ASUS ROG G56JR - FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas

background image

FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo

pareiškimas

Bet kokie keitimai arba modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino

šalys, atsakingos už atitiktį, gali atšaukti teisę dirbti su įranga.

Gamintojas tvirtina, kad šio įrenginio 2.4GHz dažnio kanalai

ribojami nuo 1 iki 11 pagal specialią JAV kontroliuojamą

mikroprogramą.

Ši įranga atitinka FCC radijo dažnio poveikio ribas, nustatytas

nekontroliuojamai aplinkai. Siekiant atitikti FCC radijo dažnio

poveikio reikalavimus, signalo perdavimo metu venkite tiesioginio

kontakto su perdavimo antena. Galutiniai vartotojai turi vadovautis

specialiomis naudojimo instrukcijomis siekiant atitikti radijo dažnio

poveikio reikalavimus.

Atitikties deklaracija