ASUS ROG G56JR - Styreplaten

background image

Styreplaten

Notatbokens innebygde styreplate er en trykkfølsom pekeenhet

uten bevegelige deler. Enkelte applikasjonsprogrammer kan likevel

kreve at det installeres en enhetsdriver.

Venstreklikk-knappen

(sone innenfor den stiplede linjen)

Høyreklikk-knappen

(sone utenfor den stiplede linjen)

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

5