ASUS ROG G56JR - Atbilstība globālās vides noteikumiem un deklarācija 

background image

Atbilstība globālās vides noteikumiem un

deklarācija

ASUS ievēro videi draudzīgas izstrādes konceptu, lai izstrādātu un

ražotu savus produktus un lai nodrošinātu, ka visi ASUS produktu

kalpošanas cikli ir saskaņā ar globālās vides noteikumiem. Turklāt

saskaņā ar noteikumu prasībām ASUS nodrošina atbilstošās

informācijas pieejamību.
Lūdzu, apmeklējiet http://csr.asus.com/english/Compliance.htm,

lai uzzinātu par informācijas atklāšanu, balstoties uz noteikumu

prasībām. ASUS atbilst tālāk minētajam
Japānas JIS-C-0950 materiālu deklarācija

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Šveices enerģijas taupīšanas likums