ASUS ROG G56JR - Maitinimas naudojant bateriją

background image

Maitinimas naudojant bateriją

Nešiojamasis kompiuteris yra sukurtas darbui su keičiamu baterijos

įtaisu. Baterijos įtaisas - tai kartu sutvirtintų baterijos elementų

įtaisas. Visiškai įkrovus baterijos įtaisą, baterija veiks kelias valandas,

ką galima pratęsti pasinaudojus maitinimo valdymo savybės BIOS

sąrankos metu. Papildomi baterijos įtaisai yra pasirenkama galimybė,

ir jų galima įsigyti atskirai per nešiojamojo kompiuterio pardavėją.

Baterijos įtaiso įdėjimas ir išėmimas

Jei jūsų nešiojamasis kompiuteris neturi įmontuoto baterijos įtaiso,

vadovaukitės toliau nurodytomis baterijos įdėjimo procedūromis.

Jei šis įtaisas neįdėtas, vadovaukitės toliau nurodytomis baterijos

įdėjimo procedūromis.

1

2

1

2

background image

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovasSVARBU! Naudokite tik tuos baterijos įtaisus ir maitinimo adapterius,

kurie įeina į nešiojamojo kompiuterio komplektaciją, arba kurie yra

specialiai patvirtinti gamintojo arba pardavėjo kaip galimi naudoti su

šiuo modeliu, nes priešingu atveju galite sugadinti savo nešiojamąjį

kompiuterį.

Baterijos įtaiso išėmimas:

ĮSPĖJIMAS! Saugos sumetimais NEMESKITE baterijos į ugnį, NEUŽTRUM-

PINKITE kontaktų ir NEARDYKITE pačios baterijos. Jei baterijos įtaisas

veikia netinkamai arba yra pažeistas dėl smūgio, išjunkite kompiuterį

(OFF) ir kreipkitės į aprobuotą techninio aptarnavimo centrą.