ASUS ROG G56JR - Sprawdzenie baterii

background image

Sprawdzenie baterii

Moduł baterii obsługuje standard Smart Battery, dzięki czemu w

systemie Windows możliwe jest monitorowanie stanu naładowania

baterii. W zależności od konfiguracji sprzętowej i sposobu

użytkowania, całkowicie naładowany zestaw baterii zapewnia

zasilanie do kilku godzin poprzez stosowanie zarządzania zasilaniem.

Rzeczywisty czas działania zależy od sposobu wykorzystania funkcji

oszczędzania energii, ogólnego sposobu pracy, od procesora, od

wielkości pamięci systemowej i od rozmiaru panela wyświetlacza.

Najedź kursorem myszy na ikonę baterii bez klikania,

aby wyświetlić stan naładowania baterii.

Najedź kursorem myszy bez klikania na ikonę

zasilacza, aby wyświetlić postęp naładowania baterii.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę baterii w

celu wyświetlenia dostępnych akcji.

Kliknij lewym przyciskiem ikonę baterii w celu

wyświetlenia ustawień zarządzania zasilaniem.

OSTRZEŻENIE! STR (Suspend-to-RAM [Wstrzymanie]), przy

rozładowanej baterii nie może trwać dłuższy czas. STD (Suspend-

to-Disk [Hibernacja]) nie jest jednoznaczne z wyłączeniem

komputera. Komputer potrzebuje niewielkiej ilości prądu w celu

przejścia do stanu STD, w związku z czym może się to nie udać

przy braku zasilania (np. odłączenie adaptera zasilania I zestawu

baterii).

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

33

OSTRZEŻENIE! Nie należy pozostawiać rozładowanego zestawu

baterii. Zestaw baterii rozładowuje się wraz z upływem czasu.

Jeśli nie jest używany, należy go naładować raz na trzy miesiące

w celu wydłużenia trwałości, w przeciwnym wypadku może

okazać się niemożliwe wykonanie ładowania w przyszłości.

Ładowanie baterii jest zatrzymywane przy zbyt wysokiej

temperaturze lub przy zbyt wysokim napięciu baterii.