ASUS ROG G56JR - Przyciski sterowania multimediami

background image

Przyciski sterowania multimediami

Przyciski sterowania multimediami umożliwiają wygodne sterowanie

aplikacjami multimedialnymi. Poniżej podano przeznaczenie

każdego z przycisków multimedialnych w komputerze.

Użyj przycisku [Fn] w połączeniu z przyciskami strzałek do funkcji

sterowania CD.

Niektóre funkcje przycisków zależą od modelu komputera.

Start/Pauza odtwarzania CD
Podczas zatrzymania CD, rozpoczyna odtwarzanie CD.

Podczas odtwarzania CD, wstrzymuje odtwarzanie CD.

Zatrzymanie CD
Podczas odtwarzania CD: Zatrzymuje odtwarzanie CD.

Powrót do poprzedniego utworu płyty CD

(przewijanie wstecz)
W czasie odtwarzania płyty CD, powoduje powrót do

poprzedniego utworu/rozdziału filmu.

Przejście do następnego utworu płyty CD

(przewijanie do przodu)
W czasie odtwarzania płyty CD, powoduje przejście do

następnego utworu/rozdziału filmu.

background image

44

Podręcznik użytkownika komputera ASUS