ASUS ROG G56JR - Deaktivere styreplaten automatisk

background image

Deaktivere styreplaten automatisk

Styreplaten kan deaktiveres automatisk når en ekstern USB-mus

kobles til.
Slik deaktiveres styreplaten:
1.

Gå til Kontrollpanel. Endre visningsinnstillinger til Store

ikoner og velg deretter Mus.

2.

Velg ELAN-kategorien.

3.

Merk av for alternativboksen Deaktiver nå ekstern

pekeenhet kobles til.

4.

Velg Bruk for å lagre den endrede innstillingen eller OK for

å lagre endringen når du går ut.

background image

5

Bruksanvisning for Notebook PC

Optisk stasjon (på enkelte modeller)

Sette inn en optisk disk

1. Når den bærbare PC-en er PÅ, trykk inn stasjonens utløserknapp

og disken vil løses delvis ut.

2. Trekk forsiktig i stasjonens frontpanel og dra disken helt ut. Påse

at du ikke rører CD-linsen og andre mekanismer. Påse også at

det ikke er noe som hindrer utløsningen av stasjonen.