ASUS ROG G56JR - Momentinės prieigos klavišo naudojimas pirmą kartą

background image

Momentinės prieigos klavišo naudojimas pirmą kartą:
1. Paspauskite priešingoje maitinimo mygtukui pusėje esantį

momentinės prieigos klavišą.

background imageNešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

3. Sąrankos ekrane spustelėkite bet kurią piktogramą, konfigūruokite

nuostatą, paskui spustelėkite Taikyti.

Spustelėkite rodykles, kad naršytumėte momentinės prieigos

klavišo funkcijas, kurias galite konfigūruoti.

2. Darbo pradžios ekrane spustelėkite Sąranka, kad paleistumėte

sąrankos ekraną.

background image

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovasGalite konfigūruoti šias momentinės prieigos klavišo funkcijas:

Funkcija

Aprašas

Garsumo slopintuvas
Sumažina / padidina garsumą arba įjungia garso

slopinimo režimą
Greitasis programos paleidimas
Greitai paleidžia jūsų dažnai naudojamą programą

arba biuro failus.

Greitasis žiniatinklio paleidimas
Greitai paleidžia mėgstamą svetainę.

Pikus išankstinis pasirinkimas
Leidžia pasirinkti iš šešių išankstinių spalvoto ekrano

parinkčių.

Vaizdo magija
Greitai paleidžia „Vaizdo magijos“ programą, skirtą

vaizdo įrašams atkurti, redaguoti ir formatui keisti.

Atvirkštinio skaičiavimo laikmatis
Greitai paleidžia atvirkštinio skaičiavimo laikmatį

miegui, išjungimui arba snaudimui.

Jutiklinio pulto užraktas
Juo aktyvinamas arba pasyvinamas jutiklinis pultas.

Ši funkcija atkartoja <Fn> + <F9> klavišą, kuris yra

jutiklinio pulto aktyvinimo / pasyvinimo funkcinis

klavišas

background image

50

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Norėdami perkonfigūruoti momentinės prieigos klavišą,

paspauskite momentinės prieigos klavišą ir laikykite jį apie

tris sekundes, kad paleistumėte momentinės prieigos klavišo

sąrankos ekraną.

Funkcija

Aprašas

Išvesties ekrano parinktuvas
Greitai įjungia nešiojamojo kompiuterio monitorių,

išorinį arba dubliuojamąjį monitorių.
Ši funkcija atkartoja <Fn> + <F8> klavišą, kuris yra

jutiklinio pulto skystųjų kristalų ekrano / monitoriaus

perjungimo funkcinis klavišas.

Belaidis ryšys
Juo aktyvinamas arba pasyvinamas belaidis ryšys

arba „Bluetooth“. Ši funkcija atkartoja <Fn> + <F2>

klavišą, kuris yra WLAN / „Bluetooth“ perjungimo

funkcinis klavišas.

Medijos valdiklis
Greitai paleidžia „Windows Media Player“ ir vykdo

atkūrimo / pristabdymo funkcijas medijos atkūrimo

metu.

background image

4