ASUS ROG G56JR - Maiņstrāvas izmantošana

background image

Maiņstrāvas izmantošana

Piezīmjdatora elektrobarošanu nodrošina divos veidos - ar strāvas

adapteri un akumulatora barošanas sistēmu. Komplektā esosais

strāvas adapteris pārveido no kontaktligzdas pienākošo maiņstrāvu

uz līdzstrāvu, kas nepieciešama piezīmjdatoram. Piezīmjdatoram

komplektā nāk universālais AC-DC (līdzstrāvas-maiņstrāvas)

adapteris. Tas nozīmē, ka jūs varat pievienot strāvas vadu jebkurai

100V-120V, kā arī 220V-240V kontaktligzdai bez komutatoru

uzstādīšanas vai strāvas pārveidotāju izmantošanas. Dažādās valstīs

var būt nepieciešams izmantot adapteri, lai pievienotu esošo ASV

standarta maiņstrāvas vadu konkrētajās valstīs izmantotajām

strāvas kontaktligzdām. Vairumā viesnīcu tiek nodrošinātas

universālas kontaktligzdas, kurās var pievienot dažādus strāvas

vadus, kā arī dažādus spriegumus. Vienmēr ieteicams konsultēties ar

pieredzējušiem ceļotājiem par maiņstrāvas kontaktligzdu spriegumu,

ņemot līdzi strāvas adapterus uz citu valsti.

Jūs varat iegādāties piezīmjdatoram ceļojumu komplektus, kuros

iekļauti strāvas un modema adapteri gandrīz visām valstīm.

BRĪDINĀJUMS! NEPIEVIENOJIET maiņstrāvas vadu maiņstrāvas

kontaktligzdai pirms līdzstrāvas kontaktdakšas pievienošanas

piezīmjdatoram. Pretējā gadījumā varat sabojāt AC-DC

(līdzstrāvas-maiņstrāvas) adapteri.

Faktiskā strāvas ieejas atrašanās vieta atšķiras atbilstoši modelim.

Lai atrastu LAN pieslēgvietas atrašanās vietu, skatiet iepriekšējo

nodaļu.

1

3

110V-220V

2

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmataSVARĪGI! Cita adaptera izmantošana piezīmjdatora

elektrobarošanai vai piezīmjdatora adaptera izmantošana, lai

nodrošinātu elektrobarošanu citām elektroierīcēm, var izraisīt

bojājumus. Ja no AC-DC (maiņstrāvas-līdzstrāvas) adaptera nāk

dūmi, degoša smaka vai pārmērīgi liels karstums, vērsieties pēc

palīdzības tehniskās apkalpes dienestā. Vērsieties tehniskās

apkalpes dienestā, ja ir aizdomas par bojātu AC-DC adapteri.

Lietojot bojātu AC-DC adapteri, var sabojāt akumulatora bloku(-

us) un piezīmjdatoru.

Atkarībā no valsts šim piezīmjdatoram var būt divzaru vai trīszaru

kontaktdakša. Ja komplektā ir trīszaru kontaktdakša, jums

noteikti jāizmanto sazemēta maiņstrāvas ligzda vai jāizmanto

atbilstoši sazemēts adapteris, lai nodrošinātu piezīmjdatora

drošu darbību.

BRĪDINĀJUMS! LIETOŠANAS LAIKĀ STRĀVAS ADAPTERIS VAR

UZSILT VAI SAKARST. PĀRLIECINIETIES, LAI ADAPTERIS NEBŪTU

APKLĀTS, UN TURIET TO ATSTATU NO SAVA ĶERMEŅA.

Atslēdziet strāvas adapteri vai izslēdziet maiņstrāvas

kontaktligzdu, lai samazinātu strāvas patēriņu laikā, kad

piezīmjdators netiek lietots.

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

SVARĪGI! Nekad nemēģiniet izņemt akumulatora bloku, kamēr

piezīmjdators ir ieslēgts, jo tā rezultātā var tikt pazaudēti aktuālie

dati.

Lai ievietotu akumulatora bloku: