ASUS ROG G56JR - Akumulatora izmantošana

background image

Akumulatora izmantošana

Paredzēts, ka piezīmjdators var darboties ar izņemamu akumulatora

bloku. Akumulatora bloks sastāv no bateriju elementiem, kas

apvienoti vienā blokā. Pilnībā uzlādēts bloks nodrošinās akumulatora

darbību vairāku stundu garumā, ko var paildzināt, izmantojot

elektrobarošanas iespējas BIOS iestatījumos. Pēc izvēles var izmantot

papildu akumulatora blokus, kurus var atsevišķi iegādāties pie

piezīmjdatora mazumtirgotāja.

Akumulatora bloka ievietošana un izņemšana

Akumulatora bloks var būt un var nebūt ievietots piezīmjdatorā. Ja

akumulatora bloks nav ievietots piezīmjdatorā, rīkojieties atbilstoši

zemāk dotajām instrukcijām, lai ievietotu akumulatora bloku.

1

2

1

2

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmataSVARĪGI! Izmantojiet tikai tos akumulatora blokus un strāvas adapterus,

kas nāk komplektā ar šo piezīmjdatoru vai kuru izmantošanu šim

modelim ir apstiprinājis ražotājs vai mazumtirgotājs, jo pretējā gadījumā

piezīmjdatoram var tikt radīti bojājumi.

Lai izņemtu akumulatora bloku:

BRĪDINĀJUMS! Drošības nolūkos NEMEST akumulatoru ugunī, NERADĪT

kontaktu īssavienojumu un NEIZJAUKT akumulatoru. Ja akumulatora

blokam novērojama neatbilstoša darbība vai bojājumi, kas radušies

triecienu rezultātā, izslēdziet piezīmjdatoru un sazinieties ar autorizētu

apkalpes centru.