ASUS ROG G56JR - Cietā diska diskdzinis

background image

Cietā diska diskdzinis

Cietā diska diskdzinim ir lielākas iespējas un tas darbojas ar daudz

lielāku ātrumu, nekā diskešu diskdziņi un optiskie diskdziņi.

Piezīmjdatoram ir nomaināms cietā diska diskdzinis. Esošajiem cietā

diska diskdziņiem ir S.M.A.R.T. (Pašpārraudzības un reģistrēšanas

tehnoloģija) atbalsts, lai noteiktu cietā diska kļūdas vai atteices,

pirms vēl tās parādās. Nomainot vai atjauninot cietā diska diskdzini,

vienmēr apmeklējiet autorizētu apkalpes centru vai šī piezīmjdatora

mazumtirgotāju.

SVARĪGI! Nevērīga apiešanās ar piezīmjdatoru var sabojāt cietā

diska diskdzini. Strādājiet ar piezīmjdatoru uzmanīgi un sargājiet

to no statiskās elektrības un spēcīgu vibrāciju vai triecienu

ietekmes. Cietā diska diskdzinis ir vissmalkākais komponents, un

vairumā gadījumu tas būs pirmais vai pat vienīgais komponents,

kas tiks bojāts, ja piezīmjdators tiks nomests zemē.

BRĪDINĀJUMS! Pirms citā diska vāka noņemšanas atvienojiet

visas pievienotās ārējās ierīces, tālruņa aparātus vai

telekomunikāciju līnijas, kā arī elektrobarošanas savienotāju (tādu

kā ārējo strāvas padevi, akumulatora bloku, u.c.).

SVARĪGI!

Nomainot vai atjauninot cietā diska diskdzini,

vienmēr apmeklējiet autorizētu apkalpes centru vai šī

piezīmjdatora mazumtirgotāju.

Cieto disku skaits atšķiras atbilstoši modelim. Sekundārais cietais

disks var būt tukšs

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

Cietā diska diskdziņu izņemšana:

Cieto disku atrašana

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

5

Cietā diska diskdziņa ievietošana:

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata