ASUS ROG G56JR - Sikkerhetshensyn

background image

Sikkerhetshensyn

Følgende sikkerhetshensyn vil forlenge levetiden til din Bærbare

PC. Følg alle forholdsregler og instruksjoner. Utenom det som

beskrives i denne veiledningen, overlat alt servicearbeid til kvalifisert

personell. Ikke bruk skadete strømledninger, tilbehør eller andre ytre

utstyrsenheter.

Koble fra AC-strømforsyningen og fjern batteripakken(e) før

rengjøring. Tørk over Bærbare PC med en ren, cellulosesvamp

eller vaskeskinnklut lett fuktet med en løsning fra en ikke-

skuremiddel med et par dråper varmt vann og fjern ekstra

fuktighet med en tørr klut.

Sikkerhetsadvarsel for

batteri:
IKKE kast batteriet inn i

flammer. IKKE kortslutt

kontaktene. IKKE plukk

batteriet fra hverandre.

IKKE legg Bærbare PC’en

på fanget ditt eller noen

som helst del av kroppen

din for å forhindre

ubehag eller skader fra

varmeeksponering.

IKKE utsett for skitne

eller støvete omgivelser.

IKKE betjen under en

gasslekasje.

IKKE utsett for sterke

magnetiske eller

elektriske felter.

IKKE trykk eller ta på

skjermen. Ikke plasser

sammen med mindre

objekter som kan skrape

opp eller gå inn i den

bærbare PC-en.

IKKE plasser på en

ujevn eller ustabil

arbeidsoverflate. Oppsøk

service dersom kassen

har blitt skadet.

IKKE plasser eller slipp

objekter på toppen, og

ikke dytt objekter inn i

den bærbare PC-en.

IKKE utsett for eller bruk

i nærheten av væsker,

regn eller fuktighet.

IKKE bruk modemet i

tordenvær.

background imageBruksanvisning for Notebook PC

SIKKER TEMPERATUR:

Denne bærbare PC-en

bør kun brukes i miljøer

med temperaturer

mellom 5°C (41°F) og

35°C (95°F).

IKKE bær eller dekk til

en Bærbare PC som har

strømmen skrudd PÅ

med materialer som vil

redusere lufttilførselen

slik som en bæreveske.

IKKE kast Bærbare PC’en i kommunalt avfall. Dette produktet

er designet for å muliggjøre korrekt ombruk av deler samt

gjenvinning. Symbolet kryss over en søppelkasse med

hjul indikerer at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og

kvikksølvholdige knappecellebatterier) ikke skal kastes

sammen med husholdningsavfall. Sjekk lokale reguleringer

for bortkasting av elektroniske produkter.

IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet

ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

INNTAKSKLASSIFISERING:

Referer til

klassifiseringsmerkelappen

på bunnen av Bærbare

PC’en og sørg for

at strømadapteren

din samsvarer med

klassifiseringen.

Feil installering av

batteriet kan medføre

eksplosjonsfare og

skade Notebook PC-en.

Ikke bruk skadete

strømledninger,

tilbehør eller andre ytre

utstyrsenheter.

Ikke bruk sterke

løsemidler som

fortynningsvæske,

benzen eller andre

kjemikalier på eller i

nærheten av overflaten.

background image

Bruksanvisning for Notebook PCAdvarsel om lydtrykk

Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel.

Legg merke til at justering av volumkontrollen og equalizeren til

over midtposisjonen kan øke øretelefonenes eller hodetelefonenes

utgangsspenning, og derfor lydtrykknivået.

Advarsel om likestrømsvifte

Vær obs på at DC-viften er en del i bevegelse som kan være farlig.

Hold kroppen din borte fra bevegende vifteblader.

Adapterinformasjon

Inngangsspenning: 100–240 V vekselstrøm (AC)
Inngangsfrekvens: 50–60 Hz
Utgående strømstyrke: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Utgående spenning: 19 V likestrøm (DC)

Forhåndsregler for transport

For å forberede din Bærbare PC for transport bør du slå den AV og

koble fra alle eksterne utstyrsenheter for å forhindre skade

på kontaktene. Harddiskens lesehode trekker seg tilbake når

strømmen blir slått AV for å forhindre skraper på harddiskoverflaten

under transport. Derfor bør du ikke transportere din Bærbare PC

mens strømmen fortsatt er PÅ. Lukk skjermen ned og sjekk at den

har gått i lås, dette vil beskytte tastaturet og skjermen når du flytter

på PC-en.

VIKTIG! Overflateglasen blir lett matt dersom den ikke blir

pleid for. Vær forsiktig så du ikke gnir eller skraper overflaten til

Bærbare PC'en.

background image

10

Bruksanvisning for Notebook PC

Dekke til din Bærbare PC

Du kan kjøpe et valgfritt bærehylster for å beskytte den mot smuss,

vann, støt og riper.

Lade batteriene

Dersom du vil bruke batteriene som strømforsyning, påse at du har

ladet opp batteriene dine, og eventuelle ekstrabatterier, før du drar

på en lang tur. Husk at strømadapteren lader batteripakken så lenge

den er mellom datamaskinen og en strømkilde. Det vil ta lengre tid

å lade batteripakken dersom den bærbare PC-en er i bruk på samme

tid.

Forholdsregler i et fly

Kontakt ditt flyselskap dersom du ønsker å bruke din Bærbare PC på

flyet. De fleste flyselskaper har restriksjoner for bruk av elektronisk

utstyr. Mange flyselskaper vil kun tillate bruk av elektronisk utstyr

mellom og ikke under take-off og landing.

VIKTIG! Det finnes tre hovedtyper sikkerhetsenheter på en

flyplass: Røntgenmaskiner (brukes på gjenstander plassert på

transportbånd), magnetiske detektorer (brukt på mennesker

som går igjennom sikkerhetssjekker), og magnetiske staver

(håndholdte enheter som brukes på mennesker eller individuelle

gjenstander). Du kan sende din Bærbare PC og disketter

gjennom røntgenmaskinen på flyplassen. Men, det anbefales

at du ikke sender PC-en eller disketter gjennom magnetiske

detektorer eller utsetter enheten for magnetiske staver.

background image

Bruksanvisning for Notebook PC

11