ASUS ROG G56JR - Napęd optyczny (w wybranych modelach)

background image

Napęd optyczny (w wybranych modelach)

Wkładanie dysku optycznego

1. Przy włączonym zasilaniu notebooka, naciśnij przycisk

wysuwania napędu, po czym nastąpi częściowe wysunięcie

tacy.

2. Delikatnie pociągnij panel przedni i wysuń tacę całkowicie na

zewnątrz. Uważaj, aby nie dotknąć soczewki napędu CD i innych

mechanizmów. Upewnij się, że nie ma żadnych obiektów, które

mogłyby zostać zablokowane pod tacą napędu.

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

59

3. Przytrzymaj dysk za krawędzie i ustaw dysk stroną z nadrukiem

skierowaną do góry. Naciśnij po obu stronach centralnej części

dysku, aż dysk zaskoczy na zaczep gniazda. Po prawidłowym

zamontowaniu, zaczep gniazda powinien wystawać nad

dysk.

4. Delikatnie pchnij tacę napędu do wnętrza. Napęd zacznie

odczytywać spis zawartości (TOC) dysku. Po zatrzymaniu

napędu, dysk jest gotowy do użycia.

Słyszalne i wyczuwalne obroty dysku CD są zjawiskiem

normalnym przy dużej prędkości odczytu danych.

background image

60

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Rzeczywista lokalizacja

może być inna, w

zależności od modelu.

Wysuwanie awaryjne

Przycisk wysuwania awaryjnego znajduje się w otworze na napędzie

optycznym i służy do wysuwania tacy napędu optycznego, gdy

nie działa wysuwanie elektroniczne. Nie należy używać wysuwania

awaryjnego zamiast wysuwania elektronicznego.

Należy uważać, aby nie uszkodzić diody sygnalizacyjnej pracy

napędu, która znajduje się na tym samym obszarze.

Wyjmowanie dysku optycznego

Wysuń tacę i delikatnie pociągnij za krawędź dysku do góry, pod

kątem, w celu wyjęcia dysku z zaczepu gniazda.

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

61

Litera dysku CD powinna być przypisana i wyświetlana niezależnie

od obecności dysku CD w napędzie. Po prawidłowym włożeniu dysku

CD, dostęp do danych może być realizowany w taki sam sposób

jak do dysków twardych; poza tym, że na dysku CD nie można

niczego zapisywać lub zmienić. Poprzez użycie odpowiedniego

oprogramowania, napęd CD-RW lub DVD+CD-RW umożliwia

używanie dysków CD-RW jak dysku twardego z możliwością zapisu,

usunięcia i edycji.
Wibracja to zjawisko normalne przy wysokoobrotowych napędach

optycznych, spowodowane brakiem wyważenia dysków CD lub

nadruku CD. W celu zmniejszenia wibracji należy używać komputera

na równej powierzchni i nie umieszczać etykiet na dyskach CD.

Słuchanie dysków audio CD

Napędy optyczne mogą odtwarzać dyski audio CD, ale tylko napęd

DVD-ROM może odtwarzać audio DVD. Włóż do napędu dysk audio

CD, po czy system Windows™ automatycznie uruchomi odtwarzacz

audio i rozpocznie odtwarzanie. W zależności od dysku audio DVD

i zainstalowanego oprogramowania, do słuchania audio DVD może

być wymagane uruchomienie odtwarzacza DVD. Głośność można

regulować poprzez użycie przycisków skrótu lub ikony głośnika

Windows™ na pasku zadań.

OSTRZEŻENIE! Jeśli dysk CD nie zostanie prawidłowo

zamocowany na zaczepie centralnego gniazda, podczas

zamykania tacy może nastąpić uszkodzenie dysku CD. W celu

zabezpieczenia przed uszkodzeniem należy zawsze sprawdzić

zamocowanie dysku i wsuwać tacę powoli.

Używanie napędu optycznego

Z dyskami optycznymi i sprzętem do ich odtwarzania należy

obchodzić się z ostrożnością, ponieważ są to mechanizmy

precyzyjne. Należy stosować się do zaleceń dostawców CD. W

odróżnieniu od napędów optycznych w komputerach typu desktop,

notebook wykorzystuje zaczep gniazda do ustawienia dysku CD

we właściwym miejscu niezależnie od kąta nachylenia. Podczas

wkładania dysku CD ważne jest, aby dysk CD został naciśnięty na

zaczep centralnego gniazda, w przeciwnym przypadku taca dysku

optycznego zarysuje dysk CD.

background image

62

Podręcznik użytkownika komputera ASUS