ASUS ROG G56JR - Enerģijas opcijas

background image

Enerģijas opcijas

Strāvas slēdzis ieslēdz un izslēdz

piezīmjdatoru, vai arī aktivizē

iemigšanas vai hibernēšanas

režīmu. Strāvas slēdža faktisko

darbību var pielāgot, nospiežot

Windows Control Panel (Vadības

pults) > Power Options (Enerģijas

opcijas).
Citām opcijām, piemēram "Switch

User (Pārslēgt lietotāju), Restart (Restartēt), Sleep (Iemidzināt) vai

Shut Down (Beidzēt)", nospiediet ar bultiņu blakus bloķēšanas ikonai.

Restartēšana vai sāknēšana

Pēc izmaiņu veikšanas operētājsistēmā, jums var prasīt restartēt

sistēmu. Dažu instalēšanas procesu laikā parādās dialoglodziņš, lai

restartētu datoru. Lai restartētu sistēmu manuāli, izvēlieties Restart

(Restartēt).

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

5

Ārkārtas beidzēšana

Gadījumā, ja operētājsistēma nespēj pienācīgi izlēgties vai

restartēties, pastāv vēl viens veids, kā beidzēt piezīmjdatoru.

Turiet nospiestu ieslēgšanas pogu

ilgāk par 4 sekundēm.

SVARĪGI! NEIZMANTOJIET ārkārtas beidzēšanu, kamēr tiek

rakstīti dati. Tādejādi dati var tikt zaudēti vai sabojāti.

background imagePiezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

Iemidzināšana un hibernēšana

Elektrobarošanas pārvaldības

iestatījumus var atrast, nospiežot

Windows > Control Panel

(Vadības panelis) > Power

Options (Enerģijas opcijas).

Zem System Settings (Sistēmas

iestatījumi), jūs varat definēt

“Sleep/Hibernate” (Iemidzināt/

Hibernēt) vai “Shut Down”

(Beidzēt), lai aizvērtu displeja paneli vai nospiestu ieslēgšanas/

izslēgšanas pogu. "Sleep" (Iemidzināt) un "Hibernate" (Hibernēt)

taupa elektroenerģiju laikā, kad piezīmjdators netiek lietots, izslēdzot

noteiktus komponentus. Atsākot darbu, jūsu pēdējā darbība

(piemēram, līdz pusei noritināts dokuments vai daļēji uzrakstīta

e-pasta vēstule) parādīsies no jauna tieši tāda, it kā jūs nekad

nebūtu atgājis no datora. "Shut Down" (Beidzēšana) aizvērs visus

programmlietojumus un prasīs, vai vēlaties saglabāt savu darbu, ja

kaut kas nebūs saglabāts.