ASUS ROG G56JR - Illustrert bruk av styreplaten

background image

Illustrert bruk av styreplaten

Trykke – Trykk på styreplaten for å velge elementer på skjermen og

åpne filer.

Klikke – Klikk på styreplaten for å simulere klikk med venstre og

høyre museknapp og utløse deres funksjoner.

Dra og slipp – Bruk styreplaten til å utføre dra-og-slipp-handlinger

for å flytte elementer på skjermen til et nytt sted.

Klikk én gang for å velge et

element, deretter to ganger for

å åpne det.

Venstreklikk

Høyreklikk

Klikk én gang for å velge et

element og se alternativene.

Dra

Velg et element ved å klikke to

ganger, og skyv deretter den

samme fingeren uten å løfte den

fra styreplaten.

Løft fingeren fra styreplaten for

å slippe elementet på sitt nye

sted.

Slipp

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

55

Rotere – Du kan rotere bilder med/mot urviseren ved å bruke

klypebevegelsen på styreplaten.

Legg to fingre på styreplaten og drei dem deretter i en sirkulær

bevegelse, enten med eller mot urviseren, for å rotere et bilde.

Rulle – Bruk to fingre på styreplaten for å rulle gjennom lister,

vertikalt og horisontalt.

Zoome – Bruk to fingre på styreplaten for å forstørre eller

forminske den viste størrelsen av det valgte bildet.

Spre fingrene fra hverandre / trekk fingrene sammen for å zoome

inn/ut.

Kontinuerlig rulling aktiveres ved å holde fingrene på kanten av

styreplaten når du skyver dem ovenfra og nedover / fra venstre til

høyre eller omvendt. Musepekeren endres til et tohodet pil-symbol

når kontinuerlig rulling er aktivert.

background image

5

Bruksanvisning for Notebook PC

Styreplaten reagerer på bevegelse, ikke makt. Det er derfor

ingen grunn til å trykke hardt på overflaten. Kraftigere trykk på

styreplaten gir ikke bedre respons. Styreplaten reagerer best når

det brukes et lett trykk.