ASUS ROG G56JR - Kontroll av varmeeffekt

background image

Kontroll av varmeeffekt

Det finnes tre strømkontrollmetoder for kontrollering av den

bærbare PC-ens varmenivå. Disse strømkontrollene kan ikke

konfigureres av bruker og bør kjennes i det tilfelle den bærbare PC-

en skulle gå inn i et slikt nivå. Følgende temperaturer representerer

temperatur i grunnflaten (ikke CPU).

Viften går PÅ for å kjøle ned når temperaturen når den øverste

grensen for hva som er sikkert.

CPU-en senker hastigheten for passiv kjølning når temperaturen

overstiger den øverste grensen.

Systemet slår seg av for kritisk avkjølning når temperaturen

overstiger den maksimale øvre grensen.

background image

Bruksanvisning for Notebook PCPlasseringene av hurtigtastene kan variere avhengig av model-

men funksjonene bør være det samme. Følg ikonene istedet for

funksjonsknappene.

“Z

Z

” Ikon (F1): Den bærbare PC-en går i dvalemodus

(Enten Save-to-RAM eller Save-to-Disk avhengig av

innstilling i strømbehandlingsoppsett).
Radio Tower (F2): Kun for trådløse modeller: Veksler

mellom trådløst LAN eller Bluetooth (på utvalgte

modeller) PÅ eller AV med en visning på skjermen. Når

et trådløst nettverk er aktivert vil lysdioden lyse opp.

Windows programvareinnstillinger er nødvendig for å

bruke trådløst LAN eller Bluetooth.
Solnedgang-ikon (F5): Reduserer lysstyrken i skjermen

Soloppgang-ikon (F6): Øker lysstyrken i skjermen

LCD-ikon (F7): Bytter mellom AV og PÅ for skjermen.

Dette strekker også ut ditt skjermområde (på enkelte

modeller) for å fylle ut hele skjermen når du bruker lav

oppløsning.