ASUS ROG G56JR - Spalviniai spartieji klavišai (pasirinktuose modeliuose)

background image

Spalviniai spartieji klavišai

(pasirinktuose modeliuose)

Toliau aprašomi spalviniai spartieji klavišai, kuriuos rasite savo

nešiojamojo kompiuterio klaviatūroje. Spalvinių klavišų komandos

gali būti vykdomos tik laikant nuspaustą funkcinį klavišą ir tuo pačiu

metu spaudžiant spalvinį klavišą.

„Zz“ Piktograma (F1): Perjungia nešiojamąjį kompiuterį

į pristabdymo režimą („Save--to-RAM“ (Išsaugoti į RAM)

arba „Save--to-Disc“ (Išsaugoti į diską), priklausomai

nuo laukimo mygtuko nuostatų maitinimo valdymo

sąrankoje).
Radijo bokštas (F2): Tik bevielio ryšio modeliams:

Perjungia vidinį bevielį LAN arba „Bluetooth“

(pasirinktuose modeliuose) į Įjungta (ON) ar Išjungta

(OFF) pozicijas su virtualiuoju ekranu. Kai ši funkcija

suaktyvinta, šviečia atitinkamas bevielio ryšio būsenos

indikatorius. Prieš pradedant naudoti bevielį LAN ar „

Bluetooth“ reikia atlikti Windows programinės įrangos

nuostatas.
„Saulutė žemyn“ piktograma (F5): Mažina ekrano raišką

„Saulutė aukštyn“ piktograma (F6): didina ekrano raišką

LCD Piktograma (F7): Perjungia ekrano plokštę į Įjungta

(ON) ir Išjungta (OFF) pozicijas. (Kai kuriuose modeliuose;

ištempia ekrano sritį visam monitoriui užpildyti, kaip

naudojami žemos skiriamosios gebos režimai.)

background image

0

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

LCD/Monitoriaus piktogramos (F8): Perjungia tarp

nešiojamojo kompiuterio LCD ekrano ir išorinio monitoriaus

pagal šią seką: Tik LCD -> Tik CRT (Išorinis monitorius) > LCD +

CRT Klonas-> LCD + CRT Išplėstinis. (Ši funkcija neveiks esant

256 spalvoms, pasirinkite High Color (Didelė spalvų paletė)

ekrano savybių nuostatose.) PASTABA: Prieš pradedant

sistemos įkrovą, būtina prijungti išorinį monitorių.

Perjungiamas jutiklinis kilimėlis (F9) (pasirinktuose

modeliuose): Perjungiamos įmontuoto jutiklinio

kilimėlio funkcijos UŽBLOKUOTI (pasyvinti) ir ATBLOKUOTI

(aktyvinti). Jutiklinio kilimėlio blokavimas apsaugo,

kad rašydami atsitiktinai nepajudintumėte rodyklės.

Šią funkciją geriausia naudoti, kai prijungtas įšorinis

manipuliatorius, kaip antai pelė. PASTABA: kai kurių

modelių jutiklinio kilimėlio mygtukai yra su indikatoriais,

kurie šviečia, kai kilimėlis ATBLOKUOTAS (aktyvintas) ir

nešviečia, kai jis UŽBLOKUOTAS (pasyvintas).
Perbrauktų garsiakalbių piktograma (F10): Perjungia

garsiakalbius į Įjungta (ON) ir Išjungta (OFF) pozicijas. (tik

Windows OS)
Garsiakalbių išvesties mažinimo piktograma (F11):

Mažina garsiakalbių garsumą (tik Windows OS)
Garsiakalbių išvesties didinimo piktograma (F12):

Didina garsiakalbių garsumą (tik Windows OS)
Num Lk (Ins): Skaitmenų sritį (skaitmenų klavišą)

perjungia į ON (Įj.) ir OFF (Išj.) Įgalina naudoti didelę dalį

klaviatūros skaičiams įvesti. (pasirinktuose modeliuose)
Scr Lk (Del):
Perjungia „Scroll Lock“ (Slinkties užrakto)

funkciją į Įjungta (ON) ir Išjungta (OFF) pozicijas. Leidžia

naudoti didesnę klaviatūros dalį elementų navigacijai.

(pasirinktuose modeliuose)

background image

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

1

Fn+C: Perjungia „Splendid Video Intelligent Technology

“ (Puikaus vaizdo intelektualiosios technologijos)

funckiją į Įjungta (ON) ir Išjungta (OFF) pozicijas. Tai

leidžia perjungti tarp skirtingų ekrano spalvų išplėtimo

režimų siekiant pagerinti kontrastą, raišką, odos atspalvį

ir spalvų sodrumą raudonai, žaliai ir mėlynai spalvoms

nepriklausomai. Šį režimą galite matyti virtualiajame

ekrane (OSD).
Fn+V (pasirinktuose modeliuose): Perjungia „Life Frame

“ programinės įrangos taikomąsias programas.

Kai kuriems modeliams, ši funkcija veikia tik aktyvinus aparatą.

Fn+A (pasirinktuose modeliuose): Šviesos jutiklį

perjungia į ON (Įj.) ir OFF (Išj.)
„Power4Gear Hybrid“ (Fn+Tarpo klavišas): Šis klavišas

kaitalioja maitinimo nuostatas tarp įvairių elektros

energijos taupymo režimų. Maitinimo taupymo režimai

kontroliuoja daugelį nešiojamojo kompiuterio aspektų,

siejamų su veikimo maksimalizavimu priešpastatant

baterijos darbo laikui. Maitinimo adapterio prijungimas

ar atjungimas automatiškaip perjungs sistemą tarp

AC režimo ir baterijos režimo. Šį režimą galite matyti

virtualiajame ekrane (OSD).
Fn+Enter (Įvesti) klavišas (išplėsta klaviatūra):

Perjungia Windows kalkuliatoriaus taikomąją programą.

(pasirinktuose modeliuose)

background imageNešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas