ASUS ROG G56JR - Szerviz és támogatás

background image

Október 2013

HUG8708

background image

2

Használati utasítás Notebook PC-hez

Tartalomjegyzék

1. fejezet: A Notebook PC bemutatása

A felhasználói kézikönyvről ............................................................................ 6
Megjegyzések a kézikönyvhöz ...................................................................... 6
Biztonsági óvintézkedések ............................................................................. 7
A Notebook PC előkészítése.........................................................................11

2. fejezet: Az alkatrészek ismertetése

Felülnézet ............................................................................................................14
Alulnézet .............................................................................................................17
Jobb oldal ...........................................................................................................19
Bal oldal ...............................................................................................................21
Hátulnézet ..........................................................................................................23
Elölnézet ..............................................................................................................23
Mélyhangszóró csatlakoztatása .................................................................24

3. fejezet: Első lépések

Tápellátás ............................................................................................................26

A hálózati feszültség használata ...............................................................26
Az akkumulátor használata .........................................................................28
Az akkumulátor gondozása ........................................................................29
A Notebook PC BEKAPCSOLÁSA ...............................................................30
Bekapcsolási öntesztelés (POST)...............................................................30
Az akkumulátor-töltésszint ellenőrzése .................................................32
Az akkumulátor egység feltöltése ............................................................33
Energiagazdálkodási lehetőségek ............................................................34
Energiagazdálkodási üzemmódok ...........................................................36
Alvó állapot és hibernálás ...........................................................................36
Hőenergia-szabályozás .................................................................................38

Speciális billentyűzet funkciók ....................................................................39

Színes gyorsbillentyűk .................................................................................39
(csak bizonyos modelleken) .......................................................................39
Microsoft Windows-billentyűk ...................................................................42
Multimédia vezérlőbillentyűk ....................................................................43

Kapcsolók és állapotjelzők ............................................................................44

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

3

Kapcsolók ..........................................................................................................44
Állapotjelzők.....................................................................................................45

Az Azonnali billentyű használata ...............................................................47

Az Azonnali billentyű használatba vétele ..............................................47

4. fejezet: A Notebook PC használata

Mutatóeszköz ....................................................................................................52

Az érintőpad használata ..............................................................................53
Az érintőpad használatát mutató ábrák .................................................54
Az érintőpad gondozása ..............................................................................56
Az érintőpad automatikus letiltása ..........................................................57

Tárolóeszközök ..................................................................................................58

Optikai meghajtó (csak bizonyos modelleken) ...................................58
Flash memóriakártya-olvasó ......................................................................62
Merevlemez-meghajtó .................................................................................63
Memória (RAM) ...............................................................................................66

Kapcsolatok ........................................................................................................67

Hálózati kapcsolat ..........................................................................................67
Vezeték nélküli LAN kapcsolat (csak bizonyos modelleken) ...........69
Windows vezeték nélküli hálózati kapcsolat ........................................71
Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat .......................................................73
(csak bizonyos modelleken) .......................................................................73

USB-töltő+ ..........................................................................................................76

Függelék

Opcionális kiegészítők...................................................................................F-2

Opcionális eszközök csatlakoztatása ..................................................... F-2

Operációs rendszer és szoftver ..................................................................F-3

Rendszer BIOS-beállítások ......................................................................... F-4
Gyakran előforduló problémák és megoldásaik .............................F-10

A Notebook PC rendszer-visszaállítása.................................................F-16

A rendszer-visszaállító partíció használata .......................................F-16
A rendszer-visszállító DVD használata
(csak bizonyos modelleken) ...................................................................F-17

DVD-ROM meghajtó információ .............................................................F-19
Blu-ray ROM meghajtó információ (csak bizonyos modelleken) F-21

background image

4

Használati utasítás Notebook PC-hez

A beépített modem megfelelősége ......................................................F-22
Nyilatkozatok és biztonsági figyelmeztetések ...................................F-26

A Federal Communications Commission nyilatkozata .................F-26
FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési nyilatkozat ......................F-27
Megfelelőségi nyilatkozat(1999/5/EC irányelv R&TTE) .................F-27
CE Jelölés .......................................................................................................F-28
Integrált áramkörök által okozott sugárzással kapcsolatos
nyilatkozat Kanada területére vonatkozóan .....................................F-28
Vezeték nélküli működési csatorna különböző területeken .......F-29
Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok Franciaországban F-29
UL biztonsági tudnivalók .........................................................................F-31
Követelmény a tápellátás biztonságával kapcsolatban ................F-32
TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos modelleken) ......F-32
REACH .........................................................................................................F-32
Skandináv országokra vonatkozó figyelmeztetések a lítiummal

kapcsolatban (lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan) ..........F-33
Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval kapcsolatban .....F-34
A lézer biztonságos használatával kapcsolatos információk ......F-34
Figyelmeztető címke szervizek számára ............................................F-34
A CDRH előírásai .........................................................................................F-34
Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos megjegyzés ..F-35
Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés ..............................................F-35
Halláskárosodás megelőzése .................................................................F-35
CTR 21 jóváhagyás(beépített modemmel rendelkező PC

noteszgéphez) .............................................................................................F-36
Európai ökocímke .......................................................................................F-38
ENERGY STAR termék ................................................................................F-38
Megfelelés a globális környezetvédelmi szabályozásoknak,
és az erre vonatkozó nyilatkozat ..........................................................F-39
ASUS újrahasznosítási program / Visszavételi szolgáltatás .........F-39

Szerzői jogi információk ............................................................................F-40
A kötelezettség korlátozása .....................................................................F-41
Szerviz és támogatás .................................................................................................F-41

background image

1

A Notebook PC bemutatása

background image

6

Használati utasítás Notebook PC-hez

A felhasználói kézikönyvről

Ön a Notebook PC felhasználói kézikönyvét olvassa. Ez a Felhasználói

útmutató tájékoztatást nyújt a Notebook PC különféle alkatrészeiről

és azok használatáról. A Felhasználói útmutató az alábbi fontosabb

fejezeteket tartalmazza:
1. A Notebook PC bemutatása

Bemutatja a Notebook PC-t és a Felhasználói kézikönyvet.

2. Az alkatrészek ismertetése

A Notebook PC alkatrészeiről ad tájékoztatást.

3. Első lépések

A Notebook PC üzembe helyezéséről ad tájékoztatást.

4. A Notebook PC használata

A Notebook PC alkatrészeinek használatáról ad tájékoztatást.

5. Függelék

Bemutatja a külön rendelhető kiegészítőket és további

információt tartalmaz.

A ténylegesen mellékelt alkalmazások típusonként és térségenként

eltérnek. Előfordulhat, hogy az Ön Notebook PC-je és a felhasználói

kézikönyvben ábrázoltak között eltérések vannak. Az Ön Notebook

PC-je a mérvadó.

Megjegyzések a kézikönyvhöz

Néhány megjegyzést és figyelmeztetést az útmutatóban figyelembe

kell venni bizonyos feladatok biztonságos és hatékony végrehajtásához.

Ezek a megjegyzések az alábbiak szerint eltérő fontossággal bírnak:

FIGYELMEZTETÉS! Fontos információ, amelyet be kell tartani a

biztonságos üzemeltetés érdekében.

FONTOS! Elengedhetetlen tájékoztatás, amelyet be kell tartani

a rögzített adatok, alkatrészek vagy személyek épségének

megóvása érdekében.

TIPP: Tanácsok a feladatok elvégzéséhez.

MEGJEGYZÉS: Információ különleges helyzetekre.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

7

Biztonsági óvintézkedések

Az alábbi biztonsági óvintézkedések betartásával meghosszabbíthatja a
Notebook PC élettartamát. Tartsa be az összes óvintézkedést és utasítást. A
kézikönyvben leírtakon kívül bízzon minden javítást a szerviz szakképzett
munkatársaira. Ne használjon sérült tápkábelt, kiegészítőt vagy más
perifériát. Ne használjon erős oldószert, mint például hígítót, benzint vagy
egyéb vegyszert a számítógép felületén vagy annak közelében.

Figyelmeztetés az

akkumulátor biztonságával

kapcsolatban:
NE dobja az akkumulátort

tűzbe. NE zárja rövidre az

érintkezőket. NE szerelje

szét az akkumulátort.

NE hagyja a Notebook

PC-t az ölében vagy

bármely testrészén, hogy

elkerülje a forró készülék

miatti kényelmetlenséget

vagy sérülést.

NE tegye ki piszkos vagy

poros környezetnek. NE

működtesse gázszivárgás

esetén.

NE tegye ki erős

mágneses vagy

elektromos mezőknek.

NE tegye ki

folyadéknak, esőnek

vagy nedvességnek,

vagy használja azok

közelében. NE használja

a modemet villámlás

közben.

NE nyomja vagy érintse

meg az LCD-panel

felületét. Ne szállítsa

kisméretű tárgyakkal,

amelyek behatolhatnak

vagy megkarcolhatják a

Notebook PC felületét.

NE tegye a számítógépet

labilis, vagy egyenetlen

felületre. A sérült

burkolatot javíttassa meg.

NE helyezzen vagy

ejtsen tárgyakat a

Notebook PC tetejére

és ne dugjon idegen

tárgyakat a belsejébe.

Tisztítás előtt húzza ki a hálózati tápkábelt és vegye ki az

akkumulátor(oka)t. Törölje le a Notebook PC felületét súrolószert

nem tartalmazó tisztítószerrel és néhány csepp melegvízzel

megnedvesített, tiszta cellulózszivaccsal vagy szarvasbőrrel,

majd távolítsa el a felesleges nedvességet egy száraz kendővel.

background image

8

Használati utasítás Notebook PC-hez

BIZTONSÁGOS

HŐMÉRSÉKLET: Ez a

Notebook PC kizárólag 5

°C (41°F) és 35°C (95°F)

közötti hőmérsékleten

használható.

NE szállítsa vagy fedje

le a Notebook PC-t

BEKAPCSOLT állapotban

olyan anyagokkal,

amelyek akadályozzák a

szellőzést, pl. táskában.

BEMENET

TELJESÍTMÉNY: Tekintse

meg a Notebook PC alján

lévő besorolási címkét

és győződjön meg arról,

hogy a hálózati adapter

megfelel az értéknek.

NE dobja ki a Notebook PC-t a háztartási szeméttel. Ezt a

terméket az alkatrészek újrahasználása és újrahasznosítás

céljából készült. Az áthúzott kerekes szeméttárolót ábrázoló

jelzéssel ellátott terméket (elektromos és elektronikus

berendezéseket, valamint a higanytartalmú cellás elemet)

nem szabad háztartási szemétként kezelni. Az elektronikus

termékek elhelyezését illetően tájékozódjon a helyi

hatóságoknál.

NÃO descarte a bateria no lixo municipal. O símbolo do

caixote com uma cruz por cima indica que a bateria não

deve ser colocado no lixo municipal.

A helytelen

elemtelepítés

robbanást okozhat

és megrongálhatja az

Notebook PC-t.

NE használjon sérült

tápkábelt, kiegészítőt

vagy más perifériát.

NE használjon erős

oldószert, mint például

hígítót, benzint vagy

egyéb vegyszert a

számítógép felületén

vagy annak közelében.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

9

Szállítási óvintézkedések

A Notebook PC szállításhoz történő előkészítéséhez kapcsolja KI és

válassza le az összes külső perifériát a csatlakozók sérülésének

elkerülése érdekében. A merevlemez-meghajtó feje visszahúzódik,

amikor KIKAPCSOLJÁK a készüléket, nehogy szállítás közben

megkarcolódjon a merevlemez felülete. Emiatt nem tanácsos

BEKAPCSOLT állapotban szállítani a Notebook PC-t . Zárja le a

kijelzőpanelt és ellenőrizze annak zárt helyzetben történő biztos

rögzítését, hogy megvédje a billentyűzetet és kijelzőpanelt.

VIGYÁZAT! A Notebook PC felülete könnyen sérülhet, ha nem

gondozzák megfelelően. Ne dörzsölje vagy karcolja meg a

Notebook PC felületét.

Hangnyomás-figyelmeztetés
A fül- és fejhallgatók túlzott felhangosítása halláskárosodáshoz vagy

-vesztéshez vezethet. A hangerő-szabályozó, illetve a hangszín-

szabályozó semleges értéktől eltérő beállítása növelheti a fül- és

fejhallgató kimeneti feszültségét és így a hangnyomás értékét is.

Adapter információ:
Bemeneti feszültség: 100-240 V~
Bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
Névleges kimeneti áramerősség: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Névleges kimeneti feszültség: 19 V DC

DC ventilátor-figyelmeztetés
vegye figyelembe, hogy a DC ventilátor mozgó alkatrész, ami veszélyes

lehet, ezért tartsa távolt a testrészeit a mozgó ventilátorlapátoktól.

background image

10

Használati utasítás Notebook PC-hez

Óvintézkedések repülőgépen

Értesítse a légitársaságot, ha a Notebook PC-t használni kívánja

a repülőgépen. A legtöbb légitársaság korlátozza az elektronikus

eszközök használatát repülés közben. A legtöbb légitársaság kizárólag

a fel-, illetve leszállás között engedélyezi az elektronikus használatot,

és nem közben.

VIGYÁZAT! Háromféle repülőtéri biztonsági eszköz van:

Röntgenberendezések (futószalagra helyezett tárgyak

vizsgálatához), mágneses detektorok (biztonsági kapun

átsétáló emberek ellenőrzéséhez) és kézi mágneses detektorok

(kézi érzékelők, amelyek emberek vagy tárgyak ellenőrzésére

használatosak). A Notebook PC-t és a hajlékonylemezeket

átbocsáthatja a repülőtéri átvilágító berendezéseken. Nem

tanácsos azonban a Notebook PC-t vagy hajlékonylemezeket

átbocsátani repülőtéri mágneses detektorokon, vagy kitenni

őket kézi mágneses detektoroknak.

Töltse fel az akkumulátort!

Amennyiben akkumulátorról kívánja működtetni a számítógépet,

ne feledje teljesen feltölteni az akkumulátort, illetve a kiegészítő

akkumulátor(oka)t, mielőtt hosszú útra menne. Ne feledje, hogy

a hálózati adapter mindaddig tölti az akkumulátort, amíg az a

számítógéphez és a hálózathoz csatlakozik. Meg kell jegyezni,

hogy sokkal tovább tart az akkumulátor töltése, ha a Notebook PC

használatban van.

Védje a Notebook PC-t !

Vásároljon hordtásákát, hogy megvédje a Notebook PC-t a piszoktól,

víztől, ütődéstől és karcolástól.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

11

A Notebook PC előkészítése

A Notebook PC használatával kapcsolatban itt megadott utasítások

csupán tájékoztató jellegűek.

Szerelje be az akkumulátort

Csatlakoztassa a hálózati adaptert

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

12

Használati utasítás Notebook PC-hez

Az LCD kijelzőpanel kinyitása

1. Óvatosan emelje fel a kijelzőpanelt a hüvelykujjával.
2. Lassan döntse kényelmes szögbe a kijelzőpanelt.

Bekapcsolás

1. Nyomja meg és engedje fel az LCD kijelzőpanel alatt lévő

gombot.

2. Állítsa be az LCD kijelző fényerejét az [Fn]+[F5] vagy [Fn]+[F6]

billentyűkkel.

background image

2

Az alkatrészek ismertetése

background image

14

Használati utasítás Notebook PC-hez

Felülnézet

A billentyűzet területenként eltérő lehet.

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

15

Mikrofon (Beépített))

A beépített monó mikrofont videokonferenciára,

hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére

lehet használni.

Kamera

A beépített kamera video- vagy állóképfelvételek készítését

teszi lehetővé. Videokonferenciákhoz és egyéb interaktív

alkalmazásokhoz használható.

Kamera jelzőfény

A kamera kijelzője olyankor világít, amikor a beépített

kamera használatban van.

Kijelzőpanel

A kijelzőpanel ugyanúgy működik, mint egy asztali monitor.

A Notebook PC aktív mátrixos TFT LCD-panelt alkalmaz,

amely az asztali monitorok képéhez hasonló, kiváló képet

biztosít. Az asztali monitorokkal ellentétben az LCD-panel

nem sugároz vagy vibrál, ezért kíméletesebb a szemre. A

kijelzőpanel tisztításához vegyszermentes, puha kendőt

használjon (szűkség szerint kevés vízzel megnedvesítve).

Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk lehetővé teszik a gyakran használt

alkalmazások indítását egyetlen gombnyomással. A

részletes leírását a 3. fejezetben találhatja meg.

Üzemkapcsoló

Az üzemkapcsoló segítségével BE vagy KI lehet

kapcsolni, illetve készenléti üzemmódból vissza lehet

állítani a notebook PC-t. A PC noteszgép BE-, illetve

KIKAPCSOLÁSÁHOZ egyszer kell megnyomni. Az

üzemkapcsoló kizárólag nyitott kijelzőpanel mellett

működik.

3

4

6

5

1

2

background image

16

Használati utasítás Notebook PC-hez

Billentyűzet

A billentyűzet teljes méretű, kényelmes mélységérzetű

billentyűket tartalmaz (lenyomás mélysége)

csuklótámasszal mindkét kéznek. Két Windows

funkcióbillentyű is rendelkezésre áll a Windows operációs

rendszer alatti kényelmes navigációhoz.

Érintőpad és gombok

A gombokkal felszerelt érintőpad mutatóeszköz, amely

ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint az asztali

egér. Szoftver által vezérelt görgetőfunkció áll rendelkezésre

a mellékelt érintőpad-segédprogram telepítése után, amely

lehetővé teszi az egyszerű navigálást Windows alatt vagy

weboldalakon.

Állapotkijelzők (elöl)

Az állapotjelzők különféle hardver-, illetve szoftverállapotot

jeleznek. A kijelzők részleteit illetően lásd a 3. fejezetet.

7

8

9

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

17

Alulnézet

A modelltől függően a számítógép aljának megjelenése eltérő

lehet.

A típustól függően az akkumulátor mérete eltérő lehet.

FIGYELMEZTETÉS! A Notebook PC alja igen forróvá válhat. Óvatosan

kezelje a Notebook PC-t , ha működik vagy nemrég kapcsolták ki.

A magas hőmérséklet normális töltés vagy működés közben. NE

HASZNÁLJA PuHA FELÜLETEN, MINT PÉLDÁuL ÁGYON VAGY

KANAPÉN, AMI ELTöMHETI A SZELLőZőNYíLÁSOKAT. NE HELYEZZE

A NOTEBOOK PC-T AZ öLÉBE VAGY MÁS TESTRÉSZÉRE, HOGY

ELKERÜLJE A MAGAS HőMÉRSÉKLET OKOZTA SÉRÜLÉST.

background image

18

Használati utasítás Notebook PC-hez

Akkumulátor egység

Az akkumulátor egység töltése automatikusan megkezdődik,

ha a PC noteszgépet hálózati áramforráshoz csatlakoztatják,

és árammal látja el a PC noteszgépet, ha nem csatlakozik a

hálózathoz. Ez lehetővé teszi a munkahelyek közötti mozgást.

Az akkumulátor működési ideje a Notebook PC használati

jellemzőitől és műszaki adataitól függ. Az akkumulátor

egységet nem lehet szétszerelni és egyetlen egységként kell

megvásárolni.

Akkumulátor-retesz - Rugó

A rugós akkumulátorretesz rögzíti a helyén az akkumulátort.

Az akkumulátor behelyezése után automatikusan rögzül. Az

akkumulátor eltávolításához húzza el és tartsa kioldott helyzetben

a rugós reteszt.

Merevlemez-rekesz

A merevlemez-meghajtót egy rekesz tartalmazza. Látogasson

el egy hivatalos szervizközpontba vagy kereskedőhöz a PC

noteszgép merevlemez-bővítését illető információkért. A

maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag

a PC noteszgép hivatalos forgalmazóitól vásároljon merevlemez-

meghajtókat.

Memóriarekesz

A memóriarekesz lehetővé teszi a memória bővítését. A

kiegészítő memória felgyorsítja az alkalmazások teljesítményét a

merevlemezhez történő hozzáférések számának csökkentésével.

A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemória méretét és

annak megfelelően konfigurálja a CMOS-t a POST (bekapcsolási

öntesztelés) alatt. A memória beszerelése után nincs szükség

hardver- vagy szoftverbeállításra (a BIOS-beállítást is beleértve).

Látogasson el egy hivatalos szervizközpontba vagy kereskedőhöz a

Notebook PC memóriabővítését illető információkért. A maximális

kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a Notebook

PC hivatalos forgalmazóitól vásároljon bővítőmodulokat.

1

2

3

4

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

19

Jobb oldal

1

2

3

Fejhallgató csatlakozóaljzat

A sztereó fejhallgató aljzaton (1/8 hüvelykes) keresztül

a Notebook PC audió kimenetét aktív hangszóróhoz

vagy fejhallgatóhoz csatlakoztatja. Az aljzat használata

automatikusan letiltja a beépített hangszórókat.

SPDIF kimeneti aljzat

Ez az aljzat SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) kompatibilis

eszközök számára szolgáltat digitális kimeneti jelet. Ezzel

a szolgáltatással a Notebook PC-t házi hifi rendszerré

varázsolhatja.

Mikrofon csatlakozóaljzat

Mikrofon csatlakozóaljzat

A monó mikrofoncsatlakozó (1/8 hüvelykes) külső mikrofon

vagy audióeszközök kimeneti jelének csatlakoztatásához

való. Az aljzat használata automatikusan letiltja a beépített

mikrofont. Ezt a szolgáltatást videokonferenciára,

hangalámondásra vagy egyszerű hangfelvételek készítésére

lehet használni.

uSB csatlakozó(3.0)

Az USB (Universal Serial Bus) port kompatibilis USB 3.0, 2.0 vagy

USB 1.1 szabványú eszközökkel, pl. sorosan csatlakoztatott

billentyűzetek, mutatóeszközök, fényképezőgépek, merevlemez-

meghajtók, nyomtatók és lapolvasók legfeljebb 12 Mbit/sec

(USB 1.1), 480 Mbit/sec (USB 2.0), illetve 4.8Gbits/sec (USB

3.0) sebességig. Az USB sok eszköz egyidejű működését teszi

lehetővé egyetlen számítógépen, míg egyes perifériák kiegészítő

csatlakozási pontként vagy hubként működnek. Az USB az eszközök

forrócseréjét támogatja, ezért a legtöbb perifériát a számítógép

újraindítása nélkül lehet csatlakoztatni, illetve leválasztani.

Co

m

bo

2

4

7 8

3

5 6

1

background image

20

Használati utasítás Notebook PC-hez

5

6

4

7

Optikai meghajtó

A Notebook PC különféle változatokban, különböző optikai

meghajtókkal készül. A Notebook PC optikai meghajtója a

következő formátumokat támogatja: kompaktlemez (CD)

és/vagy sokoldalú digitális lemez (DVD), amelyek írható (R)

vagy újraírható (RW) képességgel rendelkeznek. Az egyes

modellekkel kapcsolatos részleteket lásd a kereskedelmi

műszaki leírást.

Optikai meghajtó lemezkiadó gombja

Az optikai meghajtó elektronikus lemezkiadó gombbal

rendelkezik a tálca kinyitásához. Az optikai meghajtó

lemeztálcáját bármilyen szoftveres lejátszó segítségével,

illetve a Windows „Számítógép” optikai meghajtó ikonjára

történő jobb egérkattintással, és az Kiadás tétel kijelölésével

ki lehet adni.

Optikai meghajtó vészhelyzeti kinyitó furata (a helye

modelltől függően eltérő lehet)

Az optikai meghajtó fiókját a vészhelyzeti kinyitó furat

segítségével lehet kinyitni, ha az elektronikus kiadás nem

működik. Az elektronikus kiadás helyett ne használja a

vészhelyzeti kinyitó furatot.

Tápcsatlakozó (DC) aljzat

A mellékelt hálózati adapter a váltóáramot alakítja

egyenárammá az aljzaton történő használathoz. Az

aljzaton keresztül kapja a Notebook PC a tápfeszültséget

és az akkumulátor egység a töltést. A Notebook PC és az

akkumulátor egység sérülésének elkerülése érdekében mindig

a mellékelt hálózati adaptert használja áramforrásként.

AZ AKKUMULÁTOR FELFORRÓSODHAT A TARTÓS HASZNÁLATTÓL.

NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ÉS TARTSA TÁVOL A TESTÉTŐL.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

21

1

Bal oldal

Mélyhangszóró aljzat (egyes típusok esetében)

Az egyedi mélyhangszóró aljzathoz KIZÁRÓLAG a Notebook PC-

hez mellékelt mélyhangszóró csatlakoztatható. A mélyhangszóró

elképesztő basszust (mélyfrekvenciákat) tesz lehetővé multimédia

alkalmazásaiban.

4

5

1

3

2

6

7

Kensington® zár portja

A Kensington® zár portja lehetővé teszi a Notebook

PC rögzítését Kensington® típusú biztonsági

termékek segítségével. Az ilyen biztonsági termékek

általában fémkábelt és zárat tartalmaznak, amelyek

megakadályozzák a Notebook PC eltávolítását a rögzítési

pontról. Egyes biztonsági termékek mozgásérzékelőt is

tartalmazhatnak, amely megszólal, ha mozgatják.

NE csatlakoztasson más eszközt ehhez az aljzathoz. Ezzel

megrongálhatja a mélyhangszóró aljzatot vagy a Notebook PC-t.

8

Megjelenítő (monitor) kimeneti portja

A 15 érintkezős D-sub monitorport szabványos VGA-

kompatibilis eszköz, mint például monitor vagy kivetítő

használatát támogatja, ami nagyobb külső megjelenítést tesz

lehetővé.

2

background image

22

Használati utasítás Notebook PC-hez

5

LAN port

A nyolc érintkezővel felszerelt RJ-45 LAN port nagyobb,

mint az RJ-11 modemport és szabvány Ethernet kábel

csatlakozását támogatja helyi hálózathoz történő

csatlakozáshoz. A beépített csatlakozó a praktikus

használatot teszi lehetővé további adapterek használata

nélkül.

HDMI

HDMI csatlakozó

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) tömörítés

nélküli, teljesen digitális audió/videó csatolófelület bármilyen

audió/videó jelforrás, pl. set-top box, DVD-lejátszó vagy

A/V rádióerősítő és audió és/vagy videó monitor, pl.

digitális televízió (DTV) között. Egyetlen kábel használatával

támogatja a normál, fejlett vagy nagyfelbontású videó,

plusz a többcsatornás digitális audió átvitelét. Továbbítja

valamennyi ATSC HDTV szabványt és támogatja a 8 csatornás

audiót amellett, hogy további sávszélességgel is rendelkezik a

jövőbeni fejlesztések vagy igények kielégítéséhez.

uSB csatlakozó(3.0)

uSB csatlakozó(3.0)

uSB Charger+(egyes típusok esetében)

Lehetővé teszi a mobiltelefonok és digitális zenelejátszók

feltöltését az Notebook PC alvó, hibernált vagy kikapcsolt

állapotában.

6

4

3

Győződjön meg arról, hogy papír, könyv, ruha, kábel vagy egyéb

tárgy nem akadályozza a levegő áramlását a szellőzőnyílásokon.

Ellenkező esetben a Notebook PC túlmelegedhet.

Szellőzőnyílások
Lehetővé teszik a hideg levegő beáramlását a Notebook

PC-be,illetve a meleg levegő távozását.

7

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

23

Hátulnézet

Akkumulátor egység

Az akkumulátor egység töltése automatikusan

megkezdődik, ha a PC noteszgépet hálózati áramforráshoz

csatlakoztatják, és árammal látja el a PC noteszgépet,

ha nem csatlakozik a hálózathoz. Ez lehetővé teszi a

munkahelyek közötti mozgást. Az akkumulátor működési

ideje a Notebook PC használati jellemzőitől és műszaki

adataitól függ. Az akkumulátor egységet nem lehet

szétszerelni és egyetlen egységként kell megvásárolni.

1

Elölnézet

Flash memóriakártya nyílás

Általában külső kártyaolvasót kell külön megvásárolni

a digitális fényképezőgépekkel, MP3-lejátszókkal,

mobiltelefonokkal vagy PDA-kkal használható

memóriakártyák fogadásához. Ez a Notebook PC beépített

nagysebességű memóriakártya olvasóval rendelkezik,

amely sokféle flash memóriakártya-formátumot képes

olvasni és írni.

1

1

1

background image

24

Használati utasítás Notebook PC-hez

Mélyhangszóró csatlakoztatása

A notebook PC-hez mellékelt mélyhangszóró kisméretű és könnyen

szállítható. Egyszerűen csatlakoztassa a mélyhangszórót a Notebook PC-hez

és elképesztő basszust szólaltathat meg multimédia alkalmazásaiban.

NE erőltesse vagy csatlakoztassa ezt a saját fejlesztésű

mélyhangszórót a használati utasításban ábrázolt mélyhangszóró

csatlakozótól eltérő csatlakozóhoz. Ezzel megrongálhatja a

mélyhangszórót vagy az audió aljzatot.

background image

3

Első lépések

background image

26

Használati utasítás Notebook PC-hez

Tápellátás

A hálózati feszültség használata

A Notebook PC két helyről kapja a tápfeszültséget: a hálózati adapterről

és az akkumulátor-rendszerről. A hálózati adapter a konnektorból

származó váltóáramot alakítja a Notebook PC működtetéséhez szükséges

egyenárammá. A Notebook PC-t univerzális AC-DC adapterrel szállítják.

Ez azt jelenti, hogy a tápkábelt bármilyen 100V-120V, illetve 220V-240V

konnektorhoz csatlakoztathatja anélkül, hogy kapcsolót kellene állítani

vagy átalakítót használni. Más országban előfordulhat, hogy adaptert kell

használni a mellékelt USA-szabványú hálózati tápkábel eltérő szabványú

áramforráshoz történő csatlakoztatásához. A szállodák többségében

univerzális konnektor található, amely különféle tápkábelek, illetve

feszültségek használatát támogatja. Mindig tanácsos megkérdezni egy

tapasztalt utazót a hálózati feszültségről, ha más országba viszi a hálózati

adaptert.

A Notebook PC-hez utazókészletet vásárolhat, amely

tápfeszültség-, illetve modem-adaptert tartalmaz gyakorlatilag

bármely országban történő használathoz.

FIGYELEM! A váltóáramú tápkábelt csak azután csatlakoztassa

fali aljzathoz, miután a Notebook számítógépbe bedugta

az egyenáramú csatlakozót. Ellenkező esetben a váltóáram-

egyenáram adapter megsérülhet.

A tápfeszültség bemenet tényleges helye típusonként eltérhet. A

LAN csatlakozó helyét illetően tekintse meg az előző fejezetet.

1

3

110V-220V

2

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

27

FONTOS! Károsodás következhet be, ha a Notebook PC-t

eltérő adapterrel használja, vagy ha a Notebook PC adapterét

más elektromos eszközök táplálásához használja. Ha füstöt,

égésszagot vagy túlzott hőleadást érzékel az AC-DC adapteren,

forduljon a szervizhez. Forduljon a szervizhez, ha hibásnak véli

az AC-DC adaptert. Mind az akkumulátor egység(ek)et, mind

a Notebook PC-t megrongálhatja, ha hibás AC-DC adaptert

használ.

Ezt a Notebook PC-t területtől függően kettő- vagy háromvillás

dugóval szállítják. Ha háromvillás dugót mellékelnek, földelt

konnektort vagy megfelelően földelt adaptert kell használnia,

hogy biztosítsa a Notebook PC biztonságos működését.

FIGYELMEZTETÉS! A HÁLÓZATI ADPTER FELFORRÓSODHAT A

TARTÓS HASZNÁLATTÓL. NE FEDJE LE AZ ADAPTERT ÉS TARTSA

TÁVOL A TESTÉTŐL.

Húzza ki az adapter dugaszát az aljzatból vagy kapcsolja ki

a váltóáramú tápforrást, hogy ha nem használja a Notebook

számítógépet, minimálisra csökkentse az

energiafogyasztást.

background image

28

Használati utasítás Notebook PC-hez

FONTOS! Soha ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátor

egységet, ha Notebook PC BEKAPCSOLT állapotban van, mivel ez

a nem mentett adatok elvesztését okozhatja.

Az akkumulátor egység behelyezése:

Az akkumulátor használata

Ezt a notebookot cserélhető akkumulátor egységgel történő

használatra tervezték. Az akkumulátor egység egy burkolatba épített

akkumulátorcellákból áll. A teljesen feltöltött egység többórányi

akkumulátor-élettartamot biztosít, amelyet meg lehet hosszabbítani

a BIOS-beállítások energiagazdálkodási funkciói segítségével.

A kiegészítő akkumulátor egységek külön megvásárolhatók a

Notebook PC forgalmazójától.

Az akkumulátor egység behelyezése és eltávolítása

A notebookot beszerelt akkumulátor egységgel vagy kiszerelve

szállítják. Ha a Notebook PC-be nem szerelték be az akkumulátor

egységet, kövesse az alábbi eljárását az akkumulátor egység

beszereléséhez.

1

2

1

2

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

29

FONTOS! Kizárólag az ehhez a Notebook PC-hez való

akkumulátor egységet vagy hálózati adaptert használjon, illetve

olyat, amelyet a gyártó vagy forgalmazó kifejezetten jóváhagyott

a modellel történő használathoz. Ellenkező esetben a Notebook

PC megsérülhet.

Az akkumulátor egység eltávolítása:

FIGYELMEZTETÉS! Biztonsági okból NE dobja az akkumulátort

tűzbe, NE zárja rövidre az érintkezőket és NE szerelje szét az

akkumulátort. Ha ütéstől rendellenes az akkumulátor egység

működése vagy megsérült, kapcsolja KI a Notebook PC-t és

lépjen kapcsolatba a hivatalos márkaszervizzel.

Az akkumulátor gondozása

A Notebook PC akkumulátor egysége, mint minden újratölthető

akkumulátor csak korlátozott alkalommal tölthető fel. Az

akkumulátor egység hasznos élettartama a környezeti

hőmérséklettől, páratartalomtól és a Notebook PC használatának

módjától függ. Ideális, ha az akkumulátort 5 és 35˚C (41˚F es 95 ˚

F) közötti hőmérséklet-tartományban használják. Azt is figyelembe

kell venni, hogy a Notebook PC belső hőmérséklete magasabb, mint

a kinti hőmérséklet. A tartományon kívüli hőmérséklet megrövidíti

az akkumulátor hasznos élettartamát. Bármilyen esetben az

akkumulátor egység használati ideje fokozatosan lerövidül és újat

kell beszereznie a hivatalos forgalmazótól a Notebook PC-hez.

Mivel az akkumulátorok eltarthatósági ideje is véges, nem tanácsos

tartalékot vásárolni, amelyet aztán tárol.

1

2

1

2

background image

30

Használati utasítás Notebook PC-hez

FONTOS! A merevlemez-meghajtó védelme érdekében, ha

KIKAPCSOLTA a számítógépet és újra BE akarja kapcsolni, várjon

előtte legalább öt másodpercig.

FIGYELMEZTETÉS! NE szállítsa vagy fedje le a Notebook

PC-t BEKAPCSOLT állapotban olyan anyagokkal, amelyek

akadályozzák a szellőzést, pl. táskában.

A rendszer betöltése előtt a kijelzőpanel felvillan, amikor

bekapcsolják a notebookot. Ez a Notebook PC tesztrutinjának

része és nem jelez a kijelzővel kapcsolatos problémát.

A Notebook PC BEKAPCSOLÁSA

Amikor BEKAPCSOLJA a Notebook PC-t , megjelenik a bekapcsolási

üzenet a kijelzőn. Szükség esetén a gyorsgombokkal állítsa

be a fényerőt. Ha futtatnia kell a BIOS beállító programot a

rendszerkonfiguráció beállításához vagy módosításához, nyomja

meg az [F2] billentyűt bootoláskor, hogy belépjen a BIOS beállító

programba. Ha a bemutatkozó képernyő megjelenítése alatt

megnyomja a [Tab] billentyűt, láthatóvá válik az általános bootolási

információ, mint például a BIOS verzió. Nyomja meg az [ESC]

billentyűt és megjelenik egy rendszerindítási menü különféle

rendszerbetöltési lehetőségekkel az elérhető meghajtókról.

Bekapcsolási öntesztelés (POST)

A Notebook PC a bekapcsolást követően először szoftver által

vezérelt diagnosztikai vizsgálatok sorozatát végzi el. A folyamatot

bekapcsolási öntesztnek (POST) hívják. A POST folyamatát vezérlő

szoftver a Notebook PC architektúrájának állandó része. A POST

bejegyzést tartalmaz a Notebook PC hardverkonfigurációjáról,

amelyet a rendszer diagnosztikai ellenőrzéshez használ. Ezt a

bejegyzést a BIOS beállító program segítségével hozzák létre. Ha

a POST eltérést talál a bejegyzés és a meglévő hardver között,

megjelenít egy üzenetet a képernyőn, felkérve Önt, hogy szüntesse

meg az ütközést a BIOS beállító program futtatásával. Az esetek

többségében a bejegyzés helyes, amikor kézhez kapja a Notebook

PC-t . A tesztelés végén előfordulhat, hogy megjelenik a „No

operating system found” (Nem található operációs rendszer), ha

a merevlemez-meghajtóra előzőleg nem telepítettek operációs

rendszert. Ez azt jelzi, hogy a merevlemez-meghajtót a rendszer

helyesen felismerte és készen áll az új operációs rendszer fogadására.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

31

FONTOS! Ha a rendszerbetöltést alatt a szoftveres lemezellenőrző

segédprogram futtatása ellenére is figyelmeztető üzeneteket

kap, a Notebook PC-t szervizbe kell vinnie. A további használat

adatveszítéshez vezethet.

önellenőrző és jelentésküldő technológia

A S.M.A.R.T. (Self Monitoring

and Reporting Technology)

a POST közben ellenőrzi

a merevlemez-meghajtó

állapotát és figyelmeztető

üzenetet jelenít meg, ha a

merevlemez-meghajtó javítást

igényel. Ha rendszerindítás

közben a merevlemez-

meghajtóval kapcsolatban

kritikus figyelmeztetést kap,

azonnal készítsen mentést az

adatairól és futtassa a Windows

lemezellenőrző programot.

A Windows lemezellenőrző

programjának futtatása: kattintson a Start tételre > jelölje ki a

Számítógép tételt > a jobb egérgombbal kattintson a merevlemez-

meghajtó ikonjára > jelölje ki a Tulajdonságok tételt > majd

kattintson a Eszközök fülre > a Ellenőrzés most > és a Start

tételre. A hatékonyabb ellenőrzés és javítás érdekében kijelölheti a „

Ellenőrzés…szektorok” tételt, de a folyamat ilyenkor lassabban megy

végbe.

background image

32

Használati utasítás Notebook PC-hez

Figyelmeztetést kap, ha az akkumulátor töltésszintje alacsony.

Ha figyelmen kívül hagyja az alacsony akkumulátor-töltésszint

figyelmeztetéseket, a Notebook PC végül felfüggesztett

üzemmódba lép (a Windows alapértelmezett értéke az STR).

Az itt látható képernyőképek csupán példák és nem feltétlenül

tükrözik az Ön rendsze-rében látottakat.

Az akkumulátor-töltésszint ellenőrzése

Az akkumulátor rendszer a Smart Battery szabványt valósítja

meg Windows környezet alatt, ami lehetővé teszi, hogy az

akkumulátor pontos információt adjon, mennyi töltés is maradt az

akkumulátorban. A teljesen feltöltött akkumulátor egység néhány

órányi működési időt biztosít a PC noteszgépnek. A tényleges

érték azonban eltérő lehet az energiagazdálkodási szolgáltatások

használatától, az általános munkaszokásaitól, a CPU-tól, a

rendszermemória méretétől és a kijelzőpanel méretétől függően.

Mozgassa az egérmutatót a hálózati tápegység

nélküli akkumulátor ikonra.

Mozgassa az egérmutatót a hálózati

tápegységgel rendelkező akkumulátor

ikonra.

A jobb egérgombbal kattintson az

akkumulátor ikonra

A bal egérgombbal kattintson az

akkumulátor ikonra

FIGYELMEZTETÉS! A Suspend-to-RAM (STR - felfüggesztés RAM-ra)

nem tart sokáig, ha kimerül az akkumulátor. A Suspend-to-Disk (STD

– felfüggesztés merevlemezre) nem ugyanaz, mint a tápfeszültség

KIKAPCSOLÁSA. Az STD kis mennyiségű tápfeszültséget igényel,

ezért nem működik, ha nincs áramforrás a teljesen kimerült

akkumulátor vagy tápfeszültség teljes hiánya miatt (pl. mind a

hálózati adapter, mind az akkumulátor egység eltávolítása).

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

33

FIGYELMEZTETÉS! Ne hagyja kimerítve az akkumulátor egységet.

A akkumulátor egység idővel magától lemerül. Ha nem használja

az akkumulátor egységet, háromhavonta fel kell tölteni, hogy

meghosszabbítsa a töltési kapacitását. Ellenkező esetben a

jövőben esetleg nem lehet feltölteni.

Az akkumulátor töltése befejeződik, ha a hőmérséklet túl magas

vagy ha az akkumulátor feszültsége túl magas.

Az akkumulátor egység feltöltése

Mielőtt használná a Notebook PC-t , fel kell töltenie az akkumulátor

egységet. Az akkumulátor egység töltése megkezdődik, ahogy a

Notebook PC-t a tápfeszültség adapter segítségével a hálózathoz

csatlakoztatják. Töltse fe teljesen az akkumulátor egységet mielőtt

használatba venné. Az új akkumulátort teljesen fel kell tölteni,

mielőtt a Notebook PC-t leválasztják a külső áramforrásról. Néhány

óra szükséges az akkumulátor teljes feltöltéséhez, ha a Notebook

PC KI van kapcsolva és akár kétszer annyi időre is szükség lehet, ha a

Notebook PC BE van kapcsolva. Az akkumulátor töltését jelző lámpa

KIKAPCSOL, amikor az akkumulátor egység feltöltődik.

Az akkumulátor töltése megkezdődik, amikor a maradék

töltésszint 95% alá esik. Ez megelőzi, hogy az akkumulátor túl

gyakran töltődjön. Az újratöltési ciklusok

minimálisra állítása segít meghosszabbítani az akkumulátor

élettartamát.

background image

34

Használati utasítás Notebook PC-hez

FONTOS! A merevlemez-meghajtó védelme érdekében, ha

KIKAPCSOLTA a számítógépet és újra BE akarja kapcsolni, várjon

előtte legalább öt másodpercig.

Energiagazdálkodási lehetőségek

Az üzemkapcsoló segítségével

BE vagy KI lehet kapcsolni a PC

noteszgépet, illetve Alvó állapot

vagy hibernálás üzemmódba

állítani. Az üzemkapcsoló

tényleges viselkedését a Windows

Vezérlőpult > Energiagazdálkodási

lehetőségek menüpont alatt lehet

személyre szabni.
További lehetőségek eléréséhez, mint például a „Felhasználóváltás,

Újraindítás, Alvó állapot vagy Leálltás”, kattintson a lakat ikon melletti

nyílra.

Újraindítás

Miután módosítja az operációs rendszert, előfordulhat, hogy a

rendszer felkéri Önt, hogy indítsa újra. Egyes telepítési folyamatok

párbeszédpanelben teszik lehetővé az újraindítást. A rendszer kézi

újraindításához jelölje ki a Újraindítás tételt.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

35

Vészleállítás

Ha az operációs rendszer nem tud megfelelően KIKAPCSOLNI

vagy újraindulni, két további módszer van a Notebook PC

kikapcsolásához:

• Nyomja meg és tartsa lenyomva

az üzemkapcsoló gombot

legalább 4 másodpercig.

FONTOS! Ne használja a vészleállítást adatok írása közben. Ez

adatvesztést vagy -sérülést okozhat.

background image

36

Használati utasítás Notebook PC-hez

Alvó állapot és hibernálás

Az energiagazdálkodási

beállítások a Windows

> Vezérlőpult >

Energiagazdálkodási

lehetőségek menüpont alatt

találhatók. A Rendszerbeállítások

alatt definiálható az „Alvó állapot/

Hibernálás” vagy a „Kikapcsolás”

a kijelző lecsukásához, illetve az

üzemkapcsoló megnyomásához. Az „Alvó állapot” és a „Hibernálás”

energiát takarít meg, ha a PC noteszgép nincs használatban azáltal,

hogy egyes részegységeket KIKAPCSOLJA. Ha folytatja a munkáját,

a legutóbbi állapot (pl. félig végiggörgetett dokumentum vagy

félig begépelt e-mail üzenet) ugyanúgy jelenik meg, mintha ott

sem hagyta volna. A „Kikapcsolás” bezárja az összes alkalmazást

és megkérdezi Önt, hogy kívánja-e menteni a még nem mentett

adatokat.

Energiagazdálkodási üzemmódok

A notebook PC számos automatikus vagy beállítható

energiagazdálkodási szolgáltatással rendelkezik, amelyeket

használhat az akkumulátor működési idejének meghosszabbításához

és tulajdonlási összköltség (TCO) csökkentéséhez. Némelyik

szolgáltatást a BIOS beállítások Energia menüjében szabályozhatja.

Az ACPI energiagazdálkodási beállításokat az operációs rendszeren

keresztül módosíthatja. Az energiagazdálkodási szolgáltatásokat úgy

tervezték, hogy a lehető legtöbb villamos energiát takarítsák meg

a részegységek kisfogyasztású üzemmódba helyezésével a lehető

leggyakrabban amellett, hogy igényre azonnal lehetővé tegyék a

teljes működést.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

37

A Alvó állapot ugyanaz, mint

a Felfüggesztés RAM-ra (STR).

Ez a funkció tárolja az aktuális

adatokat és rendszerállapotot a

RAM-ban, míg több részegység

KIKAPCSOLÓDIK. Mivel a RAM

felejtő memória, energiára van

szüksége az adatok megőrzéséhez

(frissítéséhez). Kattintson a

Windows gombra és a lakat ikon melletti nyílra, hogy lássa ezt a

lehetőséget. Ezt az üzemmódot az [Fn F1] billentyű-kombináció

segítségével is aktiválhatja. Visszatérhet az üzemmódból bármelyik

billentyű megnyomásával, kivéve az [Fn] billentyűt. (MEGJEGYZÉS: A

bekapcsolt állapotot jelző fény villogni fog ebben az üzemmódban.)

A Hibernálás ugyanaz, mint a Felfüggesztés lemezre (STD), ami az

aktuális adatokat és rendszerállapotot a merevlemez-meghajtón

tárolja. Ezáltal a RAM-ot nem kell időszakosan frissíteni és az

energiafogyasztás nagyon csekély lesz, de nem teljesen szűnik

meg, mivel egyes részegységnek, mint a LAN-nak bekapcsolva kell

maradnia. A „Alvó állapot” opcióhoz képest a „Hibernálás” több

energiát takarít meg. Kattintson a Windows gombra és a lakat

ikon melletti nyílra, hogy lássa ezt a lehetőséget. Térjen vissza

az üzemkapcsoló megnyomásával. (MEGJEGYZÉS: A bekapcsolt

állapotot jelző fény nem fog világítani ebben az üzemmódban.)

background image

38

Használati utasítás Notebook PC-hez

Hőenergia-szabályozás

Három energiaszabályozási módszer szabályozza a notebook PC

hőmérsékleti állapotát. Ezeket a energiaszabályozási lehetőségeket

a felhasználó nem konfigurálhatja, azonban ismerni kell, ha a

notebook PC esetleg ilyen állapotba lép. Az következő hőmérsékleti

értékek a váz hőmérsékletét jelentik (nem a CPU-ét).

• A ventilátor BEKAPCSOL az aktív hűtéshez, ha a hőmérséklet eléri a

biztonságos határértéket.

• A CPU csökkenti a sebességet a passzív hűtéshez, ha a hőmérséklet

meghaladja a biztonságos határértéket.

• A rendszer kikapcsol a kritikus hűtéshez, ha a hőmérséklet meghal-

adja a maximális biztonságos határértéket.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

39

A funkcióbillentyűk gyorsgombjainak helye a számítógép

modelljétől függően eltérhetnek, de a funkciók általában

megegyeznek. A funkcióbillentyűk helyett az ikonokat kövesse.

„Zz” ikon (F1): a Notebook PC-t felfüggesztett állapotba

helyezi (felfüggesztés RAM-ra vagy felfüggesztés lemezre az

energiagazdálkodási funkciók alvás gombjának beállításától

függően).

Rádiótorony (F2): csak vezeték nélküli modelleken: BE- vagy

KIKAPCSOLJA a beépített vezeték nélküli LAN, illetve Bluetooth

(csak bizonyos modelleken) szolgáltatást egy, a képernyőn

megjelenő ablakon keresztül. Ha engedélyezik, a megfelelő

vezeték nélküli állapotjelző világít. A vezeték nélküli LAN vagy

a Bluetooth használatához a Windows szoftverbeállításait el

kell végezni.

Nap lenn ikon (F5): Csökkenti a kijelző fényerejét.

Nap fenn ikon (F6): Növeli a kijelző fényerejét.

LCD ikon (F7): A kijelzőpanel BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

Ennek megnyomásával ki is nyújthatja a képernyő területét

(bizonyos modelleken), hogy az kitöltse az egész kijelzőt, ha

kisfelbontású üzemmódot használ.

Speciális billentyűzet funkciók

Színes gyorsbillentyűk (csak bizonyos modelleken)

Az alábbiak a Notebook PC billentyűzetén lévő színes gyorsgombok

magyarázatát tartalmazzák. A színes parancsokat kizárólag úgy

lehet elérni, ha megnyomja és nyomva tartja a funkcióbillentyűt,

miközben egy színes paranccsal ellátott billentyűt nyom meg.

background image

40

Használati utasítás Notebook PC-hez

LCD/Monitor ikonok (F8): A Notebook PC LCD kijelzője és

külső monitor használata között vált a következő sorrendben:

Csak LCD -> Csak CRT (Külső monitor) -> LCD + CRT klón ->

LCD + CRT kiterjesztés.. (Ez a funkció nem működik 256 színű

üzemmódban. Válassza a High Color tételt a Megjelenítés

tulajdonságai ablakban.) MEGJEGYZÉS: a külső monitort a

számítógép indítása „előtt” csatlakoztassa.

Áthúzott érintőpad (F9) : A beépített érintőpad LEZÁRT

(letiltott), illetve KIOLDOTT (engedélyezett) állapota közötti

váltáshoz. Az érintőpad lezárásával megakadályozhatj az

egérmutató véletlenszerű mozgatását gépelés közben,

és a legnagyobb hasznát külső mutatóeszköz, pl. egér

alkalmazásakor veheti. MEGJEGYZÉS: Bizonyos típusokon

az érintőpad gombjai között kijelző van, amely világít, ha

az érintőpadot KIOLDJÁK (engedélyezik) és kialszik, ha az

érintőpadot LEZÁRJÁK (letiltják).
Hangfal ikonok (F10): a hangszórókat BE-, illetve

KIKAPCSOLJA (kizárólag Windows operációs rendszer

esetén).
Hangfal le ikon (F11):

csökkenti a hangszórók hangerejét (kizárólag Windows

operációs rendszer esetén)
Hangfal fel ikon (F12):

növeli a hangszórók hangerejét (kizárólag Windows

operációs rendszer esetén)

Num Lk (Ins): a számbillentyűzetet (number lock) BE-

, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Lehetővé teszi, hogy a

billentyűzet nagyobb részét használja számok beviteléhez.

(csak bizonyos modelleken)
Scr Lk (Del):
A „Scroll Lock” BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.

Lehetővé teszi, hogy a billentyűzet nagyobb részét

használja cellák közötti navigáláshoz. (csak bizonyos

modelleken)

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

41

Fn+C: A „Splendid Video Intelligent Technology”

funkció BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ. Lehetővé teszi

az átkapcsolást különböző színkezelési módok között

a képernyőn, hogy javítsa a kontrasztot, fényerőt,

bőrtónust és színtelítettséget külön-külön a vörös,

zöld és kék színekhez. Az aktuális üzemmódot az OSD

képernyőn láthatja.
Fn+V(csak bizonyos modelleken): a „Life Frame”

szoftveralkalmazást kapcsolja ki, illetve be.

Egyes típusokon ez a funkció csak a fényképezőgép

engedélyezésekor érhető el.

Fn+A (csak bizonyos modelleken):

(csak bizonyos modelleken):: A környezeti

fényérzékelő BE-, illetve KIKAPCSOLÁSÁHOZ.
Power4 Gear Hybrid (Fn+szóközbillentyű):

Segítségével különféle energiatakarékos üzemmódok

között lehet váltani. Az energiatakarékos üzemmódok

a PC noteszgépet több szempont szerint vezérlik

a teljesítmény és az akkumulátor-üzemidő közötti

egyensúly megteremtéséhez. A hálózati tápegység

csatlakoztatása és eltávolítása automatikusan átkapcsolja

a rendszert hálózati működésről akkumulátoros

működésre. Az aktuális üzemmódot az OSD képernyőn

láthatja.
Fn+Enter (kierjesztett billentyűzet): Átváltás

„Számológép”-re. (csak bizonyos modelleken)

background image

42

Használati utasítás Notebook PC-hez

Microsoft Windows-billentyűk

Két különleges Windows-billentyű található a billentyűzeten.

A Windows-emblémával rendelkező billentyű aktiválja a

Start menüt a Windows asztal bal alsó részén.
A másik billentyű, amely olyan, mint egy Windows-menü

kisméretű kurzorral, aktiválja a tulajdonságok menüt és

egyenértékű a jobb egérgombbal történő kattintással, ha

Windows-objektumban tartózkodik.

Kibővített billentyűzet (csak bizonyos
modelleken)

Kibővített billentyűzet

áll rendelkezésre

bizonyos típusokon. A

kibővített billentyűzet

saját számbillentyűzettel

rendelkezik a számok

egyszerű gépeléséhez.

Használja a [Num Lk /

Scr Lk] billentyűt, hogy a

kibővített billentyűzet szám és

irányfunkciója között váltson.

A kurzor iránygombok mezők

és cellák közötti navigálásra

használhatók, például számolótáblán vagy táblázatban.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

43

Multimédia vezérlőbillentyűk

A multimédia vezérlőbillentyűk lehetővé teszik a multimédia

alkalmazás praktikus vezérlését. Az alábbiakban megmagyarázzuk a

Notebook PC-n lévő egyes multimédia billentyűk jelentését.

lévő egyes multimédia billentyűk jelentését.

Használja a [Fn] billentyűt a nyílbillentyűkkel együtt a CD-

lejátszó vezérléséhez.

A PC noteszgép típusától függően egyes vezérlőbillentyű

funkciók eltérők lehetnek.

CD lejátszása/szünet

Megállított CD mellett, elindítja a CD lejátszását.

CD lejátszása közben, szünetelteti a CD lejátszását.

CD leállítás

CD lejátszása közben: Megállítja a lejátszást.

A CD előző számára lépés (Visszacsévélés)

CD-lemez lejátszása közben az previous (előző)

számra/filmfejezetre ugrik.

A CD következő számára lépés (Előrecsévélés)

CD-lemez lejátszása közben a next (következő)

számra/filmfejezetre ugrik.

background image

44

Használati utasítás Notebook PC-hez

Üzemkapcsoló

Az üzemkapcsoló segítségével BE vagy KI lehet kapcsolni a

PC noteszgépet, illetve alvás vagy hibernálás üzemmódba

állítani. Az üzemkapcsoló tényleges viselkedését a Windows

Vezérlőpult)> Energiagazdálkodási lehetőségek menüpont alatt

lehet személyre szabni.

Kapcsolók és állapotjelzők

Kapcsolók

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

45

Állapotjelzők

Bekapcsolt állapotot jelző fény

A bekapcsolt állapotot jelző fény világít, ha a Notebook PC-t

BEKAPCSOLJÁK és lassan villog, ha a Notebook PC felfüggesztés

RAM-ra (Készenléti) üzemmódban van. Ez a kijelző KIKAPCSOLT

állapotbna van, ha a Notebook PC KI van kapcsolva, vagy

felfüggesztés-lemezre (Hibernált) üzemmódban van.

Akkumulátortöltés kijelző (kettős szín)

A kétszínű akkumulátortöltés kijelző a következő módon mutatja az

akkumulátor energiaszintjét:

FOLYAMATOS zöld: Az akkumulátor töltöttsége 95 – 100% között

van (AC tápellátás).

FOLYAMATOS narancssárga: Az akkumulátor töltöttsége 95%

alatt van (AC tápellátás).

Villogó narancssárga: Az akkumulátor töltöttsége 10% alatt van

(AC tápellátás nélkül).

Ki: a telep töltésszintje 10 és 100% között van (AC tápellátás nélkül).

background image

46

Használati utasítás Notebook PC-hez

Capital Lock kijelző

Akkor világít, ha a capital lock [Caps Lock] aktív. A Capital lock

billentyű lehetővé teszi bizonyos betűbillentyűk nagybetűs

használatát (pl. A, B, C). Ha a capital lock lámpa KI van kapcsolva, a

begépelt karakterek kisbetűsek lesznek (pl. a,b,c).

A meghajtók tevékenységét mutató kijelző

Azt jelzi, ha a Notebook PC egy vagy több tárolóeszközhöz, pl.

merevlemez-meghajtóhoz fér hozzá. A fény a hozzáférésnek

megfelelő ideig villog.

Bluetooth / Vezeték nélküli kijelző

Ez kizárólag beépített Bluetooth (BT) és vezeték nélküli LAN

funkcióval felszerelt típusokra vonatkozik. Ez a kijelző világít, ha a

Notebook PC beépített Bluetooth (BT) funkcióját aktiválták. Amikor

a beépített vezeték nélküli LAN engedélyezett állapotban van, a

kijelző világít. (A Windows szoftverbeállításait el kell végezni.)

background image

Az Azonnali billentyű használata

Az Azonnali billentyű segítségével az előre beállított Azonnal

billentyűfunkciót aktiválhatja.

Egyszerre csak egy Azonnal billentyűfunkciót állíthat be.

Az Azonnali billentyű használatba vétele

Amikor először megnyomja az Azonnali billentyűt, megjelenik az

üdvözlő képernyő, amelynek segítségével konfigurálhatja az Azonnali

billentyű funkcióit.
Az Azonnali billentyű használatba vételéhez:
1. Nyomja az Azonnali billentyűt, amely a főkapcsoló gombbal

szemben található.

background image

3. A beállító képernyőn kattintson bármelyik ikonra, konfigurálja a

beállítást, majd kattintson az Alkalmaz gombra.

Kattintson a nyilakra a beállítható Azonnali billentyűfunkciók

tallózásához.

2. Az Üdvözlő képernyőn kattintson a Beállítás elemre a beállító

képernyő megnyitásához.

background image

A következő Azonnali billentyűfunkciókat konfigurálhatja:

Funkció

Leírás

Hangerő-csúszka
A hangerőt növeli/csökkenti, vagy elnémítja.

Azonnali alk.
A gyakran használt alkalmazások vagy Office fájlok

gyors indítását teszi lehetővé.

Azonnali web
Gyorsan megtalálhatja kedvenc webhelyét.

Splendid beállítás
Hat színes képernyő-beállítás közül választhat.

Video Magic
A Video Magic gyors indítását teszi lehetővé

videolejátszáshoz, -szerkesztéshez és formátum-

átalakításhoz.

Visszaszámláló
Vissaszámláló gyors indítását teszi lehetővé alvó,

kikapcsolt vagy hibernált módban lépésig.

Érintőpad zár
Lehetővé teszi az érintőpad engedélyezését vagy

letiltását. Ez a funkció megegyezik az <Fn> +

<F9> billentyű-kombinációval, amely egyébként az

érintőpadot engedélyező/letiltó funkcióbillentyű.

background image

Az Azonnali billentyű átkonfigurálásához nyomja meg és tartsa

lenyomva az Azonnali billentyűt kb. három másodpercig, amire

megnyílik az Azonnali billentyű beállító képernyője.

Funkció

Leírás

Megjelenítő kimenetválasztás
Gyorsan vált a notebook, külső monitor és duplikált

monitor között.
Ez a funkció megegyezik az <Fn> + <F8> billentyű-

kombinációval, amely egyébként az érintőpad LCD/

Monitorváltó funkcióbillentyű.

Vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek
Lehetővé teszi a Wi-Fi és Bluetooth funkciók

engedélyezését vagy letiltását. Ez a funkció megegyezik

az <Fn> + <F2> billentyű-kombinációval, amely

egyébként a WLAN/Bluetooth váltó funkcióbillentyű.

Médiavezérlés
Gyorsan megnyitja a Windows Media Player programot,

illetve lejátssza/szünetelteti a médiát.

background image

4

A Notebook PC használata

background image

52

Használati utasítás Notebook PC-hez

Mutatóeszköz

Az ujja helyett ne használjon más tárgyat az érintőpad

működtetéséhez. Ellenkező esetben megsérülhet az érintőpad

felülete.

A PC noteszgép beépített érintőpados mutatóeszköze nyomásra

érzékeny és nem tartalmaz mozgó alkatrészt. Bizonyos alkalmazási

szoftverek esetében azonban illesztőprogramra van szükség.

Kattintás bal gombbal

(a szaggatott vonalon belüli terület)

Kattintás jobb gombbal

(a szaggatott vonalon kívüli terület)

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

53

Az érintőpad használata

Az érintőpad egy interaktív eszköz, ami a hagyományos egér

funkcióit szimulálja. Segítségével használhatók egyujjas és többujjas

mozdulatok az egérmutató mozgatásához, így kijelölhet elemeket és

rájuk kattinthat, elforgathat és nagyíthat képeket, listákat görgethet,

illetve ablakokat válthat.

Az egérmutató mozgatása

Megérintheti vagy bárhova kattinthat az érintőpadon a mutatója

aktiválásához, majd csúsztassa az ujját az érintőpadon a képernyőn

lévő mutató mozgatásához.

Vízszintes csúsztatás

Függőleges csúsztatás

Átlós csúsztatás

background image

54

Használati utasítás Notebook PC-hez

Érintse meg egyszer az elem

kiválasztásához.

Érintse meg kétszer a kijelölt elem

megnyitásához.

Az érintőpad használatát mutató ábrák

Érintés - Az érintőpad érintése lehetővé teszi a képernyőn lévő elemek

kijelölését és fájlok megnyitását.

Kattintás - Az érintőpadra kattintás ugyanazt a feladatot látja el, mint

az egereken található bal és jobb gomb.

Fogd-és-vidd művelet - Az érintőpadon végzett fogd-és-vidd művelet

lehetővé teszi a képernyőn lévő elemek áthelyezését.

Kattintson egyszer a kívánt

elem kijelöléséhez, majd

duplán kattintson rá a

megnyitásához.

Bal kattintás

Jobb kattintás

Kattintson egyszer a kívánt

elem kijelöléséhez és a

menülehetőségeinek

megtekintéséhez.

Elhúzás

Jelöljön ki egy elemet annak

dupla érintésével, majd

ugyanazzal az ujjával csúsztassa

el anélkül, hogy felemelné az

ujját Az érintőpadról.

Emelje fel az ujját Az érintőpadról,

hogy az elemet a kívánt helyen

elhelyezze.

Elhelyezés

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

55

Elforgatás - Képek elforgatása az óramutató járásával megegyezően/

azzal ellentétesen az érintőpadon végzett csípés mozdulattal

lehetséges.

Tegye két ujját az érintőpadra, majd körkörösen forgassa el a képet az

óramutató járásának megfelelő vagy azzal ellentétes irányba.

Görgetés - A listákat fügőlegesen és vízszintesen görgetheti, ha két

ujjat használ az érintőpadon.

Zoomolás - A kijelölt képet nagyíthatja vagy kicsinyítheti, ha két

ujjat használ az érintőpadon.

Csúsztassa szét/össze a két ujját a nagyításhoz/kicsinyítéshez.

A folyamatos görgetés engedélyezéséhez tartsa ujjait az érintőpad

szélén, amikor felntről lefelé/balról jobbra és fordítva mozgatja.

Az egérmutató kettős nyíllá változik a folyamatos görgetés

aktiválásakor.

background image

56

Használati utasítás Notebook PC-hez

Az érintőpad mozgásra, nem erőre érzékeny. Nincs szükség

erős koppintásra a felületén. Az erősebb koppintás nem növeli

az érintőpad reagálóképességét. Az érintőpad az ujj gyengéd

nyomására a legérzékenyebb.

Az érintőpad gondozása

Az érintőpad érintésre érzékeny eszköz. Amennyiben nem gondozzák

megfelelően, könnyen megsérülhet. Tartsa szem előtt az alábbiakat:

• Ne hagyja, hogy az érintőpad piszokkal, folyadékkal vagy zsírral

érintkezzen.

• Piszkos vagy nedves ujjal ne érintse meg az érintőpad.
• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a kattintópadra vagy annak gombjaira.
• Ne karcolja meg az érintőpad a körmével vagy kemény tárgyakkal.

Csúsztatás három ujjal - Három ujjának elcsúsztatásával az

érintőpadon lapozhat jobbra vagy balra. Ezt a mozdulatot az asztal

aktív ablakai közötti váltáshoz is használhatja.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

57

Az érintőpad automatikus letiltása

Az érintőpadot automatikusan letilthatja, ha külső USB-egeret

csatlakoztat.
Az érintőpad letiltásához:
1.

Lépjen a Vezérlőpult elemre. Módosítsa a nézetbeállításokat

Nagyméretű ikonok beállításra, majd jelölje ki az Egér

elemet.

2.

Jelölje ki az ELAN fület.

3.

Jelölje be a Letiltás külső mutatóeszköz csatlakoztatása

esetén jelölőnégyzetet.

4.

Jelölje ki az Alkalmaz elemet a módosítások mentéséhez,

vagy jelölje ki az OK gombot a módosítások mentéséhez és a

kilépéshez.

background image

58

Használati utasítás Notebook PC-hez

Tárolóeszközök

A tárolóeszközök lehetővé teszik, hogy a notebook PC-n

dokumentumokat, képeket vagy más fájlokat olvasson, illetve írjon

különféle adattároló eszközökre.

Optikai meghajtó (csak bizonyos modelleken)

Optikai lemez behelyezése

1. Ha a notebook PC BE van kapcsolva, nyomja meg a lemezkiadó

gombot, amire a tálca részlegesen kinyílik.

2. Óvatosan húzza ki a tálcát a meghajtó előlapjánál fogva. Legyen

óvatos, nehogy megérintse a CD-meghajtó lencséjét vagy

egyéb szerkezeteit. Győződjön meg arról, hogy a meghajtó

tálcája akadálymentesen ki tud nyílni.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

59

3. A feliratozott oldalával felfelé helyezze a lemezt a lemeztálcára.

Ezután a lemez közepét kétoldalt nyomva kattintsa a

tengelyre a lemezt. Helyes behelyezés esetén a tengelynek

magasabban kell lennie, mint a lemez.

4. Óvatosan csúsztassa vissza a meghajtó lemeztálcáját. A

meghajtó elkezdi beolvasni a lemez tartalomjegyzékét (TOC).

Miután megáll a meghajtó, a lemez használatra készen áll.

Az adatok olvasása közben normális, hogy hallható és érezhető,

ahogy a CD nagy sebességgel forog.

background image

60

Használati utasítás Notebook PC-hez

Vészhelyzeti kiadás

A vészhelyzeti kinyító gomb egy furatban található, amellyel az

optikai meghajtó tálcáját lehet kinyitni, ha az elektronikus kiadás

nem működik. Az elektronikus kiadás helyett ne használja a

vészhelyzeti kinyitó furatot.

Megjegyzés: kerülje a furat közelben lévő lemeztevékenység-

kijelző LED megszúrását.

Optikai lemez kivétele

Adja ki a tálcát és óvatosan fejtse le a lemezt a tengelyről, a szélénél

fogva leemelve róla.

A tényleges hely típus

szerint változhat.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

61

A CD-meghajtó betűjelének jelen kell lennie, függetlenül attól, hogy

van-e CD-lemez a meghajtóban. Miután megfelelően behelyezték

a CD-t, az adatok ugyanúgy olvashatók, mint a merevlemez-

meghajtók esetében, azzal a kivétellel, hogy a CD-n semmi sem

írható vagy módosítható. Megfelelő szoftver használatával CD-

RW vagy DVD+CD-RW meghajtóval CD-RW lemezt ugyanúgy

lehet használni, mint egy merevlemez-meghajtót, írás, törlés és

szerkesztés lehetőségével.
Minden nagysebességű optikai meghajtó esetében normális a ki

nem egyensúlyozott CD-k vagy címkenyomtatás miatti rezgés.

A rezgés csökkentése érdekében használja a notebook PC-t sík

felületen és ne helyezzen címkéket a CD-re.

Audió CD lejátszása

Az optikai meghajtók le tudják játszani az audió CD-ket, de kizárólag

DVD-ROM meghajtóval lehet DVD audió lemezt lejátszani. Töltse

be az audió CD-t és a Windows automatikusan megnyitja az

audiólejátszót és elkezdi játszani a lemezt. A DVD audió lemeztől

és a telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy DVD-lejátszó

programot kel megnyitnia, hogy meghallgathassa a DVD audió

lemezt. A hangerőt a gyorsbillentyűkkel vagy a tálcán lévő Windows

hangszóró ikonnal tudja beállítani.

Az optikai meghajtó használata

Az optikai lemezekkel és berendezésekkel óvatosan kell bánni, mivel

precíziós szerkezeteket tartalmaznak. Tartsa be a CD-gyártók fontos

biztonsági utasításait. Az asztali optikai meghajtókkal ellentétben,

a notebook PC-kben a CD-lemezt központi tengely tartja a

helyén, helyzettől függetlenül. A CD-lemez behelyezésekor fontos

rápattintani a CD-lemezt a központi tengelyre. Ellenkező esetben az

optikai meghajtó lemeztálcája megkarcolja a CD-lemezt.

FIGYELMEZTETÉS! Ha a CD-lemez nincs megfelelően a központi

tengelyre rögzítve, a CD-lemez megsérülhet, amikor a tálcát

becsukják. Mindig figyeljen a CD-lemezre, amikor lassan

becsukja a tálcát, nehogy megsérüljön.

background image

62

Használati utasítás Notebook PC-hez

Flash memóriakártya-olvasó

Általában PCMCIA-kártyaolvasót kell külön megvásárolni a digitális

fényképezőgépekkel, MP3-lejátszókkal, mobiltelefonokkal vagy PDA-

kkal használható memóriakártyák fogadásához. Ez a PC noteszgép

egy beépített memóriakártya olvasóval rendelkezik, amely sokféle

memóriakártya-formátumot képes olvasni, az alábbi példa szerint.

A beépített memóriakártya olvasó nemcsak praktikus, hanem

gyorsabb is, mint a memóriakártya olvasók többsége, mivel a nagy

sávszélességű PCI buszt alkalmazza.

FONTOS! A flash memóriakártyákkal való kompatibilitás a PC

noteszgép típusától és a flash memóriakártya műszaki adataitól

függ. A flash memóriakártyák műszaki adatai folyamatosan

változnak, így előfordulhat, hogy a kompatibilitás figyelmeztetés

nélkül megváltozik.

FONTOS! soha ne távolítsa el a memóriakártyát adatok olvasása,

másolása, formázás vagy törlés közben, illetve azonnal utána,

mivel ez adatvesztést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS! Az adatvesztés

elkerülése érdekében kattintson a

Windows „Safely Remove Hardware

and Eject Media” ikonjára a tálcán,

mielőtt leválasztaná a flash memóriakártyát.

MS / MS Pro

SD / MMC

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

63

Merevlemez-meghajtó

A merevlemez-meghajtók tárolási kapacitása és sebessége sokkal

nagyobb, mint a hajlékonylemezes meghajtók és az optikai

meghajtók. A PC noteszgép cserélhető merevlemez-meghajtóval

rendelkezik A korszerű merevlemez-meghajtók támogatják a

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) technológiát

a merevlemez-hibák, illetve meghibásodások érzékeléséhez,

mielőtt azok bekövetkeznének. Merevlemez cseréjét vagy bővítését

illetően mindig látogasson el egy hivatalos szervizközpontba vagy

kereskedőhöz.

FONTOS! A notebook PC gondatlan kezelése a merevlemez-

meghajtó sérülését okozhatja. A notebook PC-t óvatosan kezelje

és óvja az elektrosztatikus kisüléstől, erős rezgéstől és ütéstől.

A merevlemez-meghajtó a legérzékenyebb részegység és a

notebook PC elejtése esetén valószínűleg az sérülne meg a

leginkább.

FIGYELMEZTETÉS! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát,

telefon-, illetve távközlési vonalat és tápcsatlakozót (pl. külső

tápegység, akkumulátor egység stb.), mielőtt a merevlemez-

rekesz fedelét eltávolítaná.

FONTOS! Merevlemez cseréjét vagy bővítését illetően mindig

látogasson el egy hivatalos szervizközpontba vagy kereskedőhöz.

A merevlemez-meghajtók száma a megvásárolt típustól függően

eltérhet. A másodlagos merevlemez-meghajtó rekesze üres

lehet

background image

64

Használati utasítás Notebook PC-hez

A merevlemez-meghajtó kiszerelése

Merevlemezek azonosítása

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

65

A merevlemez-meghajtó beszerelése

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

66

Használati utasítás Notebook PC-hez

Memória (RAM)

A kiegészítő memória felgyorsítja az alkalmazások teljesítményét

a merevlemezhez történő hozzáférések számának csökkentésével.

Látogasson el egy hivatalos szervizközpontba vagy kereskedőhöz a

Notebook PC memóriabővítését illető információkért. A maximális

kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a Notebook

PC hivatalos forgalmazóitól vásároljon bővítőmodulokat.
A BIOS automatikusan érzékeli a rendszermemória méretét, és

annak megfelelően konfigurálja a CMOS-t a POST (bekapcsolási

öntesztelés) alatt. A memória beszerelése után nincs szükség

hardver- vagy szoftverbeállításra (a BIOS-beállítást is beleértve).

FIGYELMEZTETÉS!

Válasszon le minden

csatlakoztatott perifériát,

telefon-, illetve távközlési

vonalat és tápcsatlakozót

(pl. külső tápegység,

akkumulátor egység

stb.), mielőtt memóriát

szerelne be, vagy ki.

Memóriakártya

beszerelése

Memóriakártya

kiszerelése

3

(Ez csak példa.)

Ez csak példa.))

3

(Ez csak példa.)

Ez csak példa.))

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

67

A beépített hálózat nem telepíthető utólag bővítésként. Vásárlás

után a hálózat telepíthető bővítőkártyaként.

Kapcsolatok

Hálózati kapcsolat

Csatlakoztasson egy, a mindkét végén RJ-45 csatlakozóval szerelt

hálózati kábelt a notebook PC modem/hálózati portjához, a másikat

pedig elosztóhoz vagy kapcsolóhoz. A 100 BASE-TX / 1000 BASE-T

sebességhez a hálózati kábelnek category 5 vagy jobb minősítésűnek

(nem category 3) kell lennie, csavart érpárral. Ha 100/1000 Mb/s

sebességgel tervezi futtatni az interfészt, 100 BASE-TX / 1000 BASE-T

elosztóhoz (nem BASE-T4 elosztóhoz) kell csatlakoztatni. A 10Base-T

esetében használjon category 3, 4 vagy 5 kábelt. A 10/100 Mb/s Full-

Duplex módot támogatja ez a notebook PC, de ehhez engedélyezett

„duplex” üzemmóddal rendelkező hálózati kapcsolóhoz kell

csatlakozni. Az alapértelmezett szoftverbeállítás a legnagyobb

sebességet alkalmazza, így nincs szükség felhasználói beavatkozásra.

Az 1000BASE-T (vagy Gigabit) csak bizonyos modelleken

támogatott.

background image

68

Használati utasítás Notebook PC-hez

Csavart érpár

Az Ethernet kártya gazdagéphez (általában elosztó vagy kapcsoló)

történő csatlakoztatásához használt kábelt csavart érpáros Ethernet

(TPE) összekötőkábelnek hívják. A végé lévő csatlakozókat RJ-45

csatlakozónak hívják, amelyek nem kompatibilisek az RJ-11

telefoncsatlakozókkal. Ha két számítógépet köt össze elosztó nélkül,

átkötő LAN-kábelre van szükség (Fast-Ethernet modell). (A gigabites

modellek támogatjáék az automatikus átkötést, így az átkötött LAN-

kábel opcionális.)

Példa a notebook PC hálózati elosztóhoz vagy kapcsolóhoz

csatlakoztatására a beépített Ethernet vezérlő használatával.

Hálózati kábel RJ-45 csatlakozókkal

Hálózati elosztó vagy kapcsoló

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

69

Vezeték nélküli LAN kapcsolat (csak bizonyos

modelleken)

Az opcionális beépített vezeték nélküli LAN kisméretű, egyszerűen

használható vezeték nélküli Ethernet adapter. Az IEEE 802.11

szabványt vezeték nélküli LAN-hoz (WLAN) megvalósító opcionális,

beépíthető vezeték nélküli LAN nagysebességű adatátvitelre

képes a Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) és az

Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technológiák

alkalmazásával a 2,4 GHz/5 GHz frekvenciákon. Az opcionális

beépített vezeték nélküli LAN visszafelé kompatibilis a korábbi

IEEE 802.11 szabványokkal, ami lehetővé teszi a vezeték nélküli

LAN szabványok zökkenőmentes együttműködését. Az opcionális

beépített vezeték nélküli LAN kliensadapter, amely támogatja az

Infrastructure és Ad-hoc módot, ami rugalmasságot ad Önnek

meglévő vagy jövőbeni vezeték nélküli hálózati konfigurációiban

legfeljebb 40 méteres kliens és hozzáférési pont közötti távolság

esetén.
A vezeték nélküli kommunikáció hatékony biztonsága érdekében

az opcionális beépített vezeték nélküli LAN 64/128 bites Wired

Equivalent Privacy (WEP) titkosítással és Wi-Fi Protected Access (WPA)

szolgáltatással rendelkezik.

Biztonsági okból NE csatlakozzon nem biztonságos hálózathoz.

Ellenkező esetben a nem titkosított információ-átvitel mások

számára is látható lehet.

background image

70

Használati utasítás Notebook PC-hez

Ad-hoc üzemmód

Az Ad-hoc üzemmód lehetővé teszi a notebook PC összekötését

másik vezeték nélküli eszközzel. Ebben a vezeték nélküli

környezetben nincs szükség hozzáférési pontra.
(Mindegyik eszközre

opcionális 802.11

vezeték nélküli LAN

adapter telepítése

szükséges.)

Asztali PC

PDA

Notebook PC

Infrastructure üzemmód

Az Infrastructure üzemmód lehetővé teszi, hogy a notebook PC és

más vezeték nélküli eszközök a (külön megvásárolható) hozzáférési

pont által létrehozott vezeték nélküli hálózatra kapcsolódjanak,

amely központi kapcsolatot hoz létre, ahol a vezeték nélküli kliensek

egymással vagy

vezetékes hálózattal

kommunikálhatnak.
(Mindegyik eszközre

opcionális 802.11

vezeték nélküli LAN

adapter telepítése

szükséges.)

Hozzáférési

pont

Asztali PC

PDA

Notebook PC

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

71

Windows vezeték nélküli hálózati kapcsolat

Csatlakozás hálózathoz

1. Kapcsolja BE a vezeték nélküli kapcsolót, ha az Ön típusa

esetében ez szükséges (a

kapcsolókat illetően lásd a 3.

fejezetet).

2. Nyomja meg többször az

[FN+F2] billentyűt, amíg

a vezeték nélküli LAN és a

Bluetooth ikon meg nem jelenik.

Vagy duplán kattintson a Vezeték

nélküli konzol ikonjára a Windows

tálcán, majd jelölje ki a vezeték

nélküli LAN ikont.

3. Kattintson a narancssárga csillaggal megjelölt vezeték nélküli

hálózat ikonra

a Windows® Értesítési területen.

4. Jelölje ki a listán azt a vezeték

nélküli hozzáférési pontot,

amelyhez kapcsolódni

kíván, majd kattintson a

Csatlakozás gombra a

kapcsolat létrehozásához.

Ha nem találja a kívánt

hozzáférési pontot,

kattintson a Frissítés

ikonra a jobb felső

sarokban és keressen újra

a listán.

background image

72

Használati utasítás Notebook PC-hez

5. Kapcsolódáskor jelszó megadására lehet szükség.
6. A kapcsolat létrehozása után a kapcsolat láthatóvá válik a listán.
7. Az értesítési területen látható a vezeték nélküli hálózat ikonja

.

Megjelenik az áthúzott vezeték nélküli hálózat ikon
, ha megnyomja a <Fn> + <F2> billentyűket a WLAN funkció

letiltásához.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

73

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat
(csak bizonyos modelleken)

A Bluetooth technológiát alkalmazó PC noteszgépek nem

igényelnek kábelt a Bluetooth-képes eszközök csatlakoztatásához.

Példák Bluetooth-képes eszközökre: Notebook PC-k, asztali PC-k,

mobiltelefonok és PDA-k.

Ha az Ön PC noteszgépét nem szállították beépített Bluetooth-

szolgáltatással, USB- vagy ExpressCard Bluetooth modult kell

csatlakoztatnia a Bluetooth használatához.

Bluetooth-képes mobiltelefonok

Vezeték nélkül csatlakozhat mobiltelefonjához. A mobiltelefon

képességeitől függően átviheti telefonkönyv-adatait, fotókat,

hangfájlokat stb. vagy modemként használhatja, amivel az

internethez kapcsolódhat. SMS-küldéshez és -fogadáshoz is

használhatja.

Bluetooth-képes számítógépek vagy PDA-k

Vezeték nélkül csatlakozhat más számítógépekhez vagy PDA-khoz

fájlcseréhez, perifériák megosztásához, illetve internet- vagy hálózati

kapcsolatok megosztásához. Bluetooth-képes vezeték nélküli

billentyűzetet vagy egeret is használatba vehet.

A Bluetooth segédprogram BEKAPCSOLÁSA és indítása

Ezt az eljárást a legtöbb Bluetooth eszköz hozzáadásához lehet

használni.
1. Kapcsolja BE a vezeték nélküli kapcsolót, ha az Ön típusa

esetében ez szükséges (a kapcsolókat illetően lásd a 3. fejezetet).

2. Nyomja meg többször az

[FN+F2] billentyűt, amíg

a vezeték nélküli LAN és a

Bluetooth ikon meg nem

jelenik.

background image

74

Használati utasítás Notebook PC-hez

Vagy duplán kattintson a

Vezeték nélküli konzol ikonjára

a Windows tálcán, majd jelölje

ki a vezeték nélküli LAN ikont.

3. Kattintson a Vezérlőpult,

Hálózati és internet, >

Hálózati és megosztási

központ elemre, majd

a Adapterbeállítások

módosítása elemre a bal

oldali kék panelben.

4. A jobb egérgombbal

kattintson a Bluetooth

hálózati kapcsolat ikonra,

majd jelölje ki a Bluetooth

hálózati eszközök

megtekintése elemet.

5. Kattintson az Eszköz

hozzáadása gombra új

eszközök kereséséhez.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

75

6. Jelölje ki a Bluetooth-

képes eszközt a listán, majd

kattintson a Tovább gombra.

7. Adja meg a Bluetooth

biztonsági kódot és indítsa el

a párosítást.

8. Sikeresen felépül a párosított

kapcsolat. A beállítás

befejezéséhez kattintson a

Bezárás gombra.

background image

76

Használati utasítás Notebook PC-hez

uSB-töltő+

Az USB-töltő+ lehetővé teszi a Battery Charging Version 1.1 (BC 1.1)

specifikációval kompatibilis USB-eszközök töltését, ha a Notebook

PC be vagy ki van kapcsolva. Igény szerint eldöntheti, hogy milyen

akkumulátor küszöbértéket állít be a töltés leállításához.

Adapterrel

Az USB-töltő+ mindig rendelkezésre áll a kijelölt USB 3.0 porton,

amikor a Notebook PC az adapterhez csatlakozik.

Adapter nélkül

Az USB-töltő+ engedélyezéséhez
1. Kattintson az USB-töltő+ ikonra az

értesítési területen, majd jelölje ki a

Beállítások elemet.

2. Kattintson az Enable USB

töltés funkció engedélyezése

akkumulátorról történő működés

mellett elemre.

3. Igényei szerint kattintson

a megfelelő elemre, hogy

engedélyezze a gyorstöltést

a Notebook PC BEKAPCSOLT,

illetve alvó/hibernált/kikapcsolt

állapotában.

4. Mozgassa a csúszkát

az akkumulátortöltés

küszöbértékének beállításához,

ahol leáll az USB-töltő+ funkció.

• A Notebook PC leállítja a csatlakoztatott USB-eszköz töltését,

amikor az akkumulátor töltésszintje a beállított küszöbérték

alá esik.

• Az USB-töltő+ funkciót támogató USB port nem támogatja

az USB-eszköz ébresztése funkciót.

• Ha a csatlakoztatott eszköz túlhevült, füstöl, vagy

rendellenes szagot bocsát ki, azonnal válassza le az eszközt.

background image

F

Függelék

background image

F-2

Használati utasítás Notebook PC-hez

Opcionális kiegészítők

Ezek a tételek szükség szerint külön megvásárolható kiegészítők a

notebook PC-hez.
uSB-elosztó (opcionális)
Egy opcionális USB-elosztó csatlakoztatásával növelheti USB-

portjainak számát és egyetlen kábel segítségével gyorsan

csatlakoztathat, illetve leválaszthat USB-perifériákat.

uSB flash meghajtó
Az USB flash meghajtó opcionális eszköz, amely több száz

megabájtnyi adat tárolását, nagyobb adatátviteli sebességet és

nagyobb fokú tartósságot tesz lehetővé. Korszerű operációs rendszer

alatt használva nincs szükség illesztőprogramra.

uSB hajlékonylemez-meghajtó
Az opcionális USB-csatolós hajlékonylemez-meghajtó szabvány,

1,44 MB (vagy 720 kB) kapacitású, 3,5 hüvelykes hajlékonylemezeket

fogad.

FIGYELMEZTETÉS! A rendszer-meghibásodások elkerülése

érdekében kattintson a Windows „Hardver Biztonságos

Eltávolítása” ikonra a tálcán, mielőtt leválasztaná az USB

hajlékonylemez-meghajtót. Nyomja meg a lemezkiadó gombot

és vegye ki a hajlékonylemezt, a notebook PC szállítása előtt,

nehogy megsérüljön a rázkódástól.

Opcionális eszközök csatlakoztatása

Ezek a tételek szükség szerint harmadik felektől beszerezhetők.

uSB-billentyűzet és egér
A külső USB-billentyűzet csatlakoztatásával az adatbevitel még

kényelmesebb lehet. Külső USB-egér csatlakoztatásával a navigálás

a Windows-ban még kényelmesebb lehet. Mind a külső USB-

billentyűzet, mind az egér egyszerre működik a notebook PC

beépített billentyűzetével és érintőpadjával.

Nyomtató csatlakoztatása
Egy vagy több USB-nyomtatót lehet egyszerre használni bármelyik

USB-porton vagy USB-elosztón.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-3

Operációs rendszer és szoftver

Ez a notebook PC (területtől függően) tulajdonosának előre

telepített operációs rendszerek, pl. Microsoft Windows használatát

kínálja. A választás és a nyelv a területtől függ. A hardver- és

szoftvertámogatás szintje a telepített operációs rendszertől függően

eltérő lehet. A stabilitás és a más operációs rendszerekkel való

kompatibilitás mértéke nem garantálható.

Támogatási szoftver

Ehhez a notebook PC-hez támogató CD-t mellékeltünk,

amely BIOS-t, illesztőprogramot és alkalmazásokat tartalmaz

a hardverszolgáltatások használata, a funkciók bővítése és a

notebook PC kezelésének megkönnyítése, illetve olyan funkciók

hozzáadása érdekében, amelyeket a saját operációs rendszer nem

biztosít. Ha frissítésre vagy a támogató CD cseréjére van szükség,

lépjen kapcsolatba a kereskedővel a weblapokat illetően, ahonnan

letöltheti az egyes illesztőprogramokat és segédprogramokat.
A támogató CD tartalmazza az összes illesztőprogramot,

segédprogramot és szoftvert, amely az elterjedt operációs

rendszerekhez való, beleértve azokhoz is, amelyeket előre

telepítettek. A támogató CD nem tartalmazza magát az operációs

rendszert. A támogató CD akkor is szükséges, ha a notebook PC-t

előre konfigurálták, annak érdekében, hogy a gyári előtelepítés

részeként biztosított szoftvereken kívül továbbiakat biztosítson.
A helyreállító CD opcionális és a gyárban a merevlemez-meghajtóra

telepített eredeti operációs rendszer lemezképét tartalmazza. A

helyreállító CD átfogó rendszer-visszaállító megoldást kínál, amely

gyorsan helyreállítja a notebook PC operációs rendszerét eredeti,

működőképes állapotára, feltéve hogy a merevlemez-meghajtó

megfelelő, működőképes állapotban van. Lépjen kapcsolatba a

kereskedővel, ha ilyen megoldásra van szüksége.

Előfordulhat, hogy a notebook PC egyes alkatrészei és

szolgáltatásai nem működnek, amíg az illesztőprogramokat és

esgédprogramokat nem telepítik.

background image

F-4

Használati utasítás Notebook PC-hez

Rendszer BIOS-beállítások

Boot Device (Rendszerindító eszköz)

1. A Boot (Indító) képernyőn jelölje ki a Boot Option #1 (1. indítási

lehetőség) elemet.

2. Nyomja meg az [Enter] gombot, majd jelöljön ki egy eszközt Boot

Option #1 (1. indítási lehetőség) elemként.

Az ebben a fejezetben ábrázolt BIOS képernyők csupán

tájékoztató jellegűek. A tényleges képernyők típusonként és

térségenként eltérhetnek.

Boot Configuration

UEFI Boot

[Enabled]

Launch PXE OpROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #2

[P2: MATSHITABD-MLT...]

Boot Option #3

[Windows Boot Manager]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Boot Option #2

[P0: ST9750423AS ...]

Boot Option #3

[P0: WDC WD7500BPKT...]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Boot Option #1

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: ST9750423AS
Disabled

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-5

Security Setting (Biztonsági beállítás)

A jelszó beállítása:
1. A Security (Biztonság) képernyőn válassza ki a Setup

Administrator Password (Rendszergazda jelszó beállítása)vagy

User Password (Felhasználói jelszó) elemet.

2. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az [Enter] billentyűt.
3. Írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az [Enter] billentyűt.
4. Megtörténik a jelszó beállítása.
A jelszó törlése:
1. A Security (Biztonság) képernyőn válassza ki a Setup Administrator

Password (Rendszergazda jelszó beállítása)vagy User Password

(Felhasználói jelszó) elemet.

2. Írja be a jelenlegi jelszót, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
3. Hagyja üresen a Create New Password (Új jelszó létrehozása)

mezőt, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

4. Hagyja üresen a Confirm New Password (Új jelszó

megerősítése) mezőt, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

5. A jelszó törlésre kerül.

Meg kell adnia a felhasználói jelszót, amikor bekapcsolja

a Notebook PC-t (illetve belép a BIOS-ba vagy operációs

rendszerbe). A Rendszergazda jelszó megadása csak akkor

szükséges, ha a BIOS beállításait kívánja módosítani.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set User Password

background image

F-6

Használati utasítás Notebook PC-hez

I/O csatoló biztonság

Az I/O csatoló lezárásához:
1. A Biztonság képernyőn jelölje ki az I/O csatoló biztonság

elemet.

2. Jelölje ki azon csatolót, amelyet le kíván zárni, majd kattintson a

Lezárás gombra.

Az I/O csatoló biztonság beállításait csak Rendszergazdaként

történő bejelentkezés esetén lehet módosítani.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

I f L o c k e d , 2 n d S A T A H D D w i l l
be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-7

uSB csatoló biztonság

Az USB csatoló lezárásához:
1. A Biztonság képernyőn jelölje ki az I/O csatoló biztonság >

uSB csatoló biztonság elemet.

2. Jelölje ki azon csatolót, amelyet le kíván zárni, majd kattintson a

Lezárás gombra.

Az uSB csatoló biztonság beállításait csak Rendszergazdaként

történő bejelentkezés esetén lehet módosítani.

Ha az uSB csatoló elemet [Lezárás] helyzetbe állítja,

megtörténik a külső csatlakozók és a CMOS kamera lezárása

és elrejtése.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UnLock]

External Ports

[UnLock]

BlueTooth

[UnLock]

CMOS Camera

[UnLock]

Card Reader

[UnLock]

I f L o c k e d , a l l U S B d e v i c e w i l l
be disabled.

USB Interface

LocK
UnLock

background image

F-8

Használati utasítás Notebook PC-hez

HDD jelszó

A HDD jelszó beállításához:
1. A Képernyőn kattintson a Mesterjelszó beállítása elemre,

gépeljen be egy jelszót, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

2. Megerősítésképpen írja be újra a jelszót, majd nyomja meg az

[Enter] gombot.

3. Kattintson a Felhasználói jelszó beállítása elemre, amjd

ismételje meg az előző lépést a felhasználói jelszó beállításához.

4. Megtörténik a jelszó beállítása.

• A HDD jelszót csak Rendszergazdaként történő bejelentkezés

esetén lehet módosítani.

• Be kell állítania a Mester jelszót a Felhasználói jelszó előtt.

Előbb meg kell adnia a felhasználói jelszót (ha van ilyen), majd

a HDD jelszót, amikor bekapcsolja a Notebook PC-t. A helyes

jelszavak megadásának hiányában nem léphet be az operációs

rendszerbe.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1204. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password
Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set the system boot order.

***Advanced to Power Cycle

System after Setting Hard Disk

Passwords***

Create New Password

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-9

Save Changes (Módosítások mentése)

Amennyiben meg kívánja tartani a konfigurációs beállításokat,

mentenie kell a módosításokat, mielőtt kilép a BIOS-

segédprogramból.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

F-10

Használati utasítás Notebook PC-hez

Gyakran előforduló problémák és megoldásaik

Hardverhiba – Optikai lemez

Az optikai meghajtó nem tudja lemezt olvasni vagy írni.

1. Frissítse a BIOS-t a legújabb verzióra és próbálkozzon újra.
2. Ha a BIOS-frissítés nem segít, próbálkozzon jobb minőségű

lemezek írásával.

3. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot

a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől.

Ismeretlen ok – Labilis rendszer

Nem hozható vissza hibernált állapotból.

1. Távolítsa el a bővítéseket (RAM, HDD, WLAN, BT), ha ezeket a

vásárlás után szerelték be.

2. Ha nem ez a kiváltó ok, próbálkozzon a MS Rendszer-

visszaállítással egy korábbi időpontra.

3. Ha probléma továbbra is fennáll, próbálja meg visszaállítani a

rendszert a visszaállító partíció vagy DVD segítségével.

A rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot

adatairól egy másik meghajtón.

4. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot

a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől.

Hardverhiba – Billentyűzet / Gyorsgomb

A gyorsgomb (FN) le van tiltva.

A. Telepítse újra az „ATK0100” illesztőprogramot a CD-ről, illetve

töltse le az ASUS weboldaláról.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-11

Hardverhiba – Beépített kamera

A beépített kamera nem működik megfelelően.

1. Ellenőrizze az „Eszközkezelőt”, nincs-e probléma.
2. A probléma megoldásához próbálkozzon a webkamera

illesztőprogramjának újratelepítésével.

3. Ha ez nem oldja meg a problémát, frissítse a BIOS-t a legújabb

verzióra és próbálkozzon újra.

4. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot

a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől.

Hardverhiba – Akkumulátor

Akkumulátor karbantartása.

1. Regisztrálja a PC noteszgépet egyéves jótálláshoz az alábbi

weboldalon:

http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Soha NE kísérelje meg eltávolítani az akkumulátor egységet,

ha PC noteszgép bekapcsolt állapotban van és a hálózati

adapterről működik, mivel a váratlan áramszünet a rendszert

megrongálhatja. Az ASUS akkumulátor egység védőáramkörrel

rendelkeyik, ami megvédi a túltöltéssel szemben, ezért az

akkumulátor nem sérül meg, ha a PC noteszgépbem hagyják.

Hardverhiba – Be-/Kikapcsolási hiba

Nem tudom bekapcsolni a PC noteszgépet.

Diagnosztika:
1. A bekapcsolás csak akkumulátorról lehetséges? (I = 2, N = 4)
2. Látható a BIOS (ASUS logó)? (I = 3, N = A)
3. Betölthető az operációs rendszer? (I = B, N = A)
4. Az adapter bekapcsolt állapotot jelző LED-je világít? (I = 5, N = C)
5. A bekapcsolás csak az adapterről lehetséges? (I = 6, N = A)
6. Látható a BIOS (ASUS logó)? (I = 7, N = A)
7. Betölthető az operációs rendszer? (I = D, N = A)

background image

F-12

Használati utasítás Notebook PC-hez

Hibajelenség és megoldások:

A. A hiba az alaplappal, merevlemez-meghajtóval, vagy a

noteszgéppel kapcsolatos. Látogassa meg a legközelebbi

szervizközpontot segítségért.

B. Ha problémát az operációs rendszer okozza, próbálja meg

visszaállítani a rendszert a visszaállító partíció vagy DVD segítségével.

FONTOS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági

másolatot adatairól egy másik meghajtón.

C. A hiba az adapterrel kapcsolatos. Ellenőrizze a tápkábel csatlakozóit,

illetve látogassa meg a legközelebbi szervizközpontot csere érdekében.

D. A hiba az akkumulátorral kapcsolatos. Ellenőrizze az

akkumulátor érintkezőit, illetve látogassa meg a legközelebbi
szervizközpontot javítás érdekében.

Hardverhiba – Vezeték nélküli kártya

Hogyan ellenőrzöm, felszerelték-e a PC noteszgépet vezeték nélküli

kártyával?
A. Kattintson a következőkre: „Vezérlőpult -> Eszközkezelő”.

Látni fogja, rendelkezik-e a PC noteszgép WLAN kártyával, ha

megnézi a „Hálózati adapter” tételt.

Mechanikai hiba – Ventilátor / Melegedés

Miért működik folyamatosan a hűtőventilátor és magas a

hőmérséklet?
1. Győződjön meg arról, hogy a ventilátor működik, amikor magas

a processzor hőmérséklete és ellenőrizze, hogy megfelelően

áramlik-e a levegő a fő szellőzőnyílásból.

2. Ha sok alkalmazás fut (lásd a feladatsort), zárja be őket, hogy

csökkentse a rendszer terhelését.

3. A problémát egyes vírusok is okozhatják, ezért használjon

antivírus szoftvert az ellenőrzésükhöz.

4. Ha problémát a fentiek egyike sem oldja meg, próbálja meg

visszaállítani a rendszert a visszaállító partíció vagy DVD segítségével.

FONTOS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági

másolatot adatairól egy másik meghajtón.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-13

FIGYELEM: Ne csatlakozzon az internetre, mielőtt telepíti az

antivírus szoftvert és az internetes tűzfalat, hogy megvédje

magát a vírusoktól.

Szoftverhiba – Mellékelt ASuS szoftverek

Amikor bekapcsolom a PC noteszgépet, megjelenik egy nyitott

eljárásfájl hibaüzenet.

A. A probléma megoldásához telepítse újra a „Power4 Gear”

segédprogram legújabb változatát. Letölthető az ASUS

weblapjáról.

Ismeretlen ok – Kék képernyő fehér szöveggel

Kék képernyő jelenik meg fehér szöveggel a rendszer indítása után.

1. Távolítsa el a memóriabővítést. Ha a vásárlás utá

memóriabővítést végzett, kapcsolja KI a számítógépet, távolítsa

el a bővítést, majd kapcsolja BE, hogy lássa, nem kompatibilis

memória okozza-e a problémát.

2. Távolítsa el a szoftveralkalmazásokat. Ha nemrég telepített

szoftveralkalmazásokat, valószínűleg nem kompatibilisek a

rendszerrel. Próbálja eltávolítani őket a Windows biztonságos

üzemmódjában.

3. Ellenőrizze, nincs-e vírusfertőzés a rendszerben.
4. Frissítse a BIOS-t a legújabb verzióra a WINFLASH segítségével

Windows alatt, illetve az AFLASH segítségével DOS

üzemmódban. Ezek a segédprogramok és a BIOS fájlok

letölthetők az ASUS weblapjáról.

FIGYELEM: Gondoskodjon arról, hogy a PC noteszgép

energiaellátása nem szűnik meg a BIOS írása közben.

background image

F-14

Használati utasítás Notebook PC-hez

5. Ha a probléma ennek ellenére sem oldható meg, használja

a rendszer-visszaállítás folyamatát a teljes rendszer

helyreállításához.

FONTOS: a rendszer-visszaállítás előtt készítsen biztonsági

másolatot adatairól egy másik meghajtón.

VIGYÁZAT: Ne csatlakozzon az internetre, mielőtt telepíti az

antivírus szoftvert és az internetes tűzfalat, hogy megvédje

magát a vírusoktól.

MEGJEGYZÉS: Ne először feledje telepíteni az „Intel INF Update”

és „ATKACPI” illesztőprogramokat, hogy felsimerhetők legyenek

a hardvereszközök.

6. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor vegye fel a kapcsolatot

a helyi márkaszervizzel és kérjen segítséget egy mérnöktől.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-15

Szoftverhiba - BIOS

A BIOS frissítése.
1. Kérjük, először ellenőrizze a PC noteszgép pontos típusát és

töltse le a legfrissebb BIOS-fájlt a típushoz az ASUS weblapjáról,

majd mentse a flash-meghajtóra.

2. Csatlakoztassa a flash-meghajtót a PC noteszgéphez és

kapcsolja be a PC noteszgépet.

3. Használja a BIOS-segédprogram Speciális oldalán található „

Start Easy Flash” funkciót. Kövesse az utasításokat.

4. Keresse meg a legfrissebb BIOS-fájlt és kezdje el frissíteni

(beégetni) a BIOS-t.

5. Végre kell hajtania a „Restore Defaults” (Alapértékek

visszaállítása) parancsot az Exit (Kilépés) oldalon a BIOS

frissítése (beégetése) után.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

POST Logo Type

[Static]

Start Easy Flash

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake On Lid Open

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode

[Disabled]

Intel Virtualization Technology

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: G56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

F-16

Használati utasítás Notebook PC-hez

A Notebook PC rendszer-visszaállítása

A rendszer-visszaállító partíció használata

A rendszer-visszaállító partíció az eredeti állapotára gyorsan visszaállítja

a Notebook PC szoftverét. Mielőtt használná a rendszer-visszaállító

partíciót, másolja az adatfájlokat (pl. Outlook PST fájlokat) egy USB

eszközre vagy hálózati meghajtóra és jegyezze fel a személyre szabott

konfigurációs beállításokat is (pl. hálózati beállítások).

A rendszer-visszaállító partícióról

A rendszer-visszaállító partíció a gyárban a PC noteszgépre telepített

eredeti operációs rendszer, illesztőprogramok és segédprogramok

tárolására szolgáló hely a merevlemez-meghajtón.

FONTOS! Ne távolítsa el „RECOVERY” nevű partíciót. A rendszer-

visszaállító partíciót a gyárban hozzák létre, és a felhasználó

nem tudja visszaállítani,

ha törlik. Ha problémák

merülnek fel a visszaállítás

folyamata során, vigye a PC

noteszgépet hivatalos ASUS

szervizközpontba.

A rendszer-visszállító partíció használata:
1. Nyomja meg az [F9] gombot rendszerindításkor.
2. Nyomja meg a [Enter] gombot a Windows Setup [EMS

Enabled] tétel kiválasztásához.

3. Válassza ki a visszaállítandó nyelvet, majd kattintson a Tovább

gombra.

4. Olvassa el az „ASUS előtöltés varázsló” képernyőjén lévő

szöveget, majd kattintson a Tovább gombra.

5. Jelöljön ki egy partíció-lehetőséget, majd kattintson a Tovább

gombra. Partíció-lehetőségek:

A Windows helyreállítása az 1. partícióra

Ez a lehetőség csak az első partíciót törli, lehetővé téve a többi

megőrzését és új rendszerpartíció létrehozását „C” meghajtóként.

A Windows helyreállítása az egész merevlemez-meghajtón

Ez a lehetőség az összes partíciót törli a merevlemez-meghajtóról, és új

rendszerpartíciót hoz létre „C” meghajtóként.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-17

A Windows helyreállítása az egész merevlemez-meghajtón

2 partícióval

Ez a lehetőség az összes partíciót törli a merevlemez-meghajtóról,

és két új partíciót hoz létre: „C” (40%) és „D” (60%).

6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a helyreállítás

befejezéséhez.

Kérjük, látogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb

illesztőprogramokért és segédprogramokért.

A rendszer-visszállító DVD használata (csak

bizonyos modelleken)

A rendszer-visszaállító DVD létrehozása:

1. Kattintson duplán a Windows asztalon lévő AI Recovery Burner

ikonra.

2. Töltsön be egy üres, írható DVD-lemezt az optikai meghajtóba, majd

kattintson a Start

(Indítás) gombra

a R e n d s z e r -

visszaállító DVD

létrehozásához.

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a rendszer-

visszaállító DVD létrehozásához.

Az utasításoknak megfelelően készítsen elő elegendő számú üres

írható DVD-t a visszaállító DVD létrehozásához.

FONTOS! Szerelje ki a külső merevlemez-meghajtót, mielőtt

rendszer-visszaállítást hajtana végre a PC noteszgépen. A Microsoft

szerint fontos adatokat veszíthet, ha a Windows operációs

rendszert nem a megfelelő lemezre telepíti, vagy ha nem a

megfelelő meghajtó-partíciót formázza.

background image

F-18

Használati utasítás Notebook PC-hez

A rendszer-visszállító DVD használata:
1. Helyezze a rendszer-visszaállító DVD-t az optikai meghajtóba. a

PC noteszgépnek BEKAPCSOLVA kell lennie.

2. Indítsa újra a PC noteszgépet, majd nyomja meg az <Esc>

gombot a rendszer betöltődése közben, és válassza az optikai

meghajtót (előfordulhat, hogy „CD/DVD”-ként szerepel) a lefelé

mutató nyílgomb használatával, és nyomja meg az <Enter>

billentyűt, hogy a rendszer-visszaállító DVD-ről indítsa a

rendszert.

3. A lemezkép visszaállításhoz válassza az OK lehetőséget.
4. A rendszer-visszaállítás megerősítéséhez válassza az OK

lehetőséget.

A visszaállítás felülírja merevlemeze tartalmát. A rendszer-

visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot fontos adatairól.

5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a visszaállítás

befejezéséhez.

FIGYELEM! Ne távolítsa el a rendszer-visszaállító DVD/CD-t (kivéve

ha erre utasítást kap) a visszaállítás közben. Ellenkező esetben a

partíciók használhatatlanok lesznek.

Győződjön meg arról, hogy a tápegység csatlakozik Notebook

PC-jéhez, amikor rendszer-visszaállítást hajt végre. A labilis

tápegység a meghiúsíthatja a visszaállítást.

Kérjük, látogassa meg a www.asus.com weblapot a legfrissebb

illesztőprogramokért és segédprogramokért.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-19

DVD-ROM meghajtó információ

A notebook PC-t opcionálisan DVD-ROM vagy CD-ROM meghajtóval

szerelve szállítják. DVD filmek megtekintéséhez telepítenie kell

saját DVD néző szoftverét. Az opcionális DVD néző szoftver ezzel a

notebook PC-vel együtt megvásárolható. A DVD-ROM meghajtó CD-

és DVD-lemezek használatát egyaránt támogatja.

Regionális lejátszási információ

A DVD filmek lejátszása MPEG2 videó és digitális AC3 hang

dekódolásával, illetve CSS védelemmel ellátott tartalom

visszafejtésével jár. A (másolásvédelem néven is ismert) CSS

a mozgófilm iparág által alkalmazott tartalomvédelmi eljárás

elnevezése, amelyet az illegális tartalommásolással szembeni

védelem iránti igény kielégítésére fejlesztettek ki.
Noha számos megvalósítási szabályt írtak elő a CSS engedélyeseknek,

egy szabály a regionális tartalom lejátszási korlátozására nézve

releváns. A földrajzilag megosztott filmbemutatók lehetővé tétele

érdekében a DVD videókat adott földrajzi régiónként adják ki, az

alábbi „Régió-meghatározás” szerint. A szerzői jogi törvények előírják,

hogy minden DVD film kiadása adott régióra korlátozódjon (általában

az értékesítés régiójának megfelelően kódolva). Habár a DVD

filmtartalom több régióban is kiadásra kerülhet, a CSS megvalósítási

szabályai előírják, hogy a CSS titkosított tartalmat lejátszani képes

rendszer kizárólag EGYETLEN régió anyagát lehet képes lejátszani.

A régió-beállítást a nézőszoftver legfeljebb öt alkalommal

módosíthatja. Ezt követően csak a legutóbbi régió-beállításnak

megfelelő DVD filmet képes lejátszani. Az ezután történő

régiókód-módosítás gyári átállítást igényel, amit a jótállás nem

fedez. Ha visszaállításra van szükség, a szállítás és a visszaállítás

költségeit a felhasználó köteles viselni.

background image

F-20

Használati utasítás Notebook PC-hez

Régió-meghatározás

1-es régió
Kanada, USA, USA territóriumok

2-es régió
Cseh Köztársaság, Egyiptom, Finnország, Franciaország,

Németország, Öböl-országok, Magyarország, Izland, Irán, Irak,

Írország, Olaszország, Japán, Hollandia, Norvégia, Lengyelország,

Portugália, Szaúd-Arábia, Skócia, Dél-Afrikai Köztársaság,

Spanyolország, Svédország, Svájc, Szíria, Törökország, Egyesült

Királyság, Görögország, a volt Jugoszláv Köztársaság államai,

Szlovákia

3-es régió
Myanmar, Indonézia, Dél- Korea, Malajzia, Fülöp-szigetek, Szingapúr,

Tajvan, Thaiföld, Vietnam

4-es régió
Ausztrália, Karib-térség (az USA territóriumok kivételével), Közép-

Amerika, Új-Zéland, Csendes-Óceánia, Dél-Amerika

5-es régió
FÁK, India, Pakisztán, Afrika többi része, Oroszország, Észak-Korea

6-es régió
Kína

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-21

Blu-ray ROM meghajtó információ (csak bizonyos

(csak bizonyos

(csak bizonyos

modelleken)

Régió-meghatározás

"A" régió
Észak-, közép- és dél-amerikai országok és területeik; Tajvan,

Hongkong, Makaó, Japán, Korea (Dél- és Észak-), délkelet-ázsiai

országok és területeik.
"B" régió
Európai, afrikai, délnyugat-ázsiai országok és területeik, Ausztrália és

Új-Zéland.
"C" régió
Közép-, dél-ázsiai, kelet-európai országok és területeik, Kíin és

Mongólia.

Tekintse meg a Blu-ray Disc weboldalt: www.blu-raydisc.com/en/

Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.html további részletekért.

background image

F-22

Használati utasítás Notebook PC-hez

A beépített modem megfelelősége

A beépített modemmel felszerelt PC noteszgép megfelel a

JATE (Japán), az FCC (USA, Kanada, Korea, Tajvan) és a CTR21

követelményeinek. A beépített modem a 98/482/EK tanácsi határozat

szerint rendelkezik a nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz

(PSTN) történő pán-európai egyvégződéses kapcsolathoz szükséges

jóváhagyással. Az egyes nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózatok

közötti különbségek miatt azonban a jóváhagyás önmagában

nem jelent feltétel nélküli garanciát arra, hogy a működés minden

nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózat végződési pontján sikeres lesz.

Probléma esetén mindenekelőtt a berendezés szállítójával lépjen

kapcsolatba.

Általános áttekintés

Az Európai Tanács 1998. augusztus 4-i határozata a CTR 21-gyel

kapcsolatban az EK hivatalos lapjában jelent meg. A CTR 21

vonatkozik minden nem hang közvetítésére használatos, DTMF

tárcsázást alkalmazó végberendezésre, amelyet analóg PSTN

(nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz) szándékoznak

csatlakoztatni.
A CTR 21 (közös műszaki előírás) előírás a végberendezések analóg

nyilvános kapcsolt távbeszélő-hálózathoz történő csatlakoztatására

(a hangtelefónia jogos esetének szolgáltatását támogató

végberendezések kivételével), amelyben a hálózati címkezelés, ha

van ilyen, a kéttónusú többfrekvenciás jelzéssel történik.

Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban

A gyártó által teendő nyilatkozat az értesített testületnek és a

szállítónak: „Ez a nyilatkozat megemlíti azon hálózatokat, amelyekkel

a berendezést együttműködésre tervezték és azon értesített

hálózatokat is, amelyekben a berendezéssel együttműködési

problémák léphetnek fel.”

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-23

Nyilatkozat a hálózati kompatibilitással kapcsolatban

A gyártó által teendő nyilatkozat a felhasználónak: „Ez a

nyilatkozat megemlíti azon hálózatokat, amelyekkel a berendezést

együttműködésre tervezték és azon értesített hálózatokat is,

amelyekben a berendezéssel együttműködési problémák léphetnek

fel. A gyártó köteles továbbá nyilatkozatot csatolni, amelyben

tisztázza, hol függ a hálózati kompatibilitás fizikai és szoftveres

kapcsolók beállításától. Köteles továbbá tanácsolni, hogy a

felhasználó lépjen kapcsolatba a szállítóval, ha a berendezést más

hálózaton kívánja használni.”
A mai napig a CETECOM értesített testülete több pán-európai

jóváhagyást adott ki a CTR 21 alapján. Ennek eredményeként

megszülettek Európa első modemjei, amelyek nem igényelnek

hatósági engedélyezést minden egyes európai tagállamban.

Nem hangberendezések

Az üzenetrögzítő berendezések és kihangosítható telefonkészülékek

megfelelőek lehetnek a modemekkel, faxberendezésekkel, automata

tárcsázókkal és riasztórendszerekkel egyetemben. Az olyan

berendezések, amelyekben a végpontok közötti hang érthetőségét a

törvény szabályozza (pl. mobiltelefonok és vezeték nélküli telefonok

is egyes országokban) kivételt képeznek.

background image

F-24

Használati utasítás Notebook PC-hez

Az alábbi táblázat a CTR21 szabványt jelenleg alkalmazó

országokat tartalmazza.

Ország

Alkalmazva

További tesztelés

Ausztria

1

Igen

Nem

Belgium

Igen

Nem

Cseh Köztársaság

Nem

Nam alkalmazható

Dánia

1

Igen

Igen

Finnország

Igen

Nem

Franciaország

Igen

Nem

Németország

Igen

Nem

Görögország

Igen

Nem

Magyarország

Nem

Nam alkalmazható

Izland

Igen

Nem

Írország

Igen

Nem

Olaszország

Egyelőre függőben

Egyelőre függőben

Izrael

Nem

Nem

Lichtenstein

Igen

Nem

Luxemburg

Igen

Nem

Hollandia

1

Igen

Igen

Norvégia

Igen

Nem

Lengyelország

Nem

Nam alkalmazható

Portugália

Nem

Nam alkalmazható

Spanyolország

Nem

Nam alkalmazható

Svédország

Igen

Nem

Svájc

Igen

Nem

Egyesült Királyság

Igen

Nem

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-25

Az információ forrása a CETECOM. Az adatok pontosságáért nem

vállalunk felelősséget. Frissebb adatokat tartalmazó táblázatért

látogasson el a http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

weboldalra.
1 Az országos követelmények kizárólag akkor alkalmazandóak,

ha a berendezés impulzus-tárcsázást alkalmazhat (a gyártók

nyilatkozhatnak a felhasználói útmutatóban, hogy a berendezés

kizárólag a DTMF-jeladást támogatja, ami a további tesztelést

fölöslegessé teszi).
Hollandiában további tesztelés szükséges a soros kapcsolást és a

hívásazonosítást illetően.

background image

F-26

Használati utasítás Notebook PC-hez

Nyilatkozatok és biztonsági figyelmeztetések

A Federal Communications Commission

nyilatkozata

Ez az eszköz megfelel az FCC Szabályzata 15. fejezetének. A készülék

az alábbi feltételek esetén használható::

A készülék nem okozhat káros interferenciát, és

Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a

nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

A készüléket a Federal Communications Commission (FCC)

szabályozása 15. pontjának megfelelően, a B osztályú digitális

készülékekre vonatkozó követelmények és határértékek szerint

tesztelték, és azok függvényében megfelelőnek találták. Ezeket

a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet

nyújtsanak lakóépületekben a káros zavarokkal szemben. Ez a

készülék rádiófrekvenciás energiát használ és sugároz ki, ezért

amennyiben nem az utasításoknak megfelelően történik a

telepítése és használata, úgy a rádiófrekvenciás kommunikációt

zavarhatja. Arra azonban nincsen garancia, hogy egy meghatározott

felhasználásnál nem fordul elő zavar. Amennyiben a készülék a

rádiós és televíziós vételben káros zavart okoz, amelyről a készülék

ki-, illetve bekapcsolásával lehet meggyőződni, a felhasználónak

meg kell próbálnia elhárítani az alábbi lépések segítségével:

A vevőantennát állítsa más irányba, vagy helyezze át.

Növelje a távolságot a berendezés és a vevőkészülék között.

A berendezést más áramkörhöz kapcsolódó fali hálózati aljzatba

csatlakoztassa, mint amelyhez a vevőkészülék csatlakozik.

Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy gyakorlott rádió/televízió

szakembertől.

Az FCC emissziós korlátozásainak betartása, és a közeli rádió és

televízió vételi interferencia megakadályozásának érdekében

árnyékolt kábel használata szükséges. Azt tanácsoljuk,

hogy kizárólag a mellékelt tápkábelt használják. Csak olyan

árnyékolt kábeleket használjon, melyek a készülék kimeneti és

bemeneti portjára csatlakoznak. Bármilyen, a felelős fél által

nem jóváhagyott módosítás vagy változtatás a felhasználóra

vonatkozó üzemeltetési jogosultság elvesztését vonhatja maga

után.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-27

(Forrás: 47. Szövetségi Szabályzat 15.193. fejezete, 1993, Washington

D.C. Szövetségi Nyilvántartási Hivatal, Nemzeti Archívum és

Nyilvántartási Minisztérium, az USA Nemzeti Nyomdája.)

FCC rádiófrekvenciás sugárzásterhelési

nyilatkozat

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem

hagyott változtatások, illetve módosítások érvényteleníthetik a

felhasználó jogkörét, hogy a berendezést működtesse. „Az ASUS

ezúton nyilatkozik, hogy az eszközt a 2,4 GHz-es frekvenciasáv

1-11. csatornájában történő használatra korlátozza az USA-ban

szabályozott előírt firmware.

Ez a berendezés megfelel az FCC nem szabályozott környezetre

vonatkozóan előírt, besugárzási kitettségre vonatkozó

határértékeinek. Annak érdekében, hogy továbbra megfeleljenek

az FCC rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeinek,

kerüljék az adóantenna közvetlen érintését sugárzás közben. A

végfelhasználók kötelesek betartani az adott kezelési utasításokat,

hogy megfeleljenek a rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó

követelményeknek.

Megfelelőségi nyilatkozat

(1999/5/EC irányelv R&TTE)

Az alábbi tételek teljesültek és relevánsnak, illetve elégségesnek

minősülnek:

Alapvető követelmények a [3. cikk] szerint

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények a [3.1a cikk]

szerint

Elektromos biztonság tesztelése az [EN 60950] szerint

Az elektromágneses zavartűréssel szembeni védelmi

követelmények a [3.1b cikk] szerint

Az elektromágneses zavartűrés vizsgálata az [EN 301 489-1] és

[EN 301 489-17] szerint

A rádiófrekvenciás spektrum hatékony használata a [3.2. cikk]

szerint

Rádió tesztsorozatok a [300 328-2] szerint

background image

F-28

Használati utasítás Notebook PC-hez

CE Jelölés

CE jelölés a vezeték nélküli LAN/Bluetooth nélküli esz-

közöknek

Az eszköz szállított verziója megfelel a 2004/108/EK “Elektromágneses

kompatibilitás” és a 2006/95/EK “Alacsonyfeszültségű direktíva” EEK

direktíváknak.

CE jelölés a vezeték nélküli LAN-al/Bluetooth-al rendelkező

eszközöknek

Az eszköz megfelel az Európa Parlament és Bizottság által 1999

március 9.-én kiadott, a Rádió és telekommunikációs felszereléseket

szabályozó 1999/5/EK direktíváknak és kölcsönös megfelelőségi

elismerésnek.

Integrált áramkörök által okozott sugárzással

kapcsolatos nyilatkozat Kanada területére

vonatkozóan

Ez a berendezés megfelel a nem szabályozott környezetre

vonatkozóan előírt, integrált áramkörök által okozott sugárzásnak

való kitettségre vonatkozó határértékeknek. Annak érdekében, hogy

továbbra megfeleljenek az integrált áramkörök rádiófrekvenciás

kitettségre vonatkozó követelményeinek, kerüljék az adóantenna

közvetlen érintését sugárzás közben. A végfelhasználók kötelesek

betartani az adott kezelési utasításokat, hogy megfeleljenek a

rádiófrekvenciás kitettségre vonatkozó követelményeknek.
A készülék az alábbi feltételek esetén használható:
• Az eszköz nem okozhat zavart, és

Ennek az eszköznek minden zavart fogadnia kell, beleértve a

nem kívánatos működést okozó zavarokat is.

Annak érdelében, hogy elkerüljék a rádiófrekvenciás interferenciát

az engedélyezett szolgáltatással (pl. a közös csatornát használó

mobil műholdas rendszerekkel), az eszközt beltéren és az ablakoktól

távol tanácsos használni a legnagyobb fokú árnyékolás érdekében. A

kültéren telepített berendezés (vagy adóantennája) engedélyköteles.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-29

Vezeték nélküli működési csatorna különböző

területeken

N. America

2.412-2.462 GHz

Ch01 through CH11

Japan

2.412-2.484 GHz

Ch01 through Ch14

Europe ETSI

2.412-2.472 GHz

Ch01 through Ch13

Korlátozott vezeték nélküli frekvenciasávok

Franciaországban

Franciaország egyes területein korlátozhatják a frekvenciasáv

használatát. Beltéren a legrosszabb esetben a legnagyobb

megengedett sugárzási teljesítmény:

10 mW a teljes 2,4 GHz-es sávban(2 400 MHz–2 483,5 MHz)

100 mW a 2 446,5 MHz és 2 483,5 MHz közötti frekvenciák

esetében

A 10-13. csatornák a 2 446,6 – 2 483,5 MHz-es sávban működnek.

Kevés lehetőség nyílik a kültéri használathoz: magánterületen

vagy közéleti személyek magánterületén a használat a Védelmi

Minisztérium előzetes engedélyezési eljárásának függvénye, ahol

a maximális megengedett teljesítmény 100 mW a 2 446,5–2 483,5

MHz-es sávban. A kültéren, közterületen történő használat nem

engedélyezett.
Az alább felsorolt osztályokban a teljes 2,4 GHz-es sávra

vonatkozóan:

A maximális engedélyezett teljesítmény beltéren 100 mW

A maximális engedélyezett teljesítmény kültéren 10 mW

Azon osztályok esetében, ahol a 2 400–2 483,5 MHz-es sáv

használata megengedett 100 mW-nál kisebb beltéri, illetve 10 mW

kisebb kültéri EIRP mellett:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

background image

F-30

Használati utasítás Notebook PC-hez

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin

70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Ez az előírás idővel valószínűleg módosul, lehetővé téve a vezeték

nélküli LAN kártya használatát Franciaország nagyobb területén.

Kérjük, érdeklődjön az ART-nél a legfrissebb információkért (http://

www.arcep.fr)

Az Ön WLAN kártyája kevesebb mint 100 mW, de több mint 10

z Ön WLAN kártyája kevesebb mint 100 mW, de több mint 10

mW teljesítményt sugároz.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-31

uL biztonsági tudnivalók

Előírás az UL 1459 szerint olyan távközlési (telefon-) berendezésekre

vonatkozóan, amelyek elektromosan csatlakoznak olyan távközlési

hálózathoz, amelynek földhöz viszonyított üzemi feszültsége nem

haladja meg a 200 V csúcs, 300 V csúcstól csúcsig és a 105 V RMS

értéket, és amelyet az Országos Elektromos Szabályzat (NFPA 70)

szerint telepítettek, illetve használnak.
A notebook PC modemjének használata esetén mindig be kell

tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűzveszély,

áramütés és személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében,

beleértve a következőket:

Ne használja a notebook PC-t víz, pl. fürdőkád, kézmosó,

konyhai mosogató vagy mosdó közelében, nyirkos pincében

vagy úszómedence mellett.

Ne használja a notebook PC-t villámlás közben. A villámlás miatt

fennáll az elektromos áramütés csekély veszélye.

Ne használja a notebook PC-t gázszivárgás közvetlen közelében.

Előírás az UL 1642 szerint elsődleges (nem újratölthető) és

másodlagos (újratölthető) lítium akkumulátorok használatára

vonatkozóan termékek energiaforrásaként. Ezek az akkumulátorok

fémes lítiumot vagy lítium ötvözetet vagy lítium iont tartalmaznak

és egy, kettő vagy több elektrokémiai cellából állnak sorba,

párhuzamosan vagy mindkét módon kötve, amelyek a kémiai

energiát villamos energiává alakítják át visszafordíthatatlan vagy

visszafordítható kémiai reakció útján.

Ne dobja tűzbe a notebook PC elhasznált akkumulátorát, mivel

felrobbanhat. Tekintse meg a helyi szabályozást az esetleges

külöleges ártalmatlanítási utasításokat illetően, hogy csökkentse

a tűz, illetve robbanás okozta személyi sérülés kockázatát.

Ne használjon más eszközökhöz tervezett hálózati adaptert

vagy akkumulátort, hogy csökkentse a tűz, illetve robbanás

okozta személyi sérülés kockázatát. Kizárólag UL jóváhagyással

rendelkező és a gyártó vagy hivatalos kereskedők által

forgalmazott hálózati adaptert vagy akkumulátort használjon.

background image

F-32

Használati utasítás Notebook PC-hez

Követelmény a tápellátás biztonságával

kapcsolatban

PA legfeljebb 6 A névleges áramfelvétellel rendelkező és több mint 3

kg tömegű termékek minimálisan a következő értékű tápkábelt kell

használniuk: H05VV-F, 3G, 0,75 mm

2

vagy H05VV-F, 2G, 0,75mm

2

.

REACH

A gyártás során felhasznált vegyi anyagok nyilvántartásba

vételéről, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of

Chemicals) szabályozási kerettervvel összhangban közzétettük a

termékeinkben felhasznált vegyi anyagok listáját az ASUS REACH

webhelyén: http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

TV-Tunerre vonatkozó felhívás (csak bizonyos

modelleken)

Megjegyzés kábeltelevízió-rendszer szerelője számára—A

kábeltelevízió-elosztórendszert az ANSI/NFPA 7 0 szabvány, illetve

a National Electric Code – különösen annak 820.93, Koaxiális kábel

külső árnyékoló vezetőjének földelése című szakasza szerint kell

földelni, és a szerelés során a koaxiális kábel árnyékolását a kábel

épületbe történő belépési pontjánál a földhöz kell forrasztani.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-33

Skandináv országokra vonatkozó

figyelmeztetések a lítiummal kapcsolatban

(lítium-ion akkumulátorokra vonatkozóan)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace

only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Dispose of used batteries according to the manufacturer’s instructions.

(English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo

errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente

consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie.

Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem

ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des

Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.

Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det

brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp

eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera

använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda

paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty

paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de

la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’

un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les

batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme

batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte

batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа

возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с

инструкциями производителя. (Russian)

background image

F-34

Használati utasítás Notebook PC-hez

Biztonsági tudnivalók az optikai meghajtóval

kapcsolatban
A lézer biztonságos használatával kapcsolatos

információk

A PC noteszgéppel értékesített beépített vagy külső optikai

meghajtók 1. OSZTÁLYÚ (CLASS 1) LÉZERTERMÉKET tartalmaznak.

A lézerminősítések a jelen felhasználói kézikönyv végén lévő

glosszáriumban találhatók.

FIGYELMEZTETÉS: az itt meghatározottakon kívüli vezérlések

vagy beállítások vagy folyamat végrehajtások veszélyes

lézersugárzás kibocsátását eredményezhetik: Ne kísérelje meg

szétszerelni az optikai meghajtót. Saját biztonsága érdekében az

optikai meghajtót kizárólag hivatalos szervizzel javíttassa.

Figyelmeztető címke szervizek számára

FIGYELEM! LÁTHATATLAN LÉZERSUGÁRZÁS KIBOCSÁTÁSA

NYITOTT ÁLLAPOTBAN. NE NÉZZEN A FÉNYSUGÁRBA, ÉS NE

NÉZZE KÖZVETLENÜL SEMMILYEN OPTIKAI ESZKÖZZEL.

A CDRH előírásai

Az USA Élelmiszeripari és Gyógyszerészeti Hivatalának Center

Radiológiai Eszközök és Egészségügyi Központja (CDRH) 1976

augusztus 2-án szabályozást léptetett életbe lézertermékekre

vonatkozóan. Ezek a szabályok az 1976. augusztus 1-je után gyártott

lézertermékekre vonatkoznak. A megfelelőség kötelező az Egyesült

Államokban forgalmazott termékekre vonatkozóan.

FIGYELMEZTETÉS: Az itt vagy a lézertermék üzembe helyezési

útmutatójában leírtakon kívüli más vezérlések vagy beállítások,

illetve más folyamatok kivitelezésének alkalmazása veszélyes

sugárzást okozhat.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-35

Macrovision Corporation termékkel kapcsolatos

megjegyzés

Ezt a terméket olyan szerzőijog-védelmi technológia védi, amelyet

az Egyesült Államok bizonyos szabadalmai és a Macrovision

Corporation és más jogtulajdonosok tulajdonában lévő egyéb

szellemi tulajdoni jogok védenek. Ennek a szerzői jogvédelemnek

a használatát a Macrovision Corporation-nek jóvá kell hagynia,

és otthoni és más korlátozott felhasználásra vonatkozik, hacsak a

Macrovision Corporation nem rendelkezik másképp. A visszafejtés és

a szétszerelés tilos.

Bevonattal kapcsolatos figyelmeztetés

FONTOS! Az elektromos szigetelés és biztonság érdekében bevonatot

vittek fel a Notebook PC burkolatára azon oldalak kivételével, ahol az

IO portok találhatók.

Halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás megelőzése érdekében ne hallgasson

felvételeket hosszú ideig nagy hangerő mellett.

background image

F-36

Használati utasítás Notebook PC-hez

CTR 21 jóváhagyás

(beépített modemmel rendelkező PC

noteszgéphez)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-37

Spanish

Swedish

background image

F-38

Használati utasítás Notebook PC-hez

Európai ökocímke

E Notebook számítógépnek odaítélték az EU virág címkét, mivel a

következő jellemzőkkel bír:

1. Csökkent energiafogyasztás használat közben és készenléti állapotban.
2. Kis mennyiségű mérgező nehézfémet tartalmaz
3. Kis mennyiségű, a környezetre és egészségre káros anyag használata
4. Természetes források korlátolt használata, az újrahasznosítást*

ösztönzendő

5. Az egyszerű továbbfejlesztéshez és hosszabb élettartamhoz

tervezve kompatibilis pótalkatrések biztosításával, mint például

akkumulátorok, tápegységek, billentyűzet, memória, illetve CD-

meghajtó vagy DVD-meghajtó, ha rendelkezik ilyennel.

6. Kevesebb szilárd hulladék képződik a visszavételi politikának*

köszönhetően

Az EU virág címkével kapcsolatos további információért látogassák

meg az Európai Unió ókocímke honlapját: http://www.ecolabel.eu.

ENERGY STAR termék

Az Energy Star az USA Környezetvédelmi Hivatalának

és az USA Energiaügyi Hivatalának közös programja,

amely mindenki számára segít pénzt megtakarítani és

megvédeni a környezetet energiatakarékos termékek

és gyakorlat alkalmazásával.

Valamennyi, ENERGY STAR emblémával ellátott ASUS termék megfelel

az ENERGY STAR norma előírásainak, és az energiagazdálkodási funkció

alapértelmezésképpen engedélyezett. A monitor és a számítógép

automatikusan alvó módba kerülnek 15, illetve 30 perc üresjárat után. A

számítógép felébresztéséhez kattintson az egérrel vagy nyomjon meg

egy gombot a billentyűzeten.
További információk az energiagazdálkodásról és a környezet számára

nyújtott előnyeiről itt: http://www.energy.gov/powermanagement.

Az ENERGY STAR közös programmal kapcsolatos részletekért pedig

látogasson el a http://www.energystar.gov oldalra.

Az Energy Star NEM támogatott Freedos és Linux alapú termékeken.

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-39

Megfelelés a globális környezetvédelmi

szabályozásoknak, és az erre vonatkozó

nyilatkozat

Az ASUS betartja a termékeinek tervezése és gyártása során

alkalmazott zöld tervezési koncepciót, és meggyőződik arról, hogy

az ASUS termékek az élettartamuk valamennyi szakasza során

megfelelnek a globális környezetvédelmi szabályozásoknak. Ezen

kívül az ASUS a szabályozás előírásainak értelmében nyilvánosságra

hozza a vonatkozó információkat.
Tekintse meg a http://csr.asus.com/english/Compliance.htm oldalt

azon információ-nyilvánosságra hozatal tekintetében, amelyre az

ASUS a szabályozások értelmében kötelezett:

Japán JIS-C-0950 anyagnyilatkozatok

Eu REACH SVHC

Korea RoHS

Svájci energiatörvények

ASuS újrahasznosítási program / Visszavételi

szolgáltatás

Az ASUS újrahasznosítási és visszavételi politikája a környezetvédelem

iránti elkötelezettségünk eredménye. Olyan megoldásokat

nyújtunk a felhasználók számára, amelyek révén felelősségteljesen

újrahasznosíthatják az általunk gyártott készülékeket, akkumulátorokat

és egyéb alkatrészeket, illetve a csomagolóanyagokat. A különféle

régiókra vonatkozó újrahasznosítási tudnivalókért látogasson el a

http://csr.asus.com/english/Takeback.htm weboldalra.

background image

F-40

Használati utasítás Notebook PC-hez

Szerzői jogi információk

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye

nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek

vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani,

továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen

nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel,

kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.
AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA

RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT

JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA

PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE

MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS,

ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI

VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK

FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI,

KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL

AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY

ÜZEMKIESÉS OKOZTA OLYAN KÁRÉRT, AMELY A JELEN KÉZIKÖNYV

VAGY TERMÉK HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA AZ ASUS-T

TÁJÉKOZTATTÁK ENNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.
A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégeik

bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdona lehetnek vagy sem, és

használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik

a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.
A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOKAT ÉS

INFORMÁCIÓT KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÁS CÉLJÁBÓL BIZTOSÍTUNK,

ÉS ELŐZETES BEJELENTÉS NÉLKÜL, BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK.

NEM ÉRTELMEZHETŐK TOVÁBBÁ AZ ASUS ELKÖTELEZETTSÉGÉNEK.

AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN

ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A

BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.
Copyright® 2013 ASuSTeK COMPuTER INC. Minden jog

fenntartva!

background image

Használati utasítás Notebook PC-hez

F-41

A kötelezettség korlátozása

Olyan körülmények is előállhatnak, ahol az ASUS részéről történő

mulasztás vagy más felelősség miatt, Ön jogosulttá válik kártérítésre az

ASUS-tól. Minden ilyen esetben – függetlenül a jogalaptól, amely alapján

Ön kártérítésre jogosult az ASUS-tól –, az ASUS nem vállal felelősséget

a testi sérüléseken (a halált is beleértve) és az ingatlanban, illetve

személyes ingóságokban bekövetkezett károkon kívül, illetve bármilyen

tényleges és közvetlen károkért, amelyek a jelen Garancianyilatkozat

szerinti jogi feladatok elvégzésének elmulasztásából vagy sikertelen

végrehajtásából erednek, az egyes termékek szerződés szerinti listaára

erejéig.
Az ASUS kizárólag a jelen Garancianyilatkozat szerinti szerződés, vagyoni

kártérítés vagy jogsértés alapján köteles Önt kártalanítani veszteségekért,

kárért vagy kárigényért.
Ez a korlátozás az ASUS szállítóira és forgalmazójára is érvényes. Ez a

maximális érték, amelynek tekintetében az ASUS, szállítói és az Ön

forgalmazója kollektívan felelősek.
AZ ASUS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM TARTOZIK

FELELŐSSÉGGEL A KÖVETKEZŐKÉRT: (1) HARMADIK FÉL KÁRIGÉNYÉÉRT

ÖNNEL SZEMBEN; (2) AZ ÖN NYILVÁNTARTÁSAI VAGY ADATAI

MEGSEMMISÜLÉSÉÉRT VAGY KÁROSODÁSÁÉRT, VAGY (3) KÜLÖNLEGES,

ESETI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI

KÁROKÉRT (AZ ELMARADT NYERESÉGET VAGY MEGTAKARÍTÁST IS

BELEÉRTVE), AKKOR IS HA AZ ASUS-T, A SZÁLLÍTÓIT VAGY AZ ÖN

FORGALMAZÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK A LEHETŐSÉGÜKRŐL.

Szerviz és támogatás

Látogassa meg a több nyelven elérhető weboldalunkat: http://support.

asus.com

background image

F-42

Használati utasítás Notebook PC-hez

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N56J,R514J,R501J,G56J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

Declaration Date: 20/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)