ASUS ROG G56JR - Akumulatora lādiņa pārbaude

background image

Akumulatora lādiņa pārbaude

Windows vidē akumulatorai sistēmai darbojas Smart Battery (viedās

baterijas) standarts, kas ļauj akumulatoram precīzi informēt par

akumulatorā atlikušo lādiņa daudzumu. Pilnībā uzlādēts akumulatora

bloks nodrošina piezīmjdatora darbību vairāku stundu garumā.

Patiesais ilgums ir atkarīgs no tā, kā jūs lietojat elektroenerģijas

taupīšanas iespējas, no jūsu vispārējiem darba paradumiem, centrālā

procesora, sistēmas atmiņas lieluma un displeja paneļa izmēra.

Rādītājbultiņa uz akumulatora ikonas bez strāvas

adaptera.

Rādītājbultiņa uz akumulatora ikonas ar strāvas

adapteri.

Ar labo pogu uzklikšķiniet uz akumulatora ikonas

Ar kreiso pogu uzklikšķiniet uz akumulatora ikonas

BRĪDINĀJUMS! Kad akumulatora lādiņš ir beidzies, Suspend-to-

RAM (STR) (aizturēt uz RAM) neilgst ilgu laiku. STR režīms nav

tas pats, kas strāvas izslēgšana. STR režīmam ir nepieciešams

neliels elektroenerģijas daudzums, un tā laikā tiks pazaudēti

dati, ja akumulatora pilnīgas iztukšošanās dēļ nebūs pieejama

elektroenerģija vai arī nebūs strāvas padeves (piem. izņemot gan

strāvas adapteri, gan akumulatora bloku).

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmataBRĪDINĀJUMS! NEATSTĀT neuzlādētu akumulatora bloku. Ar

laiku akumulatora bloks izlādēsies. Ja nelietojat akumulatora

bloku, tas vienalga ir jāuzlādē reizi trijos mēnešos, lai saglabātu

tā atjaunošanās spējas, jo pretējā gadījumā tas vēlāk vairs var

nelādēties.

Akumulators pārstāj lādēties, ja temperatūra ir pārāk augsta vai ir

pārāk stiprs akumulatora spriegums.