ASUS ROG G56JR - Forberede din Bærbare PC for bruk

background image

Forberede din Bærbare PC for bruk

Under følger noen enkle instruksjoner for bruk av din Bærbare PC.

Installere batteripakken

Koble til strømadapteren

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

1

Bruksanvisning for Notebook PC

Åpne LCD-displaypanelet

1. Løft forsiktig opp displaypanelet med tommelen.
2. Skråstill displaypanelet fremover eller bakover til du finner en

behagelig vinkel.

Slå på strøm

1. Trykk og slipp strømknappen som finnes under LCD-

displaypanelet.

2. Bruk [Fn]+[F5] eller [Fn]+[F6] for å justere LCD-ens lysstyrke.

background image

2