă este necesar, puteţi regla luminozitatea cu ajutorul

tastelor rapide. Dacă trebuie să rulaţi Setarea BIOS pentru setarea sau

modificarea configuraţiei sistemului, apăsaţi [F2] la bootare pentru

a intra în Setarea BIOS. Dacă apăsaţi [Tab] în timpul afişării ecranului

de începere, pot fi vizualizate informaţii standard pentru bootare,

ca de exemplu versiunea BIOS. Apăsaţi [ESC] şi vi se va prezenta

un meniu de bootare cu selecţiuni pentru bootare de pe unităţile

dumneavoastră disponibile.

Autotest cu alimentarea pornită (POST)

Când porniţi Notebook PC, acesta va rula pentru început o serie

de teste de diagnostic comandate prin intermediul software-

ului, numite autotest cu alimentarea pornită (POST - Power-On

Self Test). Software-ul care comandă POST este instalat ca o parte

permanentă a arhitecturii Notebook PC. POST include o înregistrare

a configuraţiei hardware a Notebook PC, utilizată pentru a realiza

o verificare de diagnostic a sistemului. Această înregistrare este

creată cu ajutorul programului de Setare BIOS. În cazul în care POST

descoperă o diferenţă între înregistrare şi hardware-ul existent,

acesta va afişa pe ecran un mesaj prin care vă va informa să

corectaţi conflictul prin rularea Setării BIOS. În majoritatea cazurilor,

înregistrarea ar trebui să fie corectă când achiziţionaţi Notebook PC.

La încheierea testului, este posibil să obţineţi un mesaj prin care vi se

comunică „Nu a fost găsit sistemul de operare” în cazul în care hard

disk-ul nu a fost preîncărcat cu un sistem de operare. Aceasta indică

faptul că hard disk-ul este detectat corect şi că acesta este pregătit

pentru a se instala un nou sistem de operare.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

31

Tehnologia de automonitorizare şi raportare

S.M.A.R.T. (Tehnologia de

automonitorizare şi raportare

- Self Monitoring and Reporting

Technology) verifică unitatea hard

disk în timpul POST şi furnizează

un mesaj de avertizare în cazul

în care hard disk-ul are nevoie de

service. În cazul unui avertisment

critic referitor la unitatea hard

disk în timpul bootării, realizaţi

imediat o copie de siguranţă

a datelor dumneavoastră şi

rulaţi programul Windows de

verificare a disk-ului. Pentru a rula

programul Windows de verificare

a disk-ului: faceţi clic pe Start

> selectaţi Computer > faceţi clic dreapta pe pictograma unităţii

hard-disk > alegeţi Proprietăţi > faceţi clic pe fila Unelte > faceţi clic

pe Verificaţi acum > faceţi clic pe Start. Puteţi de asemenea selecta

„Scanare...sectoare” pentru o scanare şi reparare mai eficace, dar

procesul se va desfăşura mai lent.

IMPORTANT! În cazul în care totuşi sunt afişate avertismente
în timpul bootării după rularea unui software utilitar pentru
verificarea disk-ului, Nootebook PC ar trebui supus la service.
Continuarea utilizării ar putea conduce la pierderea datelor.

background image

32

Manual de utilizare pentru notebook PC

Veţi fi avertizat(ă) când încărcarea bateriei este prea scăzută. În
cazul în care continuaţi să ignoraţi avertismentele referitoare la
încărcarea scăzută a bateriei, Notebook PC intră până la urmă în
modul suspendat (Windows utilizează ca implicit STR).

Capturile pe ecran arătate aici sunt numai exemple şi este posibil
să nu reflecte ceea ce vedeţi în sistemul dumneavoastră.

Verificarea alimentării la baterie

Sistemul de alimentare la baterie utilizează standardul Smart Battery

sub mediul Windows, care permite ca bateria să raporteze în mod

corect cantitatea de încărcare rămasă în baterie. O baterie complet

încărcată asigură câteva ore de energie de lucru pentru Notebook

PC. Dar valoarea reală variază în funcţie de modul de utilizare a

funcţiilor de economisire a energiei, obiceiurile dumneavoastră

generale de lucru, CPU, dimensiunea memoriei sistemului şi

dimensiunea panoului de afişare.

Treceţi cursorul peste pictograma baterie fără
adaptorul de alimentare.

Treceţi cursorul peste pictograma baterie cu
adaptorul de alimentare.

Faceţi clic dreapta pe pictograma baterie

Faceţi clic stânga pe pictograma baterie

ATENŢIE! Suspendare la RAM (STR- Suspend-to-RAM) nu durează
mult când bateria nu mai are energie. Suspendare la disk (STD
– Suspend-to-Disk) nu este acelaşi lucru cu oprit. STD necesită
o cantitate mică de energie şi nu va funcţiona dacă nu mai este
disponibilă energie datorită golirii complete a bateriei sau lipsei
alimentării cu energie (de ex. îndepărtarea atât a adaptorului de
alimentare cât şi a bateriei).

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

33

ATENŢIE! Nu lăsaţi bateria descărcată. Bateria se va descărca
în timp. În cazul în care nu utilizaţi bateria, încărcarea acesteia
trebuie realizată la fiecare trei luni pentru a creşte capacitatea de
recuperare, în caz contrar aceasta nu se va mai reîncărca în viitor.

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza Notebook PC în călătorii, va trebui să încărcaţi

bateria. Bateria începe să se încarce imediat ce Notebook PC este

conectat la o sursă de alimentare externă cu ajutorul adaptorului

de alimentare. Încărcaţi complet bateria înainte de a o utiliza pentru

prima oară. O baterie nouă trebuie să se încarce complet înainte ca

Notebook PC să fie deconectat de la sursa de alimentare externă.

Încărcarea completă a bateriei durează câteva ore când Notebook

PC este oprit şi poate dura de două ori mai mult când Notebook PC

este pornit. Lampa de încărcare a bateriei se stinge când bateria este

încărcată.

Bateria începe să se încarce când încărcătura rămasă în baterie
scade sub 95%. Acest lucru previne încărcarea frecventă a
bateriei. Micşorarea ciclurilor de reîncărcare creşte viaţa bateriei.

Încărcarea bateriei încetează dacă temperatura este prea ridicată
sau dacă tensiunea bateriei este prea ridicată.

background image

34

Manual de utilizare pentru notebook PC

Opţiuni alimentare

Comutatorul de alimentare

PORNEŞTE şi OPREŞTE Notebook

PC sau trece Notebook PC în

modurile sleep sau hibernare.

Comportamentul actual al

comutatorului de alimentare

poate fi personalizat în Panou

Comandă Windows „Opţiuni

Putere”.Pentru alte opţiuni, ca de

exemplu „Schimbare utilizator,

Repornire, Sleep sau Oprire”, faceţi clic pe vârful săgeţii de lângă

pictograma de blocare.

Repornirea sau rebootarea

După realizarea modificărilor asupra sistemului de operare, este

posibil să vi se ceară să reporniţi sistemul. Unele procese de instalare

vor pune la dispoziţie o casetă de dialog pentru a permite repornirea.

Pentru a reporni manual sistemul, alegeţi Repornire.

IMPORTANT! Pentru a proteja unitatea hard, aşteptaţi cel puţin
5 secunde după ce aţi deconectat alimentarea cu energie a
Notebook PC înainte de a îl porni din nou.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

35

Oprirea în situaţii de urgenţă

În cazul în care sistemul dumneavoastră de operare nu se poate

opri sau restarta corect, există două moduri suplimentare de a opri

Notebook PC:

• Ţineţi apăsat butonul de ali-

mentare

timp de 4 secunde.

IMPORTANT! Nu utilizaţi oprirea pentru situaţii de urgenţă în
timp ce sunt scrise date; nerespectarea acestei indicaţii poate
conduce la pierderea sau distrugerea datelor dumneavoastră.

background image

36

Manual de utilizare pentru notebook PC

Sleep şi Hibernare

Setările pentru gestionarea energiei

pot fi găsite în panoul de comandă

al Windows > Panou Comandă >

Opţiuni Putere. În Setări Sistem,

puteţi defini „Sleep/Hibernate” sau

„Oprire” pentru închiderea panoului

de afişare sau apăsarea butonului

de alimentare. „Sleep” şi „Hibernare”

economisesc energie când

Notebook PC nu este utilizat prin oprirea anumitor componente. Când

vă reluaţi lucrul, ultima stare (cum ar fi un document derulat pe jumătate

sau un email dactilografiat parţial) va reapare ca şi cum nu aţi fi întrerupt

activitatea. „Oprire” va închide toate aplicaţiile şi vă va întreba dacă doriţi

să salvaţi în cazul în care nu aţi realizat acest lucru.

Moduri de gestionare a energiei

Notebook PC are un număr de caracteristici automate sau reglabile de

economisire a energiei pe care le puteţi utiliza pentru a maximiza durata

de viaţă a bateriei şi a reduce Costul total al proprietăţii (TCO – Total Cost

of Ownership). Puteţi controla unele dintre aceste caracteristici prin

intermediul meniului Putere din Setarea BIOS. Setările de gestionare

a energiei ACPI sunt realizate prin intermediul sistemului de operare.

Caracteristicile de gestionare a energiei sunt proiectate pentru a

economisi cât mai multă energie posibil prin trecerea componentelor

într-un mod de consum redus cât mai frecvent posibil, dar de asemenea

prin a permite funcţionarea completă la cerere.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

37

Sleep” este acelaşi lucru cu

Suspendare la RAM (STR). Această

funcţie stochează în RAM datele

şi starea curentă, în timp ce multe

componente sunt oprite. Deoarece

RAM este volatilă, este necesară

alimentarea cu energie pentru a

păstra (reîmprospăta) datele. Faceţi

clic pe butonul Windows şi pe

vârful săgeţii de lângă pictograma de blocare pentru a vedea această

opţiune. Puteţi de asemenea utiliza comanda rapidă de la tastatură [Fn

F1] pentru a activa acest mod. Revenirea se face prin apăsarea oricărei

taste cu excepţia [Fn]. (NOTĂ: Indicatorul de putere va ilumina intermitent

în acest mod.)

Hibernate” este acelaşi lucru cu Suspendare la disk (STD) şi stochează

datele şi starea curentă pe unitatea hard disk. Prin aceasta, RAM nu

trebuie reîmprospătat periodic, iar consumul de energie este mult redus,

dar nu este complet eliminat datorită anumitor componente care rămân

în stare de veghe, ca de exemplu LAN care trebuie să rămână alimentat

cu energie. „Hibernare” economiseşte mai multă energie în comparaţie

cu „Sleep”. Faceţi clic pe butonul Windows şi pe vârful săgeţii de lângă

pictograma de blocare pentru a vedea această opţiune. Revenirea se face

prin apăsarea butonului de alimentare. (NOTĂ: Indicatorul de putere va fi

stins în acest mod.)

background image

38

Manual de utilizare pentru notebook PC

Controlul termic al energiei

Există trei metode de control al energiei pentru comandarea stării

termice a Notebook PC. Aceste metode de control al energiei nu

pot fi configurate de către utilizator şi ar trebui cunoscute în cazul în

care Notebook PC ar intra în aceste stări. Următoarele temperaturi

reprezintă temperatura suportului (nu a CPU).

• Ventilatorul porneşte pentru răcire activă când temperatura ajunge

la limita sigură superioară.

• Ventilatorul reduce viteza pentru răcire pasivă când temperatura

depăşeşte limita sigură superioară.

• Sistemul se opreşte pentru răcire critică atunci când temperatura

depăşeşte limita sigură superioară maximă.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

39

Amplasarea tastelor rapide pe tastele funcţie poate fi diferită
în funcţie de model, dar funcţiile ar trebui să rămână aceleaşi.
Respectaţi pictogramele în locul tastelor funcţie.

Pictograma „zz” (F1): Trece Notebook PC în modul

suspendare (fie Save-to-RAM, fie Save-to-Disk, în funcţie

de setarea butonului de sleep din setarea pentru

gestionarea energiei).
Radio Tower (F2): Wireless Models Only: Toggles the

internal wireless LAN or Bluetooth (on selected models)

ON or OFF with an on-screen-display. When enabled,

the corresponding wireless indicator will light. Windows

software settings are necessary to use the wireless LAN

or Bluetooth.
Pictogramă soare jos (F5):Reduce luminozitatea afişajului

Pictogramă soare sus (F6):Creşte luminozitatea afişajului

Pictograma LCD (F7): Comută ON şi OFF panoul de

afişaj. (La anumite modele; extinde suprafaţa ecranului

pentru ca aceasta să umple întregul afişaj în timpul

utilizării modurilor cu rezoluţie redusă.)

Funcţii speciale ale tastaturii

Taste rapide colorate (pe modele selectate)

Cele de mai jos definesc tastele rapide colorate de pe tastatura

Notebook PC. Comenzile colorate pot fi accesate doar dacă mai întâi

se apasă şi se ţine apăsată tasta funcţie, în timp ce se apasă o tastă

cu o comandă colorată.

background image

40

Manual de utilizare pentru notebook PC

Pictogramele LCD/Monitor (F8): Comută între afişajul

LCD al Notebook PC şi un monitor extern, în această

succesiune: Numai LCD -> Numai CRT (monitor extern) ->

combinaţie LCD + CRT -> Extensie LCD + CRT.. (Această

funcţie nu operează în cazul monitoarelor cu 256 culori,

selectaţi Nivel ridicat de culoare în Setările proprietăţilor

afişajului.) IMPORTANT: Conectaţi un monitor extern

înainte de bootarea Notebook PC.
Tastatură încrucişată (F9)
: Schimbă touchpad-ul

încorporat între BLOCAT (dezactivat) şi DEBLOCAT

(activat). Blocarea touchpad-ul va preveni deplasarea

accidentală a cursorului în timpul dactilografierii şi este

cel mai bine utilizată cu un dispozitiv de indicare extern,

ca de exemplu un mouse. NOTĂ: Anumite modele au

un indicator între butoanele touchpad care se aprinde

atunci când touchpad-ul este DEBLOCAT (activat) şi care

nu se aprinde atunci când touchpad-ul este BLOCAT

(dezactivat).
Pictogramele difuzoare (F10):Comută ON şi OFF

difuzoarele (numai în SO Windows)
Pictograma reducere volum difuzor (F11): Reduce

volumul difuzorului (numai în SO Windows)
Pictograma creştere volum difuzor (F12): Creşte

volumul difuzorului (numai în SO Windows)

Num Lk (Ins): Comută ON şi OFF tastatura numerică

(blocarea numerelor). Vă permite să utilizaţi o parte mai

mare din tastatură pentru introducerea numerelor. (pe

modele selectate)
Scr Lk (Del):
Comută ON şi OFF „Blocarea derulării”. Vă

permite să utilizaţi o parte mai mare din tastatură pentru

navigarea între celule. (pe modele selectate)

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

41

Fn+C: Comută ON şi OFF funcţia „Tehnologie inteligentă

splendid video”. Aceasta vă permite să comutaţi între

diverse moduri de îmbunătăţire a culorii afişate pentru

a îmbunătăţi contrastul, luminozitatea, nuanţa pielii şi

saturaţia culorii în mod independent pentru roşu, verde

şi albastru. Puteţi vedea modul curent prin intermediul

afişajului pe ecran (OSD).
Fn+V (pe modele selectate):

Comută aplicaţia software „Life Frame”.

La unele modele această funcţie este disponibilă doar atunci
când camera este pornit.

Power4Gear Hybrid (Fn+bara de spaţiu): Această tastă

comută economia de energie între diversele moduri

de economisire a energiei. Modurile de economisire a

energiei comandă multe aspecte ale Notebook PC pentru

a maximiza performanţa funcţie de durata de funcţionare

a bateriei. Montarea sau demontarea adaptorului

de putere va comuta automat sistemul între modul

CA şi modul baterie. Puteţi vedea modul curent prin

intermediul afişajului pe ecran (OSD).

Fn+A (pe modele selectate): Comută senzorul de

lumină activat/dezactivat.

Fn+Enter (tastatură extinsă): Comută „Calculator”. (pe

modele selectate)

background image

42

Manual de utilizare pentru notebook PC

Tastele Microsoft Windows

Există două taste Windows speciale pe tastatură, aşa cum se descrie

mai jos.

Tasta cu Logo-ul Windows activează meniul Start amplasat

în partea din stânga jos a afişajului Windows.
Cealaltă tastă, care arată ca un meniu Windows cu un cursor

mic, activează meniul de proprietăţi şi este echivalentă cu

apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului de pe un

obiect Windows.

Tastatură extinsă (pe modele selectate)

La anumite modele este

disponibilă o tastatură

extinsă. Tastatura

extinsă are un modul

numeric dedicat pentru

introducerea facilă a

numerelor. Folosiţi [Num

Lk / Scr Lk] pentru a

comuta între utilizarea

tastaturii extinse ca

numere sau ca direcţii

ale cursorului. Tastele de

direcţie pentru cursor

sunt dedicate navigării

între câmpuri sau celule, de exemple cele dintr-o foaie de calcul sau

dintr-un tabel.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

43

Tastele pentru comandă multimedia (pe modele

selectate)

Tastele pentru comandă multimedia permit comanda cu uşurinţă a

aplicaţiilor multimedia. Cele de mai jos definesc semnificaţia fiecărei

taste de comandă multimedia de pe Notebook PC.

Utilizaţi tasta [Fn] în combinaţie cu tastele săgeată pentru
funcţiile de control ale CD-ului.

Unele funcţii de taste de comandă pot diferi, în funcţie de
modelul Notebook PC.

Redare/Pauzã CD

În timp ce CD-ul este oprit, începe redarea CD-ului.

În timpul redării CD-ului, întrerupe redarea CD-ului.

Oprirea CD-ului

În timpul redării CD-ului: Opreşte redarea CD-ului.

Salt CD la înregistrarea anterioară (derulare înapoi)

În timpul redării CD-ului, sare la înregistrarea audio/

capitolul de film previous (anterior).

Salt CD la înregistrarea următoare (derulare înainte)

În timpul redării CD-ului, sare la înregistrarea audio/

capitolul de film next (următorul).

background image

44

Manual de utilizare pentru notebook PC

Comutator de putere

Butonul de alimentare vă permite să PORNIŢI şi să OPRIŢI

notebook-ul PC şi să recuperaţi notebook-ul din starea STD.

Apăsaţi pe buton o dată pentru PORNIREA şi o dată pentru

OPRIREA notebook-ului PC. Butonul de alimentare funcţionează

numai când ecranul este deschis.

Comutatoare şi indicatoare de stare

Comutatoare

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

45

Indicatoare de stare

Indicator de putere

Indicatorul de putere este aprins când Notebook PC este

pornit (ON) şi clipeşte încet când Notebook PC se află în modul

Suspend-to-RAM (Standby). Acest indicator este oprit (OFF)

când Notebook PC este oprit sau se află în modul Suspend-to-

Disk (Hibernare).

Indicator încărcare baterie(culoare-duală)

Indicatorul de încărcare a bateriei cu două culori arată starea de

încărcare a bateriei, după cum urmează:

Lumină verde APRINSĂ: Verde APRINS: nivelul de încărcare al

bateriei (cu curent alternativ) este între 95% şi 100%.

Lumină portocalie APRINSĂ: Portocaliu APRINS: nivelul de

încărcare al bateriei (cu curent alternativ) este sub 95%.

Portocaliu intermitent: nivelul de încărcare al bateriei (fără curent

alternativ) este sub 10%.

Stins: Stins: nivelul de încărcare al bateriei (fără curent alternativ)

este între 10% şi 100%.

background image

46

Manual de utilizare pentru notebook PC

Indicatorul blocării literelor mari

Atunci când este aprins, indică activarea blocării literelor mari

[Caps Lock]. Blocarea numerelor permite ca unele dintre literele

de pe tastatură să redea litere mari (de ex. A, B, C). Când becul

pentru blocarea literelor mari este OFF, literele introduse vor fi

mici (de ex. a, b, c).

Indicatorul de activitate al unităţii

Indică dacă Notebook PC accesează unul sau mai multe

dispozitive de stocare, ca de exemplu hard disk-ul. Becul se

aprinde intermitent proporţional cu timpul de acces.

bluetooth / Indicator wireless

Acest indicator este disponibil doar pentru modelele cu

Bluetooth intern (BT) şi cu reţea LAN fără fir încorporată. Acest

indicator va lumina pentru a arăta că funcţia încorporată

Bluetooth (BT) a notebook-ului PC este activată. Acest indicator

se aprinde atunci când reţeaua LAN fără fir încorporată este

activată. (Sunt necesare setări de software în Windows.)

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

47

Folosirea Tasta rapidă

Cu Instant Key, apăsați pe buton pentru a activa funcția Instant

Key presetată.

Puteți configura o singură funcție Instant Key.

Utilizarea Instant Key pentru prima dată

Când apăsați Instant Key pentru prima dată, Ecranul de întâmpinare

apare pentru a vă ajuta să configurați funcțiile Instant Key.

Pentru a utiliza Instant Key pentru prima dată:
1. Apăsați Instant Key în partea opusă a butonului de alimentare.

background image

48

Manual de utilizare pentru notebook PC

3. Din ecranul setup, apăsați pe o pictogramă, configurați setarea și

apăsați Aplicare.

Apăsați pe săgeți pentru a parcurge funcțiile Instant Key pe care

le puteți configura.

2. Din ecranul de întâmpinare, apăsați Setup pentru a lansa ecranul

de configurare..

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

49

Puteți configura aceste funcții Instant Key:

Funcţie

Descriere

Modificare volum
Mărește/micșorează volumul sau îl dezactivează

complet.

Aplicație instant
Lansează aplicațiile frecvent folosite sau fișierele

office.
Web instant
Lansează situl web favorit.

Preset splendid
Vă permite să selectați din șase presetări colorate.

Video Magic
Lansează Video Magic pentru redare video, editare și

conversie a formatelor.

Cronometru
Lansează un cronometru pentru repaus, oprire sau

hibernare.

blocare touchpad
Vă permite să activați sau dezactivați touchpadul.

Funcția emulează comportamentul <Fn> + <F9>,

care este tasta funcțională de activare/dezactivare

touchpad.

background image

50

Manual de utilizare pentru notebook PC

Pentru a reconfigura Instant Key, apăsați și mențineți Instant Key
timp de trei secunde pentru a lansa ecranul de configurare Instant
Key.

Funcţie

Descriere

Selector ecran de ieșire
Comută între notebook, monitor extern și un monitor

duplicat.
Funcția emulează comportamentul <Fn> + <F8>, care

este tasta funcțională de activare/dezactivare LCD

touchpad/comutare monitor.

Conectivitate wireless
Vă permite să activați sau să dezactivați Wi-Fi și

Bluetooth. Funcția emulează comportamentul <Fn>

+ <F2>, care este tasta funcțională pentru funcția

WLAN/Bluetooth.

Media Control
Lansează Windows Media Player, și redă/oprește

fișierele media.

background image

4

Capitolul

4:

Utilizarea Notebook PC

background image

52

Manual de utilizare pentru notebook PC

Dispozitiv de indicare

Dispozitivul touchpad integrat în PC-ul notebook este sensibil la

presiune și nu conține părți mobile. Un driver de periferice este necesar

pentru utilizarea unor aplicații software.

Nu utilizați obiecte ci doar degetul dumneavoastră pentru
a opera touchpadul. Aceste obiecte pot deteriora suprafața
touchpadului.

Butonul click stânga
(zonă în interiorul liniei punctate)

Butonul click dreapta
(zonă în exteriorul liniei punctate)

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

53

Utilizarea touchpadului

Touchpadul este un dispozitiv interactiv ce simulează funcțiile unui

mouse obișnuit. Vă permite să utilizați gesturi cu unul sau mai multe

degete pentru a muta cursorul și a selecta și apăsa pe elemente, pentru

a roti și lărgi imagini, pentru a defila lista și pentru a vă comuta între

ferestre.

Mutarea cursorului

Puteți apăsa oriunde pe touchpad pentru a activa cursorul, apoi puteți

glisa degetul pe touchpad pentru a muta cursorul pe ecran.

Glisare orizontală

Glisare verticală

Glisare în diagonală

background image

54

Manual de utilizare pentru notebook PC

Apăsați o dată pentru a selecta

un element.

Apăsați de două ori pentru a

deschide elementul selectat.

Ilustrații ale folosirii touchpadului

Atingere - Atingerea touchpadului permite selecția elementelor de

pe ecran și deschiderea fișierelor.

Apăsarea - Apăsarea pe touchpad simulează funcțiile butoanelor stâng

și drept ale mousului.

Deplasare - Făcând acțiunea de deplasare pe touchpad vă permite

mutarea elementelor în alt loc.

Apăsați o dată pentru a selecta

un element, apoi apăsați de două

ori pentru a-l deschide.

Apăsați o dată pentru a selecta un

element și a vedea opțiunile sale

de meniu.

Selectați un element apăsând de

două ori, apoi culisați degetul fără

a-l ridica de pe touchpad.

Luați degetul de pe touchpad

pentru a plasa elementul în noua

sa destinație.

Clic dreapta

Clic stânga

Trage

Plasează

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

55

Rotește - Rotirea în ambele sensuri a imaginilor este efectuată pe

touchpad folosind gestul de ciupire.

Puneți două degete pe touchpad apoi faceți o mișcare circulară în

oricare sens, pentru a roti o imagine.

Defilează - Utilizați două degete pe touchpad, puteți defila listele

vertical și orizontal.

Mărește - Utilizând două degete pe touchpad, puteți mări sau micșora

imaginea selectată.

Depărtați/apropiați cele două degete pentru a mări/micșora.

Pentru a permite defilarea continuă, țineți degetele la marginea

touchpadului când vă mutați din jos/stânga în dreapta și vice versa.

Cursorul mousului se schimbă într-o săgeată cu două sensuri dacă

este activată defilarea continuă.

background image

56

Manual de utilizare pentru notebook PC

Glisarea cu trei degete - Folosind trei degete pe touchpad, puteți glisa

paginile de la dreapta la stânga și invers. Puteți utiliza acest gest pentru

a vă comuta între ferestrele active ale desktopului dumneavoastră.

Touchpadul răspunde la mișcare nu la forță. Nu este necesar să
apăsați prea tare pe touchpad. Nu apăsați prea tare căci nu veți mări
capacitatea de răspuns a touchpadului. Touchpadul reacționează
cel mai bine la presiune redusă.

Îngrijirea touchpadului

Touchpadul este sensibil la presiune. Dacă nu este îngrijit corespunzător,

se poate deteriora. Luați în considerare următoarele măsuri de

siguranță.

• Evitați contactul touchpadului cu noroi, lichide sau lubrifianți.
• Nu apăsați pe touchpad dacă aveți degetele murdare sau ude.
• Nu puneți obiec te grele pe touchpad sau pe butoanele

touchpadului.

• Nu zgâriați touchpadului cu unghiile sau cu obiecte grele.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

57

Dezactivarea automată a touchpadului

Puteți dezactiva automat touchpadului când conectați un mouse USB

extern.
Pentru a dezactiva touchpadul

1. Mergeți la Panoul de control. Schimbați setările la Pictograme

mari apoi selectați Maus.

2. Selectați fila ELAN.
3. Bifați opțiunea Dezactivare la conectarea unui dispozitiv de

navigare extern.

4. Selectați Aplică pentru a salva setările curente sau Selectați OK

pentru a salva schimbările și a ieși.

background image

58

Manual de utilizare pentru notebook PC

Dispozitive de stocare

Dispozitivele de stocare permit Notebook PC să citească sau să scrie

documente, imagini şi alte fişiere pe diverse dispozitive de stocare a

datelor. Acest Notebook PC are următoarele dispozitive de stocare.

Unitate optică

Introducerea unui disc optic (pe modele selectate)

1. În timp ce Notebook PC este pornit, apăsaţi butonul de

evacuare al unităţii, iar tava va fi evacuată parţial.

2. Trageţi cu grijă panoul frontal al unităţii şi culisaţi complet în

afară tava. Aveţi grijă să nu atingeţi lentila unităţii CD şi alte

mecanisme. Asiguraţi-vă că nu există obiecte care se pot bloca

în tava unităţii.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

59

3. Ţineţi discul de margini şi aşezaţi discul cu partea tipărită în sus.

Apăsaţi pe ambele părţi ale centrului discului până când discul

se fixează pe butuc. butucul ar trebui să fie mai înalt decât

discul atunci când este montat corect.

4. Împingeţi cu grijă înăuntru tava unităţii. Unitatea va începe

să citească cuprinsul (TOC) discului. Când unitatea se opreşte,

discul este gata pentru a fi utilizat.

Este normal să auziţi şi să simţiţi rotirea cu mare viteză a CD-ului
în timp ce sunt citite datele.

background image

60

Manual de utilizare pentru notebook PC

Evacuare de urgenţă

Evacuarea de urgenţă este amplasată într-un orificiu de pe unitatea

optică şi este utilizată pentru a evacua tava unităţii optice în cazul în

care evacuarea electronică nu funcţionează. Nu utilizaţi evacuarea

de urgenţă în locul evacuării electronice.

Asiguraţi-vă că nu acţionaţi indicatorul de activitate amplasat în
aceeaşi zonă.

Îndepărtarea unui disc optic

Evacuaţi tava şi trageţi uşor în sus marginea discului la un anumit

unghi pentru a îndepărta discul din butuc.

Locaţia reală va fi diferită în
funcţie de model.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

61

Ar trebui să îi fie atribuită o literă unităţii CD, indiferent de prezenţa

sau absenţa unui disc CD în unitate. După introducerea corectă

a CD-ului, datele pot fi accesate ca şi în cazul unităţilor de hard

disk; diferenţa este că datele nu pot fi scrise sau modificate pe CD.

Folosind software-ul corespunzător, o unitate CD-RW sau o unitate

DVD+CD-RW, discurile CD-RW vor putea fi folosite ca şi o unitate

hard, cu posibilitatea de scriere, ştergere şi editare.
Vibraţia este normală pentru toate unităţile optice de viteză ridicată

datorită CD-urilor neechilibrate sau tipăririi CD-urilor. Pentru a

reduce vibraţia, utilizaţi Notebook PC pe o suprafaţă orizontală şi nu

lipiţi etichete pe CD.

Ascultarea CD-urilor audio

Unităţile optice pot reda CD-uri audio, dar numai unitatea DVD-

ROM poate reda DVD audio. Introduceţi CD-ul audio, iar Windows™

deschide automat un player audio şi începe redarea. În funcţie de

discul audio DVD şi de software-ul instalat, ar putea fi necesar să

deschideţi un DVD player pentru a asculta DVD audio. Puteţi regla

volumul cu ajutorul tastelor rapide sau al pictogramei difuzor a

Windows™, situată pe bara de sarcini.

ATENŢIE! În cazul în care discul CD nu este corect blocat pe
butucul central, CD-ul poate fi deteriorat la închiderea tăvii.
Întotdeauna supravegheaţi îndeaproape CD-ul în timp ce
închideţi încet tava pentru a preveni deteriorarea.

Utilizarea unităţii optice

Discurile optice şi echipamentul trebuie manipulate cu grijă datorită

mecanicii fine utilizate. Ţineţi minte instrucţiunile de siguranţă

importante puse la dispoziţie de furnizorii dumneavoastră de

CD-uri. Spre deosebire de unităţile optice, Notebook PC utilizează

un butuc pentru a menţine CD-ul pe poziţie indiferent de unghi.

La introducerea unui CD, este important ca acesta să fie apăsat pe

butucul central, în caz contrar tava unităţii optice va zgâria CD-ul.

background image

62

Manual de utilizare pentru notebook PC

Cititor de memorie flash

În mod obişnuit trebuie cumpărat separat un card de memorie PCMCIA pentru a

utiliza carduri de memorie de la dispozitive ca de exemplu camere foto digitale,

playere MP3, telefoane mobile şi PDA-uri. Acest Notebook PC are un singur

cititor de carduri de memorie încorporat care poate utiliza multe carduri de

memorie flash, aşa cum se prezintă în exemplul de mai jos. Cititorul de carduri

de memorie încorporat nu este doar uşor de utilizat, ci este şi mai rapid decât

majoritatea altor forme de cititoare de carduri de memorie deoarece utilizează

magistrala PCI cu bandă largă.

ATENŢIE! Pentru a preveni pierderea datelor, utilizaţi „Safely

Remove Hardware and Eject Media

din bara de sarcini înainte de a

deconecta cardul de memorie flash.

IMPORTANT! Compatibilitatea cardului de memorie flash variază

în funcţie de modelul Notebook PC şi specificaţiile cardului

de memorie flash. Specificaţiile cardului de memorie flash se

schimbă în mod constant, prin urmare compatibilitatea se poate

schimba fără avertizare prealabilă.

IMPORTANT! Nu îndepărtaţi niciodată cardurile în timpul citirii,

copierii, formatării sau ştergerii datelor de pe card sau imediat

după aceea, în caz contrar, datele se pot pierde.

MS / MS Pro

SD / MMC

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

63

Unitate hard disk

Unităţile hard disk au capacităţi mai ridicate şi funcţionează la

viteze mult mai ridicate decât unităţile floppy disk şi unităţile

optice. Notebook PC este prevăzut cu o unitate hard disk care

poate fi înlocuită. Unităţile hard din prezent suportă S.M.A.R.T. (Self

Monitoring and Reporting Technology) pentru a detecta erorile

sau defecţiunile hard disk-ului înainte ca acestea să se întâmple.

La înlocuirea sau actualizarea unităţii hard, consultaţi întotdeauna

centrul de service autorizat sau distribuitorul acestui Notebook PC.

IMPORTANT! Manipularea defectuoasă a Notebook PC poate
deteriora unitatea hard disk. Manipulaţi Notebook PC cu
grijă şi păstraţi-l la distanţă de electricitatea statică şi vibraţii
puternice sau impacturi. Unitatea hard disk este cea mai delicată
componentă şi este posibil ca aceasta să fie primul sau singurul
component deteriorat în cazul în care Notebook PC cade.

ATENŢIE! Deconectaţi toate perifericele conectate, toate liniile
telefonice sau de comunicaţii şi conectorul de alimentare (cum
ar fi o sursă de alimentare externă, o baterie etc.) înainte de a
demonta capacul hard disk-ului.

IMPORTANT! La înlocuirea sau actualizarea unităţii hard,
consultaţi întotdeauna centrul de service autorizat sau
distribuitorul acestui Notebook PC.

Numărul unităţii hard variază în funcţie de modelul achiziţionat.
Este posibil ca soclul pentru cel de-al doilea hard să fie gol

background image

64

Manual de utilizare pentru notebook PC

Îndepărtarea unităţii hard disk

Localizarea unităţi de hard disk

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

65

Instalarea unităţii hard disk:

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

66

Manual de utilizare pentru notebook PC

Memorie (RAM)

Memoria suplimentară va creşte performanţa aplicaţiilor, reducând

accesul la hard-disk. Consultaţi un centru sau un distribuitor de

service autorizat pentru informaţii în ceea ce priveşte actualizările

pentru Notebook PC. Achiziţionaţi module de expansiune numai de

la distribuitorii autorizaţi pentru acest Notebook PC pentru a asigura

compatibilitate şi fiabilitate maxime.
BIOS detectează automat cantitatea de memorie din sistem şi

configurează CMOS în conformitate cu aceasta în timpul procesului

POST (Power-On-Self-Test – Autotest cu alimentarea pornită). După

ce memoria este instalată, nu este necesară nicio setare hardware

sau software (inclusiv BIOS).

ATENŢIE! Deconectaţi

toate perifericele

conectate, toate liniile

telefonice sau de

comunicaţii şi conectorul

de alimentare (cum ar

fi o sursă de alimentare

externă, o baterie etc.)

înainte de a instala sau

demonta o memorie.

Instalarea cardului de

memorie:

Îndepărtarea cardului de

memorie:

3

(Acesta este doar un exemplu.)

3

(Acesta este doar un exemplu.)

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

67

Reţeaua încorporată nu poate fi instalată mai târziu ca o
actualizare. După achiziţionare, reţeaua poate fi instalată ca un
card de expansiune.

Conexiuni

Conectare la reţea

Conectaţi un cablu de reţea cu conectori RJ-45 la ambele capete, cu

un capăt la portul de modem/reţea de pe Notebook PC şi cu celălalt

capăt la un hub sau switch. Pentru viteze 100 BASE-TX / 1000

BASE-T, cablul dumneavoastră de reţea trebuie să fie de categoria 5

sau superior (nu categoria 3), cu cablaje torsadate. În cazul în care

planificaţi să rulaţi interfaţa la 100/1000 Mbps, acesta trebuie să fie

conectat la un hub 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nu un hub BASE-T4).

Pentru 10Base-T, utilizaţi cabluri torsadate de categoria 3, 4 sau 5.

10/100 Mbps Full-Duplex este suportat de acest Notebook PC, dar

necesită conexiune la un hub de switch pentru reţea care are activat

“duplex”. Software-ul are ca opţiune implicită utilizarea celei mai

rapide setări, deci nu este necesară intervenţia utilizatorului.

1000BASE-T (sau Gigabit) este suportat numai pe modele
selectate.

background image

68

Manual de utilizare pentru notebook PC

Cablul torsadat

Cablul utilizat pentru a conecta cardul Ethernet la o gazdă (în general

un hub sau un switch) este numit Twisted Pair Ethernet (TPE – Cablu

ethernet torsadat). Conectorii de capăt se numesc conectori RJ-45,

iar aceştia nu sunt compatibili cu conectorii telefonici RJ-11. În cazul

conectării a două calculatoare împreună, având un hub între acestea,

este necesar un cablu LAN de traversare (modelul Fast-Ethernet).

(Modelele Gigabit suportă auto-traversarea, de aceea cablul LAN

este opţional.)

Exemplul unui Notebook PC conectat la un hub sau switch de reţea

pentru utilizarea controlerului Ethernet încorporat.

Cablurile de reţea cu

conectori RJ-45

Hub sau switch de reţea

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

69

Conexiunea LAN wireless (pe modele selectate)

LAN wireless încorporat opţional este un adaptor Ethernet wireless

uşor de utilizat. Datorită implementării standardului IEEE 802.11

pentru LAN wireless (WLAN), LAN wireless încorporat opţional

poate realiza transmisii rapide de date folosind tehnologiile Direct

Sequence Spread Spectrum (DSSS) şi Orthogonal Frequency Division

Multiplexing (OFDM) la frecvenţe de 2,4 GHz/5GHz. LAN wireless

încorporat opţional este compatibil cu standardele mai vechi IEEE

802.11 şi permite interfaţa cu standardele LAN wireless. LAN wireless

încorporat opţional este un adaptor client care suportă modurile

Infrastructură şi Ad-hoc, dându-vă flexibilitate pentru configuraţiile

de reţea wireless existente sau viitoare pentru distanţe de până la 40

de metri între client şi punctul de acces.
Pentru a asigura eficienţa siguranţei comunicţiilor dumneavoastră

wireless, LAN wireless încorporat opţional este prevăzut cu o criptare

64-bit/128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP) şi caracteristici Wi-Fi

Protected Access (WPA).

Din motive de securitate, NU vă conectaţi la o reţea nesecurizată;
în caz contrar, este posibil ca ceilalţi să vadă informaţiile
transmise fără criptare.

background image

70

Manual de utilizare pentru notebook PC

Punct de acces

Desktop PC

PDA

Notebook PC

Modul Ad-hoc

Modul Ad-hoc permite Notebook PC să se conecteze la un alt

dispozitiv wireless. Nu este necesar un punct de acces (AP) în acest

mediu wireless.
(Toate dispozitivele

trebuie să instaleze

adaptoarele LAN wireless

opţionale 802.11.)

Desktop PC

PDA

Notebook PC

Modul infrastructură

Modul Infrastructură permite Notebook PC şi altor dispozitive

wireless să acceseze o reţea wireless creată de un punct de acces

(AP) (vândut separat) care asigură o legătură centrală pentru clienţii

wireless pentru a comunica unul cu celălalt sau cu o reţea cu fir.
(Toate dispozitivele

trebuie să instaleze

adaptoarele LAN wireless

opţionale 802.11.)

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

71

Conectare reţea wireless Windows

Conectarea la o reţea

1. Treceţi comutatorul wireless în poziţia ON dacă este

necesar pentru modelul

dumneavoastră (vezi

comutatoarele în Secţiunea 3).

2. Apăsaţi [FN+F2] în mod

repetate până când apar

pictogramele wire- less LAN

şi bluetooth.

3. Faceţi clic pe pictograma reţelei fără fir cu o stea portocalie

din zona de notificare Windows®.

4. Selectaţi din listă punctul de

acces fără fir la care doriţi să

vă conectaţi şi faceţi clic pe

Conectare pentru realizarea

conexiunii.

Dacă nu găsiţi punctul
de acces dorit, faceţi
clic pe pictograma
Reîmprospătare din
colţul din dreapta-sus,
pentru a reîmprospăta şi
pentru a căuta din nou în
listă.

Sau apăsaţi pe pictograma

Consolă Wireless în zona de

notificare şi selectaţi pictograma

wireless LAN.

background image

72

Manual de utilizare pentru notebook PC

5. Este posibil ca, la conectare, să vi se ceară să introduceţi o

parolă.

6. După stabilirea unei conexiuni, aceasta va apărea în listă.
7. Puteţi vedea pictograma reţelei fără fir

în Zona de notificare.

Pictograma tăiată cu o linie a reţelei fără fir

va dispărea dacă

apăsaţi <Fn> + <F2> pentru dezactivarea funcţiei WLAN.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

73

Conexiunea wireless bluetooth (pe modele

selectate)

Notebook-urile PC care dispun de tehnologia Bluetooth înlătură

necesitatea cablurilor pentru conectarea dispozitivelor cu

caracteristica Bluetooth. Printre exemplele de dispozitive cu

caracteristica Bluetooth, se numără PC-urile de tip notebook, PC-

urile de tip desktop, telefoanele mobile şi PDA-urile.

În cazul în care notebook-ul PC nu dispune de Bluetooth
încorporat, este necesar să conectaţi un modul USB sau un
ExpressCard Bluetooth pentru a putea utiliza Bluetooth-ul.

Telefoane mobile cu caracteristică bluetooth

Aveţi posibilitatea să vă conectaţi wireless la telefonul mobil. În

funcţie de capabilităţile telefonului dvs. mobil, puteţi transfera date

din agenda telefonică, fotografii, fişiere de sunet etc. sau să-l utilizaţi

ca şi modem pentru a vă conecta la Internet. De asemenea, puteţi

să-l utilizaţi pentru mesageria SMS.

Computere cu caracteristică bluetooth sau PDA-uri

Aveţi posibilitatea să vă conectaţi wireless la un alt computer sau la

PDA şi să interschimbaţi fişiere, să partajaţi periferice sau să partajaţi

conexiuni la Internet sau în reţea. De asemenea, puteţi utiliza

tastatura sau mouse-ul wireless ale caracteristicii Bluetooth.

Pornirea şi lansarea utilitarului bluetooth

Acest proces poate fi utilizat pentru a adăuga mai multe dispozitive

Bluetooth.

1. Treceţi comutatorul wireless în poziţia ON dacă este

necesar pentru modelul

dumneavoastră (vezi

comutatoarele în Secţiunea 3).

2. Apăsaţi [FN+F2] în mod

repetate până când apar

pictogramele wire- less LAN

şi bluetooth.

background image

74

Manual de utilizare pentru notebook PC

Sau apăsaţi pe pictograma

Consolă Wireless în zona de

notificare şi selectaţi pictograma

Bluetooth.

3. Din Panou de control,

deplasaţi-vă la Reţea şi

Internet > Centru reţea şi

partajare şi apoi faceţi clic pe

Modificare setări adaptor în

panoul albastru din stânga.

4. Faceţi clic dreapta pe

Conexiune de reţea

bluetooth şi selectaţi

Vizualizare dispozitive de

reţea bluetooth.

5. Faceţi clic pe Adăugare

dispozitiv pentru a căuta

dispozitive noi.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

75

6. Selectaţi un dispozitiv cu

caracteristică Bluetooth

din listă şi faceţi clic pe

Următorul.

7. Introduceţi codul de

securitate pentru Bluetooth

în dispozitiv şi începeţi

asocierea.

8. Relaţia de asociere a fost

realizată cu succes. Faceţi

clic pe Închidere pentru

finalizarea setării.

background image

76

Manual de utilizare pentru notebook PC

Încărcător+ USb

Funcţia Încărcător+ USB ajută la încărcarea dispozitivelor USB

compatibile cu specificaţiile BC 1.1 Încărcare baterie versiunea 1.1

indiferent dacă dispozitivul Notebook PC este pornit sau oprit. Puteţi

să decideţi şi să setaţi pragul bateriei pentru oprirea încărcării în

funcţie de necesităţi.

Cu adaptor

Funcţia Încărcător+ USB este disponibilă întotdeauna pe portul USB

3.0 desemnat atunci când dispozitivul Notebook PC este conectat cu

adaptor.

Fără adaptor

Pentru a activa funcţia Încărcător+ USB
1. Faceţi clic pe pictograma

Încărcător+ USB din zona de

notificare şi selectaţi Setări.

2. Faceţi clic pe Activare funcţie

Încărcător USb în modul baterie.

3. În funcţie de necesităţi, faceţi clic

pentru a activa încărcarea rapidă

atunci când dispozitivul Notebook

PC este pornit sau în stare de

repaus/hibernare/închis.

4. Mutaţi cursorul pentru a seta pragul

de încărcare a bateriei pentru a opri

funcţia Încărcător+ USB.

• Dispozitivul Notebook PC opreşte încărcarea dispozitivului

USB conectat atunci când nivelul de încărcare a bateriei

scade sub pragul setat.

• Portul USB care acceptă funcţia Încărcător+ USB nu acceptă

funcţia de reactivare a dispozitivului USB.

• Dacă dispozitivul conectat se supraîncălzeşte, emite fum sau

mirosuri anormale, scoateţi imediat dispozitivul.

background image

A

Anexă

background image

A-2

Manual de utilizare pentru notebook PC

Accesorii opţionale

Aceste articole, dacă sunt dorite, sunt livrate ca articole opţionale

pentru a completa Notebook PC.

Hub USb (opţional)

Ataşarea unui hub USB opţional va creşte numărul porturilor USB şi

vă va permite să conectaţi sau să deconectaţi rapid multe periferice

USB printr-un singur cablu.

Discul de memorie Flash USb

Un disc de memorie flash USB este un articol opţional care poate

asigura stocarea a până la câteva sute de megabiţi, viteze de transfer

mai ridicate şi o durabilitate mai ridicată. Când este utilizat cu

sistemele de operare curente, nu sunt necesare drivere.

Unitatea de Disk floppy USb

O unitate opţională de disk floppy cu interfaţă USB poate accepta o

disketă floppy standard de 3,5 inci, cu capacitatea de 1,44MB (sau

720KB).

ATENŢIE! Pentru a preveni defecţiunile sistemului, utilizaţi
Windows „Îndepărtarea în siguranţă a hardware-ului” din bara
de sarcini înainte de a deconecta unitatea de disk floppy USB.
Evacuaţi disk-ul floppy înainte de a transporta Notebook PC
pentru a preveni deteriorarea datorită şocului.

Conexiuni opţionale

Aceste articole, dacă sunt dorite, pot fi achiziţionate de la terţi.

Tastatura şi mouse-ul USb

Ataşarea unei tastaturi externe USB va permite ca introducerea

datelor să se facă într-un mod mai confortabil. Ataşarea unui mouse

extern USB va permite ca navigarea Windows să se facă într-un

mod mai confortabil. Atât tastatura cât şi mouse-ul extern USB

vor funcţiona simultan cu tastatura şi touchpad-ul încorporate ale

Notebook PC.

Conexiune la imprimantă

Una sau mai multe imprimante USB pot fi utilizate simultan pe orice

port USB sau hub USB.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-3

Sistemul de operare şi software

Acest Notebook PC poate oferi (în funcţie de zonă) clienţilor săi o

gamă largă de sisteme de operare

pre-instalate, ca de exemplu Microsoft Windows. Versiunile şi limbile

vor depinde de zonă. Nivelurile de suport software şi hardware pot

fi diferite, în funcţie de sistemul de operare instalat. Stabilitatea şi

compatibilitatea altor sisteme de operare nu poate fi garantată.

Suport software

Acest Notebook PC este însoţit de un CD suport care pune la

dispoziţie BIOS, drivere şi aplicaţii pentru a activa caracteristicile

hardware, a extinde funcţionalitatea, a vă ajuta să gestionaţi

Notebook PC sau a adăuga funcţionalitatea care nu este asigurată

de sistemul de operare original. Dacă este necesară actualizarea sau

înlocuirea CD-ului suport, accesaţi site-ul http://ro.asus.com pentru a

descărca drivere şi utilitare software individuale.
CD-ul suport conţine toate driverele, utilitarele şi software-ul pentru

toate sistemele de operare răspândite, inclusiv pentru cele care au

fost preinstalate. CD-ul suport nu include sistemul de operare. CD-

ul suport este necesar chiar dacă Notebook PC este preconfigurat

pentru a asigura software suplimentar care nu este inclus ca parte a

preinstalării din fabrică.
Un CD pentru recuperare este opţional şi include o imagine a

sistemului de operare original instalat în fabrică pe unitatea

hard. CD-ul pentru recuperare furnizează o soluţie de recuperare

cuprinzătoare care restabileşte sistemul de operare al Notebook PC

în starea sa de funcţionare originală, cu condiţia ca unitatea hard

disk să fie în bună stare de funcţionare. Contactaţi distribuitorul dacă

aveţi nevoie de o asemenea soluţie.

Este posibil ca unele dintre componentele şi caracteristicile
Notebook PC să nu funcţioneze până când nu sunt instalate
unităţile şi utilitarele dispozitivului.

background image

A-4

Manual de utilizare pentru notebook PC

Setările bIOS ale sistemului

bootarea dispozitivului

1. În ecranul boot (Pornire sistem), selectaţi boot Option #1. (Pornire

sistem prima opţiune).

2. Apăsaţi pe [Enter] (Enter) şi selectaţi un dispozitiv, conform cu

boot Option #1 (Pornire sistem prima opţiune).

Poziţia efectivă a portului LAN diferă în funcţie de model.
Consultaţi capitolul precedent pentru a vedea unde se află
portul LAN.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Enabled]

Launch PXE OpROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #2

[P2: MATSHITABD-MLT...]

Boot Option #3

[Windows Boot Manager]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot from
disks.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Boot Option #2

[P0: ST9750423AS ...]

Boot Option #3

[P0: WDC WD7500BPKT...]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

E n a b l e s / D i s a b l e s Q u i e t B o o t
option.

Boot Option #1

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: ST9750423AS
Disabled

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-5

Setarea de securitate

Pentru a seta parola:
1. În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator

Password (Configurare parolă administrator) sau User

Password (Parolă administrator).

2. Introduceţi o parolă şi apăsaţi [Enter].
3. Introduceţi din nou parola şi apăsaţi [Enter].
4. În acest moment, parola este stabilită.
Pentru a şterge parola:
1. În ecranul Security (Securitate), selectaţi Setup Administrator

Password (Configurare parolă administrator) sau User

Password (Parolă administrator).

2. Introduceţi parola curentă şi apăsaţi pe [Enter] (Enter).
3. Nu completaţi nimic în câmpul Create New Password (Creare

parolă nouă) şi apăsaţi pe [Enter] (Enter).

4. Nu completaţi nimic în câmpul Confirm New Password

(Confirmare parolă nouă) şi apăsaţi pe [Enter] (Enter)

5. Apoi parola este ştearsă.

Vi se va solicita completarea câmpurilor Utilizator Parolă de

fiecare dată când veţi porni Notebook PC (fie că intră în BIOS,

fie în SO). Parolă administrator vi se solicită doar dacă doriţi să

intraţi pentru a configura setările BIOS.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set User Password

background image

A-6

Manual de utilizare pentru notebook PC

Securitate interfaţă I/O (intrare/ieşire)

Pentru a bloca interfaţa I/O:
1. Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O.
2. Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe

blocare.

Setările Securitate interfaţă I/O pot fi modificate doar dacă vă
logaţi cu privilegii de administrator.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

I f L o c k e d , 2 n d S A T A H D D w i l l
be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-7

Securitate interfaţă USb

Pentru a bloca interfaţa USB:
1. Din ecranul Securitate selectaţi Securitate interfaţă I/O >

Securitate interfaţă USb.

2. Selectaţi interfaţa pe care doriţi să o blocaţi şi faceţi clic pe

blocare.

Setările Securitate interfaţă USb pot fi modificate doar dacă vă
logaţi cu privilegii de administrator.

Dacă setaţi Interfaţă USb pe [Blocare] , Porturile externe şi
Cameră CMOS vor fi simultan blocate şi ascunse.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

BlueTooth

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UnLock]

I f L o c k e d , a l l U S B d e v i c e w i l l
be disabled.

USB Interface

LocK
UnLock

background image

A-8

Manual de utilizare pentru notebook PC

Parolă HDD

Pentru a seta parola HDD:
1. Din ecranul Securitate faceţi clic pe Setare parolă

coordonator, tastaţi o parolă şi apăsaţi pe [Enter] (Enter).

2. Retastaţi pentru confirmarea parolei şi apăsaţi pe [Enter] (Enter).
3. Faceţi clic pe Setare parolă utilizator şi repetaţi paşii

precedenţi pentru a seta parola utilizatorului.

4. În acest moment parola este setată.

• Parola HDD poate fi modificată doar dacă vă logaţi cu

privilegii de administrator.

• Este necesar ca mai întâi se setaţi Parolă coordinator şi apoi

Parolă utilizator.

Vi se va solicita întâi să introduceţi parola de utilizator (dacă
există), apoi parola de utilizator HDD când porniţi Notebook PC
şi nu veţi putea accesa sistemul de operare dacă nu aţi introdus
parola corectă.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password
User Password
Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set the system boot order.

***Advanced to Power Cycle

System after Setting Hard Disk

Passwords***

Create New Password

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-9

Salvarea modificărilor

Dacă doriţi să păstraţi setările configuraţiei, trebuie să salvaţi

modificările înainte de a ieşi din utilitarul pentru setare BIOS.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

A-10

Manual de utilizare pentru notebook PC

Probleme comune şi soluţiile lor

Problemă hardware – disc optic

Unitatea discului optic nu poate citi sau scrie discuri.

1. Actualizaţi BIOS-ul cu ultima versiune şi încercaţi din nou.
2. Dacă actualizarea BIOS-ului nu ajută, încercaţi discuri de calitate

mai bună şi încercaţi din nou.

3. În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu centrul de

service local şi solicitaţi sprijinul unui inginer.

Cauză necunoscută – sistem instabil

Nu se poate trezi din hibernare.

1. Demontaţi componentele actualizate (RAM, HDD, WLAN, BT)

dacă au fost instalate după achiziţionarea produsului.

2. În cazul în care acestea nu există, încercaţi restaurarea sistemului

MS la o dată anterioară.

3. În cazul în care problema persistă, încercaţi restaurarea

sistemului cu ajutorul partiţiei de recuperare sau a DVD-ului.

Trebuie să realizaţi o copie de siguranţă a tuturor datelor în alt
loc înainte de recuperare.

4. În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu centrul de

service local şi solicitaţi sprijinul unui inginer.

Problemă hardware – tastatură/tastă rapidă

Tasta rapidă (FN) este dezactivată.

A. Reinstalaţi driverul „ATK0100” de pe CD-ul cu drivere sau

descărcaţi-l de pe situl web ASUS.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-11

Problemă hardware – cameră încorporată

Camera încorporată nu funcţionează corect.

1. Verificaţi „Device Manager” pentru a constata dacă există

probleme.

2. Încercaţi să reinstalaţi driverul camerei web pentru a rezolva

problema.

3. În cazul în care problema nu este rezolvată, actualizaţi BIOS-ul

cu ultima versiune şi încercaţi din nou.

4. În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu centrul de

service local şi solicitaţi sprijinul unui inginer.

Problemă hardware - baterie

Întreţinere baterie.

1. Înregistraţi Notebook PC pentru garanţie cu durata de un an

folosind următorul sit web:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. NU îndepărtaţi bateria în timp ce utilizaţi Notebook PC cu

adaptorul de CA pentru a preveni deteriorarea cauzată de

pierderea accidentală de putere. Bateria ASUS are circuite de

protecţie pentru a preveni supraîncărcarea, deci nu va deteriora

bateria în cazul în care este lăsată în Notebook PC.

Problemă hardware – eroare putere ON/OFF

Nu pot porni Notebook PC.
Diagnostic:

1. Pornire numai cu bateria? (D = 2, N = 4)
2. Puteţi vedea BIOS (Logoul ASUS)? (D = 3, N = A)
3. Puteţi încărca SO? (D = B, N = A)
4. LED-ul de putere al adaptorului este aprins? (D = 5, N = C)
5. Pornire numai cu adaptorul? (D = 6, N = A)
6. Puteţi vedea BIOS (Logoul ASUS)? (D = 7, N = A)
7. Puteţi încărca SO? (D = D, N = A)

background image

A-12

Manual de utilizare pentru notebook PC

Simptom şi soluţii:

A. Problema ar putea fi la MB, HDD sau NB; solicitaţi sprijinul unui cen-

tru de service local.

B. Preblemă cauzată de sistemul de operare, încercaţi restaurarea siste-

mului cu ajutorul partiţiei de recuperare sau a DVD-ului.

IMPORTANT: Trebuie să realizaţi o copie de siguranţă a tuturor
datelor în alt loc înainte de recuperare.

C. Problemă adaptor; verificaţi conexiunile cablului de alimentare, luaţi

legătura cu un centru de service local pentru înlocuire.

D. Problemă baterie; vă rugăm verificaţi contactele bateriei, luaţi

legătura cu un centru de service local pentru reparaţii.

Problemă hardware – Card fără fir

Cum să verificaţi dacă Notebook PC este prevăzut cu un card

wireless?

A. Accesaţi „Control Panel -> Device Manager”. Veţi vedea dacă

Notebook PC are un card WLAN sub articolul „Network Adapter”.

Problemă mecanică – VENTILATOR/Termic

De ce ventilatorul de răcire este întotdeauna PORNIT, iar temperatura

este ridicată?

1. Asiguraţi-vă că VENTILATORUL funcţionează când temperatura

CPU este ridicată şi verificaţi dacă există flux de aer de la orificiul

principal de aerisire.

2. Dacă aveţi multe aplicaţii care rulează (vezi bara de sarcini),

închideţi-le pentru a reduce încărcarea sistemului.

3. Problema poate fi de asemenea cauzată de unii viruşi, utilizaţi

software anti-virus pentru a îi detecta.

4. În cazul în care niciunul din sfaturile de mai sus nu ajută,

încercaţi restaurarea sistemului cu ajutorul partiţiei de

recuperare sau a DVD-ului.

IIMPORTANT: Trebuie să realizaţi o copie de siguranţă a tuturor
datelor în alt loc înainte de recuperare.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-13

ATENŢIE: Nu conectaţi la Internet înainte de a instala un software
anti-virus şi firewall Internet pentru a vă proteja de viruşi.

Problemă software – pachete software ASUS

Când pornesc Notebook PC, va exista un mesaj de eroare referitor la

fişier politica de deschidere.

A. Reinstalaţi cea mai nouă versiune a utilitarului „Power4Gear”

pentru a rezolva problema. Este disponibil pe situl web ASUS.

Cauză necunoscută – ecran albastru cu text alb

Un ecran albastru cu text alb apare după bootarea sistemului.

1. Îndepărtaţi memoria suplimentară. În cazul în care memoria

suplimentară a fost instalată după achiziţionare, opriţi

alimentarea cu energie, îndepărtaţi memoria suplimentară şi

porniţi pentru a constata dacă problema se datorează memoriei

incompatibile.

2. Dezinstalaţi aplicaţiile software. Dacă aţi instalat recent aplicaţii

software, acestea ar putea să nu fie compatibile cu sistemul

dumneavoastră. Încercaţi să le dezinstalaţi în Windows Safe

Mode.

3. Verificaţi sistemul dumneavoastră pentru a constata dacă există

viruşi.

4. Actualizaţi BIOS-ul cu cea mai nouă versiune cu WINFLASH în

Windows sau AFLASH în modul DOS. Acesta utilitare şi fişiere

BIOS pot fi descărcate de pe situl web ASUS.

ATENŢIE: Asiguraţi-vă că Notebook PC nu pierde putere în timpul
procesului de flash BIOS.

background image

A-14

Manual de utilizare pentru notebook PC

5. În cazul în care problema nu poate fi rezolvată, utilizaţi procesul

de recuperare pentru a reinstala întregul sistem.

IMPORTANT: Trebuie să realizaţi o copie de siguranţă a tuturor
datelor în alt loc înainte de recuperare.

ATENŢIE: Nu vă conectaţi la Internet înainte de a instala un
software antivirus şi firewall Internet pentru a vă proteja de
viruşi.

ENOTĂ: Asiguraţi-vă că instalaţi driverele „Intel INF Update”
şi „ATKACPI” mai întâi aşa încât dispozitivele hardware pot fi
recunoscute.

6. În cazul în care problema persistă, luaţi legătura cu centrul de

service local şi solicitaţi sprijinul unui inginer.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-15

Problemă software - bIOS

Actualizarea BIOS-ului.

1. Vă rugăm să verificaţi modelul exact de Notebook PC şi

să descărcaţi cel mai recent fişier BIOS pentru modelul

dumneavoastră de pe site-ul Web ASUS şi să îl salvaţi pe

unitatea de disc flash.

2. Conectaţi unitatea de disc flash la Notebook PC şi porniţi

Notebook PC-ul.

3. Utilizaţi funcţia “Start Easy Flash” de pe pagina Complex a

utilitarului BIOS Setup (Configurare BIOS). Urmaţi instrucţiunile

afişate.

4. Localizaţi cel mai recent fişier BIOS şi începeţi actualizarea BIOS-

ului.

5. Este necesar să apăsaţi pe „Restore Defaults” (Restabilire

valori implicite) din pagina Exit (Ieşire) după actualizarea

(reîncărcarea) BIOS-ului.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

POST Logo Type

[Static]

Start Easy Flash

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake On Lid Open

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode

[Disabled]

Intel Virtualization Technology

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: G56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

A-16

Manual de utilizare pentru notebook PC

Recuperare pentru notebook PC

Utilizarea partiţiei de recuperare

Partiţia de recuperare restabileşte rapid software-ul de pe notebook

PC la starea iniţială de funcţionare a acestuia. Înainte de a utiliza

partiţia pentru recuperare, copiaţi fişierele cu date (ca de exmeplu

fişierele Outlook PST) pe diskuri floppy sau pe o unitate de reţea

şi notaţi orice setări de configuraţie particularizate (ca de exemplu

setările de reţea).

Despre partiţia pentru recuperare

Partiţia pentru recuperare este un spaţiu rezervat pe unitatea hard

disk utilizată pentru restaurarea sistemului de operare, a driverelor

şi a utilitarelor instalate din fabrică pe Notebook PC.

IMPORTANT! Nu ştergeţi partiţia numită „RECOVERY”. Partiţia
pentru recuperare este creată în fabrică şi nu poate fi restaurată
de către utilizator în cazul
ştergerii acesteia. Duceţi
Notebook PC la un centru
service ASUS autorizat dacă
aveţi probleme cu procesul
de recuperare.

Utilizarea partiţiei pentru recuperare:

1. Apăsaţi [F9] în timpul bootării.
2. Apăsaţi [Enter] pentru a selecta Setare Windows [EMS Activat].
3. Selectaţi limba pe care doriţi să o recuperaţi şi faceţi clic pe

următorul.

4. Citiţi ecranul „ASUS Preload Wizard” şi apoi faceţi clic pe

Următorul.

5. Selectaţi o partiţie şi faceţi clic pe Următorul. Opţiunile partiţiei:

Recuperare Windows numai pentru prima partiţie.

Recuperare Windows numai pentru prima partiţie.

Această opţiune va şterge numai prima partiţie, permiţându-vă

să păstraţi alte partiţii şi să creaţi o nouă partiţie a sistemului ca

unitatea „C”.

Recuperare Windows pentru întregul HD.

Această opţiune va şterge toate partiţiile de pe unitatea hard

disk şi va crea o nouă partiţie a sistemului ca unitatea „C”.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-17

Recuperare Windows pentru întregul HD cu 2 partiţii.

Această opţiune va şterge toate partiţiile de pe unitatea hard

disk şi va crea două noi partiţii „C” (40%) şi „D” (60%).

6. Respectaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a încheia procesul

de recuperare.

Vă rugăm să vizitaţi www.asus.com pentru drivere şi utilitare
actualizate.

Utilizarea DVD-ului pentru recuperare (pe

modele selectate)

Crearea DVD-lui de recuperare:

1. Efectuaţi click dublu pe icoana AIl Recovery burner de pe

desktop-ul Windows.

2. Introduceţi un DVD gol inscripţionabil în unuitatea optică şi

faceţi click pe Start pentru crearea unui DVD de recuperare.

3. Urmaţi

instrucţiunile de

pe ecran pentru

a finaliza crearea

DVD-lui de

recuperare.

Pregătiţi suficiente DVD-uri inscriptibile neutilizate pentru a crea
DVD-ul de recuperare.

IMPORTANT! Scoateţi unitatea de disc dur externă înainte de
efectuarea recuperării sistemului de pe PC-ul dumneavoastră
notebook. Conform Microsoft, puteţi pierde date importante
dacă instalaţi Windows pe unitatea de disc necorespunzătoare
sau dacă folosiţi partiţia disc incorectă.

background image

A-18

Manual de utilizare pentru notebook PC

Utilizarea DVD-ului pentru recuperare:
1. Introduceţi DVD-ul pentru recuperare în unitatea optică.

Notebook PC trebuie să fie pornit.

2. Reporniţi Notebook PC şi apăsaţi <Esc> la bootare şi selectaţi

unitatea optică (poate fi etichetat „CD/DVD”) cu ajutorul

cursorului săgeată în jos şi apăsaţi <Enter> pentru a boota de pe

DVD-ul pentru recuperare.

3. Selectaţi OK pentru a porni recuperarea imaginii.
4. Selectaţi OK pentru a confirma recuperarea sistemului.

Recuperarea va suprascrie unitatea de disc. Asiguraţi-vă că aţi
făcut copii de rezervă pentru toate datele importante, înainte de
recuperarea sistemului.

5. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de

recuperare.

ATENŢIE: Nu scoateţi CD-ul pentru recuperare (decât dacă vi se
spune să faceţi acest lucru) în timpul procesului de recuperare, în
caz contrar partiţiile dumneavoastră nu vor putea fi utilizate.

Asiguraţi-vă că aţi conectat daptorul de alimentare la laptop
când se execută recuperarea sistemului. Alimentarea instabilă cu
energie poate provoca erori în procesul de recuperare.

Vă rugăm să vizitaţi www.asus.com pentru drivere şi utilitare
actualizate.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-19

Informaţii referitoare la unitatea DVD-ROM

Notebook PC este prevăzut cu o unitate opţională DVD-ROM sau cu

o unitate CD-ROM. Pentru a vizualiza titlurile DVD-ului, trebuie să

instalaţi propriul software pentru vizualizarea DVD-urilor. Software-

ul opţional pentru vizualizarea DVD-urilor poate fi achiziţionat cu

acest Notebook PC. Unitatea DVD-ROM permite atât utilizarea CD-

urilor cât şi a DVD-urilor.

Informaţii regionale referitoare la redarea înregistrărilor

Redarea titlurilor filmelor DVD implică decodarea fişierelor video

MPEG2, a fişierelor audio digitale AC3 şi decriptarea conţinutului

protejat CSS. CSS (numit uneori protecţie împotriva copierii)

este numele dat schemei de protecţie a conţinutului adoptată

de industria filmelor pentru a satisface necesitatea de a proteja

împotriva copierii ilegale a conţinutului.
Cu toate că regulile de design impuse licenţiatorilor CSS sunt

multe, o regulă este că cele mai relevante sunt restricţiile redării

înregistrărilor conţinutului care a fost regionalizat. Pentru a facilita

lansarea copiilor filmelor localizate, titlurile înregistrărilor video DVD

sunt lansate pentru anumite regiuni geografice, aşa cum este definit

în „Definiţiile regiunilor”, de mai jos. Legile dreptului de autor solicită

ca toate filmele DVD să fie limitate la o anumită regiune (de obicei

codificată pentru regiunea în care este vândut). În timp ce conţinutul

filmului DVD poate fi lansat pentru mai multe regiuni, regulile de

design CSS cer ca orice sistem capabil să redea conţinut criptat CSS

să poată reda o singură regiune.

Setarea regională poate fi modificată de până la cinci ori utilizând
software-ul pentru vizualizare, apoi va fi posibilă redarea filmelor
DVD pentru ultima setare regională. Modificarea codului regiunii
după aceea va necesita resetarea din fabrică, iar aceasta nu este
acoperită de garanţie. Dacă se doreşte resetarea, costurile de
transport şi resetare vor fi suportate de utilizator.

background image

A-20

Manual de utilizare pentru notebook PC

Definiţii regionale

Regiunea 1
Canada, SUA, Teritoriile SUA

Regiunea 2

Republica Cehă, Egipt, Franţa, Finlanda, Germania, Statele din

regiunea Golfului, Ungaria, Islanda, Iran, Irak, Irlanda, Italia, Olanda,

Norvegia, Polonia, Portugalia, Arabia Saudită, Scoţia, Africa de Sud,

Spania, Suedia, Elveţia, Siria, Turcia, Marea Britanie, Grecia, Fostele

Republici Yugoslave, Slovacia

Regiunea 3
Burma, Indonezia, Coreea de Sud, Malaiezia, Filipine, Singapore,

Taiwan, Thailanda, Vietnam

Regiunea 4
Australia, Caraibe (Cu excepţia Teritoriilor SUA), America Centrală,

Noua Zeelandă, Insulele din Pacific, America de Sud

Regiunea 5
CSI, India, Pakistan, Restul Africii, Rusia, Coreea de Nord

Regiunea 6
China

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-21

Informaţii unitate ROM blu-ray (pe modele

selectate)

Definiţii regionale

Regiunea A
Ţări din America de Nord, Centrală şi de Sud şi teritoriile acestora;

Taiwan, Hong Kong, Macao, Japonia, Coreea (de Sud şi de Nord), ţări

din Asia de Sud-Est şi teritoriile acestora.
Regiunea b
Ţări din Europa, Africa şi Asia de Sud-Vest şi teritoriile acestora;

Australia şi Noua Zeelandă.
Regiunea C
Ţări din Asia Centrală şi de Sud, Europa de Est şi teritoriile acestora;

China şi Mongolia.

Consultaţi site-ul Web Blu-ray Disc la adresa www.blu-raydisc.
com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html pentru mai
multe detalii.

background image

A-22

Manual de utilizare pentru notebook PC

Conformitatea cu modemul intern

Notebook-ul PC cu modelul de modem intern este conform JATE

(Japonia), FCC (US, Canada, Korea, Taiwan) şi CTR21. Modemul intern

a fost aprobat în conformitate cu Decizia consiliului 98/482/EC

referitoare la conexiunea paneuropeană de terminal unic la reţeaua

de telefonie publică bazată pe comutaţia de circuite (PSTN) Cu toate

acestea, datorită diferenţelor dintre PSTN-urile specifice furnizate în

diferite ţări, această aprobare nu acordă, de sine-stătător, o garanţie

necondiţionată pentru operarea cu succes în fiecare punct terminal

al reţelei PSTN. În eventualitatea în care apar probleme, este necesar

ca în primul rând să-l contactaţi pe furnizorul de echipament.

Prezentare generală

În data de 4 august 1998 a fost publicată în Jurnalul oficial al Curţii

Europene decizia Consiliului european referitoare la CTR 21. CTR

21 se aplică tuturor echipamentelor terminale non-voce cu apelare

prin DTMF destinate conectării la PSTN (Reţea telefonică publică

comutată) analog.
CTR 21 (Reglementarea tehnică comună) referitoare la exigenţele de

racordare pentru conectarea la reţelele telefonice analogice publice

comutate a echipamentelor terminale (cu excepţia celor care care

preiau telefonia vocală în cazurile justificate) pentru care adresa

reţelei eventuale este asigurată prin semnalizarea de multifrecvenţă

bitonală.

Declaraţie de compatibilitate a reţelei

Declaraţia care trebuie făcută de producător pentru organismul

notificat şi pentru vânzător: „Această declaraţie va menţiona reţelele

cu care acest echipament este conceput să funcţioneze şi toate

reţelele notificate cu care este posibil ca echipamentul să aibă

dificultaţi de interacţionare.”

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-23

Declaraţie de compatibilitate a reţelei

Declaraţia care trebuie făcută de către producător pentru utilizator:

„Această declaraţie va menţiona reţelele cu care acest echipament

este conceput să funcţioneze şi toate reţelele notificate cu care

este posibil ca echipamentul să aibă dificultaţi de interacţionare.

De asemenea, este necesar ca producătorul să anexeze o declaraţie

în care să precizeze clar unde compatibilitatea reţelei depinde de

setările de comutare fizice sau de software. De asemenea, sfătuim

utilizatorul să contacteze vânzătorul în cazul în care se doreşte

utilizarea echipamentului într-o altă reţea.”
Până în momentul actual Organismul notificat al CETECOM a emis

mai multe aprobări paneuropene prin CTR 21. Rezultatele sunt

reprezentate de primele modele europene care nu necesită aprobări

reglementatoare în fiecare ţară europeană.

Echipament non-voce

Roboţii telefonici şi telefoanele cu funcţie difuzor pot fi la fel de

bine utilizate ca modemuri, faxuri şi ca sisteme de alarmă cu sau fără

funcţia de apelare automată. Echipamentul în care calitatea end-

to-end a convorbirii este controlată de reglementări (de exemplu

telefoanele handset (manuale) şi în unele ţări şi telefoanele fără fir)

este exclus.

background image

A-24

Manual de utilizare pentru notebook PC

În acest tabel sunt afişate ţările care se conformează în

prezent standardului CTR21.

Ţara

Se aplică

Se testează

Austria

1

Da

Nu

Belgia

Da

Nu

Republica Cehia

Nu

Nu se aplică

Danemarca

1

Da

Da

Finlanda

Da

Nu

Franţa

Da

Nu

Germania

Da

Nu

Grecia

Da

Nu

Ungaria

Nu

Nu se aplică

Islanda

Da

Nu

Irlanda

Da

Nu

Italia

Încă în aşteptare

Încă în aşteptare

Israel

Nu

Nu

Lichtenstein

Da

Nu

Luxemburg

Da

Nu

Olanda

1

Da

Da

Norvegia

Da

Nu

Polonia

Nu

Nu se aplică

Portugalia

Nu

Nu se aplică

Spania

Nu

Nu se aplică

Suedia

Da

Nu

Elveţia

Da

Nu

Anglia

Da

Nu

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-25

Aceste informaţii au fost copiate de la CETECOM şi sunt furnizate

fără nicio garanţie. Pentru actualizări ale acestui tabel, puteţi vizita

http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Cerinţele naţionale se vor aplica doar în cazul în care echipamentul

poate utiliza apelarea puls (producătorii pot declara în ghidul

utilizatorului că echipamentul este conceput doar pentru a suporta

semnalizarea DTMF, caz în care testarea suplimentară este de prisos).
În Olanda testarea suplimentară este necesară pentru conectările în

serie şi pentru facilităţile legate de identitatea apelantului.

background image

A-26

Manual de utilizare pentru notebook PC

Declaraţii şi declaraţii referitoare la siguranţă

Declaraţia Comisiei federale de comunicaţii

Acest dispozitiv este în conformitate cu Regulile FCC (Comisia

federală de comunicaţii), partea 15. Funcţionarea este supusă

următoarelor două condiţii:

Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe dăunătoare.

Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă primită,

inclusiv interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele

pentru un dispozitiv digital clasa 8, în conformitate cu Partea 15 a

regulilor Comisiei federale de comunicaţii (FCC). Aceste limite sunt

create pentru a asigura protecţie rezonabilă împotriva interferenţei

într-o instalaţie rezidenţială. Acest dispozitiv generează, utilizează

şi poate radia energie cu frecvenţă radio şi, dacă nu este instalat şi

utilizat în conformitate cu instrucţiunile, poate produce interferenţe

dăunătoare comunicaţiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio

garanţie că interferenţa nu va apărea într-o anumită instalaţie.

În cazul în care acest dispozitiv produce interferenţe dăunătoare

recepţiei radio sau TV, care pot fi determinate prin oprirea şi pornirea

dispozitivului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze

interferenţa printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

Reorientaţi sau reamplasaţi antena receptoare.

Măriţi distanţa dintre dispozitiv şi receptor.

Conectaţi dispozitivul la o priză dintr-un circuit diferit de cel în

care este conectat receptorul.

Cereţi sfatul distribuitorului sau al unui tehnician radio/TV

experimentat.

Utilizarea unui cablu de alimentare de tip ecranat este necesară
pentru încadrarea în limitele de emisii FCC şi pentru prevenirea
interferenţelor cu recepţia radio şi TV din apropiere. Este
esenţial să utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat. Utilizaţi
numai cabluri ecranate pentru a conecta dispozitive I/O la
acest dispozitiv. Reţineţi că modificările sau înlocuirile care
nu sunt expres aprobate de către partea responsabilă pentru
conformitate ar putea anula autoritatea dumneavoastră de a
utiliza dispozitivul.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-27

(Retipărit din Codul reglementărilor federale nr.47, partea 15.193,

1993, Washington DC: Biroul registrului federal, Administraţia arhivelor

naţionale şi a înregistrărilor, Biroul de imprimerie al Guvernului S.U.A.)

Declaraţia de atenţionare asupra expunerii la

frecvenţa radio (RF) a FCC

Orice modificări sau înlocuiri care nu sunt expres aprobate de
către partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula
autoritatea utilizatorului de a folosi acest dispozitiv. „Producătorul
declară că acest dispozitiv este limitat între canalele 1 şi 11 la o
frecvenţă de 2,4 GHz de un firmware specific controlat în SUA.”

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiaţii

stabilite de FCC pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine

conformitatea cu cerinţele de conformitate la expunerea la RF ale

FCC, vă rugăm să evitaţi contactul direct cu antena emiţătoare în

timpul transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucţiunile

de funcţionare specifice pentru asigurarea conformităţii cu

expunerea la RF.

Declaraţie de conformitate

(Directiva R&TTE 1999/5/CE)

Următoarele articole au fost completate şi se consideră a fi relevante

şi suficiente:

Cerinţe esenţiale conform [Articolului 3]

Cerinţe de protecţie pentru sănătate şi securitate conform

[Articolului 3.1a]

Testarea siguranţei electrice în conformitate cu [EN 60950]

Cerinţe de protecţie pentru compatibilitate electromagnetică în

[Articolul 3.1b]

Testarea compatibilităţii electromagnetice în [EN 301 489-1] şi

[EN 301 489-17]

Utilizarea eficientă a spectrului radio conform [Articolului 3.2]

Continuarea testelor radio conform [EN 300 328-2]

background image

A-28

Manual de utilizare pentru notebook PC

Marcaj CE

Marcaj CE pentru dispozitive fără LAN/bluetooth wireless
Versiunea livrată a acestui dispozitiv este conform cu cerinţele

directivelor EEC 2004/108/EC „Compatibilitate electromagnetică” şi

2006/95/EC „Directiva privind joasa tensiune”.

Marcaj CE pentru dispozitive cu LAN/ bluetooth wireless
Acest echipament este conform cu cerinţele Directivei 1999/5/EC

a Comisiei şi a Parlamentului European din 9 martie 1999 prin care

se reglementează echipamentele radio şi de telecomunicaţii şi

recunoaşterea mutuală a conformităţii.

Declaraţia de expunere la radiaţii IC pentru

Canada

Acest dispozitiv se încadrează în limitele de expunere la radiaţii

IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Pentru a menţine

conformitatea cu cerinţele de conformitate la expunerea la RF IC,

vă rugăm să evitaţi contactul direct cu antena emiţătoare în timpul

transmiterii. Utilizatorii finali trebuie să respecte instrucţiunile de

funcţionare specifice pentru asigurarea conformităţii cu expunerea

la RF.
Funcţionarea este supusă următoarelor două condiţii:
• Acest dispozitiv nu poate produce interferenţe şi
• Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă, inclusiv

interferenţe care pot produce funcţionarea nedorită a

dispozitivului.

Pentru prevenirea interferenţei radio asupra serviciului licenţiat (de

ex., sistemele de canale de sateliţi mobili), dispozitivul este destinat

funcţionării în interior şi la distanţă de ferestre, pentru o ecranare

maximă. Dispozitivul (sau antenele emiţătoare) instalate în exterior

sunt supuse licenţierii.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-29

Canalul de funcţionare wireless pentru diferite

domenii

America de Nord 2.412-2.462 GHz

Canalul 1 până la Canalul 11

Japonia

2.412-2.484 GHz

Canalul 1 până la Canalul 14

Europa ETSI

2.412-2.472 GHz

Canalul 1 până la Canalul 13

benzile de frecvenţă wireless restricţionate în

Franţa

Unele zone din Franţa au restricţii în ceea ce priveşte banda de

frecvenţă. Puterea maximă autorizată în interior este:

10mW pentru întreaga bandă de 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pentru frecvenţe cuprinse între 2446,5 MHz şi 2483,5 MHz

Canalele de la 10 la 13 inclusiv funcţionează în banda 2446,6 MHz
până la 2483,5 MHz.

Există câteva posibilităţi pentru utilizare în exterior: Pe proprietăţi

particulare sau pe proprietatea particulară a persoanelor publice,

utilizarea este supusă unei proceduri preliminare de autorizare

din partea Ministerului Apărării, cu puterea maximă autorizată de

100mW în banda de 2446,5 -2483,5 MHz. Utilizarea în exterior pe

proprietatea publică nu este permisă.
În departamentele prezentate mai jos, pentru întreaga bandă de 2,4

GHz:

Puterea maximă autorizată în interior este de 100 mW

Puterea maximă autorizată în exterior este de 10 mW

Departamentele în care utilizarea benzii de 2400–2483,5 MHz este

permisă cu EIRP de mai puţin de 100 mW în interior şi mai puţin de

10 mW în exterior:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

background image

A-30

Manual de utilizare pentru notebook PC

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Această cerinţă se poate schimba în timp, permiţându-vă să utilizaţi

cardul LAN wireless în mai multe zone din Franţa. Vă rugăm să

verificaţi la ART cele mai recente informaţii (http://www.arcep.fr)

Cardul dumneavoastră WLAN transmite mai puţin de 100 mW, dar
mai mult de 10 mW.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-31

Note de siguranţă UL

Necesare pentru dispozitivul de telecomunicaţii (telefon)

care acoperă UL 1459, care va fi conectat electric la o reţea de

telecomunicaţii cu o tensiune de funcţionare la masă care nu

depăşeşte limita de 200V, 300 V şi 105 rms şi care este instalat sau

utilizat în conformitate cu Codul electric naţional (NFPA 70).
Când utilizaţi modemul pentru Notebook PC, ar trebui să respectaţi

întotdeauna măsurile de siguranţă de bază pentru a reduce riscul de

incendii, şoc electric şi rănire a persoanelor, inclusiv următoarele:

NU utilizaţi Notebook PC în apropierea surselor de apă, de

exemplu lângă o cadă, o chiuvetă, o chiuvetă de bucătărie sau

o cadă pentru spălat rufe, într-un subsol umed sau lângă o

piscină.

NU utilizaţi modemul în timpul unei furtuni cu descărcări

electrice. Ar putea exista un risc de şoc electric cauzat de

fulgere.

NU utilizaţi notebook-ul Notebook PC în apropierea unei

scurgeri de gaz.

Necesar pentru UL 1642 care acoperă bateriile cu litiu primare

(nereîncărcabile) şi secundare (reîncărcabile) utilizate ca surse de

alimentare pentru produse. Aceste baterii conţin litiu metalic sau un

aliaj de litiu sau un ion al litiului şi pot consta dintr-o singură celulă

electrochimică sau două sau mai multe celule conectate în serie,

în paralel sau ambele, care transformă energia chimică în energie

electrică printr-o reacţie chimică ireversibilă sau reversibilă.

Nu casaţi bateria Notebook PC aruncând-o în foc, întrucât poate

exploda. Verificaţi codurile locale pentru eventuale instrucţiuni

speciale de eliminare pentru a reduce riscul rănirii persoanelor

în urma incendiilor sau a exploziei.

Nu utilizaţi adaptoare sau baterii de la alte dispozitive pentru

a reduce riscul rănirii persoanelor în urma incendiilor sau a

exploziei. Utilizaţi numai adaptoare de alimentare certificate UL

sau baterii furnizate de producător sau distribuitorii autorizaţi.

background image

A-32

Manual de utilizare pentru notebook PC

Cerinţă de siguranţă pentru energie

Pentru produsele cu valori nominale ale curentului electric de până

la 6A şi care cântăresc mai mult de 3 kg trebuie să utilizaţi cabluri

de alimentare mai mari sau egale cu: H05VV-F, 3G, 0,75 mm

2

sau

H05VV-F, 2G, 0,75 mm

2

.

Notificări pentru tunerul TV (pe modele selectate)

Notă pentru instalatorul sistemului CATV - Sistemul de distribuţie

prin cablu va fi legat la pământ (împământat) conform cu ANSI/

NFPA 70, Normativul Naţional pentru Electricitate (NEC), în special

Secţiunea 820.93, Legarea la pământ a ecranării conductoare

externe a cablului coaxial – instalaţia va cuprinde legarea la pământ

a ecranării cablului coaxial la intrarea clădirii.

Notificări REACH

În conformitate cu cadrul regulator REACH (Înregistrarea, Evaluarea,

Autorizarea şi Restricţionarea substanţelor chimice), publicăm

substanţele chimice din produsele noastre la pagina web a ASUS

REACH HYPERLINK “http://csr.asus.com/english/REACH.htm”.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-33

Precauţii pentru litiul nordic (pentru baterii cu ioni

de litiu)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the

manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in

modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o

equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie

nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der

Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien

nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.

Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér

det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd

samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas

av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens

instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda

paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä

käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect

de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre

type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions

du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt

av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til

fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного

типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в

соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

background image

A-34

Manual de utilizare pentru notebook PC

Informaţii de siguranţă pentru unitatea optică
Informaţii de siguranţă pentru laser

Unităţile optice interne sau externe vândute cu acest Notebook PC

conţin UN PRODUS LASER DE CLASA 1. Clasificările laser se pot găsi

în glosar, la sfârşitul acestui manual de utilizare.

ATENŢIE: Realizarea reglajelor sau punerea în aplicare a unor
proceduri diferite de cele specificate în acest manual de utilizare
poate conduce la expunerea periculoasă la laser. Nu încercaţi să
dezasamblaţi unitatea optică. Pentru siguranţa dumneavoastră,
apelaţi la service pentru unitatea optică doar din partea unui
furnizor de service autorizat.

Eticheta de avertizare pentru service

ATENŢIE: RADIAŢII LASER INVIZIBILE CÂND ESTE DESCHIS.
NU PRIVIŢI DIRECT SPRE FASCICUL ŞI NU PRIVIŢI DIRECT CU
AJUTORUL INSTRUMENTELOR OPTICE.

Reglementări CDRH

Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică (CDRH- Center for

Devices and Radiological Health) al Adminstraţiei pentru alimente şi

medicamente a SUA a implementat reglementările pentru produse

laser în 2 august 1976. Aceste reglementări se aplică produselor laser

realizate începând cu 1 august 1976. Conformitatea este obligatorie

pentru produsele puse pe piaţă în Statele Unite.

ATENŢIE: Utilizarea controalelor sau a reglajelor sau aplicarea
procedurilor diferite de cele specificate în prezenta sau în ghidul
de instalare a produsului laser poate conduce la expunerea
periculoasă la radiaţii.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-35

Notă pentru produsele Macrovision Corporation

Acest produs conţine tehnologie protejată prin drepturile de autor,

protejată prin acţiunile metodelor anumitor brevete ale S.U.A.

şi alte drepturi de proprietate intelectuală aflate în proprietatea

Macrovision Corporation şi ale altor proprietăţi de drepturi. Utilizarea

tehnologiei de protecţie a drepturilor de autor trebuie autorizată

de Macrovision Corporation şi este limitată pentru acasă şi alte

utilizări de vizualizare limitate cu condiţia să nu fie în alt fel autorizat

de Macrovision Corporation. Sunt interzise ingineria inversă sau

dezasamblarea.

Notă referitoare la finisaj

IMPORTANT! Pentru a asigura izolarea electrică şi a menţine

siguranţa în domeniul electric, se aplică un strat de acoperire pentru

a izola carcasa dispozitivului Notebook PC, cu excepţia părţilor

laterale unde sunt amplasate porturile IO.

Prevenirea pierderii auzului

Pentru a preveni vătămarea posibilă a auzului, nu ascultaţi la niveluri

ridicate de volum pentru perioade îndelungate.

background image

A-36

Manual de utilizare pentru notebook PC

Aprobare CTR 21

(pentru notebook PC cu modem încorporat)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-37

Spanish

Swedish

background image

A-38

Manual de utilizare pentru notebook PC

Eticheta Eco a Uniunii Europene

Acest notebook a fost recompensat cu marcajul EU Flower (floare),

ceea ce înseamnă că produsul are următoarele caracteristici:

1. Consum redus de energie în modurile utilizare şi aşteptare
2. Uz limitat de metale grele toxice
3. Utilizare limitată a substanţelor dăunătoare pentru mediu şi

sănătate

4. Reducerea utilizării resurselor naturale prin încurajarea reciclării*
5. Proiectat pentru realizarea unor upgrade-uri uşoare şi pentru o

durată de viaţă mai îndelungată prin furnizarea componentelor

de schimb precum baterii, surse de alimentare, tastatura,

memoria şi unitatea CD sau unitatea DVD, dacă sunt disponibile.

6. Cantitate redusă de deşeuri solide printr-o politică de preluare*
Pentru mai multe informaţii despre eticheta EU Flower, vă rugăm

să vizitaţi pagina de bază a etichetei Eco-label a Uniunii Europene:

http://www.ecolabel.eu.

Conformitate produs ENERGY STAR

ENERGY STAR este un program comun al Agenției

pentru Protecția Mediului SUA și al Departamentului

Energiei SUA, care ne ajută să economisim bani și să

protejăm mediul cu ajutorul produselor și tehnicilor

eficiente din punct de vedere energetic.
Toate produsele ASUS care poartă marca ENERGY

STAR sunt în conformitate cu standardul ENERGY STAR și includ în

mod implicit funcția de gestionare a energiei. Monitorul şi computerul

sunt setate automat în modul de veghe după 15 şi 30 de minute de

inactivitate din partea utilizatorului. Pentru a reactiva computerul,

faceţi clic pe mouse sau apăsaţi pe orice tasta de pe tastatură.
Vizitaţi http://www.energy.gov/powermanagement pentru informaţii

detaliate referitoare la gestionarea energiei şi la beneficiile acesteia

asupra mediului înconjurător. În plus, vizitaţi http://www.energystar.

gov pentru informaţii detaliate referitoare la programul comun ENERGY

STAR.

Standardul Energy Star NU este acceptat de produsele pe bază de
Freedos şi Linux.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-39

Declaraţia şi conformitatea cu regulamentul

internaţional referitor la mediu

ASUS respectă conceptul de proiectare ecologică la proiectarea şi

fabricaţia produselor noastre şi se asigură că fiecare etapă a duratei

de viaţă a produsului ASUS respectă regulamentele internaţionale

referitoare la mediu. În plus, ASUS pune la dispoziţie informaţii

relevante pe baza cerinţelor reglementărilor.
Consultaţi http://csr.asus.com/english/Compliance.htm pentru

informaţii în baza cerinţelor reglementărilor pe care le respectă

ASUS:
Declaraţiile referitoare la materiale JIS-C-0950 Japonia

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Legile elveţiene referitoare la energie

Reciclare ASUS / Servicii de returnare

Programele de reciclare şi returnare ASUS provin din angajamentul

nostru faţă de cele mai înalte standarde pentru protecţia mediului.

Noi credem în furnizarea de soluţii pentru ca dvs. să aveţi posibilitatea

să reciclaţi în mod responsabil produsele noastre, bateriile, alte

componente, precum şi materialele de ambalare. Vizitaţi adresa http://

csr.asus.com/english/Takeback.htm pentru informaţii detaliate privind

reciclarea în diverse regiuni.

background image

A-40

Manual de utilizare pentru notebook PC

Informaţii referitoare la drepturile de autor

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele şi software-ul

descrise în acesta, nu poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă,

stocată într-un sistem de regăsire sau tradusă într-o altă limbă

în orice formă sau prin orice metodă, cu excepţia documentaţiei

păstrate de cumpărător din motive de siguranţă, fără permisiunea

exprimată în scris a ASUSTeK Computer INC. („ASUS”).
ASUS FURNIZEAZĂ ACEST MANUAL „AŞA CUM ESTE”, FĂRĂ NICIO

GARANŢIE, FIE EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE

LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE SAU CONDIŢIILE DE VANDABILITATE

SAU CONFORMITATE CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIUN CAZ ASUS,

DIRECTORII SĂI, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII NU VOR

FI RESPONSABILI PENTRU VREO DAUNĂ INDIRECTĂ, SPECIALĂ,

OCAZIONALĂ SAU ULTERIOARĂ (INCLUSIV DAUNELE PENTRU

PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA ÎNTREPRINDERII, PIERDEREA

CAPACITĂŢII DE FOLOSINŢĂ SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA

AFACERILOR ŞI ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACĂ ASUS A FOST

INFORMAT ASUPRA POSIBILITĂŢII UNOR ASEMENEA DAUNE

APĂRUTE CA URMARE A UNUI DEFECT SAU A UNEI ERORI ÎN ACEST

MANUAL SAU PRODUS.
Produsele şi numele corporaţiilor care apar în acest manual pot

fi sau nu mărci înregistrate sau drepturi de autor înregistrate ale

respectivelor companii şi sunt utilizate numai pentru identificare

sau explicaţii şi în beneficiul utilizatorului, fără a avea intenţia de a

încălca legea.
SPECIFICAŢIILE ŞI INFORMAŢIILE CONŢINUTE ÎN ACEST MANUAL

SUNT FURNIZATE NUMAI ÎN SCOP INFORMATIV ŞI SUNT SUPUSE

MODIFICĂRILOR ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ ÎNŞTIINŢARE PREALABILĂ,

ŞI NU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA

ASUS. ASUS NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU

RĂSPUNDERE PENTRU ERORILE SAU INADVERTENŢELE CARE POT

APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ŞI SOFTWARE-UL

DESCRISE ÎN ACESTA.
Drept de autor © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate

drepturile rezervate.

background image

Manual de utilizare pentru notebook PC

A-41

Limitarea responsabilităţii

Pot apărea situaţii în care, din cauza neîndeplinirii unor obligaţii din

partea ASUS sau a altor responsabilităţi, aveţi dreptul să solicitaţi

daune din partea ASUS. În orice situaţie de acest tip, indiferent

de baza în care aveţi dreptul să solicitaţi daune din partea ASUS,

ASUS este cel mult responsabil pentru daune de rănire corporală

(inclusiv deces) şi daune aduse proprietăţii reale şi proprietăţii

personale tangibile; sau alte daune reale şi daune directe rezultate

din omisiunea sau incapacitatea de a-şi îndeplini îndatoririle legale

cuprinse în această Declaraţie de garanţie, până la preţul listat al

contractului pentru fiecare produs.
ASUS va răspunde numai de sau vă va despăgubi pentru pierderile,

daunele sau reclamaţiile menţionate în contract, prejudiciile sau

încălcările menţionate în această Declaraţie de garanţie.
Această limită se aplică, de asemenea, furnizorilor ASUS şi

distribuitorului acestuia. Aceasta reprezintă limita maximă pentru

care ASUS, furnizorii săi şi distribuitorul dumneavoastră sunt

responsabili împreună.
ÎN NICIO SITUAŢIE, ASUS NU RĂSPUNDE PENTRU ORICARE

DINTRE URMĂTOARELE: (1) RECLAMAŢIILE TERŢILOR CĂTRE

DUMNEAVOASTRĂ‚ REFERITOARE LA DAUNE; (2) PIERDEREA SAU

DETERIORAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

SAU (3) DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE SAU

PENTRU ORICE DAUNE ECONOMICE PE CALE DE CONSECINŢĂ

(INCLUSIV PIERDEREA PROFITURILOR SAU A ECONOMIILOR), CHIAR

DACĂ ASUS, FURNIZORII SĂI SAU DISTRIBUITORII DUMNEAVOASTRĂ

SUNT INFORMAŢI DE ACEASTĂ POSIBILITATE.

Service şi asistenţă

Vizitaţi site-ul nostru multilingv la http://support.asus.com

background image

A-42

Manual de utilizare pentru notebook PC

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N56J,R514J,R501J,G56J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

Declaration Date: 20/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)