ASUS ROG G56JR - Perjungikliai

background image

Perjungikliai ir būsenos indikatoriai

Maitinimo m ygtukas

Maitinimo mygtuku galima įjungti (ON) arba išjungti (OFF)

nešiojamąjį kompiuterį arba perjungti jį į laukimo ar užmigdymo

režimus. Maitinimo mygtuko faktinį veikimą galima sureguliuoti:

Windows Control Panel (Windows Valdymo skydas) > Power

Options (Maitinimo pasirinktys).

background image

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

5