ASUS ROG G56JR - Pierwsze użycie przycisku natychmiastowego uruchomienia

background image

funkcji przycisku natychmiastowego uruchomienia.

W celu pierwszego użycia przycisku natychmiastowego

uruchomienia:

1. Naciśnij przycisk natychmiastowego uruchomienia znajdujący się z

drugiej strony urządzenia, w odniesieniu do przycisku zasilania.

background image

3. Na ekranie ustawień, kliknij jedną z ikon, skonfiguruj ustawienie,

a następnie kliknij Zastosuj.

Kliknij strzałki, aby wyszukać funkcje przycisku natychmiastowego

uruchomienia, które można skonfigurować.

2. Na ekranie powitalnym, kliknij Ustawienia w celu uruchomienia

ekranu ustawień.

background image

Skonfigurować można następujące funkcje przycisku natychmiastowego

uruchomienia:

Funkcja

Opis

Tłumienie głośności
Zwiększanie/zmniejszanie głośności lub ustawianie

trybu wyciszenia.

Natychmiastowe uruchomienie aplikacji
Szybkie uruchamianie często używanych aplikacji lub

plików biurowych.

Natychmiastowe uruchomienie sieci web
Szybkie uruchomienie ulubionej strony sieci web.

Wstępne ustawienia funkcji Splendid
Umożliwia wybór spośród sześciu wstępnych ustawień

wyświetlania.
Video Magic
Szybkie uruchomienie programu Video Magic w celu

odtwarzania video, edycji i konwersji formatu.
Licznik odliczania czasu
Szybkie uruchomienie licznika odliczania czasu w celu

uruchomienia uśpienia, wyłączenia lub hibernacji.
Blokada touchpada
Umożliwia włączenie lub wyłączenie touchpada.

Funkcja ta naśladuje sekwencję <Fn> + <F9>,

włączającą/wyłączającą działanie touchpada.

background image

W celu ponownej konfiguracji przycisku natychmiastowego

uruchomienia, naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk

natychmiastowego uruchomienia w celu uruchomienia ekranu

ustawień przycisku natychmiastowego uruchomienia.

Funkcja

Opis

Wybieranie wyjścia wyświetlania
Szybkie przełączanie pomiędzy komputerem notebook,

zewnętrznym monitorem i drugim monitorem.
Funkcja ta naśladuje sekwencję <Fn> + <F8>,

uruchamiającą przełączanie LCD/monitora

touchpada.
Połączenie bezprzewodowe
Umożliwia włączenie lub wyłączenie Wi-Fi i Bluetooth.

Funkcja ta naśladuje sekwencję <Fn> + <F2>,

przełączającą WLAN/Bluetooth.
Sterowanie multimediami
Szybkie uruchomienie Windows Media Player

i odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania

multimediów.

background image

4

Rozdział 4: