ASUS ROG G56JR - FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio frekvences (RF) iedarbībai

background image

FCC brīdinājuma paziņojums par pakļaušanu radio

frekvences (RF) iedarbībai

Veicot jebkuras izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi

apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbilstības

noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības

ekspluatēt šo ierīci. "Ražotājs paziņo, ka ar īpašas ASV kontrolētās

programmaparatūras palīdzību šai ierīcei ir ierobežoti kanāli no 1

līdz 11, kas darbojas 2.4GHz frekvencē."

Šī ierīce atbilst FCC radiācijas iedarbības ierobežojumiem, kas

noteikti videi, kur šī iedarbība netiek kontrolēta. Lai saglabātu

atbilstību FCC prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai, izvairieties

no tieša kontakta ar pārraides antenu datu pārraides laikā. Gala

lietotājiem jāievēro specifiskas darbības instrukcijas, lai nodrošinātu

atbilstību prasībām par pakļaušanu RF iedarbībai.

Atbilstības deklarācija