ASUS ROG G56JR - Statusa indikatori

background image

Statusa indikatori

Strāvas indikators

Strāvas indikators iedegas, kad piezīmjdators tiek IESLĒGTS,

un lēni mirgo, kad piezīmjdators ir Suspend-to-RAM (īslaicīgi

izslēgtā) režīmā. Šis indikators ir IZSLĒGTS, ja piezīmjdators ir

IZSLĒGTS vai atrodas Suspend-to-Disk (hibernācijas) režīmā.

Akumulatora lādēšanās indikators(divu krāsu)

Divu krāsu akumulatora lādētāja indikators parāda akumulatora

strāvas statusu ar tālāk redzamajiem apzīmējumiem.

Zaļš IESLĒGTS. Akumulatora strāva ir starp 95% un 100% (ar

maiņstrāvu).

Oranžs IESLĒGTS. Akumulatora strāva ir mazāk par 95% (ar

maiņstrāvu).

Oranžs mirgo. Akumulatora strāva ir mazāk par 10% (bez

maiņstrāvas).

Izslēgts. Akumulatora strāva ir starp 10% un 100% (bez

maiņstrāvas).

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

Diskdziņa aktivitātes indkators

Norāda, ka piezīmjdators piekļūst vienai vai vairākām atmiņas

ierīcēm, tādām kā cietais disks. Gaismiņa mirgo atbilstoši

piekļuves laikam.

Bluetooth / Bezvadu tīkla indikators

Šī funkcija ir pieejama tikai tiem modeļiem, kuriem ir iebūvētais

Bluetooth (BT) un iebūvētais bezvadu LAN. Šis indikators

iedegsies, norādot uz to, ka piezīmjdatora iebūvētā Bluetooth

(BT) funkcija ir aktivizēta. Ja iespējota iebūvētā bezvadu LAN

funkcija, indikators iedegsies.(Windows programmatūras

iestatījumi nav nepieciešami.)

Burtslēga indikators

Ja indikators deg, tas norāda, ka burtslēgs [Caps Lock] ir

aktivizēts. Burtslēgs ļauj rakstīt dažus tastatūras burtus,

izmantojot lielos burtus (piem. A, B, C). Kad burtslēgs ir izslēgts,

burti tiks rakstīti ar mazajiem burtiem (piem. a, b, c).

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata