ASUS ROG G56JR - Harddiskstasjon

background image

Harddiskstasjon

Harddiskstasjoner har høyere kapasiteter og opererer ved mye

høyere hastigheter enn diskettstasjoner og optiske stasjoner. Den

bærbare PC-en har en utskiftbar harddisk. Moderne harddisker

støtter S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) for å

oppdage feil eller brudd på harddisken før dem skjer. Ved utbytting

eller oppgradering av harddisken bør du alltid besøke et autorisert

servicesenter eller forhandler for denne Bærbare PC’en.

VIKTIG! Dårlig behandling av Bærbare PC kan skade harddisken.

Håndter den bærbare PC-en forsiktig og hold den vekk fra all

statisk elektrisitet og sterke vibrasjoner eller støt. Harddisken

er den mest delikate komponenten og vil sannsynligvis være

den første eller eneste komponent som blir skadet dersom den

bærbare PC-en blir sluppet i bakken.

ADVARSEL! Koble fra alle tilkoblede ytre utstyrsenheter,

eventuelle telefon- eller telekommunikasjonslinjer og

strømkontakt (som ekstern strømforsyning, batteripakke, osv.)

før du fjerner harddiskdekslet.

VIKTIG! Ved utbytting eller oppgradering av harddisken bør

du alltid besøke et autorisert servicesenter eller forhandler for

denne Bærbare PC’en.

Antall harddiskstasjoner varierer med den anskaffede modellen.

Enhetsluken til den sekundære harddisken kan være tom

background imageBruksanvisning for Notebook PC

Fjerne harddiskstasjonen

Lokalisere hardiskene

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

5

Installere harddiskstasjonen

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background imageBruksanvisning for Notebook PC