ASUS ROG G56JR Žinynas

background image

Nešiojamojo kompiuterio

vartotojo vadovas

Lapkritis 2012

LT8708

background imageNešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

Turinio lentelė

1. Nešiojamojo kompiuterio pristatymas

Apie šį vartotojo vadovą .................................................................................. 6
Pastabos, skirtos šiam vadovui ...................................................................... 6
Saugos priemonės ............................................................................................. 7
Nešiojamojo kompiuterio paruošimas darbui .......................................11

2. Pažintis su kompiuterio dalimis

Viršutinė pusė ....................................................................................................14
Apatinė pusė ......................................................................................................17
Dešinioji pusė ....................................................................................................19
Kairioji pusė ........................................................................................................21
Galinė pusė .........................................................................................................23
Priekinė pusė .....................................................................................................23
Žemųjų dažnių kolonėlės prijungimas ....................................................24

3. Pradžia

Maitinimo sistema ...........................................................................................26

Kintamosios srovės (AC) maitinimas ........................................................26
Maitinimas naudojant bateriją ..................................................................28
Baterijos priežiūra ...........................................................................................29
Įjunkite nešiojamąjį kompiuterį, mygtuku ON. ....................................30
Automatinis parengties tikrinimas (POST) ............................................30
Baterijos galios tikrinimas ............................................................................32
Baterijos įtaiso įkrovimas .............................................................................33
Maitinimo pasirinktys....................................................................................34
Maitinimo valdymo režimai ........................................................................36
Laukimo ir užmigdymo režimai .................................................................36
Temperatūros lygio kontrolė ......................................................................38

Specialiosios klaviatūros funkcijos .............................................................39

Spalviniai spartieji klavišai (pasirinktuose modeliuose) ...................39
„Microsoft Windows“ klavišai .....................................................................42
Išplėsta klaviatūra (pasirinktuose modeliuose) ...................................42
Daugialypės terpės valdymo klavišai(pasirinktuose modeliuose) ..43

background image

Nešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovasPerjungikliai ir būsenos indikatoriai ..........................................................44

Perjungikliai ......................................................................................................44
Būvio indikatoriai ............................................................................................45

Momentinės prieigos klavišo naudojimas ..............................................47

Momentinės prieigos klavišo naudojimas pirmą kartą ....................47

4. Nešiojamojo kompiuterio naudojimas

Rodomasis įtaisas .............................................................................................52

Jutiklinio pulto naudojimas ........................................................................53
Jutiklinio pulto naudojimo iliustracijos ..................................................54
Jutiklinio pulto priežiūra ..............................................................................56
Jutiklinio pulto automatinis išjungimas .................................................57

Atminties įrenginiai .........................................................................................58

Optinis diskasukis (pasirinktuose modeliuose) ...................................58
„Flash“ atminties modulio skaitytuvas ....................................................62
Standžiojo disko diskasukis ........................................................................63
Atmintinė (RAM) .............................................................................................66

Ryšiai ...................................................................................................................67

Tinklinis ryšys ...................................................................................................67
Bevielio LAN prijungimas (pasirinktuose modeliuose) .....................69
Windows bevielio tinklo ryšys ....................................................................71
Bevielis „Bluetooth“ ryšys (pasirinktuose modeliuose) .....................73

USB įkroviklis+ ...................................................................................................76

Priedas

Papildomi priedai ........................................................................................... P-2

Papildomos jungtys ..................................................................................... P-2

Operacinė sistema ir programinė įranga ............................................... P-3

Sistemos BIOS nuostatos ........................................................................... P-4
Bendrosios problemos ir jų sprendimai .............................................P-10

Jūsų nešiojamojo kompiuterio atkūrimas ...........................................P-16

Atkūrimo skaidinio naudojimas ...........................................................P-16
Atnaujinimo DVD naudojimas (pasirinktuose modeliuose) .......P-17

DVD-ROM diskasukio informacija ..........................................................P-19

background imageNešiojamojo kompiuterio vartotojo vadovas

„Blue-ray“ pastoviosios atminties disko informacija .......................P-21
Vidiniams modemams taikomų standartų atitiktis ..........................P-22
Pagrindinė informacija ir saugos nuorodos ........................................P-26

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) pareiškimas ...............P-26
FCC radijo dažnio (RF) poveikio įspėjimo pareiškimas ..................P-27
Atitikties deklaracijaR&TTE Direktyva (1999/5/EC) .........................P-27
IC Radiacijos poveikio pareiškimas Kanadai .....................................P-28
Žymėjimas CE ženklu ................................................................................P-28
Bevielio veikimo kanalas skirtingiems domenams ........................P-29
Prancūzijos apribotas bevielio dažnio diapazonas ........................P-29
UL saugos pranešimai ...............................................................................P-31
Maitinimo saugos reikalavimas .............................................................P-32
Įspėjimai dėl TV imtuvo ............................................................................P-32
REACH .........................................................................................................P-32
Įspėjimas dėl ličio naudojimo Šiaurės šalims (ličio jonų

baterijoms) ....................................................................................................P-33
Optinio diskasukio saugos informacija...............................................P-34
Lazerio saugos informacija......................................................................P-34
Priežiūros įspėjimo lipdukas ...................................................................P-34
CDRH Reglamentai .....................................................................................P-34
„Macrovision“ korporacijos įspėjimas apie produktą ....................P-35
Įspėjimas dėl dangos .................................................................................P-35
Saugojimasis nuo žalos klausai .............................................................P-35
CTR 21 patvirtinimas(nešiojamajam kompiuteriui su įtaisytu

modemu) .......................................................................................................P-36
Europos Sąjungos ekologinis ženklas ................................................P-38
ENERGY STAR programos reikalavimus atitinkantis gaminys .....P-38
Pasaulinių aplinkos apsaugos reglamentų atitiktis ir

deklaracija ....................................................................................................P-39
ASUS gaminių perdirbimas / Atliekų grąžinimo paslaugos ........P-39

Autorių teisių informacija ..........................................................................P-40
Atsakomybės apribojimas .........................................................................P-41
Aptarnavimas ir palaikymas .....................................................................P-41

background image

1