ASUS ROG G56JR - Fargede hurtigtaster (på enkelte modeller)

background image

Fargede hurtigtaster (på enkelte modeller)

Følgende definerer fargede hurtigtaster på tastaturet. De fargede

kommandoene kan kun oppnås tilgang til ved å først trykke og

holde inne funksjonsknappen mens en farget knapp trykkes.

background image

0

Bruksanvisning for Notebook PC

LCD/Monitor-ikon (F8): Bytter mellom skjermen på den

bærbare PC-en og en ekstern monitor i denne serien:

Kun LCD -> Kun CRT (ekstern skjerm) -> LCD + CRT klone

-> LCD + CRT utvide. (Denne funksjonen virker ikke i 256

farger, velg Høyfarge i Egenskaper for skjermen.) MERK:

Må koble til en ekstern monitor “før” du starter PC-en.
Utkrysset styreplate (F9) :
Bytter den innebygde

styreplaten til LÅST (frakoblet) og ÅPEN (tilkoblet).

Låsing av styreplaten vil forhindre deg fra å tilfeldig flytte

pekeren mens du skriver og brukes best sammen med

en ekstern peke-enhet slik som en mus. MERK: Utvalgte

modeller har en indikator mellom tastaturknappene som

vil lyse når tastaturet er ULÅST (aktivert). Den vil ikke lyse

når tastaturet er LÅST (deaktivert).
Høyttaler-ikoner (F10): Bytt mellom PÅ og AV for

høyttalere (kun i Windows)
Høyttaler ned-ikon (F11): Minker høyttalervolumet (kun

i Windows)
Høyttaler opp-ikon (F12): Øker høyttalervolumet (kun i

Windows)
Num Lk (Ins): Bytter mellom AV og PÅ for det numerisk

tastaturet (number lock) Lar deg bruke den større del

av tastaturet for inntasting av nummer. (på enkelte

modeller)
Scr Lk (Del):
Bytter mellom AV og PÅ for “Scroll

Lock”. Lar deg bruke den større del av tastaturet for

cellenavigering. (på enkelte modeller)

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

1

Fn+C: Bytter mellom AV og PÅ for “Splendid Video

Intelligent Technology” funksjonen. Dette tillater bytting

mellom ulike skjermfarge forbedringsmodier for å

forberede kontrast, klarhet, hudtone og fargemening

for rødt, grønt og blått. Du kan se gjeldende modus

gjennom OSD-menyen.
Fn+V (på enkelte modeller):

Slår på og av programvareapplikasjon “Life Frame”.

For enkelte modeller er denne funksjonen kun tilgjengelig når

du aktiverer kameraet.

Fn+A (på enkelte modeller):

Veksler miljølyssensoren på/av.
Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar): Denne knappen

bytter strømsparing mellom ulike strømsparingsmoduser.

Strømsparingsmodiene kontrollerer mange sider av en

bærbar PC for å maksimere ytelsen versus batteritid.

Bruk av eller fjerning av strømadapter vil automatisk få

systemet til å bytte mellom AC-modus og batterimodus.

Du kan se gjeldende modus i OSD-menyen.
Fn+Enter (utvidet tastatur): Veksler ”kalkulator.”

(på enkelte modeller)

background imageBruksanvisning for Notebook PC

Knappen med Windows logoen aktiverer Start-menyen i

Windows.

Den andre menyen, som ser ut som en Windows meny

med en liten peker, aktiverer alternativermenyen og

er det samme som å trykke på høyre museknapp på et

Windows objekt.

Utvidet tastatur (på enkelte modeller)

Et utvidet tastatur er

tilgjengelig på enkelte

modeller. Det utvidete

tastaturet har et eget

numerisk tastatur for enkel

inntasting av tall. Bruk [Num

Lk / Scr Lk] til å bytte mellom

det utvidete tastaturet som

tall eller som pekerbevegelser.

Pekerbevegelsestastene er for

navigering mellom felter eller

celler som de i et eget regneark

eller tabell.