ASUS ROG G56JR - UL (Underwiters Laboratories) drošības paziņojumi

background image

UL (Underwiters Laboratories) drošības

paziņojumi

Nepieciešams UL 1459, kas aptver telekomunikāciju (tālruņu)

iekārtas, kas paredzētas elektriskai pieslēgšanai telekomunikāciju

tīklam, kam darbības spriegums uz sazemējumu nepārsniedz 200V

augstākajā punktā, 300V pilnā svārstību diapozonā un 105V rms

un, kas ir instalēts vai tiek lietots saskaņā ar Nacionālo Elektrības

kodeksu (NFPA 70).
Lietojot piezīmjdatora modemu, vienmēr jāievēro pamata drošības

noteikumi, lai samazinātu ugunsgrēka, īssavienojuma riskus un

traumu radīšanu cilvēkiem, ieskaitot sekojošo:

Nelietojiet piezīmjdatoru ūdens tuvumā, piemēram, blakus

vannai, mazgāšanās bļodai, virtuves izlietnei vai veļas bļodai,

mitrā pagrabā vai pie peldbaseina.

Nelietojiet piezīmjdatoru negaisa laikā. Zibens var attālināti

radīt īssavienojuma risku.

Nelietojiet piezīmjdatoru gāzes noplūdes vietas apkārtnē.

Nepieciešams UL 1642, kas aptver primārās (atkārtoti neuzlādējamās)

un sekundārās (atkārtoti uzlādējamās) litija baterijas, kas produktos

tiek izmantotas kā strāvas avoti. Šīs baterijas satur metālisko litiju

vai litija sakausējumus, vai litija jonus, un var sastāvēt no vienas

elektroķīmiskās šūnas vai divām un vairāk šūnām, kas saistītas

virknē, paralēli, vai abejādi, kas pārvērš ķīmisko enerģiju elektriskajā

enerģija ar atgriežamu vai neatgriežamu ķīmisku reakciju.

Nelieciet piezīmjdatora akumulatora bloku ugunī, jo tas var

eksplodēt. Pārbaudiet vietējos noteikumus attiecībā uz īpašiem

likvidēšanas nosacījumiem, lai samazinātu cilvēku ievainošanas

risku ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā.

Nelietojiet strāvas adapterus vai baterijas no citām ierīcēm,

lai samazinātu cilvēku ievainošanas risku ugunsgrēka vai

eksplodijas gadījumā. Izmantojiet tikai UL apstiprinātus strāvas

adapterus vai baterijas, ko piegādā ražotājs vai autorizēti

mazumtirgotāji.

background image

P-

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata