ASUS ROG G56JR - Kontrola temperatury 

background image

Kontrola temperatury

Dostępne są trzy metody kontrolowania stanu termicznego

komputera. Metody kontroli nie mogą być konfigurowane przez

użytkownika i powinny być znane na wypadek, gdy komputer

przejdzie do tych stanów. Następujące temperatury reprezentują

temperaturę obudowy (nie procesora).

• Gdy temperatura osiągnie bezpieczny górny limit włącza się wentyl-

ator w celu aktywnego chłodzenia.

• Gdy temperatura przekroczy bezpieczny górny limit, zmniejsza się

szybkość procesora dla wykonania pasywnego chłodzenia.

• Gdy temperatura przekroczy maksymalny bezpieczny górny limit,

system wyłączy się w celu wykonania krytycznego chłodzenia.

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

39

Umieszczenie konkretnych skrótów na klawiszach funkcyjnych

może być różne w różnych modelach. Proszę zwracać uwagę

bardziej na ikonki reprezentujące skróty, niż na numery klawiszy

funkcyjnych.