ASUS ROG G56JR - Apakšspuse

background image

Apakšspuse

Apakšpuses izskats var atšķirties atkarībā no modeļa.

Akumulatora bloka izmērs var atšķirties atkarībā no modeļa.

BRĪDINĀJUMS! Piezīmjdatora apakšpuse var ļoti sakarst. Esiet

uzmanīgi, darbojoties ar datoru, kamēr tas ir vai nesen ir bijis

ieslēgts. Augsta temperatūra ir normāla parādība akumulatora

lādēšanās vai datora darbības laikā. NELIETOT UZ MĪKSTĀM

VIRSMĀM, PIEMĒRAM, GULTĀS VAI DĪVĀNOS, KUR VAR

AIZSPROSTOTIES VENTILĀCIJAS ATVERES. NENOVIETOJIET

PIEZĪMJDATORU KLĒPĪ VAI UZ CITĀM ĶERMEŅA DAĻĀM,

LAI IZVAIRĪTOS NO TRAUMĀM KARSTUMA IEDARBĪBAS

REZULTĀTĀ.

background image

1

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

1

Akumulatora bloks

Akumulatora bloks uzlādējas automātiski, tiklīdz

piezīmjdators tiek pieslēgts maiņstrāvas avotam, un

nodrošina elektrobarošanu piezīmjdatoram, kad tas

nav pieslēgts maiņstrāvai. Tas ļauj lietot ierīci, īslaicīgi

pārvietojoties starp dažādām atrašanās vietām.

Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no lietošanas

ilguma un atbilstoši šim piezīmjdatoram noteiktajām

specifikācijām. Akumulatora bloku nedrīkst izjaukt, un tas

jāiegādājas kā viens vesels.

Akumulatora fiksators

Akumulatora fiksatoru izmanto, lai noturētu akumulatora

bloku drošā pozīcijā. Ievietojot akumulatoru, tas

automātiski nofiksējas. Lai izņemtu akumulatora bloku,

fiksators jātur atslēgtā pozīcijā.

Cietā diska diskdziņa nodalījumi

Cietā diska diskdzinis ir iestiprināts nodalījumā. Apmeklējiet

autorizētu apkalpes centru vai mazumtirgotāju, lai iegūtu

informāciju par citā diska diskdziņa jauninājumiem savam

piezīmjdatoram. Lai nodrošinātu maksimālu savietojamību

un drošu darbību, iegādājieties cietā diska diskdziņus tikai

pie šī piezīmjdatora autorizētiem mazumtirgotājiem.

Atmiņas (RAM (brīvpiekļuves atmiņa)) nodalījums

Atmiņas nodalījums nodrošina papildu atmiņas ievietošanas

iespējas. Papildu atmiņa palielinās lietojuma veiktspēju,

samazinot cietā diska piekļuvi. BIOS (ievadizvades

pamatsistēma) automātiski nosaka atmiņas apjomu sistēmā

un attiecīgi konfigurē to. Pēc atmiņas ieinstalēšanas nav

nepieciešama aparatūras vai programmatūras (ieskaitot

BIOS) iestatīšana. Apmeklējiet autorizētu apkalpes centru

vai mazumtirgotāju, lai iegūtu informāciju par atmiņas

jauninājumiem savam piezīmjdatoram. Lai nodrošinātu

maksimālu savietojamību un drošu darbību, iegādājieties

papildu atmiņas moduļus tikai pie šī piezīmjdatora

autorizētiem mazumtirgotājiem.

2

3

4

background image

Piezīmjdatora lietotāja rokasgrāmata

1