ASUS ROG G56JR - IC radiācijas pakļaušanas paziņojums Kanādai

background image

IC radiācijas pakļaušanas paziņojums Kanādai

Šī ierīce atbilst IC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas noteikti

videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Lai saglabātu atbilstību IC

prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai, izvairieties no tieša kontakta

ar pārraides antenu datu pārraides laikā. Gala lietotājiem jāievēro

specifiskas darbības instrukcijas, lai nodrošinātu atbilstību prasībām

par pakļaušanu RF iedarbībai.
Lietošanai ir noteikti divi sekojošie nosacījumi:

Šī ierīce nedrīkst radīt traucējumus, un

Šai ierīcei jāpieņem jebkādi citi traucējumi, ieskaitot

traucējumus, kas var radīt ierīces nevēlamas darbības.

Lai novērstu radio traucējumus licencētiem pakalpojumiem (t.i.

mobilo satelītsistēmu kanāliem), šo produktu paredzēts izmantot

tikai iekštelpās un tālāk no logiem, lai nodrošinātu maksimālu

aizsardzību. Iekārtām (vai to pārraides antenām), kuras ir uzstādītas

ārpus telpām, nepieciešams saņemt licences.

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-