ASUS ROG G56JR - Optisk stasjon (på enkelte modeller)

background image

Lagringsenheter

Lagringsenheter tillater den bærbare PC-en å lese eller skrive

dokumenter, bilder og andre filer til ulike datalagringsenheter.

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

5

3. Hold disken etter kanten og med diskens etikettside opp. Trykk

ned på begge sider av midten av disken til disken knepper på

hubben. Ved korrekt montering, bør hubben være høyere

enn disken.

4. Skyv diskskuffen sakte inn igjen. Stasjonen vil starte avlesningen

av innholdsfortegnelsen (TOC) på disken. Når stasjonen stopper

er disken klar for bruk.

Mens data avleses er det normalt å høre og føle at CD-en spinner

rundt med høy intensitet.

background image

0

Bruksanvisning for Notebook PC

Nødutløser

Nødutløseren er plassert i et hull på den optiske stasjonen og brukes

for å løse ut skuffen på den optiske stasjonen i tilfelle en elektronisk

åpning ikke fungerer. Ikke bruk nødutløseren isteden for den

elektroniske utløseren.

Påse at aktivitetsindikatoren, som er plassert i samme område,

ikke blir stukket.

Fjerne en optisk disk

Løs ut skuffen og press kanten på disken lett oppover i en vinkel

for å fjerne disken fra hubben.

Faktisk plassering vil

variere etter modellen.

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

1

En bokstav for CD-stasjonen bør være tilstede enten det er en CD

i stasjonen eller ikke. Etter at CD-en har blitt ordentlig satt inn, bør

data kunne innhentes på samme måte som fra harddiskstasjoner;

bortsett fra at ingenting kan skrives til eller endres på en CD. Ved

bruk at spesiell programvare kan en CD-RW-stasjon eller DVD+CD-

RW-stasjon tillate at CD-RW-disker hvor innhold kan skrives til,

slettes og endres.
Vibrasjon er vanlig for alle høyhastighets optiske disker grunnet

ubalanserte CD-er eller CD-skrift. For å redusere vibrasjonen, bruk

den bærbare PC-en på en jevn overflate og ikke plasser etiketter på

CD-en.

Lytte til en lyd-CD

Optiske stasjoner kan spille av lyd-CD-er, men det er bare en DVD-

ROM-stasjon som kan spille av DVD-audio. Sett inn lyd-CD-en og

Windows vil automatisk åpne en lydspiller og starte avspillingen.

Avhengig av DVD-lyddisken og installert programvare, kan det

kreves at du åpner en DVD-spiller for å lytte til DVD-musikk. Du

kan justere volumet ved å bruke hurtigtaster eller høyttalerikonet i

oppgavelinjen i Windows.

ADVARSEL! Dersom CD-disken ikke er ordentlig låst på

midthuben, kan CD-en bli skadet når skuffen blir lukket igjen.

Hold alltid et øye med CD-en når skuffen lukkes.

Bruke den optiske stasjonen

Optiske disker og utstyr må håndteres med forsiktighet på

grunn av de presise mekanismene involvert. Husk alltid viktige

sikkerhetsinstruksjoner fra din CD-leverandør. Til forskjell fra

stasjonære optiske stasjoner, bruker den bærbare PC-en en hub for

å holde CD-en på plass, uavhengig av vinkel. Når en CD settes inn

er det viktig at den blir trykt ned på midthuben ellers kan skuffen til

den optiske stasjonen skrape opp CD-en.

background imageBruksanvisning for Notebook PC