ASUS ROG G56JR - Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych modelach)

background image

Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w

wybranych modelach)

Komputery z technologią Bluetooth, eliminują konieczność używania

kabli do podłączania urządzeń z włączoną funkcją Bluetooth.

Przykładowymi urządzeniami z włączoną funkcją Bluetooth mogą

być komputery typu notebook, komputery typu desktop, telefony

komórkowe i PDA.

Jeśli komputer nie posiada wbudowanej funkcji Bluetooth, aby

można było używać Bluetooth należy podłączyć moduł Bluetooth

USB lub ExpressCard.

Telefony komórkowe z włączoną funkcją Bluetooth

Możliwe jest bezprzewodowe połączenie z telefonem komórkowym.

W zależności od możliwości telefonu komórkowego, można wykonać

transfer danych książki telefonicznej, zdjęć, plików dźwiękowych, itd.

lub użyć go jako modemu w celu połączenia z Internetem. Można także

używać go do obsługi wiadomości SMS.
Komputery z włączoną funkcją Bluetooth lub PDA

Możliwe jest bezprzewodowe połączenie z innym komputerem lub

PDA i wymiana plików, współdzielenie urządzeń peryferyjnych albo

udostępnianie Internetu lub połączeń sieciowych. Można także używać

klawiaturę lub mysz z włączoną funkcją Bluetooth.

Włączanie i uruchamianie programu narzędziowego

Bluetooth

Proces ten można wykorzystać do dodawania większości urządzeń

Bluetooth.

1. Włącz przełącznik sieci bezprzewodowej, jeśli istnieje w

posiadanym modelu (patrz przełączniki w części 3).

2. Naciśnij powtarzająco

kombinację klawiszy [Fn]

+ [F2], aż do wyświetlenia

ikony bezprzewodowej sieci

LAN i ikony bluetooth (w

wybranych modelach).

background image

74

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Lub kliknij dwukrotnie ikonę

Konsola sieci bezprzewodowej

w obszarze powiadamiania

Windows i wybierz ikonę

Bluetooth.

3. W

W Panelu sterowania,

przejdź do Sieć i Internet

> Centrum sieci i

udostępniania, a następnie

kliknij Zmień ustawienia

adaptera w lewym,

niebieskim panelu..

4. Kliknij prawym przyciskiem

Kliknij prawym przyciskiem

Połączenie sieciowe

Bluetooth i wybierz Widok

urządzeń sieciowych

Bluetooth..

5. Kliknij

Kliknij Dodaj urządzenie

w celu wyszukania nowych

urządzeń.

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

75

6. Wybierz z listy urządzenie z

Wybierz z listy urządzenie z

włączoną funkcją Bluetooth i

kliknij Dalej.

7. Wprowadź w urządzeniu kod

Wprowadź w urządzeniu kod

zabezpieczenia Bluetooth i

uruchom parowanie..

8. Zostanie pomyślnie

Zostanie pomyślnie

utworzona relacja parowania.

Kliknij Zamknij, aby

zakończyć wykonywanie

ustawienia..

background image

76

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

3. W zależno�ci od potrzeb, kliknij w

W zależno�ci od potrzeb, kliknij w

celu włączenia szybkiego ładowania,

po włączeniu zasilania komputera

notebook PC lub podczas uśpienia/

hibernacji/wyłączenia.

4. Przesuń suwak w celu ustawienia

progu czułości ładowania baterii, aby

zatrzymać funkcję Ładowarka USB+.

• Komputer notebook PC zatrzymuje ładowanie podłączonego

urządzenia USB, po spadku ładowania baterii poniżej ustawionego

progu czułości.