Pomoc usługi ASUS ROG G56JR

background image

Podręcznik użytkownika

komputera ASUS

Październik 2013

PL8708

background image

2

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera

O podręczniku użytkownika .......................................................................... 6
Uwagi dotyczące tego podręcznika ............................................................ 6
Zasady bezpieczeństwa ................................................................................... 7
Przygotowanie notebooka ...........................................................................11

Rozdział 2: Poznanie budowy

Widok z góry ......................................................................................................14
Widok z dołu ......................................................................................................17

Widok z prawej ................................................................................................19

Widok z lewej .....................................................................................................21
Widok z tyłu ........................................................................................................23
Widok z przodu .................................................................................................23
Podłączanie subwoofera ..............................................................................24

Rozdział 3: Rozpoczęcie używania

System zasilania ................................................................................................26

Zasilacz .............................................................................................................26
Bateria .............................................................................................................28
Właściwa eksploatacja baterii ....................................................................29
Włączanie zasilania komputera .................................................................30
Test POST (Autotest po włączeniu) ..........................................................30
Sprawdzenie baterii .......................................................................................32
Ładowanie baterii ...........................................................................................33
Ponowne uruchamianie komputera ........................................................34
Tryby zarządzania zasilaniem .....................................................................36
Uśpienie i hibernacja .....................................................................................36
Kontrola temperatury ..................................................................................38

Specjalne funkcje klawiatury .......................................................................39

Przyciski skrótów (w wybranych modelach).........................................39
Przyciski Microsoft Windows ......................................................................42
Rozszerzona klawiatura (w wybranych modelach) ............................42
Przyciski sterowania multimediami .........................................................43

Przełączniki i wskaźniki stanu ......................................................................44

Przełączniki .......................................................................................................44

Wskaźniki stanu ................................................................................................45

background image

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

3

Używanie przycisku natychmiastowego uruchomienia ....................47

Pierwsze użycie przycisku natychmiastowego uruchomienia .......47

Rozdział 4: Używanie komputera

Urządzenie wskazujące ..................................................................................52

Używanie touchpada ....................................................................................53
Ilustracje używania touchpada..................................................................54
Dbanie o touchpad ........................................................................................56
Automatyczne wyłączanie touchpada ...................................................57

Urządzenia pamięci masowej ......................................................................58

Napęd optyczny (w wybranych modelach) ..........................................58
Czytnik kart pamięci Flash ..........................................................................62
Dysk twardy ......................................................................................................63
Pamięć operacyjna .........................................................................................66

Połączenia ...........................................................................................................67

Połączenie sieciowe .......................................................................................67
Połączenie bezprzewodowej sieci LAN (w wybranych
modelach) .........................................................................................................69
Połączenie bezprzewodowej sieci w systemie Windows .................71
Połączenie bezprzewodowe Bluetooth (w wybranych
modelach) .....................................................................................................................73

Ładowarka USB+ ..............................................................................................76

Dodatek

Akcesoria opcjonalne ...................................................................................D-2

Połączenia opcjonalne ............................................................................... D-2

System operacyjny i oprogramowanie ..................................................D-3

Ustawienia systemu BIOS ......................................................................... D-4
Popularne problemy i ich rozwiązania...............................................D-10

Przywracanie ustawień komputera ......................................................D-16

Wykorzystanie partycji przywracania ...............................................D-16
Używanie dysku Recovery DVD (w wybranych modelach) ........D-17

Informacja dotycząca napędu DVD-ROM ..........................................D-19
Informacje o napędzie Blu-ray ROM (w wybranych modelach) .D-21
Zgodność wewnętrznego modemu ....................................................D-22
Deklaracje i oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa .................D-26

background image

4

Podręcznik użytkownika komputera ASUS

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications

Commission (FCC) .....................................................................................D-26
Oświadczenie FCC dotyczące ostrzeżenia o ekspozycji
częstotliwości radiowej (RF) ...................................................................D-27
Deklaracja zgodności ...............................................................................D-27
(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)..............................................................D-27
Ostrzeżenie znaku CE ...............................................................................D-28
Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie

Kanady ........................................................................................................D-28
Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen ..............D-29
Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we
Francji ........................................................................................................D-29
Uwagi UL dotyczące bezpieczeństwa ................................................D-31
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilania .........................D-32
Uwagi dotyczące tunera TV (w wybranych modelach) ...............D-32
REACH ........................................................................................................D-32
Ostrzeżenia dotyczące baterii litowych dla krajów skandynawskich

(dotyczą baterii litowo-jonowych) ......................................................D-33
Informacje dotyczące bezpieczeństwa napędu optycznego ....D-34
Informacja dotycząca bezpieczeństwa korzystania z lasera ......D-34
Etykieta serwisowa z ostrzeżeniem ....................................................D-34
Przepisy CDRH ............................................................................................D-34
Uwaga dotycząca produktów Macrovision Corporation ............D-35
Informacje dotyczące powłoki zewnętrznej ....................................D-35
Zapobieganie utracie słuchu .................................................................D-35
Certyfikat CTR 21 (dla komputerów notebook PC z wbudowanym

modemem) ...................................................... ..........D-36

Etiqueta Ecológica da União Européia ..............................................D-38
Produkt zgodny z ENERGY STAR ..........................................................D-38
Zgodność i deklaracja zgodności z ogólnoświatowymi przepisami

ochrony środowiska ................................................................................D-39
Recycling ASUS/Usługi zwrotu .............................................................D-39

Informacje o prawach autorskich ..........................................................D-40
Ograniczenie odpowiedzialności ..........................................................D-41
Serwis i pomoc techniczna ......................................................................D-41

background image

1

Rozdział 1: