ASUS ROG G56JR - Przyciski skrótów (w wybranych modelach)

background image

Przyciski skrótów (w wybranych modelach)

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych. W celu wywołania

skrótu klawiszowego należy nacisnąć i przytrzymać przycisk

funkcyjny [Fn] oraz klawisz skrótu.

Ikona

“Z

Z

” (F1): Przełączenie komputera do stanu

wstrzymania (Save-to-RAM lub Save-to-Disk, w zależności

od ustawienia przycisku uśpienia w ustawieniach

zarządzania zasilaniem).
Wieża radiowa (F2): Tylko modele bezprzewodowe:

Włączanie lub wyłączanie wewnętrznej bezprzewodowej

sieci LAN lub Bluetooth (w wybranych modelach).

Po włączeniu zaczyna świecić odpowiednie światło

wskaźnika. Do używania bezprzewodowej sieci LAN lub

Bluetooth wymagane są ustawienia oprogramowania

Windows.
Ikona wypełnionego słońca (F5): Zmniejszanie jasności

wyświetlacza.
Ikona otwartego słońca (F6): Zwiększanie jasności

wyświetlacza.
Ikona LCD (F7): Włączanie i wyłączanie panela LCD

(W niektórych modelach rozciąga obraz na cały ekran

podczas korzystania z niskich rozdzielczości).

background image

40

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Ikony LCD/Monitor (F8): Przełączanie pomiędzy

wyświetlaniem na panelu LCD i zewnętrznym monitorze

w kolejności: wyświetlacz LCD komputera->zewnętrzny

monitor->obydwa. (Ta funkcja nie działa w trybie 256

kolorów, wybierz tryb High Color w ustawieniach

wyświetlania). Ważne: Przed przełączeniem wyświetlania

na zewnętrzny monitor należy go podłączyć.
Przekreślony touchpad (F9):
Przełączenie

wbudowanego touchpada do pozycji zablokowany

(wyłączony) i odblokowany (włączony). Blokowanie

touchpada zabezpiecza przed przypadkowym

przesunięciem kursora podczas pisania i najlepiej

stosować je z zewnętrznym urządzeniem wskazującym,

takim jak mysz. UWAGA: W wybranych modelach

pomiędzy przyciskami touchpada, znajduje się wskaźnik,

który świeci gdy touchpad jest odblokowany (włączony) i

nie świeci, gdy touchpad jest zablokowany (wyłączony).
Ikona głośnika (F10): Włączanie i wyłączanie głośników

(tylko w systemie Windows).
Ikona głośnik w dół (F11):

Zmniejszenie głośności głośników (tylko w systemie

operacyjnym Windows).
Ikona głośnik w górę (F12):

Zwiększenie głośności głośników (tylko w systemie

operacyjnym Windows).
Num Lk (Ins): Włączanie i wyłączanie klawiatury

numerycznej (number lock). Umożliwia rozszerzenie

części klawiatury używanej do wprowadzania liczb. (w

wybranych modelach)
Scr Lk (Del):
Włączanie i wyłączanie “Scroll Lock”. Umożliwia

rozszerzenie części klawiatury używanej do nawigacji. (w

wybranych modelach)

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

41

Fn+C: Włączanie i wyłączanie funkcji “Splendid Video

Intelligent Technology”. Funkcja ta umożliwia przełączanie

pomiędzy różnymi trybami rozszerzania kolorów w celu

poprawy kontrastu, jasności, odcienia skóry i niezależnego

nasycenia kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Bieżący tryb jest wyświetlany w menu ekranowym (OSD).
Fn+V (w wybranych modelach): Uruchamia aplikację

“Life Frame”.

W niektórych modelach ta funkcja jest dostępna wyłącznie po

włączeniu aparatu.

Fn+A (w wybranych modelach):

Włączanie/wyłączanie czujnika światła otoczenia.
Power4Gear Hybrid (Fn + spacja)

:

Ten przycisk przełącza

pomiędzy różnymi trybami oszczędzania energii. Tryby

oszczędzania wpływają na wiele aspektów działania

komputera w celu maksymalizacji wydajności i czasu

działania na zasilaniu bateryjnym. Zastosowanie lub

odłączenie adaptera zasilania powoduje automatyczne

przełączanie systemu pomiędzy trybem zasilania prądem

zmiennym, a trybem zasilania bateryjnego. Informacje o

bieżącym trybie zasilania, znajdują się w menu ekranowym

(OSD).
Kombinacja klawiszy Fn+Enter(rozszerzenie układu

klawiatury): Uruchamia “Kalkulator”. (w wybranych

modelach)

background image

42

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Na klawiaturze znajdują się dwa specjalne przyciski Windows, opisane

poniżej.

Przycisk z logo Windows uaktywnia menu Start w dolnej,

lewej części pulpitu Windows.

Drugi przycisk, który wygląda jak menu Windows z

małym kursorem, uaktywnia menu właściwości i stanowi

odpowiednik naciśnięcia prawym przyciskiem myszy

obiektu Windows.