ASUS ROG G56JR - Autortiesību atruna

background image

Autortiesību atruna

Šo rokasgrāmatu, ieskaitot tajā aprakstītos produktus un

programmatūru, bez rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

atļaujas nekādā veidā nedrīkst reproducēt, pārsūtīt, ierakstīt,

saglabāt meklēšanas sistēmā vai tulkot jebkurā valodā, izņemot

dokumentāciju, ko pircējs saglabā dublējuma nolūkos.
ASUS NODROŠINA ŠO ROKASGRĀMATU NEIZMAINĪTĀ VEIDĀ BEZ

JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET

NE TIKAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI IEGĀDES NOSACĪJUMIEM

VAI PIEMĒROTĪBU KĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. ASUS, TĀ VADĪBA,

AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI PĀRSTĀVJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ

NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, TIEŠIEM,

NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS

ZAUDĒJUMUS, KOMERCDARBĪBAS SLĒGŠANU, LIETOŠANAS

NEIESPĒJAMĪBU VAI DATU ZUDUMU, KOMERCDARBĪBAS

TRAUCĒJUMUS UN TAMLĪDZĪGUS ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS IR

BIJIS INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS VAR

RASTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ ESOŠĀS KĻŪDAS VAI PRODUKTA

BOJĀJUMA DĒĻ.
Produkti un korporatīvie nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā,

var būt un var nebūt reģistrētas prečzīmes vai attiecīgo uzņēmumu

autortiesības un ir lietoti tikai atpazīšanas vai paskaidrošanas

nolūkos, lai ierīces īpašnieks tos saprastu, bet bez nodoma pārkāpt

šīs tiesības.
ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IETVERTĀS TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN

INFORMĀCIJA IR SNIEGTA TIKAI INFORMATĪVIEM NOLŪKIEM UN

VAR TIKT MANĪTA JEBKURĀ BRĪDĪ BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA,

UN TO NEDRĪKST UZTVERT KĀ ASUS SAISTĪBAS. ASUS NEUZŅEMAS

ATBILDĪBU PAR JEBKĀDA VEIDA KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM,

KAS VAR PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT TAJĀ

APRAKSTĪTOS PRODUKTUS UN PROGRAMMATŪRU.
Autortiesības © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības

aizsargātas.

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

P-1