ASUS ROG G56JR - Test POST (Autotest po włączeniu)

background image

Test POST (Autotest po włączeniu)

Po włączeniu komputera, nastąpi uruchomienie serii sterowanych

programowo testów diagnostycznych nazywanych POST (Power-On

Self Test). Oprogramowanie, które steruje testem POST jest stałą częścią

architektury komputera. POST zawiera zapis konfiguracji sprzętowej

komputera, która jest wykorzystywana do diagnostyki systemu. Zapis

ten jest tworzony poprzez użycie programu konfiguracji BIOS. Jeśli

w trakcie testu POST zostanie wykryta różnica pomiędzy zapisem

konfiguracji sprzętowej a istniejącym sprzętem, na ekranie zostanie

wyświetlony komunikat z pytaniem o poprawienie konfliktu przez

uruchomienie programu konfiguracji BIOS. W większości przypadków

zapis konfiguracji sprzętowej powinien być poprawny w momencie

otrzymania komputera. Po zakończeniu testu, może pojawić się

komunikat „No operating system found (Nie znaleziono systemu

operacyjnego)”, jeśli na dysku twardym nie został wstępnie załadowany

system operacyjny. Oznacza to, że dysk twardy został prawidłowo

wykryty i jest gotowy do instalacji nowego systemu operacyjnego.

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

31

WAŻNE! Jeżeli po wykonaniu sprawdzenia dysku programem

narzędziowym w trakcie uruchamiania dalej generowane

są ostrzeżenia, należy przekazać komputer do naprawy.

Kontynuowanie używania może spowodować utratę danych.

Technologia automatycznego wykrywania i naprawy

błędów

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and

Reporting Technology) sprawdza

dysk twardy podczas testu

POST i generuje komunikat z

ostrzeżeniem, jeśli dysk twardy

wymaga serwisowania. Jeśli w

trakcie uruchamiania zostanie

wygenerowane ostrzeżenie

o błędzie krytycznym dysku

twardego, należy jak najszybciej

wykonać kopię zapasową danych i

uruchomić program sprawdzający

dysk w systemie Windows. Aby

uruchomić program sprawdzania

dysku systemu Windows: kliknij

Start > wybierz Komputer > kliknij prawym przyciskiem ikonę

dysku twardego > wybierz Właściwości > kliknij zakładkę Narzędzia

> kliknij Sprawdź teraz > kliknij Start. Można także wybrać “Skanuj...

sektory” dla wykonania bardziej efektywnego skanowania i naprawy,

ale ten proces jest wolniejszy.

background image

32

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Użytkownik jest ostrzegany o słabym naładowaniu.

Kontynuowanie pracy mimo ostrzeżeń o słabym naładowaniu

baterii, spowoduje ostatecznie przejście komputera do stanu

wstrzymania (jest to domyślna akcja Windows).

Pokazane tu zrzuty ekranów, to tylko przykłady, które mogą

różnić się od ekranów wyświetlanych w systemie.