ASUS ROG G56JR - Włączanie zasilania komputera

background image

Włączanie zasilania komputera

Po włączeniu komputera na ekranie wyświetlany jest komunikat

włączenia zasilania. W razie potrzeby, jasność można wyregulować

przyciskami skrótów. Aby uruchomić program konfiguracji BIOS w

celu ustawienia lub modyfikacji konfiguracji systemu, naciśnij [F2]

podczas uruchamiania. Po naciśnięciu [Tab] podczas wyświetlania

ekranu początkowego, wyświetlone zostaną informacje startowe,

takie jak wersja BIOS. Naciśnij [ESC], po czym zostanie wyświetlone

menu startowe z możliwością wyboru uruchomienia z dostępnych

napędów.