ASUS ROG G56JR - Ilustracje używania touchpada

background image

Ilustracje używania touchpada

Stuknięcie - Stuknięcie touchpada umożliwia wybór elementów

ekranowych i otwieranie plików.

Kliknięcie - Kliknięcie touchpada, symuluje funkcje lewego przycisku

myszy i prawego przycisku myszy.

Przeciągnięcie i upuszczenie - Przeciągnięcie i upuszczenie na

touchpadzie, umożliwia przesunięcie elementów ekranowych do

nowego miejsca.

Kliknij raz, aby wybrać element,

a następnie kliknij dwukrotnie w

celu otworzenia.

Kliknięcie lewym przyciskiem

Kliknięcie prawym przyciskiem

Kliknij raz w celu wyboru elementu

i sprawdzenia jego opcji menu.

Przeciągnij

Zaznacz element klikając go

dwukrotnie, a następnie przesuń

tym samym palcem, bez odrywania

go od touchpada.

Zwolnij palec od touchpada w

celu przeciągnięcia elementu do

nowego miejsca.

Upuść

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

55

Obracanie - Obracanie obrazów zgodnie/przeciwnie do kierunku

ruchu wskazówek zegara wykonuje się na touchpadzie gestem

zbliżenia palców.

W celu obrócenia obrazu, połóż dwa palce na touchpadzie, a następnie

przesuń je ruchem kołowym, zgodnie lub przeciwnie do kierunku ruchu

wskazówek zegara.
Przewijanie - Używając dwóch palców na touchpadzie, można

przewijać listy pionowo i poziomo.

Powiększanie - Używając dwóch palców na touchpadzie, można

powiększać lub zmniejszać rozmiar wybranego obrazu.

Odsuń od siebie/złóż razem dwa palce w celu powiększenia/

zmniejszenia.

Aby włączyć ciągłe przewijanie, przytrzymaj palce na krawędzi

touchpada, podczas przesuwania z góry na dół/z lewej do prawej i na

odwrót. Po uaktywnieniu ciągłego przewijania, wskaźnik myszy zmieni

kształt na strzałkę z dwoma grotami .

background image

56

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Touchpad reaguje na ruch, a nie na siłę. Nie należy zbyt mocno stukać

powierzchni. Zbyt mocne stukanie nie zwiększa szybkości odpowiedzi

touchpada. Touchpad lepiej reaguje na lekkie naciskanie.