ASUS ROG G56JR - Krāsainie ātrie taustiņi (atsevišķiem modeļiem)

background image

Krāsainie ātrie taustiņi (atsevišķiem modeļiem)

Tālāk ir sniegta informācija par krāsainajiem ātrajiem taustiņiem

uz piezīmjdatora tastatūras. Krāsaino taustiņu komandas var veikt,

vispirms nospiežot un turot nospiestu funkciju taustiņu, vienlaicīgi

nospiežot attiecīgo krāsaino komandas taustiņu.

background image

0

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

LCD/monitora ikona (F8): Pārslēdz no piezīmjdatora

LCD displeja uz ārējiem monitoriem šādā secībā: tikai LCD

-> tikai CRT (ārējais monitors) -> LCD + CRT klonējums

-> LCD + CRT paplašināts. (Šī funkcija nedarbojas ar 256

krāsām, izvēlieties High Color (Daudzkrāsu režīms) zem

Display Property Settings (Displeja rekvizītu iestatījumi).)

PIEZĪME: "Pirms" sāknēšanas jāpievieno ārējais

monitors.
Poga ar pārsvītrotu skārienpaliktni (F9) (atsevišķiem

modeļiem): Tiek pārslēgts iebūvētais skārienpaliktnis

no LOCKED (atspējots) uz UNLOCKED (iespējots) un

otrādi. Bloķējot skārienpaliktni, nebūs iespējams netīšām

pārvietot rādītāju rakstīšanas laikā. To vislabāk ir izmantot

ar ārējo rādītājierīci, piemēram, peli. PIEZĪME. Noteiktiem

modeļiem ir indikators starp skārienpaliktņa pogām.

Šis indikators iedegsies, ja skārienpaliktnis ir pozīcijā

UNLOCKED (iespējots), bet nedegs, ja tas ir pozīcijā

LOCKED (atspējots).
Nosvītrotas skaļruņu ikonas (F10): Ieslēdz un izslēdz

skaļruņus (tikai Windows operētājsistēmā)
Skaļruņu skaņas samazināšanas ikona (F11):

Samazina skaļruņu skaņas stiprumu (tikai Windows

operētājsistēmā)
Skaļruņu skaņas palielināšanas ikona (F12): Palielina

skaļruņu skaņas stiprumu (tikai Windows operētājsistēmā)
Num Lk (Ins): Tiek pārslēgta cipartastatūra (number

lock) pozīcijā ON (Ieslēgt) un OFF (Izslēgt). Ciparu ievadei

iespējams izmantot lielāku tastatūras daļu. (atsevišķiem

modeļiem)
Scr Lk (Del):
Ieslēdz un izslēdz "Scroll Lock" (ritslēga

taustiņš). Ļauj lietot lielāku daļu tastatūras, lai pārvietotos

pa šūnām. (atsevišķiem modeļiem)

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

1

Fn+C: Ieslēdz un izslēdz "Splendid Video Intelligent

Technology" (lieliskā video inteliģentā tehnoloģija). Tas

ļauj pārslēgt dažādus krāsu pastiprināšanas režīmus,

lai uzlabotu kontrastu, spilgtumu, toni, kā arī krāsu

piesātinājumu atsevišķi sarkanajai, zaļajai un zilajai krāsai.

Jūs varat redzēt esošo režīmu ekrāna izvēlnē (OSD).
Fn+V (atsevišķiem modeļiem):

Pārslēdz "Life Frame" programmlietojumu.

Dažiem modeļiem šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja kamera ir

iespējota.

Fn+A (atsevišķiem modeļiem): Apgaismojuma sensors

tiek pārslēgts pozīcijā ON (Ieslēgt) un OFF (Izslēgt).

Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar (atstarpes

taustiņš)): Šī taustiņu kombinācija pārslēdz dažādus

elektroenerģijas taupīšanas režīmus. Elektroenerģijas

taupīšanas režīmi regulē daudzus piezīmjdatora darbības

askpektus, lai palielinātu veiktspēju salīdzinājumā ar

akumulatora jaudas laiku. Pievienojot vai atvienojot

strāvas adapteri, piezīmjdators automātiski pārslēgs

sistēmu no maiņstrāvas režīma uz akumulatora režīmu.

Jūs varat redzēt esošo režīmu ekrāna izvēlnē (OSD).
Fn+Enter (Ievadīt) (paplašinātā tastatūra): Ieslēdz

Windows "Calculator" (Kalkulators) lietojumu.

(atsevišķiem modeļiem)

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata