ASUS ROG G56JR - Iekšējā modema atbilstība

background image

Iekšējā modema atbilstība

Piezīmjdators ar iekšējā modema modeli atbilst JATE (Japāna), FCC

(ASV, Kanāda, Koreja, Taivāna) un CTR21 prasībām. Iekšējais modems

ir apstiprināts atbilstoši Komisijas Lēmuma 98/482/EK noteikumiem

par Viseiropas viena termināla pieslēgšanu pie publiskā komutējamā

telefonu tīkla (PSTN). Tomēr sakarā ar atšķirībām starp individuāliem

PSTN dažādās valstīs, šis apstiprinājums pats par sevi nenodrošina

beznosacījumu drošību sekmīgai darbībai katrā PSTN tīkla

pieslēgumpunktā. Ja rodas problēmas, jums ir vispirms jāvēršas pie

ierīces piegādātāja.

Pārskats

Eiropas Padomes 1998. gada 4. augusta lēmums par CTR 21 tika

publicēts EK Oficiālajā žurnālā. CTR 21 attiecas uz visām termināļu

ierīcēm ar DTMF iezvanu, kas paredzēts savienošanai ar analogo

PSTN (publisko komutējamo telefona tīklu).
CTR 21 (Kopējie tehniskie noteikumi) par prasībām termināla ierīces

pieslēgumam, pievienojoties pie analogā komutējamā telefona tīkla

(izņemot termināla ierīces, kas atbalsta balss telefonijas pamatoto

gadījumu pakalpojumu), kurā tīkla adresēšana, ja ir nodrošināta, tiek

veikta ar divtoņu daudzfrekvenču signālu pārraidi.

Deklarācija par atbilstību tīklam

Paziņojums, kas ražotājam ir jāsniedz norādītajai iestādei un

pārdevējam: “Šajā deklarācijā tiks norādīti tīkli, kuros ierīcei ir

jādarbojas, un zināmie tīkli, kuros šai ierīcei var būt sadarbības

grūtības”.

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-

Deklarācija par atbilstību tīklam

Paziņojums, kas ražotājam ir jāsniedz lietotājam: “Šajā deklarācijā

tiks norādīti tīkli, kuros ierīcei ir jādarbojas, un zināmie tīkli, kuros

šai ierīcei var būt sadarbības grūtības. Ražotājam ir arī jāpievieno

paziņojums, lai izskaidrotu, kuros gadījumos saderība ar tīklu ir

atkarīga no fizikāliem un programmatūras pārslēdzēja iestatījumiem.

Tas arī ieteiks lietotājam sazināties ar pārdevēju, ja ir vēlams lietot

ierīci citā tīklā".
Līdz šim CETECOM norādītā iestāde ir laidusi klajā vairākas atļaujas

visai Eiropai, izmantojot CTR 21. To rezultātā radušies pirmie

Eiropas modemi, kam nav vajadzīga regulējošo iestāžu atļauja katrā

atsevišķā Eiropas valstī.

Balsij neparedzētas ierīces

Ir pieņemami automātiskie atbildētāji, telefoni ar skaļruni, kā arī

modemi, faksimila aparāti, automātiskie zvanītāji un trauksmes

sistēmas. Ierīces, kurās balss kvalitāte no viena gala līdz otram tiek

kontrolēta ar noteikumiem (piem., telefoni ar klausuli un dažās

valstīs arī bezvadu telefoni), nav ietvertas.

background image

P-

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

Šajā tabulā redzamas valstis, kas pašreiz izmanto CTR21

standartu.

Valsts

Izmanto standartu

Plašāka testēšana

Austrija

1

Beļģija

Čehijas Republika

Nav piemērots

Dānija

1

Somija

Francija

Vācija

Grieķija

Ungārija

Nav piemērots

Īslande

Īrija

Itālija

Gaidāms

Gaidāms

Izraēla

Lihtenšteina

Luksemburga

Nīderlande

1

Norvēģija

Polija

Nav piemērots

Portugāle

Nav piemērots

Spānija

Nav piemērots

Zviedrija

Šveice

Apvienotā Karaliste

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-5

Šī informācija ir iegūta no CETECOM un tiek nodrošināta,

neuzņemoties saistības. Atjauninātās tabula versiju skatiet

http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1. Valsts prasības tiks piemērotas tikai tad, ja ierīce var izmantot

impulsa zvanīšanu (ražotāji var norādīt lietotāja rokasgrāmatā, ka šai

ierīcei ir paredzēts atbalsts tikai DTMF signālu pārraidei, kas norādīs

uz to, ka papildu pārbaude ir lieka).
Nīderlandē papildu pārbaude ir vajadzīga virknes savienojumam un

zvanītāja identificēšanas ierīcēm.

background image

P-

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata