ASUS ROG G56JR - Power-On Self Test (POST)

background image

Power-On Self Test (POST)

Når du slår PÅ den bærbare PC-en vil den først kjøre igjennom en

serie programvarekontrollerte diagnosetester kalt Power-On Self

Test (POST). Programvaren som kontrollerer POST er installert som

en permanent del av arkitekturen til den bærbare PC-en. POST

inkluderer et register av maskinvarekonfigurasjon av den bærbare

PC-en, som brukes for å lage en diagnosesjekk av systemet. Dette

registeret lages ved bruk av BIOS oppsettsprogrammet. Dersom

POST oppdager en forskjell mellom registrerte og eksisterende

maskinvare vil den vise en melding på skjermen med forespørsel

om at du retter opp denne konflikten ved å kjøre BIOS-oppsett.

I de fleste tilfeller vil registeret være korrekt når du mottar din

Bærbare PC. Når testen er fullført kan det hende du får meldingen

«No operating system found». Dette skjer dersom harddisken ikke

inneholder et operativsystem. Dette betyr at harddisken har blitt

riktig registrert og er klar for installasjon av et nytt operativsystem.

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

1

VIKTIG! Dersom advarsler fremdeles kommer opp på skjermen

under oppstart etter du har kjørt diskkontroll, bør du ta PC-en til

service. Dersom du fortsetter å bruke PC-en kan dette forårsake

tap av data.

Self Monitoring og Reporting Technology

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and

Reporting Technology) sjekker

harddisken under POST og gir en

feilmelding dersom harddisken

krever service. Dersom en

kritisk advarsel om harddisken

blir gitt under oppstart, ta en

sikkerhetskopi av dataen din

med en gang og kjør Windows

diskkontroll. For å kjøre Windows

diskkontroll: klikk Start > velg

Datamaskin > høyreklikk et

harddiskikon> velg Egenskaper

> klikk på kategorien Verktøy

> klikk Sjekk Nå > klikk Start.

Du kan også velge ”Skann ... sektorer” for en mer effektiv skann og

reparasjon, men denne prosessen tar lengre tid.

background imageBruksanvisning for Notebook PC

Du vil bli advart når batteriets strøm er lav. Om du fortsetter å

ignorere advarselen om lavt batteri vil Bærbare PC’en til slutt gå

inn i hvilemodus (Windows standard bruker STR).

Skjermbilder vist her er kun eksempler og er muligens

annerledes enn hva du ser i ditt system.