ASUS ROG G56JR - Sistēmas BIOS iestatījumi

background image

Sistēmas BIOS iestatījumi

Sāknēšanas ierīce

Šajā sadaļā redzamie BIOS ekrāni ir tikai atsaucei. Faktiskie ekrāni

var atšķirties pēc modeļiem un teritorijas.

1. Ekrānā Boot (Sāknēšana) atlasiet Boot Option #1 (1.

sāknēšanas opcija).

2. Nospiediet [Enter] un atlasiet ierīci kā Boot Option #1 (1.

sāknēšanas opcija).

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset

Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: Hitachi HTS545...]

Boot Option #2

[P1: Hitachi HTS545...]

Boot Option #3

[Generic-Multi-Card......]

Boot Option #4

[P0: SlimTypeDVD A....]


Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Floppy Drive BBS Priorities

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot from
disks.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset

Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: Hitachi HTS545...]

Boot Option #2

[P1: Hitachi HTS545...]

Boot Option #3

[Generic-Multi-Card......]

Boot Option #4

[P0: SlimTypeDVD A....]


Hard Drive BBS Priorities
CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Network Device BBS Priorities
Floppy Drive BBS Priorities

Delete Boot Option

E n a b l e s / D i s a b l e s Q u i e t B o o t
option.

Boot Option #1

P0: Hitachi HTS545050B9A300
P1: Hitachi HTS545050B9A400
Generic-Multi-Card 1.00
SlimTypeDVD A ...
Disabled

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-5

Drošības iestatījumi

Lai iestatītu paroli:
1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator

Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password

(Lietotāja parole).

2. Ierakstiet paroli un nospiediet [Enter] (Ievadīt).
3. Atkārtoti ierakstiet paroli, lai to apstiprinātu, un nospiediet

[Enter] (Ievadīt).

4. Parole ir iestatīta.
Lai nodzēstu paroli:
1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet Setup Administrator

Password (Iestatīt administratora paroli) vai User Password

(Lietotāja parole).

2. Ievadiet pašreizējo paroli un nospiediet [Enter].
3. Lauku Create New Password (Izveidot jaunu paroli) atstājiet

tukšu un nospiediet [Enter].

4. Lauku Confirm New Password (Apstiprināt jauno paroli)

atstājiet tukšu un nospiediet [Enter].

5. Parole ir nodzēsta.

Jums tiks lūgts aizpildiet lauku User Password (Lietotāja parole)

vienmēr, kad ieslēdzat piezīmjdatoru (atverat BIOS vai OS).

Administrator Password (Administratora parole) tiek prasīta

tikai tad, ja vēlaties atvērt vai konfigurēt BIOS iestatījumus.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Boot

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set User Password

background image

P-

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

I/O interfeisa drošība

I/O interfeisa bloķēšana
1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security (I/O

interfeisa drošība).

2. Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz Lock (Bloķēt).

Funkcijas I/O Interface Security (I/O interfeisa drošība)

iestatījumus var mainīt tikai tad, ja piesakāties ar administratora

tiesībām.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

If Locked, 2nd SATA HDD will be
disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-

USB interfeisa drošība

Funkcijas USB Interface Security (USB interfeisa drošība)

iestatījumus var mainīt tikai tad, ja piesakāties ar administratora

tiesībām.

Ja USB Interface (USB interfeiss) iestatāt uz [Lock] (Bloķēt),

External Port (Ārējie porti) un CMOS Camera (CMOS kamera)

tiek vienlaikus bloķēti un noslēpti.

USB interfeisa bloķēšana
1. Ekrānā Security (Drošība) atlasiet I/O Interface Security (I/O

interfeisa drošība) > USB Interface Security (USB interfeisa

> USB Interface Security (USB interfeisa

drošība).

2. Atlasiet bloķējamo interfeisu un noklikšķiniet uz Lock (Bloķēt).

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

BlueTooth

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UnLock]

If Locked, all USB device will
be disabled.

USB Interface

LocK
UnLock

background image

P-

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

HDD parole

• HDD paroli var mainīt tikai tad, ja piesakās ar administratora

tiesībām.

• Jums ir jāiestata Master Password (Galvenā parole) pirms

opcijas User Password (Lietotāja parole) iestatīšanas.

Ja ieslēdzat piezīmjdatoru un nevarat atvērt operētājsistēmu,

kad esat ievadījis nepareizas paroles, vispirms jums būs jāievada

lietotāja parole (ja tāda ir iestatīta), pēc tam HDD lietotāja parole.

HDD paroles iestatīšana
1. Ekrānā Security (Drošība) noklikšķiniet uz Set Master

Password (Iestatīt galveno paroli), ievadiet paroli un

nospiediet [Enter].

2. Ievadiet paroli vēlreiz, lai to apstiprinātu, un nospiediet [Enter].
3. Noklikšķiniet uz Set User Password (Iestatīt lietotāja paroli)

un atkārtojiet iepriekšējās darbības, lai iestatītu lietotāja paroli.

4. Parole ir iestatīta.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Boot

Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password
User Password
Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set the system boot order.

***Advanced to Power Cycle

System after Setting Hard Disk

Passwords***

Create New Password

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-

Saglabāt izmaiņas

Ja vēlaties saglabāt savus konfigurācijas iestatījumus, pirms iziešanas

no BIOS iestatīšanas utilītprogrammas jums jāsaglabā izmaiņas.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset

Boot

Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit
Discard Changes and Exit

Save Options
Save Changes
Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override
P0: ST9500420AS
P1: HL-DT-STBDDVDRW CA21N
P2: SlimTypeDVD A DS8A5SH
Generic-Multi-Card 1.00

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

P-10

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata