ASUS ROG G56JR Hjelp

background image

Bruksanvisning for

Notebook PC

Oktober 2013

NW8708

background imageBruksanvisning for Notebook PC

Innhold

Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC

Om denne brukerveiledningen .................................................................... 6
Merknader for denne veiledningen ............................................................ 6
Sikkerhetshensyn ............................................................................................... 7
Forberede din Bærbare PC for bruk ...........................................................11

Kapittel 2: Om delene

Toppsiden ...........................................................................................................14
Undersiden .........................................................................................................17
Høyresiden..........................................................................................................19
Venstresiden ......................................................................................................21
Parte Traseira ......................................................................................................23
Forsiden ...............................................................................................................23
Koble til basshøyttaler ....................................................................................24

Kapittel 3: Komme i gang

Strømsystemet ..................................................................................................26

Bruke AC-strøm ...............................................................................................26
Bruke batteristrøm .........................................................................................28
Pleie av batteriene..........................................................................................29
Skru på datamaskinen ..................................................................................30
Power-On Self Test (POST) ...........................................................................30
Sjekke batteristrøm ........................................................................................32
Lade batteripakken ........................................................................................33
Strømalternativer............................................................................................34
Energistyringsmodi ........................................................................................36
Hvilemodus og dvalemodus ......................................................................36
Kontroll av varmeeffekt ................................................................................38

Spesielle tastaturfunksjoner ........................................................................39

Fargede hurtigtaster (på enkelte modeller) ..........................................39
Microsoft Windows taster ............................................................................42
Utvidet tastatur (på enkelte modeller) ...................................................42
Multimedia-kontrolltaster ...........................................................................43

Brytere og statusindikatorer ........................................................................44

background image

Bruksanvisning for Notebook PCBrytere .............................................................................................................44
Statusindikatorer ............................................................................................45

Bruke hurtigtasten ...........................................................................................47

Bruke hurtigtasten for første gang ...........................................................47

Kapittel 4: Bruke en bærbar PC

Styreplaten .........................................................................................................52

Bruke styreplaten............................................................................................53
Illustrert bruk av styreplaten ......................................................................54
Ta vare på styreplaten ...................................................................................56
Deaktivere styreplaten automatisk ..........................................................57

Lagringsenheter ...............................................................................................58

Optisk stasjon (på enkelte modeller) .......................................................58
Flash minnekortleser .....................................................................................62
Harddiskstasjon ...............................................................................................63
Minne (RAM) .....................................................................................................66

Tilkoblinger ........................................................................................................67

Nettverkstilkobling ........................................................................................67
Trådløs LAN-tilkobling (på enkelte modeller) ......................................69
Windows trådløs nettverkstilkobling ......................................................71
Bluetooth trådløs tilkobling (på enkelte modeller)...............................73

USB-lader+ ..........................................................................................................76

Vedlegg

Ekstrautstyr ....................................................................................................... V-2

Valgfrie tilkoblinger .....................................................................................V-2

Operativsystem og programvare ............................................................. V-3

System BIOS-innstillinger ..........................................................................V-4
Vanlige problemer og løsninger ...........................................................V-10

Gjenoppr ett Notebook PC .......................................................................V-16

Bruk gjenopprettingsdelen ....................................................................V-16
Bruke gjenopprettingsDVD-en: (på enkelte modeller) .................V-17

Informasjon om DVD-ROM-stasjonen ..................................................V-19
Informasjon om Blu-ray ROM-stasjon(på enkelte modeller) ........V-21
Samsvar for det interne modemet .........................................................V-22

background imageBruksanvisning for Notebook PC

Deklarasjoner og sikkerhetserklæringer ..............................................V-26

Kunngjøring fra Federal Communications Commission ..............V-26
Forsiktighetserklæring om eksponering av

FCC Radiofrekvens (RF) .............................................................................V-27
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EU) ......................V-27
CE-merking ...................................................................................................V-28
IC-strålingseksponering, erklæring for Canada ...............................V-28
Trådløs operasjonskanal for ulike domener ......................................V-29
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike ..............................V-29
UL sikkerhetsmerknader ..........................................................................V-31
Sikkerhetskrav til strøm ............................................................................V-32
Merknader for TV-tuner ............................................................................V-32
REACH merknader ......................................................................................V-32
Forhåndsregler for Norden (for lithium-ion batterier) ..................V-33
Sikkerhetsinformasjon den optiske stasjonen .................................V-34
Sikkerhetsinformasjon om laser ............................................................V-34
Advarselsetikett for tjeneste ...................................................................V-34
CDRH reguleringer .....................................................................................V-34
Produktmerknad fra Macrovision Corporation ................................V-35
Melding om belegg ...................................................................................V-35
Unngå hørselstap .......................................................................................V-35
CTR 21-godkjenning(for Notebook PC-er med

innebygd modem) .....................................................................................V-36
Økologisk merke for EU ..........................................................................V-38
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk .....................V-39
ASUS-resirkulering / Returtjenester .....................................................V-39

Opphavsrettinformasjon ...........................................................................V-40
Ansvarsbegrensning ...................................................................................V-41
Service og support ......................................................................................V-41

background image

1