ASUS ROG G56JR - Lāzera drošības informācija

background image

Optiskā diskdziņa drošības informācija
Lāzera drošības informācija

Iekšējie un ārējie optiskie diskdziņi, kas pārdodas ar šo piezīmjdatoru,

satur 1. KATEGORIJAS LĀZERA PRODUKTU. Lāzeru klasifikācija

atrodama terminu skaidrojumā šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās.

BRĪDINĀJUMS! Veicot izmaiņas vai darbības, kas nav aprakstītas

lietotāja rokasgrāmatā, izraisīt bīstamu lāzera iedarbības risku.

Nemēģiniet izjaukt optisko diskdzini. Drošības nolūkos optisko

disku remontējiet tikai autorizētā apkalpes centrā.