ASUS ROG G56JR - Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi

background image

Biežāk sastopamās problēmas un to risinājumi

Aparatūras problēma - optiskais disks

Optiskā diska diskdzinis nespēj nolasīt vai ierakstīt diskus.

1. Atjauniniet BIOS uz jaunāko versiju un mēģiniet vēlreiz.
2. Ja BIOS atjaunināšana nepalīdz, izmēģiniet labākas kvalitātes

diskus un mēģiniet vēlreiz.

3. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa

centru un lūdziet speciālista palīdzību.

Nezināms iemesls - nestabila sistēma

Nevar atmosties no hibernēšanas režīma.

1. Noņemiet ajauninātās daļas (RAM, HDD, WLAN, BT), ja tās tika

instalētas pēc datora iegādes.

2. Ja tas nepalīdz, mēģiniet atjaunot MS sistēmu ar agrāku datumu.
3. Ja problēma joprojām pastāv, mēģiniet atjaunot sistēmu,

izmantojot atjaunošanas nodalījumu vai DVD.

Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat atjaunošanu.

4. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa

centru un lūdziet speciālista palīdzību.

Aparatūras problēma - tastatūra/ ātrais taustiņš

Ātrais taustiņš (FN) ir atspējots.

A. Pārinstalējiet "ATK0100"dzini no dziņa CD diska vai

lejupielādējiet to no ASUS tīmekļa vietnes.

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-11

Aparatūras problēma - iebūvētā kamera

Iebūvētā kamera nestrādā pareizi.
1. Pārbaudiet "Device Manager" (Ierīces pārvaldnieks), vai tajā nav

problēmu.

2. Mēģiniet pārinstalēt tīmekļa kameru, lai atrisinātu problēmu.

3. Ja problēma netiek atrisināta, atjauniniet BIOS uz jaunāko

versiju un mēģiniet vēlreiz.

4. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa

centru un lūdziet speciālista palīdzību.

Aparatūras problēma - akumulators

Akumulatora ekspluatācija.
1. Reģistrējiet piezīmjdatoru viena gada garantijai, izmantojot

sekojošu tīmekļa vietni:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Neatvienojiet akumulatora bloku, kamēr lietojat piezīmjdatoru

ar strāvas adapteri, lai izvairītos no bojājumiem, ko var izraisīt

nejaušs strāvas zudums. Lai izvairītos no pārlādēšanas, ASUS

akumulatora blokam ir elektriskā aizsardzības shēma, tāpēc

pie piezīmjdatorā atstāts pievienots akumulatora bloks neradīs
nekādus bojājumus.

Aparatūras problēma - ieslēgšanas/izslēgšanas kļūda

Es nevaru ieslēgt savu piezīmjdatoru.
Diagnostika:
1. Ieslēgt tikai ar akumulatoru? (Jā = 2, Nē = 4)
2. Vai varat redzēt BIOS (ASUS logo)? (Jā = 3, Nē = A)
3. Vai varat palaist operētājsistēmu? (Jā = B, Nē = A)
4. Vai deg adaptera strāvas LED indikators? (Jā = 5, Nē = C)
5. Ieslēgt tikai ar adapteri? (Jā = 6, Nē = A)
6. Vai varat redzēt BIOS (ASUS logo)? (Jā = 7, Nē = A)
7. Vai varat palaist operētājsistēmu? (Jā = D, Nē = A)

background image

P-1

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

Simptomi un risinājumi:

A. Problēma var būt ar MB (mātesplate), HDD (cietā diska diskdzinis)

vai visu NB (piezīmjdators); meklējiet palīdzību servisa centrā.

B. Poblēmu izraisījusi operētājsistēma, mēģiniet atjaunot sistēmu,

izmantojot atjaunošanas nodalījumu vai disku.

SVARĪGI: Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat

atjaunošanu.

C. Adaptera problēma; pārbaudiet strāvas vada savienojumus, taču ja

problēma neatrisinās, iegādājieties jaunu adapteri vietējā servisa

centrā.

D. Akumulatora problēma; pārbaudiet akumulatora savienojumus,

taču ja problēma neatrisinās, nododiet to remontā vietējā servisa

centrā.

Aparatūras problēma - bezvadu karte

Kā pārbaudīt, vai piezīmjdators ir aprīkots ar bezvadu karti?
A. Ieejiet Control Panel (Vadības panelis) -> Device Manager

(Ierīces pārvaldnieks) . Ailē "Network Adapter" (Tīkla adapteris)

redzēsiet, vai piezīmjdatoram ir WLAN (bezvadu lokālā tīkla)

karte.

Mehāniska problēma - ventilators/ siltumregulācija

Kāpēc dzesējošais ventilators vienmēr ir ieslēgts un temperatūra ir

augsta?

1. Pārliecinieties, vai ventilators strādā, kad centrālā procesora

temperatūra ir augsta, un pārbaudiet, vai no galvenās gaisa

ventilācijas atveres plūst gaiss.

2. Ja vienlaicīgi atvērti vairāki lietojumi (skatīt uzdevumjoslu),

aizveriet tos, lai samazinātu sistēmas noslodzi.

3. Problēmu var izraisīt arī daži vīrusi, izmantojiet antivīrusu

programmatūru, lai noteiktu tos.

4. Ja nekas no augstākminētā neatrisina problēmu, mēģiniet

atjaunot sistēmu, izmantojot atjaunošanas nodalījumu vai DVD.

SVARĪGI: Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat

atjaunošanu.

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-1

BRĪDINĀJUMS: Nepieslēdzieties internetam, pirms neesat

instalējis antivīrusu programmatūru un interneta ugunsmūri, lai

aizsargātu savu piezīmjdatoru no vīrusiem.

Programmatūras problēma - ASUS saistītā programmatūra

Ieslēdzot piezīmjdatoru, uz ekrāna parādās paziņojums "Open policy

file error" (Atvērtās politikas datnes kļūda).

A. Pārinstalējiet jaunāko "Power4 Gear" utilītprogrammas versiju,

lai atrisinātu šo problēmu. Tā ir pieejama ASUS tīmekļa vietnē.

Nezināms iemesls - zils ekrāns ar baltu tekstu

Zils ekrāns ar baltu tekstu parādās pēc sistēmas sāknēšanās.

1. Izņemiet papildu atmiņas. Ja papildu atmiņa tika instalēta pēc

datora iegādes, izslēdziet piezīmjdatoru, izņemiet papildu

atmiņu un ieslēdziet, lai pārliecinātos, vai problēma rodas

nesaderīgas atmiņas dēļ.

2. Atinstalējiet programmlietojumus. Ja programmlietojumus esat

instalējis nesen, tie var būt nesaderīgi ar jūsu sistēmu. Mēģiniet

tos atinstalēt Windows Safe Mode (drošajā režīmā).

3. Pārbaudiet, vai sistēmā nav vīrusi.
4. Atjauniniet BIOS uz jaunāko versiju ar Easy Flash palīdzību

Windows vidē vai ar AFLASH palīdzību DOS vidē. Šo

utilītprogrammu un BIOS datnes var lejupielādēt no ASUS

tīmekļa vietnes.

BRĪDINĀJUMS: Pārliecinieties, lai jūsu piezīmjdatoram nepazūd

strāvas padeve BIOS atjaunināšanas procesa laikā.

background image

P-1

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

5. Ja problēma joprojām pastāv, veiciet atjaunošanas procesu, lai

pārinstalētu visu sistēmu.

SVARĪGI: Jums jānodublē visi jūsu dati citā vietā, pirms sākat

atjaunošanu.

BRĪDINĀJUMS: Nepievienojieties internetam, pirms neesat

instalējis antivīrusu programmatūru un interneta ugunsmūri, lai

aizsargātu savu piezīmjdatoru no vīrusiem.

PIEZĪME: Pārliecinieties, lai vispirms tiktu ieinstalēti "Intel INF

Update" un "ATKACPI" dziņi, lai tiktu atpazītas aparatūras ierīces.

6. Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar vietējo servisa

centru un lūdziet speciālista palīdzību.

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-15

Programmatūras problēma - BIOS

BIOS atjaunināšana.
1. Noskaidrojiet sava piezīmjdatora precīzu modeli un

lejupielādējiet jaunāko BIOS datni savam modelim no ASUS

tīmekļa vietnes, un saglabājiet to zibatmiņas diskdzinī.

2. Pievienojiet zibatmiņas diskdzini piezīmjdatoram un ieslēdziet

piezīmjdatoru.

3. Izmantojiet "Start Easy Flash" funkciju BIOS iestatīšanas

utilītprogrammas Advanced (Paplašināti) lapā. Sekojiet

norādītajām instrukcijām.

5. Jums ir jāveic “noklusējuma atjaunināšana” lapā Exit (Iziet) pēc

BIOS atjaunināšanas (mirgojošs).

4. Atrodiet jaunāko BIOS datni un sāciet BIOS atjaunināšanas

procesu.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: G56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

POST Logo Type

[Static]

Start Easy Flash

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake On Lid Open

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode

[Disabled]

Intel Virtualization Technology

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

background image

P-1

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata